Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

έτος 2016 στην δίνη δεινών οδυνών

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και:)
2016= είναι το 16ον έτος του 21ου αιώνα (και συνέχεια του έτους 2004).
16=Π=Πύρ
21=Φ= φώς 
το Θείον Πυρφώς είναι εκδήλωση της αγάπης-σοφίας του Λόγου-Πνεύματος στον θεό αλλά και στον δισύνθετο κόσμο μας την γη και τους ανθρώπους της, εδώ όπου επικρατεί η πνευματική αμειγής δισυνθετότητα καλού-κακού πνεύματος και υφίσταται ως αντιδραστική παρουσία και αντενέργεια η αντίδραση στο πνευματικό πυρ-φως του θεού, το αντιπύρ της αντισοφίας του κακού και το σκότος της αντιαγάπης του κακού.

ΠΥΡ----ΑΝΤΙΠΥΡ
ΦΩΣ----ΣΚΟΤΟΣ

Γένεση:-1 ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο  ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία. 

θείον πύρ-φως=αγάπη-σοφία=δημιουργός του παντός (τριπλή δημιουργία: πνευματική-ψυχική-υλική).
ενάντιον αντιπύρ-σκότος=αντιαγάπη-αντισοφία=καταστροφέας του παντός (υλικός και ψυχικός κόσμος).

Π= του θεού (αλήθεια-αγάπη-σοφία)
πνεύμα σοφίας-πνευματικό πύρ-παράκλητος (=παρήγορος)
(παντοκράτωρ-πρόδρομος-παναγία) 

Π= του κακού (πλάνη-αδικία-αναλήθεια)
πνεύμα πονηρόν-πνευματικός πειρασμός-πνευματικός πόλεμος
(κοσμικός άρχων-προδοσία-πτώση) 

το πνεύμα του θεού = Π (το +=συν=θετικόν)
ο δημιουργός δια μέσου των ανθρώπων του Πνεύματος: ΠΠΠ=πνευματικός παγκόσμιος πολιτισμός (που τέτοιος στο παρελθόν πολλές φορές-εξακολουθητικά υπήρξε ΜΟΝΟΝ ο ελληνικός πολιτισμός (προϊστορία- αρχαιότης- αλεξανδρινοί χρόνοι- βυζάντιο-μεταβυζαντινός και σύγχρονος πολιτισμός και βέβαια ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΗΣ).

το πνεύμα του κακού= Π (το -=μείον=αρνητικόν)
ο καταστροφέας του πολιτισμού δια των ανθρώπων του κακού πνεύματος: ΠΠΠ= (αντί) πύρινος παγκόσμιος πόλεμος (και τώρα την Γ' εποχή διαρκούντος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου θα ολοκληρωθεί και ο (μετά τον πνευματο-ηθικό-οικονομικό) Πυρηνικός Παγκόσμιος Πόλεμος, η συνέχεια του ενός (ουσιαστικά) και μόνον πολέμου: Α' και Β' και Γ' παγκόσμιου πολέμου).

πύρινος πόλεμος=(αντιπύρινος) το πνεύμα του κακού-πλάνης δια του πονηρού-πειραστικού του πνεύματος, εξωθεί τον άνθρωπο (με διάφορα δέλεαρ: συμφέρον-χρήμα-φήμη κλπ) σε πράξεις κοσμικού προσανατολισμού και βιώσεως-διαβιώσεως της υλικής του ζωής: (κυρίως για τούς έχοντες και κατέχοντες- οι οποίοι θεωρούν ότι γιαυτούς δεν υπάρχουν όρια και όλα επιτρέπονται) ηδονές- μέθη- αγορές- μόδα- διασκεδάσεις- κοσμικά αγαθά- υλική ευμάρεια- κατανάλωση- υλισμός- ευδαιμονισμός-αθεϊα- ομοφυλοφιλία- κτηνοβασία- φαρμακεία- μαγεία- μαγκανεία- σατανισμός- όργια παντός είδους κλπ κλπ. κεντρικό σύνθημα του πύρινου πολέμου: "όλα για τους λίγους και τίποτα για τους πολλούς" και εξαιτίας αυτού υπάρχει η αιτία όλων των κακών: ο πόλεμος των αντιθέσων-συμφερόντων-θρησκειών-ιδεολογιών-θεωρειών-γεωπολιτικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών-ελέγχου οικονομιών-παγκόσμιας εξουσίας και χρήματος κλπ (συμφέρον- χρήμα- (αυτο) προβολή: η οδός της εξουσίας-δηλαδή της απωλείας) .

πυρηνικός πόλεμος: = ο πόλεμος με χρήση πυρηνικών- ατομικών- υδρογονικών- χημικών-βιολογικών- θερμικών ακτινοβόλων- σεισμικών- κλπ.

πύρινη ειρήνη : = το πνεύμα του καλού-αλήθειας δια της σοφίας και της αγάπης του, έλκει και επηρρεάζει θετικά τον άνθρωπο σε πνευματικά και ηθικά και κοσμικά έργα- πράξεις- αποφάσεις- εφαρμογές- ενέργειες-δημιουργήματα, θετικά και δημιουργικά του καλού που ευεργετούν και εξυπηρετούν το σύνολο των ανθρώπων, τις κοινωνίες και καθε άνθρωπο ατομικά και προσωπικά : Δικαιοσύνη για όλους- Ισοτιμία- Ισομοιρία- Αγάπη και Αλληλεγγύη- συμμετοχή στην τέχνη και τον πολιτισμό όλων των πολιτών- ευνομία και ευπορία για όλους- κοινωνία και πρόνοια για όλους- κατάργηση των όποιων προνομίων των ολίγων και εξίσωση όλων κοινωνικά οικονομικά ηθικά και πνευματικά κλπ κλπ. κεντρικό σύνθημα της πύρινης ειρήνης: " δωρεάν διάθεση των δυνάμεων όλων για όλους και παροχή των πάντων προς πάντας" ! (αγάπη & δικαιοσύνη, σωφροσύνη & αλληλεγγύη, σωφία & αλήθεια: η οδός της σωτηρίας- ηθικοπνευματικής τελείωσης).

ειρήνη παρακλητου= η ειρήνη-πυρήνη του αγίου πνεύματος-της αληθείας-ελευθερίας, όπου εν είδει βροχής και υετού, θα κατακλυσθεί ο κόσμος-γη και ο άνθρωπος-ανθρωπότητα με νάματα καλού- ειρήνης- ευλογίας- πνευματικής χάριτος- πνευματικών χαρισμάτων- πύρινων πνευματικών του καλού ευεργεσιών- πνευματικών ρευμάτων φωτός- πυρός- σοφίας- αγάπης -πίστεως και δυνάμεων θαυματουργικών- ιαματικών- διακριτικών- προφητικών κλπ.

2016
20=Υ= Υδροχόος
16=Π= Παράκλητος (πνεύμα-πυρ)
(υδροχόος=126 και 2016= 126-υδροχόος & 0=η ανθρωπότης του κακού=με μηδενικό πνευματικό περιεχόμενο-0)

20=Υ= Υλη-Υλοκρατία (υλοφροσύνη-υλιστικότης)= ΥΠοδούλωση
16=Π= Πονηρόν Πνεύμα (παράγων προσβολής-πολέμου-πτώσεων των ανθρώπων)

και η αντι-μετώπιση του πνεύματος αυτού γίνεται:

με Πίστη στον θεό- προς τα άνω
με ΥΠομονή στο κακό- προς τα κάτω
(ΥΠαγωγή νοός Πνεύματι-θεού--ΥΠερβατική Προοπτική)

ο Πόλεμος πάντοτε επιφέρει 2 καταστάσεις:

α) την Πτώση-καταστροφή-θάνατο των κατεστημένων Πύργων του κακού (πύργοι-ουρανοξύστες, παράλογες-πλανεμένες φιλοσοφικές ιδεολογίες-αθεϊστικές και υλιστικές θεωρίες κλπ).
β) την Αφύπνιση-Αναγέννηση-ανάσταση μέσα απο τις στάχτες και τα ερείπια, ενός νέου ηθικοπνευματικού και τεχνοοικονομικού πολιτισμού και μία νέα προοπτική στις ανθρώπινες σχέσεις κλπ.

1Β-2Γ-3Δ-4Ζ-5Θ-6Κ-7Λ-8Μ-9Ν-10Ξ-11Π-12Ρ-13Σ-14Τ-15Φ-16Χ-17Ψ

το Π ευρίσκεται στην 11η σειρά των συμφώνων της ελληνικής ΑΒ
και στην 16η σειρά το Χ

το Χ (16η σειρά) = το κατεξοχή σύμβολο-σταυρός Χ (Χιασμός) της Δισυνθετότητος καλού και κακού: κάτω Δυαδικότητα καλού-κακού (- 2) και άνω άρση δυαδικότητος καλού-κακού και ταυτόχρονα Διπολικότητα αγάπη-σωφία (+ 2). (έργο Χ-ριστός)

το Π (11η σειρά)= το κατεξοχήν σύμβολο του Πνεύματος αλλά για τον άνθρωπο-κόσμο οι οποίοι είναι σε Καθεστώς Δισυνθετότητος, το Π= πνεύμα καλού ή πνεύμα κακού αλλά και η Π_ύλη του πνεύματος στην ύλη (καλού ή κακού). ο αριθμός 11 αποσυμβολίζεται και ως Λ= Λόγος (θεού-ανθρώπου) αλλά και ως Υ-δροχόος ο οποίος στον ζωδιακό κύκλο κατέχει την 11η σειρά (έργο Π-αρακλήτου). (Πνεύμα-Λόγος και εποχή-διαθήκη Υδροχόου).

2016=
Υ=20 + Π=16= 36
1-36= 666

ο αριθμός +666= η Τριαδική Τελειότητα
ο αριθμός -666= η Χαωτική Ατέλεια

2016= 2-1-6= 216= 6χ6χ6= 216 (το κακό (-=μείον) θα επιδιώξει την απόλυτη υλική χαωτική ατέλεια-καταστροφή της γης και της ανθρωπότητας και το καλό (+=σύν) θα επιφέρει την απόλυτη πνευματική τελειότητα στην γη και την ανθρωπότητα.

2016=
0= μηδέν= το εγώ-άνθρωπος
1= +1=μονάς-ο ών και -1=ο μη ων (μεί-ον)
2= +2=δυάς αγάπη_σοφία θεού και -2=αρνητική δυάς κακού
6= +6=τριαδική τελειότητα (1+2+3=6 και 1χ2χ3=6) και -6= χαωτική ατέλεια (πτωτικό πνεύμα ασώτου υιού-σκοτοφόρου-διαβόλου).

16= 16ον έτος 21ου αιώνα= 1+6=7 = νόμος
+7=ανταπόδοση καλού
-7=ανταπόδοση κακού

2016=2+1+6=9= εννεαδικόν υικόν-θυγατρικόν ανθρώπινον πνεύμα (διαδικόν καλού και κακού) και συνεπώς ισχύει το +9 και το -9 :
1 6 7
2 5 8
3 4 9
ο άνθρωπος απο την στιγμή της δημιουργίας του αποτέλεσε "το μήλον της έριδος" των δυνάμεων του κακού-του άρχοντος του κόσμου τούτου (διάβολος) και των δυνάμεων του καλού-των γήϊνων δυνάμεων των ανθρώπων του καλού-και των δυνάμεων του πνευματικού ουρανού: το έργο του ανθρώπου και ο σκοπός της δημιουργίας του στην γη είναι: η μετουσίωση του πνεύματος του κακού-ατομικά και συλλογικά όλων των ανθρώπων, μέσα τους και έξω τους στον κόσμο και η επικράτηση του θελήματος του θεού-της βασιλείας του στην γη-κόσμο.

το 2016 θα είναι μία χρονιά ΟΡΟΣΗΜΟ καθώς Ο ΠΟΛΕΜΟΣ των κακοποιών ανθρώπων της εξουσίας-κοσμικής δύναμης με τους συνανθρώπους τους (υπο την αιγίδα-φροντίδα του μέσα και έξω τους κακού καί του κοσμικού οικουμενικού αντι-πύρινου κακού:αποκ:ΙΒ-7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν....οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. ) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΟΣ και μάλιστα ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (σημ: ο σκοπός βέβαια είναι προφανής: να κλέψουν τα πετρέλαια-τον ορυκτό ή φυσικό παραγόμενο πλούτο αυτών των λαών, να μειώσουν τον κίνδυνο τού να αναγκαστούν να ταϊσουν πεινασμένους, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να κατακτήσουν όλο τον κόσμο θανατώνοντας ή υποδουλώνοντας την ανθρωπότητα με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι εκλεκτοί και οι άλλοι όλοι οφείλουν να τους υπηρετούν-διαφορετικά δεν αξίζει να ζουν και πρέπει να πεθάνουν !) ΤΟ ΑΠΡΟΣΩΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΚΑΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΞΕΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ, ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ-τους κοσμικούς άρχοντες, ΣΤΑ ΑΚΡΑ, ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ-ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑ
http://thumbs.dreamstime.com/z/%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CF%8D%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85-32668923.jpg
η υπερ-ατλαντίδα πόρνη, η ιουδαία ηρωδιάς διψά περισσότερο ανθρώπινο αίμα και μεθύει διαρκώς με τον οίνο της πορνίας- εξουσίας- δυνάμεως της: (έτσι φαντάζεται ότι είναι-ισχυρά, και δεν υποψιάζεται ότι η κραταιά της δύναμη είναι φτερό στον άνεμο μπροστά στις δυνάμεις του καλού.(αποκάλυψη: ΙΗ-1 ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· .......20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς).

ΑΠΟΚ: ΙΣΤ´1 ΚΑΙ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις· ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 5 Καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος· δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοί εἰσι. 7 Καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος· ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου. 8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους, 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 
http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Xartes/H_diadromh_tou_Abraam.jpg
12 Καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι· 14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15 ᾿Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδών. 17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Ελλήνων Γράμματα Σωφίας-6

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 1. Α-ΑΛΗΘΕΙΑ= 24. Ω-ΩΝ
 2. Β-ΒΟΥΛΗΣΙΣ=23.Ψ-ΨΥΧΗ
 3. Γ-ΓΕΝΕΣΙΣ=  22. Χ-ΧΙΑΣΜΟΣ
 4. Δ-ΔΥΝΑΜΙΣ= 21.Φ-ΦΩΣ
 5. Ε-ΕΓΩ-είναι =20.Υ-ΥΨΩΣΙΣ
 6. Ζ-ΖΩΗ=         19.Τ-ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ-τάξις
 7. Η-ΗΘΙΚΗ=    18. Σ-ΣΩΦΙΑ
 8. Θ-ΘΥΣΙΑ=    17. Ρ-ΡΑΒΔΟΣ
 9. Ι-ΙΣΧΥΣ=      16. Π-ΠΝΕΥΜΑ-ποιμήν
 10. Κ-ΚΟΣΜΟΣ=15.Ο-ΟΝ
 11. Λ-ΛΟΓΟΣ=   14. Ξ-ΞΥΛΟΝ-σταυρός
 12. Μ-ΜΥΗΣΙΣ= 13. Ν-ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ
η αρχή των γραμμάτων είναι το ΑΛφα και η αρχή του Θεού είναι η ΑΛήθεια-το ΑΛφα. το ΑΛφα και η ΑΛήθεια αποτελούν την Αρχή και το Τέλος της διαδρομής του ανθρώπου, το Α_Ω που συμπίπτουν με την ΑΛήθεια-άλφα η οποία είναι ο ΩΝ-ωμέγα. 

ο άνθρωπος για να προσεγγίσει την αλήθεια και εν τέλει για να καταλήξει στον θεό ο οποίος είναι ο ων, θα πρέπει-οφείλει να μυηθεί στην αλήθεια. η μύησις στην αλήθεια προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει-οφείλει να ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΘΕΙ-ΟΜΟΙΩΘΕΙ προς την φύση και θέση-τάξη της αλήθειας. 

η φύση της αλήθειας= απόλυτον-πατήρ
η θέση της αλήθειας= αιώνιον-σοφία
η τάξη της αλήθειας = άπειρον-αγάπη

ο άνθρωπος είναι έναι πνεύμα(εγώ-ον) αμειγώς πνευματικώς δισύνθετο, διαφορετικό τόσο απο το πνεύμα του θεού-φωτός (καλόν-σοφόν) όσο και απο το πνεύμα του κακού-σκότους (κακόν-πονηρον) και ζει-διαβιώνει-είναι δημιουργημένος σε έναν κόσμο επίσης δισύνθετο όπου όμως κυριαρχεί το κακό (παρότι υπάρχει ισορροπία των 2 προαιώνιων δυνάμεων) ακριβώς γιατί εξαρχής του δόθηκε "ο χώρος" αυτός απο τον θεό να αποτελεί "περιουσιακό του στοιχείο" και να είναι σε αυτόν τον υλικό κόσμο-γη "ο άρχων" ("ο άρχων του κόσμου τούτου" όπως τον αποκαλεί ο χριστός: Ιωάν. 12:31 νυν κρισις εστι του κοσμου τουτου νυν ο αρχων του κοσμου τουτου εκβληθησεται εξω. και Ιωάν. 14:30 ουκ ετι πολλα λαλησω μεθ υμων ερχεται γαρ ο του κοσμου τουτου αρχων και εν εμοι ουκ εχει ουδεν).

ο άνθρωπος-πνευματικά είναι δισύνθετος καλού-κακού πνεύματος, ο κόσμος-πνευματικά είναι δισύνθετος καλού-κακού πνεύματος, ο άνθρωπος για να μπορέσει : α) να επιβιώσει β) διαπαιδαγωγηθεί γ) εργασθεί δ) μυηθεί στην αλήθεια και ε) υπηρετήσει το πεπρωμένο-έργο της αποστολής του στον κόσμο-γη, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΟΥΝΕΧΗΣ-ΣΥΝΕΤΟΣ-ΦΡΟΥΡΟΣ του εαυτού του, των κεκτημένων, ώστε να μην πισωγυρίζει συνέχεια και ούτε να δίνει λαβή στο μέσα και έξω του κακό να τον παραπλανήσει, ρίξει σε πτωση (υλική-διανοητική-ψυχική-πνευματική), βλάψει, καταστρέψει, θανατώσει κλπ.(σημ: ο φρουρός-φύλακας είναι εκεί εγρήγορος και όρθιος για να φρουρεί-φυλάγει δηλαδή για να ΑΜΥΝΕΤΑΙ).

η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η αγάπη-σοφία θεού
η ΜΥΗΣΙΣ είναι η μύησις-χώρησις (ενσυνείδηση-πνευματική ομοίωση) στην θεία φύση- τάξη της αλήθειας-αγάπης-σοφίας δηλαδή στον θεό-ο οποίος είναι ΩΝ.
η ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ είναι η ασπίδα και τα όπλα εναντίον του εχθρού ο οποίος είναι το κακόν το οποίον είναι σκότος πονηρόν πειραστικόν καταστροφικόν και συνεπώς η ασπίδα-φρούρηση του ανθρώπου θα πρέπει να είναι η ΝΟΥΝΕΧΕΙΑ-σύνεση-προσοχή (η άμυνα του):
 1. Ν-όμον
 2. Ο-υράνιον (πνεύματικον)
 3. Υ-πάγω
 4. Ν-ουν (διάνοια-αντίληψη)
 5. Ε-νεργώ
 6. Χ-ωρίς
 7. Ε-χθρότητα (αγαπώ)
 8. Ι-διοτέλεια (είμαι δοτικός-αλτρουϊστής)
 9. Α-διαφορία(είμαι αλληλέγγυος)
ο πνευματικός νόμος είναι ΔΙΠΟΛΟΣ: ηθική αγάπη-πνευματική σωφία (και προεκτείνεται-προσαρμόζεται απο το πνευματικό στο αιθερικό και υλικό επίπεδο όπου πλέον κατανοείται και ως δράση-αντίδραση στην φύση και ως καλον- κακόν πνεύμα στον άνθρωπο-ο νόμος της ανταπόδοσης κλπ. (λόγω της αμειγούς πνευματικής-ψυχικής-υλικής δισυνθετότητος των πάντων στον κόσμο και τα έμβια όντα και τον άνθρωπο).

η υπαγωγή προϋποθέτει: αναγνωρίζω τα λάθη μου, αποδέχομαι την ευθύνη, αρχίζω να έρχομαι εις εαυτόν-έσω και να μετανοώ-μεταστρέφομαι έμπρακτα και βιωματικά στην καθημερινότητα μου. αυτό συνεπάγεται αλλαγή τρόπου ζωής-συμπεριφοράς κλπ. περιλαμβάνει νέες επιλογές οι οποίες θα με βοηθήσουν στην μεταμορφωτική νέα πορεία-οδό ζωής, σημαίνει καθημερινή εγρήγορση, προσοχή, σύνεση, νουνέχεια, ενσυνείδητες του καλού επιλογές, συγχωρητικότητα-άφεση των εχθρών, αδελφική αλληλεγγύη, σημαίνει ξεχνάω-διαγράφω-μετουσιώνω τον κακό-εγωϊσμό μου σε πνεύμα καταλλαγής, ησυχίας, ειρήνης, αγάπης, αναζήτησης της αλήθειας, σοφές επιλογές και σοφές αρνήσεις προτάσεων άλλης ζωής-κοσμικής κλπ. 

η ιδιοτέλεια είναι το άλλο όνομα της κλοπής
η αδιαφορία είναι η κακύτερη μορφή μίσους και πλάνης
η εχθρότητα είναι ταυτόσημη με αυτό τούτο το κακό-την καταστροφή

Η ΜΥΗΣΙΣ δεν μπορεί να αναλυθεί με λόγια όπως και η αλήθεια, η οποία είναι η πηγή η διαδρομή και η κατάληξη-σκοπός της μυήσεως. Η μύησις είναι ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, μεταμορφωτικός και μετουσιωτικός της ψυχής-ζωής και του πνεύματος-όντος άνθρωπος. Σκοπός της μυήσεως είναι η ανάδειξη επι της γης ενσυνείδητων πιστών και αληθινών πνευματικών όντων, ισαγγελικών, όμοιων με εκείνα του ουρανού- ο οποίος ηγείται πάσης μυήσεως υπο την καθοδήγηση και τη αγαθοποιό προσοχή και το βλέμμα του χριστού-παρακλήτου.

ο άνθρωπος έχει μέσα του το πνεύμα του θεού, η μύησις είναι ο πνευματικός χώρος της αλήθειας του πνεύματος της αληθείας, συνεπώς κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τον θεό και το πνεύμα της αληθείας μέσα του (και έξω απο αυτόν) και να αυτό-ΜΥΗΘΕΙ, βοηθός του σε αυτή την προσ-πάθεια και αγώνα καλού, μπορεί να γίνει α) το φως των ευαγγελίων β) η αρχαία ελληνική σοφία-σωφία γ) η μωσαϊκή γένεση και ο 10 λογος νόμος του δ) η εξ αποκαλύψεως αλήθεια του Βούδα ή και του Κρίσνα αλλά και κάθε θεία αποκάλυψη την οποία ο θεός έδωσε πλουσιοπάροχα για να ενώσει τους ανθρώπους και όχι για να αποτελεί αυτή η αλήθεια αιτία διαχωρισμού- ανταγωνισμών. 

σημ: ήδη ο θεός πρωτοποριακά όπως πάντα, έχει αποκαλύψει την τρίτη-ωμέγα διαθήκη η οποία συμπεριέχει και τις τις 3 βασικές διαθήκες του θεού προς την ανθρωπότητα= Γ= α + β + γ, επίκεντρο της οποίας είναι το ανθρώπινο πνεύμα αλλά και η διευκρίνηση της διανοίας σε σχέση με το πνεύμα το οποίο αποτελεί γεννήτορα και πηγή του ανθρώπου και πάσης δημιουργίας αλλά και γιατί " πνεύμα ο θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν". Η τρίτη διαθήκη είναι που θα αναδείξει το έργο του χριστού και θα αποδείξει- βεβαιώσει- επικυρώσει ότι όντως ο ιησούς χριστός είναι ο υιός και λόγος του θεού και θεός τόσο στον θεό όσο και στον κόσμο και στην ανθρωπότητα μας (σε όλη την τριπλή δημιουργία). Η τρίτη διαθήκη λέγει-ο θεός: "άνθρωπε όλα όσα έχω είναι δικά σου, φρόντισε να μοιραστούν ισότιμα-δίκαια σε όλους τους συνανθρώπους σου (να παρέχεις πάντα προς πάντας), και θα το επιτύχης αυτό μόνον εαν υπάγεις τον νου- διάνοια σου στο μέσα σου πνεύμα σου-πνεύμα μου".

η χρυσή τομή όλων των αποκαλύψεων είναι η τριαδική αγάπη: προς τον θεό, τον άνθρωπο- εαυτό- συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία. συνεπώς και μόνον η αγάπη θα πρέπει να καταργεί καθε διάκριση, διαφορετικότητα, ιδιαιτερότητα, κλπ των ανθρώπων και μόνον τότε θα είναι σε θέση ο άνθρωπος να προσεγγίζει και την πνευματική σωφία θεού και την αλήθεια του ώστε να αυτο-μυηθεί και ολοκληρωθεί πνευματικά σε αγάπη σοφία θεού- αλήθειας.

μύησις=84= 12= 3 = πνεύμα=ανατείνω-προσευχή
νουνέχεια=103= 4 = υλη=προσέχω-νηστεία
---------------------
σύνολον 187= 1=μονάς=α-μ-ν-ό-ς και ιησούς=87 

προσευχή= 120 =3=προσευχή προς το πνεύμα του θεού
νηστεία= 72 = 9 = νηστεία (λιτότης-περιστολή) προς κάθε υπερβολική ή εμπαθή έκφραση του ανθρώπινου οντος (εννεαδικό ανθρώπινο πνεύμα:123456789) εις τρόπον ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες για εσωτερική και εξωτερική κάθαρση-αγνοποίηση.
---------------
σύνολον= 192 = 1=μονάς=α-μ-ν-ό-ς και αγάπη+σοφία=92 
 http://1.bp.blogspot.com/_3duZFUf8PbM/SzpC05tJG6I/AAAAAAAAC6Y/1d82AnTTXQ0/s400/899.JPG
Ματθ. 17:21 τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια.( σημ: και εαν τότε το γένος αυτό-της εποχής του χριστού χρειαζόταν προσευχή και νηστεία, το γένος το δικό μας τι χρειάζεται ; ). 
 1. Μ-έμνησο (Μαθητά: Μυούμενε_Μεμυημένε_Μύστα)
 2. Υ-σ.τ.ε.ρ.ο.ν*
 3. Η-θικήν (αγάπη=αγαθόν)
 4. Σ-ωφίαν (σοφία=αγνόν)
 5. Ι-σχύν (αλήθεια=άγιον)
 6. Σ-ιού-Σωτήρος (Σιός=θεός-σωτήρ και ιησούς=σωτήρ-σώζων)
σημ *: Υ_Σ_Τ_Ε_Ρ_Ο_Ν: (Υ-δροχόου Σ-οφία)(-Σοφία=σιος+φαίει)

1-Υπομονή.2-Σιωπή.3-Ταπεινοφροσύνη.
4-Εγκράτεια.
5-Ρωμαλαιότης.6-Οφειλή.7-Νουνέχεια.


σημ: ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το ύψος και το πλάτος της συνειδήσεως του, μπορεί να συλλάβει και βιώσει ή και κατανοήσει- αντιληφθεί την ΜΥΗΣΙΝ ΤΟΥ, δηλαδή αυτό που θα τον προ-χωρήσει (ανορθώσει-υψώσει πρώτα στον σταυρό και εν συνεχεία και στον ουρανό) στον πνευματικό δρόμο της ζωής του (ένας είναι ο δρόμος, της μυήσεως-αλήθειας, αυτός που έμπρακτα παραδειγματικά βιωματικά οδηγεί στην ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σωφία αυτο-πνευμάτωση-αυτοτελείωση, η οποία εν τέλει θα τον οδηγήσει στην θέωση και στην εν θεώ αποκατάσταση του).
 1. μέμνησο-να είσαι μνήμων της αλήθειας (αλήθεια= Α +λήθη=στερείται λήθης- είναι μνημοσύνη)
 2. ύστερον= οι 7 αστέρες-αρετές (7φωτος λυχνία- νόμος- 7 πνεύματα του θεού στην γη),
 3. ηθικήν αγάπης=η κατάσταση-τελείωση εν αγάπη του αγαπώντος ανθρώπου (ήλιος)
 4. σωφίαν Πνεύματος= η πνευματική σωφία-σταθερότητα του σοφού ανθρώπου (σελήνη)
 5. ισχύν αληθείας= η ισχυρά δύναμις της αλήθειας του πεφωτισμένου μαθητή (ουρανός)
 6. σιού-σωτήρος= του θεού-ο θεός ενσαρκωμένος στην γη-σωτήρας, το Πνευματικό Όν, ο Θεάνθρωπος-Ανθρωπόθεος Μύστης επι της γης (αυτός ο οποίος έχει λάβει την χάρη και την αλήθεια του θεού-έχει καταστεί υιός θεού-σωτήρ και επιτελεί το αποστολικό σωτήριο έργο αληθείας του θεού, οικουμενικά στην ανθρωπότητα).
(να είσαι Μνήμων-τηρητής της αλήθειας-του επτάστερου Υστερον-της Ηθικής αγάπης-της πνευματικής Σωφίας-της αληθινής Ισχύος-δυνάμεως του σωτήρος θεού).

Ι(σχύς)Η-(θική)Σ-(ωφία)Υ(στερον)Σ(ωτήρ-σιός)=Ιησ(ο)ύς και το Μ-της μυήσεως αντιστοιχεί στον κύκλο της πνευματικής ζωής=Ο =ό-μικρόν =ΙΗΣΟΥΣ: αυτός είναι η Μ_Υ_Η_Σ_Ι_Σ και ο Μέγας Μυητής .

Η Γ' Διαθήκη (=α+β+γ διαθήκες) κωδικοποιεί το σύνολο της ανθρώπινης Μυήσεως στην αλήθεια: την γνώση-κατανόηση, βίωση, ενσυνείδητη αντίληψη, τήρηση, της Πενταπλής αλήθειας (5 άρθρα) που αφορά τον άνθρωπο της γης και την: α) επί-γνώση του τι-ποιός είναι ο θεός-το καλόν; (είναι ο ων), β) ο σκοτοφόρος-το κακόν; (είναι ο μη ων), γ) το σχέδιο της επανόδου; (είναι ο άνθρωπος-δημιουργία: το έργο τους) , δ) ο νόμος; (είναι ο της ομοίας αποδόσης-ανταποδόσης του καλού στο γενόμενο καλό και του κακού στο γενόμενο κακό), ε) ο σκοπός του ανθρώπου στην γη; (είναι η θεωση).

η γνώση-βίωση-τήρηση της αλήθειας αυτής θα απαιτήσει-χρειασθεί την με ΑΓΑΠΗ _ ΣΩΦΙΑ ΟΜΟΙΩΣΗ του ανθρώπου προς την πενταπλή ΑΛΗΘΕΙΑ : (πως αλλιώς το ανθρώπινον πνεύμα-εγω-ον θα μπορέσει να εισχωρήσει στην θεία-θεϊκή φύση-θέση-τάξη του απολύτου-αιωνίου-απείρου δηλαδή της αλήθειας-σοφίας-αγάπης, εάν δεν καταργήσει την αμειγή δισυνθετότητα (ανομοιότητα- ετερογένεια) των δύο πνεύμάτων καλού- κακού που τον συγκροτεί και διέπει και εξαρτά ; ) .

Α-ανατείνΩ προς τον θεόν-ΠΙΣΤΙΣ (πνεύμα) "μη ταρασσεσθω υμων η καρδια πιστευετε εις τον θεον και εις εμε πιστευετε". Ιωάν. 14:1 

Β-βιώνΩ το καλόν-συγχωρώ τούς εχθρούς μου-ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ (ψυχή) "εγω δε λεγω υμιν αγαπατε τους εχθρους υμων ευλογειτε τους καταρωμενους υμας καλως ποιειτε τους μισουντας υμας και προσευχεσθε υπερ των επηρεαζοντων υμας και διωκοντων υμας" Ματθ. 5:44.

Γ-γνωρίζΩ (το καλόν και το κακόν και δια του καλού μετανοώ) το κακόν- ΜΕΤΑΝΟΙΑ (διάνοια) " μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησους εις την γαλιλαιαν κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θεου και λεγων. οτι πεπληρωται ο καιρος και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και πιστευετε εν τω ευαγγελιω" Μάρκ. 1:14-15 .

Δ-διακρίνΩ (το καλόν) και διαχωρίζω το κακόν-ΥΠΟΜΟΝΗ (ύλη-υλικη συμπεριφορά) "εν τη υπομονη υμων κτησασθε τας ψυχας υμων"
Λουκ. 21:19.


Ε-ελευθερώνΩ-μαι απο το κακόν-
(εγώ) ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ και
-ενώνΩ-μαι με το καλόν"(πνεύμα-όλον-εμείς) οτι πας ο υψων εαυτον ταπεινωθησεται και ο ταπεινων εαυτον υψωθησεται" Λουκ. 14:11.