Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

μύησις

μυκηναϊκός ρόδακας
να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
 888
1. Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.
2. Η δε γη ήτο άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της αβύσσου.Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.(γένεση Α.-2)
ΜΥΗΣΙΣ 
(μαθητού:μυουμένου-μεμυημένου-μύστου)
9

εννέα
ευρήκαμεν τον ερχόμενον,
προσκυνήσαμε το αγνόν βρέφος,
συμπορευόμενοι , αντρειωθήκαμε μαζί του,
πιστέψαμε στο πνεύμα του , ανατείνοντες στον θεόν,
γνωρίσαμε πως να διακρίνουμε το φώς από το σκότος,
βιώσαμε το φώς της αγάπης, συγχωρώντας το σκότος,
υπομείναμε το σκότος,κατανοόντας το πύρ της σοφίας,
μάθαμε πως ο άνθρωπος από δούλος γίνεται ελεύθερος,
εργαστήκαμε στο πνεύμα του,
υπαχθήκαμε στην σοφία του,
αφεθήκαμε στην αγάπη του,

πλυθήκαμε,
μυηθήκαμε,
ομοιωθήκαμε,
αδελφωθήκαμε,
συνεργασθήκαμε,
συνταυτισθήκαμε,
οικουμενοποιηθήκαμε.
ΥΪΚΟΝ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: