Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Γαμμάδια Σοφίας

άνθη κρόκου λευκά
το πνεύμα του θεού προ αμνημονεύτων χρόνων αποκάλυψε τούς 4 κόσμους-ποταμούς της σοφίας που αφορούν τον άνθρωπο της γης οι κόσμοι-ποταμοί αυτοί είναι :η επιστήμη-η θρησκεία-η φιλοσοφία-η μύηση
η πεμπτουσία-επίκεντρο της επιστήμης είναι
η ολική ιατρική και η χημεία-αλχημεία
η πεμπτουσία-επίκεντρο της φιλοσοφίας είναι
ο ορθός λόγος και η γνώσις-γραμματοσοφία
η πεμπτουσία-επίκεντρο της θρησκείας είναι
η αληθινή πίστις-λατρεία και η βιωματική αγάπη-αλληλεγγύη
η πεμπτουσία-επίκεντρο της μυήσεως είναι
η εξ αποκαλύψεως αλήθεια καί η ενδοστροφή-αυτογνωσία
ιατρική-χημεία-λόγος-σοφία-πίστις-αγάπη-αλήθεια-αυτογνωσία 
συνεργαζόμενες-συνεισφέρουσες : συνθέτουν-συγκροτούν-συντελούν
την θεραπεία-την διατροφή-την λογοσοφία-την αριθμοσοφία-την αγάπη θεού-την ανθρώπινη αγάπη-αλληλεγγύη-την μύηση στην αλήθεια-την οικουμενοποίηση
αυτά τα ολίγα-τα περισσότερα ενυπάρχουν στα ενδότερα του καθενός αναζητούντα χρυσό και πολύτιμους λίθους ώστε να μπορέσει κα καταστή πλούσιος ιδιαίτερα τώρα με την κρίση!
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια: