Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΔΥΜΟΣ

ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.[ιωαν.14-26]Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.[ιωαν.15-26]και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·[ιωαν.16-8] Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. [ιωαν.16.13-14] 

1Διδάξει 2Υπενθυμίσει 3Μαρτυρήσει 4Ελέγξει 5Οδηγήσει 6Αναγγείλει 7Δοξάσει 

1 ΔΙΔΑΞΕΙ την 5-πενταπλή για τον [κάθε] άνθρωπο αλήθεια α] ποίος-τί είναι ο θεός; είναι ο ών! β] ποίος-τι είναι το κακόν; είναι ο μή ών! γ] ποιό είναι το σχέδιο της επανόδου του μή όντος-πνεύματος στην αρχική πηγή του;είναι το ωόν άνθρωπος [ο οποίος είναι ΑΜΙΓΩΣ δισύνθετον πνεύμα-όν-εγώ καλού και κακού] δ] ποιός-τι είναι-πως λειτουργεί ο νόμος των δισυνθέτων όντων,ο νόμος της αντ-απόδοσης,ο νόμος της ίσης απόδοσης του καλού[θετικών πράξεων]στο καλό και του κακού[αρνητικών-διαιρετικών πράξεων]στο κακό.είναι ο νόμος της δικαιοσύνης ε] ποιός-τι είναι ο τελικός σκοπός του έργου της επανόδου της τύχης-πεπρωμένου-κατάληξης τόσο του κακού-το οποίο έχει μετουσιωθεί σε καλό όσον και του ανθρώπου ο οποίος συμβάλει στο έργο της μετουσίωσης του ατομικού σπερματικού κακού του και στην δική του ατομική-προσωπική αυτό-τελείωση.είναι η θέωση.  
2 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ την εντολή του "αγαπάτε αλλήλους" αγαπάτε=να αγαπάτε-να είστε αγαπημένοι αλλήλους=ο ένας τον άλλο-να είστε αλληλέγγυοι ο ένας προς τον άλλο-να είστε μεταξύ σας αδελφοί αγαπημένοι  
3 ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ βεβαιώσει την αξία-αλήθεια-εντολή του "αγαπάτε τους εχθρούς υμών" αγαπάτε=να αγαπάτε-συγχωρείτε-αφίνετε τούς εχθρούς υμών=αυτούς οι οποίοι κατέστησαν εχθροί σας-δηλαδή αρνήθηκαν την εντολή του "αγαπάτε αλλήλους" και ενστερνήστηκαν την διαταγή-αναστροφή-αντιστροφή του κακού "μισείτε αλλήλους-μισείτε τους συνανθρώπους σας οι οποίοι μόνο αδελφοί σας δεν είναι" 
 4 ΕΛΕΓΞΕΙ 8. και ελθών εκείνος-ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θέλει ελέγξει τον κόσμον α] περί αμαρτίας και β]περί δικαιοσύνης και γ]περί κρίσεως· 9. περί αμαρτίας=η αμφιβολία-απιστία έναντι της αγάπης προς τον θεό 10. περί δικαιοσύνης=η μη τήρηση της ισότητος-δικαιοσύνης έναντι των συνανθρώπων 11. περί δε κρίσεως=η μη γνώση και φρούρηση-προστασία του εαυτού-των κεκτημένων του καλού απο το κακό ώστε να μην τα υφαρπάξει-κλέψει [ιωά.16.8-11]
5 ΟΔΗΓΗΣΕΙ στην βιωματική σύλληψη-κατανόηση-έκφραση και τήρηση της "παλαιάς" αλλά και της "νέας" επεξηγημένης-διευκρινισμένης οικουμενικής-παγκόσμιας αλήθειας την οποία ο ίδιος-ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας θα αποκαλύψει  
6 ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ τα ερχόμενα μελλοντικά καλά και κακά που αναμένουν την ανθρωπότητα τόσο για τις επι τω κακώ επιλογές-έργα της όσο και για τις επι τω καλώ επιλογές-έργα της αλλά και θα αποκαλύψει την νέα τρίτη διαθήκη-αλήθεια του θεού και τα νέα σχέδια του θεού για την ανθρωπότητα ενώ ταυτόχρονα θα εξαγγείλει-αναγγείλει την επερχόμενη μελλοντική και οριστική κρίση του ίδιου του κακού ως πνεύμα κακού [το οποίο όμως έχει αρκετά μετουσιωθεί-μεταλλαχθεί επι το καλύτερον ώστε απο πρωτογενές εχει καταστεί δευτερογενές και είναι έτοιμο για την οριστική τριτογενεί μετουσίωση του σε πνεύμα καλού] 
7 ΔΟΞΑΣΕΙ τέλος ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας-και οι πιστοί και κλητοί και εκλεκτοί ακόλουθοι του-δηλαδή καθε ανθρώπινο όν που βιωματικά αναγινώσκει-ακούει-τητεί την τρίτη διαθήκη του θεού-που συμπεριλαμβάνει και τις τρείς διαθήκες μαζί,θα δοξάζουν τον θεό με τα έργα τους του καλού και της αλήθειας-αγάπης-σοφίας και μεσα απο αυτά και διαυτών θα θαυματουργούν προς δόξαν θεού και της αλήθειας-πνεύματος-λόγου του.
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Δεν υπάρχουν σχόλια: