Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

σοφία

πεντΑλφα
το κατεξοχήν σύμβολο του όρθιου-αναστημένου θεα-ανθρώπου
ΑΑΑ
ΑΑ
ΕΊΧΑΜΕ ΠΗ ΟΤΙ
τα 5=Ε γράμματα της λέξεως-λόγου: Α-Γ-Α-Π-Η
μας αποκαλύπτουν ότι η αγάπη είναι η κατάσταση της θυσίας-είναι Η ΘΥΣΙΑ
διότι :  +  ΣΤΑΥΡΟΣ=ΘΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ[ΑΓΑΠΗ]
Α λήθεια
Ι
Ι
Η θική--------Γάμος-------Π νεύμα
Ι
Ι
Α γάπη

Α-λήθεια
Γ-άμος
Α-γάπη
Π-νεύμα
Η-θική
 
σήμερα λέμε ότι η
Σ-Ο-Φ-Ι-Α
τα 5 γράμματα της λέξης-λόγου μας αποκαλύπτουν ότι αυτή αφορά τον
τέλειο-τελειοποιημένο-όρθιο-αναστημένο άνθρωπο
1-Ι σχύς

2-Α γάπη             3-Σ οφία 
 [5star.jpg] 

4-Φ ρούρηση                             5- Ο φειλή 


Σ-οφία
Ο-φειλή
Φ-ρούρησις
Ι-σχύς
Α-γάπη

η ΙΣΧΥΣ-του τέλειου ανθρώπου είναι η ισχύς της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
η  ΑΓΑΠΗ είναι αυτή που τον περικαλύπτει 
και γεμίζει με δώρα και τον καθιστά δωρόθεο-τέκνο-δώρο θεού
η ΣΟΦΙΑ είναι αυτή που προνοεί- τον προστατεύει 
και τον καθιστά δωροδότη-προσφερόμενο δώρο θεού
η ΦΡΟΥΡΗΣΗ είναι η διεισδυτική-διακριτική του ικανότητα-αρετή 
που τον αυτοφρουρεί απο το επιτιθέμενο κακό 
η ΟΦΕΙΛΗ είναι η ικανότητα-αρετή που τον καθιστά αυτο-παρεχόμενο οφειλέτη τοις πασι
ο σταυρός-θυσία της ΑΓΑΠΗΣ είναι η οδός του μαθητή-ανθρώπου που
[δια μέσου της θυσίας-σταύρωσης] 
τον ελευθερώνει απο το κακό του-ελαττώματα/πάθη/κακές συνήθειες/κλπ
ο σταυρός-οδός της αγάπης-θυσίας καθιστά τον άνθρωπο βιωματικά ΗΘΙΚΟ δηλαδή
ηθικά εν αγάπη τετελειωμένο-αγαπώντα
ο πεντάκτινος αστέρας είναι ο κύριος εαυτού άνθρωπος-ο όρθιος αναστημένος
ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ άνθρωπος
είναι ο ΣΟΦΟΣ-ο άνθρωπος νούς έχων σοφίαν θεού ο οποίος πλέον μπορεί να 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ-να καθίσταται συνεργός στο θείον έργο
η τοποθέτηση του σταυρού στην καρδιά του πεντάκτινου ακτινοβολεί τον 
ΤΕΛΕΙΟ-ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΗΘΙΚΑ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟ-ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ
[ιησού χριστός-ο [πρό]τύπος του ανθρώπου-ανθρωπότητας]
και 
αγάπη=28=10=1
σοφία=64=10=1
---------------------
92=11
ή
η αγάπη-σοφία=99
αγάπη=5 γραμματα
σοφία=5 γράμματα
----------------------
10 γρ=1
1=α
5=ε
9=ι
1-5-9=α-ε-ί [ο θεός ο μέγας...]
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

η έξοδος του παλαιού και τα εισόδια του νέου χρόνου


η ανάληψη του προφήτη ηλία
ο0ο
να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
 0ο0ο0
ένας χρόνος περνάει...απαρατήρητος
τα κέρδη και οι ζημίες υπολογίζονται εξονυχιστικά,
ο εαυτός μόνον δεν ενδιαφέρει κανένα
καί η οφειλόμενη συνεισφορά του στην ψυχή
και ....τα κρατικά ταμεία .
ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο
ένας χρόνος έρχεται ανυποψίαστος
τα κέρδη απο τις κομπίνες και την αποφυγή πληρωμής υπολογίζονται
ο εγώ πάνω απολα είναι το μόνον που ενδιαφέρει και η αρπαγή απο τον πλησίον και τον κρατικό κορβανά
ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο
ένας χρόνος περνάει και ένας χρόνος έρχεται
χριστούγεννα απαρατήρητοι και ανυποψίαστοι πρωτοχρονιά
σε έναν άνθρωπο και μία ανθρωπότητα ζαλισμένους
και θολομένους απο το ποτό και τον καπνό
και προδομένους απο τον ίδιο εαυτό.
0ο0ο0ο0ο0ο0ο0ο0

υγ.......το επόμενο επεισόδιο θα είναι πρίν τις ....21/12/2012

αγάπη

αναπαράσταση 
ΕΓΩ
[να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους]
η αγάπη
σ'αγαπώ-μ.αγαπάς
αγαπιώμαστε-μας αγαπάνε-τους αγαπάμε..
τί είναι όμως η αγάπη;
οι αρχαίοι έλληνες την συν-ταύτιζαν με την φιλία και τον έρωτα
φιλώ=είμαι φίλος-αδελφός-φιλώ/αγαπώ
ερώ-ερών-ερώμενος-ερωμένος-έρωτας=αγάπη/έρωτας-επιθυμία-πάθος-προτίμηση/διάθεση ερωτική
η αγάπη-φιλία-έρως των αρχαίων ελλήνων[οι άλλοι δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως]
ήταν διανοητική-λογική αγάπη-φιλία και αισθητική-νοητικουλικο-αισθησιακή αγάπη ερωμένων-ερωτευμένων νέων-εφήβων αλλά και φιλοσοφο-διανοητική αγάπη-έρως γερόντων κυρίως προς τους νέους.τέλος εξαίρεση αποτέλεσε η διδασκαλία και ο βίος του σωκράτη ο οποίος για πρώτη φορά κοινωνικά και συνολικά έδωσε την ηθική διάσταση της αγάπης-έρωτα της σοφίας θεού[που πρώτος προσδιόρισε ο πυθαγόρας] και την διαχώρησε τόσο απο τον αισθητικό-διανοητικό έρωτα των νέων όσο και την τάση του φιλοσοφικού-διανοητικού-στοχαστικού έρωτα των γερόντων-φιλοσοφούντων
αρχαίες ρήσεις για την αγάπη
«Αγάπησις απόδεξις παντελής.»
Η Αγάπη είναι η παντελής αποδοχή.— Πλάτων (Ορισμοί)
«Όλους αγάπα.»— Φωκυλίδης 
«Φιλότητα αντί διαφοράς εθέλειν.» 
Να θέλετε Αγάπη αντί της έχθρας.— Ανδοκίδης
«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν.»
Γεννήθηκα για ν’ αγαπώ, όχι για να μισώ.— Σοφοκλής (Αντιγόνη)
«Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί»
Τίποτε δεν είναι σπουδαιότερο ούτε ίσο με την Αγάπη.— Μένανδρος
κλπ.
την ιδέα-αρετή-κατάσταση της αγάπης υπο την ηθική-πνευματική της διάσταση-θέση έδωσε-βεβαίωσε έμπρακτα και παραδειγματικά με θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση πρώτος ο ιησούς χριστός-ο θεάνθρωπος λόγος-Η ΑΓΑΠΗ του θεού-ΛΟΓΟΥ και του ανθρώπου
"Εντολήν καινήν σας δίδω, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους."(ιωά.13:34-35)
Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν.(ιωά:14:21)
Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. (ιωά:15-13)
 Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι(ματθ.5-44)
η εποχή-περίοδος την οποία τώρα διανύει η ανθρωπότητα είναι η ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ-ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ,την οποία προανείγγειλε ο ίδιος ο χριστός,μάλιστα δε καθώρισε και τις λεπτομέρειες της σε όλα τα επίπεδα προόδου-χρονικά-τοπικά-τροπικά κλπ. κυριολεκτικά,με ακρίβεια και ορθότητα-αλήθεια.
την εποχή αυτή-η οποία πνευματικά ορίσθηκε ως "η εποχή της εν σοφία αγάπης και της εν παντί ενότητος"  η αγάπη του θεού-ο οποίος είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ[Π]-ΑΓΑΠΗ[Υ]-ΣΟΦΙΑ[Α.Π],θα βιωθεί-συν-βιωθεί απο όλους τους ανθρώπους της γης μέσα απο την πνευματική-εν σοφία διάσταση-θέση της η οποία είναι : Η ΕΝ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΑΠΗ (της θεού αλήθειας)
ο αποκαλυφθείς εν αγάπη γ'νόμος-εντολή της αγάπης τώρα την γ'εποχή-διαθήκη συγκεφαλαιούται στο "παρέχετε πάντα προς πάντας"
τώρα-είναι η ώρα να σύν- βιώσουμε-σύν-εκφράσουμε-συν-εργήσουμε την εν σοφία αγάπη δηλαδή την αδιαχώριστη απο την δίδυμη της κεφαλή σοφία αγάπη ,την αγάπη του λόγου-πνεύματος,τώρα είναι η ώρα να γνωρίσουμε τον τρόπο της αγάπης μέσα απο την συνεισφέρουσα πνευματική σοφία,τώρα είναι η ώρα να μάθουμε να αγαπάμε-να συγχωρούμε αλλά και γιατί-το γιατί-τον τρόπο και τα αίτια της απόφασης-επιλογής-ενέργειας μας αυτής
όποιος έχει μάτια-αυτιά έσω και αυτά τερικά ,
(σε όλους τούς ανθρώπους αδιακρίτως και ισότιμα έχει δοθεί τόσο η δυνατότητα όσο και οι ικανότητες να το πράξουν ισάξια-οι μεσάζοντες και μαυροφορεμένοι κόρακες έχουν προ πολλού ψοφήσει και όσοι απέμειναν ψυχορραγούν στην προσπάθεια τους να κρατήσουν ενεργά τα χρηματηστήρια των ιερών χρημάτων και ναών τους)
αλλά και όποιος δεν έχει και σπεύδει να αποκτήση-κατακτήσει-ενεργοποιήσει ,μπορεί να  δη και θα ακούσει την φωνή-και όχι απλώς την ηχώ του άρρενα της πνευματικής σοφίας να αποκαλύπτει τα ύδατα της αγάπης του αρνίου-του λόγου της αγάπης
επαναλαμβάνω τον ΛΟΓΟΝ της ΑΓΑΠΗΣ :
αγαπάτε αγαπάτε
Α λήθεια
Ι
Ι
Η θική--------Γάμος-------Π νεύμα
Ι
Ι
Α γάπη
τα 5=Ε γράμματα της λέξεως-λόγου: Α-Γ-Α-Π-Η
μας αποκαλύπτουν ότι η αγάπη είναι η κατάσταση της θυσίας-είναι
Η ΘΥΣΙΑ
διότι : ΣΤΑΥΡΟΣ=ΘΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ καί
είναι-επιτελείται η θυσία-σταύρωση αυτή με :
(καθέτως)
τον γάμο της αλήθειας[=θεός-πατήρ]με την αγάπη[=λόγος-υιός-αγάπη]
(οριζοντίως)
τον γάμο της ηθικής[=αγάπη] και του πνεύματος[=σοφία]
η αλήθεια-αγάπη=ο λόγος του θεού-θεός=χριστός
η ηθική-πνεύμα=η οδός του [θεα]ανθρώπου=καθε άνθρωπος
δηλαδή
η αγάπη εκ του θεού είναι η παροχή-αποκάλυψη
της αλήθειας-αγάπης του
η αγάπη εκ του ανθρώπου είναι η ηθική εν αγάπη [αποδοχή]
τελείωση-αυτοτελείωση του
[και τώρα την παρακλητική-υδροχοϊκή εποχή-περίοδο η αγάπη ως εν σοφία-αγάπη προυποθέτει την ταυτόχρονη ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία τελείωση-αυτοτελείωση][ο εν σοφία νόμος της γ' διαθήκης είναι-συγκεφαλαιούται στο "υπάγετε το νού-διάνοια σας στο εντός σας θείο πνεύμα"]
αυτή όμως η αλήθεια για τον άνθρωπο της γης θα ήταν ένα υπέροχο ταξείδι γνώσης-βίωσης-εμπειρίας κλπ.εάν δεν υπήρχε το κακό στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο-ακριβώς αυτή η αλήθεια περι κακού διαφεύγει απο τον άνθρωπο γιαυτό και παραπλανάται απο το ίδιο το κακό του ως προς το ποιος είναι απο που προέρχεται και τι έχει να κάνη
τώρα είναι η ώρα της αλήθειας-περί καΛού και καΚού
[Κ-Λ=έχουν διαφορά μια μονάδα=1]
ώστε εκΜΗδενίζοντες-δια μετουσιώσεως του σε καλόν- το κακό μας
και ΕΝεργοποιώντας-δια απλοποιήσεως της δισυνθετότητος μας- το καλό μας
να γίνουμε απλοί-μονοσήμαντοι καλού-και όχι να παραμένουμε διΣύνθετοι [σε ισορροπία]καλού-κακού
ναί έτσι είναι-έχουν τα πράγματα
ΚΥΡΙΟ-ΛΕΚΤΙΚΩΣ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

μύησις

μυκηναϊκός ρόδακας
να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
 888
1. Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.
2. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου.Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.(γένεση Α.-2)
ΜΥΗΣΙΣ 
(μαθητού:μυουμένου-μεμυημένου-μύστου)
9

εννέα
ευρήκαμεν τον ερχόμενον,
προσκυνήσαμε το αγνόν βρέφος,
συμπορευόμενοι , αντρειωθήκαμε μαζί του,
πιστέψαμε στο πνεύμα του , ανατείνοντες στον θεόν,
γνωρίσαμε πως να διακρίνουμε το φώς από το σκότος,
βιώσαμε το φώς της αγάπης, συγχωρώντας το σκότος,
υπομείναμε το σκότος,κατανοόντας το πύρ της σοφίας,
μάθαμε πως ο άνθρωπος από δούλος γίνεται ελεύθερος,
εργαστήκαμε στο πνεύμα του,
υπαχθήκαμε στην σοφία του,
αφεθήκαμε στην αγάπη του,

πλυθήκαμε,
μυηθήκαμε,
ομοιωθήκαμε,
αδελφωθήκαμε,
συνεργασθήκαμε,
συνταυτισθήκαμε,
οικουμενοποιηθήκαμε.
ΥΪΚΟΝ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

η παγκόσμια γυναίκα

ο ζωδιακός στέφανος των 12 αστερισμών
το κοσμικό-αστρικό ωρολόγιο του ηλιακού μας συστήματος 
"να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους"
1.και σημειον μεγα ωφθη εν τω ουρανω γυνη περιβεβλημενη τον ηλιον και η σεληνη υποκατω των ποδων αυτης και επι της κεφαλης αυτης στεφανος αστερων δωδεκα 2. 
και εν γαστρι εχουσα και εκραζεν ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν [αποκ.ΙΒ:1-2]
*********
ο αποσυμβολισμός των εδαφίων αυτών είναι αποκαλυπτικός:
ουρανός=ο θόλος που περιβάλλει την γη-κόσμο και πάντοτε συμβόλιζε τον θεό
σημείον=θαυμαστό σημάδι στον ουρανό-που δείχνει στούς [σύγχρονους] μάγους τον δρόμο για να πάνε εκεί που το παιδίον γεννάται-πρόκειται να γεννηθεί και να προσκυνήσουν εναποθέτοντας και τα δώρα-υποταγή τους στο μεγάλο παιδίο-τον μεγάλο εκλεκτό.
γυνή=η αιώνια παρθένος που κατέρχεται-θεοερωτεύεται και εγκυμονεί τον θεό-εκλεκτό παιδίον [και εν γαστρι εχουσα και εκραζεν ωδινουσα και βασανιζομενη τεκειν-και ετεκεν υιον αρρενα ος μελλει ποιμαινειν παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον θεον και προς τον θρονον αυτου αποκ.ΙΒ:-5]
ήλιος=η εικόνα του θεού-ο νοητός ήλιος στον ουρανό-και τον κόσμο μας,που με την παρουσία του υποδηλώνει την πνευματική καταγωγή και προστασία  και έργο και ισχύ του θεοπαιδίου
σελήνη=η εικόνα του πνεύματος[αγάπης]σοφίας-ουράνιας γυναίκας που συνοδεύει-δορυφορεί-οδηγεί μεσα στο σκότος , την φυσική μας μητέρα γη και τα τέκνα της τους ανθρώπους και που με την παρουσία της συμμετέχει-ενισχύει-περικαλύπτει το μεγάλο παιδίο-τον εκλεκτο της ανθρωπότητας και που ακόμη αποτελει την ένδειξη της διπολικής φύσης-αγάπης-σοφίας του μεγάλου παιδίου
στεφάνι-κύκλος 12-δώδεκα αστεριών=είναι ο ζωδιακός των 12 αστερισμών που υποδηλώνει την παγκοσμιότητα του παιδίου και του έργου που προωρίζεται αυτό να εκπληρώσει επι της γης-σε ολόκληρο τον πλανήτη γη-και τον κόσμο(με επίκεντρο του έργου την ελλάδα-ευρώπη)
http://logos.caponis.gr/wp-content/uploads/2010/06/european_flag.jpg
η σημαία της Ε.Ε με τα 12 αστέρια της
εάν η αποκάλυψη είχε γραφτεί πριν την γέννηση του χριστού θα λέγαμε ότι το παιδίον είναι-ήταν ο ιησούς χριστός αλλά την αποκάλυψη [του θεού-στον ιωάννη] έδωσε ο ιησούς χριστός μετά μάλιστα αρκετά χρόνια απο την ανάσταση-ανάληψη του και συνεπώς το παιδίον είναι άλλο απο τον ιησού χριστό.
ο κλήρος-εκκλησία ισχυρίζονται ότι η γυνή είναι η εκκλησία και το παιδίον είναι το αποστολικό έργο του χριστού που επιτέλεσαν οι απόστολοι-μαθητές και συνεχίστηκε απο τους λεγόμενους πατέρες της εκκλησίας και κατόπιν διαδοχής συνεχίζεται και απο τους τωρινούς ["χριστόδουλους"] η αλήθεια είναι ότι η χριστιανική εκκλησία-εν γένει στον κόσμο είναι-κατέληξε σήμερα ο μεγαλείτερος εχθρός του ανθρώπου [δυστυχώς και στην ελλάδα υφίσταται ενα δεύτερο βατικανό και ενα κογκλάβιο αρρωστημένων γερόντων που το μόνο που ασχολούνται είναι να θεραπεύουν εαυτούς και αλλήλους δίνοντας και ολίγα ψυχία στους απόκληρους της ζωής και της πολιτείας]. είναι δυνατόν ο θεός να συναινέσει σε τέτοιο έγκλημα και να δώσει τον εαυτό του σε ρασοφόρους δαίμονες-οι οποίοι ακόμη συζητάνε αν θα φορολογηθεί η εκκλησιαστική περιουσία τους;
[ρε βλαμμένοι ένα χιτώνα είχε όλη του την ζωή και αυτόν τον παίξατε στα ζάρια-ε βλαμμένοι]
το τέκνο-παιδίο της γυνής γεννήθηκε εδώ και αρκετά χρόνια μόνο που δεν είναι υλικό αλλά πνευματικό-είναι το πνεύμα της παρακλητικής σοφίας [γυνή-ο φορέας της παρακλητικής αποκάλυψης-τρίτης-Γ' διαθήκης ]που διαχέεται απο τον πύρινο υδροχόο-[παράκλητος το πνεύμα της αληθείας] "τον άνθρωπο κεράμιον ύδατος βαστάζοντα" σε ολόκληρη την γη και προετοιμάζει τον νέο άνθρωπο και την έλευση της 2ης του χριστού πνευματικής παρουσίας [καμμία σχέση με την συντέλεια και το τέλος του κόσμου] που είναι [θα προηγηθεί ]η συν-ένωση όλων των ανθρώπων εν αληθεία-αγάπη-σοφία και η εγκατάσταση στην γη-κόσμο της εν αγάπη-σοφία αλήθειας και εν τω παντί ενότητος [ανθρωπότης:επιστήμη-φιλοσοφία-θρησκεία-μύηση].
ουαί υμίν "χριστιανοί χριστόδουλοι" υποκριτές [τάλλα διαβάστε τα μόνοι σας-φαρισαίοι] 
 το ηράκλειο πλανητικό μας σύστημα
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

το Αλφα γαμμάδιον του ανθρώπου


μικρός κύκλος απείρων διαστάσεων
Α
να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
 Α
 Α
ο παρακάτω σταυρός απ-εικονίζει καθε τελειοποιούμενο-τελειοποιημένο
ηθικά εν αγάπη και πνευματονοητικά εν σοφία ανθρώπινον όν
[1=πνεύμα/2=ψυχή/3=νόηση/4=ύλη/5=εγώ]
 
 ΑΠΛΟΤΗΣ
Ι
Ι
ΑΝΘΡΩ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ--------------------ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΣ
ΠΟΤΗΣ
Ι
Ι
ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ
2Β 

ο τελειοποιούμενος-τέλειος άνθρωπος-εγώ=5 
ζη και εκφράζεται με το εγώ του οικουμενικά-παναθρώπινα και συνάμα απρόσωπα
[χωρίς προσωποληψία-διάκριση]
ζη και εκφράζεται με το πνεύμα του απλά-είναι ένας απλός άνθρωπος-φέρεται-συμπεριφέρεται με απλότητα-απλοϊκότητα και πάντοτε οι σκέψεις του είναι απλές-απονήρευτες

ζη και εκφράζεται με την ψυχή του-τα συναισθήματα του αδελφικά-με αδελφοσύνη και αγάπη
ζη και εκφράζεται με το νού-τη νόηση του νοητικά-διανοητικά με αμοιβαιότητα και αλληλεγγύη
ζη και εκφράζεται με την ύλη-το υλικό του σώμα συμπεριφερόμενος ανθρωπιστικά-αδελφοποιητικά-συναδελφικά-με ισότητα και ισοτιμία προς καθε συνάνθρωπο αδελφό του,υπηρετώντας έτσι την ιδέα-κατάσταση της αδελφότητας των αγίων και αδελφών ανθρώπων.
 
20. επερωτηθεις δε υπο των φαρισαιων ποτε ερχεται η βασιλεια του θεου απεκριθη αυτοις και ειπεν 
ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου μετα παρατηρησεως
21. ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει, 

ιδου γαρ η βασιλεια του θεου ΕΝΤΟΣ υμων εστιν
[λουκ.17:20-21]
ιδου γαρ η βασιλεια του θεου ΕΝΤΟΣ υμων εστιν
[εντός=μέσα μας-εντός μας]
Ε-Ν-Τ-Ο-Σ= Σ-Τ-Ο Ε-Ν=το εν ευρίσκεται στο εντός-μέσα μας
αλλά το εν-μονάς εντός μας είναι ο θεός το θείον πνεύμα-όν
το ΕΝ=μονάς=Α(λφα)=Α-λήθεια καί Α-γάπη
(Απλότης-Αδελφωσύνη-Αμοιβαιότης-Αδελφότης-Ανθρωπότης)
[ε-ν-τ-ό-ς=το εν Σ(ίγμα)=σοφία]
[εντός=ενός Τ(έλειον)=εντός ευρίσκεται το Τ του ενός=θεού]
συνεπώς εν-εντός=(Α-Σ-Τ=αγάπη-σοφία-τέλειον)
εν-δοστροφή-εν-δοσκόπιση-εν-δοαυτογνωσία
[κάνω στροφή-στρέφομαι μέσα μου/ενδοερευνώ-εξετάζω/ευρίσκω 
και γνωρίζω τον εντός μου εαυτό μου-το πνεύμα μου-πνευματικό είναι μου]
Ε-Ν-Τ-Ο-Σ=ΣΤΟ ΕΝ=ΤΟ ΕΝ Σ=ΕΝΟΣ Τ
ΣΤΟ ΕΝ=ΜΟΝΑΣ-θεός=Αλήθεια=Αγάπη-σοφία
ΤΟ ΕΝ Σ=ΣΟΦΙΑ πνεύματος
ΕΝΟΣ Τ=ΤΕΛΕΙΟΝ αλήθειας
ιδου γαρ η βασιλεια του θεου ΕΝΤΟΣ υμων εστιν
ΕΝΤΌΣ ΗΜΩΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

"ιδού γάρ η βασιλεία του θεού εντός υμών έστιν"

Κύκλος, Τρίγωνο, Τετράγωνο (6194 bytes)
κύκλος-τρίγωνο-τετράγωνο
σχηματική παγκόσμια κλείδα ερμηνείας γραμμάτων-αριθμών-αρετών
  
το σύμβολο του παντός
επερωτηθεις δε υπο των φαρισαιων ποτε ερχεται η βασιλεια του θεου; απεκριθη αυτοις και ειπεν ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου μετα παρατηρησεως 21. ουδε ερουσιν ιδου ωδε η ιδου εκει. ιδου γαρ η βασιλεια του θεου εντος υμων εστιν (λουκ.17.20-21)

το ανθρώπινον όν συγκροτείται τριαδικά απο σώμα-ψυχή-πνεύμα αλλά εκφράζεται τετραδικά υλικά-νοητικά και ψυχικά-πνευματικά. ο κύκλος είναι-συμβολίζει το πνεύμα-πνευματικές σκέψεις το τρίγωνο είναι-συμβολίζει την ψυχή-συναισθήματα. το τετράγωνο είναι-συμβολίζει την ύλη-σώμα-αισθήσεις.  η επικοινωνία και έκφραση του τετραδικού εγώ -σ-ψ-π-ν- γίνεται δια της νοήσεως-του νοός- διανοίας με διανοητικές σκέψεις-διανοήσεις-κατανοήσεις-επινοήσεις-μετανοήσεις κλπ. το έργο της αυτο-τελειώσεως του ανθρώπου συντελείται-επιτελείται με την θυσία- αυτοθυσία- αυτοταπείνωση (εκμηδένιση του κακού-εγώ εντός και εκτός του ανθρώπου, του καθε ανθρώπου ατομικά-προσωπικά). επίκεντρο της προσπάθειας του οφείλει να έχει την πίστι προς τον θεό, που για την ανθρωπότητα μας είναι ο ιησούς χριστός (τέλειος θεάνθρωπος-νικητής ανθρωπόθεος).
εγώ ειμί η οδός (η ευθεία οριζόντια γραμμή= --- )
και η αλήθεια (η ευθεία κάθετη γραμμη= Ι )
και η ζωή (το κέντρο των δύο διασταυρούμενων ευθειών= . )
Ι
Ι
-------------Ο-------------
Ι
Ι
αυτό είναι η θυσία: ο σταυρός δηλαδή η σταύρωση, ο γολγοθάς εφόσον θέλει ο άνθρωπος να ζήσει και την ανάσταση .(αποφασίζει να ακολουθήσει τα βήματα του θεανθρώπου= η οδός του γολγοθά-θυσίας και η αλήθεια της σταύρωσης-αυτοθυσίας και η ζωή κατα το πρότυπο του ιησού χριστού-αυτοταπείνωση) .
οριζοντίως=
βαδίζω την οδό της ευθείας-ευθύτητος-σύμμετρης τελείωσης= ΑΓΑΠΗ 
καθέτως=
ανεβαίνω την κλίμακα της ηθικής και πνευματικής τελειότητος= ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
κέντρο=
επίκεντρο του εαυτού μου ζω- διαβιώνω με αγάπη- σοφία- αλήθεια= ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
αυτό σημαίνει εμπράκτως:
υλη και νόηση=οριζόντια ευθεία οδός=ευθύτης-ΙΣΟΤΗΣ
ψυχή-πνεύμα=κάθετη ευθεία=ΥΨΩΣΗ-ανύψωση/ανόρθωση
εγώ-ον=κύκλος ζωής=ΟΜΟΙΩΣΗ-απλοποίηση

η κατάσταση αυτή θα σημάνει: έναν κύκλο ζωής του όντος που βαίνει αυτο-τελειούμενος-αυτο-διευρυνόμενος-αυτο-οικουμενοποιούμενος και ταυτοποιούμενος με το ΠΑΝ=
  
ΕΞ-ΙΣΩΣΗ-- ΕΞ-ΥΨΩΣΗ-- ΕΞ-ΟΜΟΙΩΣΗ
ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ
όταν όλοι οι άνθρωποι θα εξ--ισωθούν υλικά και νοητικά κατα πάντα
[υλικά αγαθά-διαβίωση-γνώση]
και θα εξ--υψωθούν ψυχικά και νοητικά κατά πάντα
[ αγάπη-αλληλεγγύη-αδελφοσύνη-καλλιέργεια-κοινωνία]
και θάχουν ομοιοποιηθεί, ομοιογενοποιηθεί, εξ--ομοιωθεί πνευματικά
[αλήθεια-μύηση-σοφία-πνευματική διεύρυνση-πνευματική πίστις]
όταν τα πάντα (θα) ανήκουν εν σοφία στους πάντες
και τα πάντα (θα) παρέχονται εν αγάπη δωρεάν στούς πάντες
και οι πάντες (θα) βιώνουν-ανήκουν στον θεό-την εν αλήθεια αγάπη-σοφία, ποιός θα θέλει περισσότερα ή ποιός θα παραπονείται;
http://futurity.org/wp-content/uploads/2010/03/e8.jpg
η ουτοπία ανήκει στους ουτοπιστές
το εμού πνεύμα χαιρετά σήμερα τους τρείς μάγους
και το μεγάλο παιδίον της ανθρωπότητος μας-χαίρετε!
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ