Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

αγάπη

αναπαράσταση 
ΕΓΩ
[να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους]
η αγάπη
σ'αγαπώ-μ.αγαπάς
αγαπιώμαστε-μας αγαπάνε-τους αγαπάμε..
τί είναι όμως η αγάπη;
οι αρχαίοι έλληνες την συν-ταύτιζαν με την φιλία και τον έρωτα
φιλώ=είμαι φίλος-αδελφός-φιλώ/αγαπώ
ερώ-ερών-ερώμενος-ερωμένος-έρωτας=αγάπη/έρωτας-επιθυμία-πάθος-προτίμηση/διάθεση ερωτική
η αγάπη-φιλία-έρως των αρχαίων ελλήνων[οι άλλοι δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως]
ήταν διανοητική-λογική αγάπη-φιλία και αισθητική-νοητικουλικο-αισθησιακή αγάπη ερωμένων-ερωτευμένων νέων-εφήβων αλλά και φιλοσοφο-διανοητική αγάπη-έρως γερόντων κυρίως προς τους νέους.τέλος εξαίρεση αποτέλεσε η διδασκαλία και ο βίος του σωκράτη ο οποίος για πρώτη φορά κοινωνικά και συνολικά έδωσε την ηθική διάσταση της αγάπης-έρωτα της σοφίας θεού[που πρώτος προσδιόρισε ο πυθαγόρας] και την διαχώρησε τόσο απο τον αισθητικό-διανοητικό έρωτα των νέων όσο και την τάση του φιλοσοφικού-διανοητικού-στοχαστικού έρωτα των γερόντων-φιλοσοφούντων
αρχαίες ρήσεις για την αγάπη
«Αγάπησις απόδεξις παντελής.»
Η Αγάπη είναι η παντελής αποδοχή.— Πλάτων (Ορισμοί)
«Όλους αγάπα.»— Φωκυλίδης 
«Φιλότητα αντί διαφοράς εθέλειν.» 
Να θέλετε Αγάπη αντί της έχθρας.— Ανδοκίδης
«Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν.»
Γεννήθηκα για ν’ αγαπώ, όχι για να μισώ.— Σοφοκλής (Αντιγόνη)
«Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί»
Τίποτε δεν είναι σπουδαιότερο ούτε ίσο με την Αγάπη.— Μένανδρος
κλπ.
την ιδέα-αρετή-κατάσταση της αγάπης υπο την ηθική-πνευματική της διάσταση-θέση έδωσε-βεβαίωσε έμπρακτα και παραδειγματικά με θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση πρώτος ο ιησούς χριστός-ο θεάνθρωπος λόγος-Η ΑΓΑΠΗ του θεού-ΛΟΓΟΥ και του ανθρώπου
"Εντολήν καινήν σας δίδω, ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους."(ιωά.13:34-35)
Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν.(ιωά:14:21)
Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδείς, του να βάλη τις την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. (ιωά:15-13)
 Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι(ματθ.5-44)
η εποχή-περίοδος την οποία τώρα διανύει η ανθρωπότητα είναι η ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ-ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ,την οποία προανείγγειλε ο ίδιος ο χριστός,μάλιστα δε καθώρισε και τις λεπτομέρειες της σε όλα τα επίπεδα προόδου-χρονικά-τοπικά-τροπικά κλπ. κυριολεκτικά,με ακρίβεια και ορθότητα-αλήθεια.
την εποχή αυτή-η οποία πνευματικά ορίσθηκε ως "η εποχή της εν σοφία αγάπης και της εν παντί ενότητος"  η αγάπη του θεού-ο οποίος είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ[Π]-ΑΓΑΠΗ[Υ]-ΣΟΦΙΑ[Α.Π],θα βιωθεί-συν-βιωθεί απο όλους τους ανθρώπους της γης μέσα απο την πνευματική-εν σοφία διάσταση-θέση της η οποία είναι : Η ΕΝ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΑΠΗ (της θεού αλήθειας)
ο αποκαλυφθείς εν αγάπη γ'νόμος-εντολή της αγάπης τώρα την γ'εποχή-διαθήκη συγκεφαλαιούται στο "παρέχετε πάντα προς πάντας"
τώρα-είναι η ώρα να σύν- βιώσουμε-σύν-εκφράσουμε-συν-εργήσουμε την εν σοφία αγάπη δηλαδή την αδιαχώριστη απο την δίδυμη της κεφαλή σοφία αγάπη ,την αγάπη του λόγου-πνεύματος,τώρα είναι η ώρα να γνωρίσουμε τον τρόπο της αγάπης μέσα απο την συνεισφέρουσα πνευματική σοφία,τώρα είναι η ώρα να μάθουμε να αγαπάμε-να συγχωρούμε αλλά και γιατί-το γιατί-τον τρόπο και τα αίτια της απόφασης-επιλογής-ενέργειας μας αυτής
όποιος έχει μάτια-αυτιά έσω και αυτά τερικά ,
(σε όλους τούς ανθρώπους αδιακρίτως και ισότιμα έχει δοθεί τόσο η δυνατότητα όσο και οι ικανότητες να το πράξουν ισάξια-οι μεσάζοντες και μαυροφορεμένοι κόρακες έχουν προ πολλού ψοφήσει και όσοι απέμειναν ψυχορραγούν στην προσπάθεια τους να κρατήσουν ενεργά τα χρηματηστήρια των ιερών χρημάτων και ναών τους)
αλλά και όποιος δεν έχει και σπεύδει να αποκτήση-κατακτήσει-ενεργοποιήσει ,μπορεί να  δη και θα ακούσει την φωνή-και όχι απλώς την ηχώ του άρρενα της πνευματικής σοφίας να αποκαλύπτει τα ύδατα της αγάπης του αρνίου-του λόγου της αγάπης
επαναλαμβάνω τον ΛΟΓΟΝ της ΑΓΑΠΗΣ :
αγαπάτε αγαπάτε
Α λήθεια
Ι
Ι
Η θική--------Γάμος-------Π νεύμα
Ι
Ι
Α γάπη
τα 5=Ε γράμματα της λέξεως-λόγου: Α-Γ-Α-Π-Η
μας αποκαλύπτουν ότι η αγάπη είναι η κατάσταση της θυσίας-είναι
Η ΘΥΣΙΑ
διότι : ΣΤΑΥΡΟΣ=ΘΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ καί
είναι-επιτελείται η θυσία-σταύρωση αυτή με :
(καθέτως)
τον γάμο της αλήθειας[=θεός-πατήρ]με την αγάπη[=λόγος-υιός-αγάπη]
(οριζοντίως)
τον γάμο της ηθικής[=αγάπη] και του πνεύματος[=σοφία]
η αλήθεια-αγάπη=ο λόγος του θεού-θεός=χριστός
η ηθική-πνεύμα=η οδός του [θεα]ανθρώπου=καθε άνθρωπος
δηλαδή
η αγάπη εκ του θεού είναι η παροχή-αποκάλυψη
της αλήθειας-αγάπης του
η αγάπη εκ του ανθρώπου είναι η ηθική εν αγάπη [αποδοχή]
τελείωση-αυτοτελείωση του
[και τώρα την παρακλητική-υδροχοϊκή εποχή-περίοδο η αγάπη ως εν σοφία-αγάπη προυποθέτει την ταυτόχρονη ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία τελείωση-αυτοτελείωση][ο εν σοφία νόμος της γ' διαθήκης είναι-συγκεφαλαιούται στο "υπάγετε το νού-διάνοια σας στο εντός σας θείο πνεύμα"]
αυτή όμως η αλήθεια για τον άνθρωπο της γης θα ήταν ένα υπέροχο ταξείδι γνώσης-βίωσης-εμπειρίας κλπ.εάν δεν υπήρχε το κακό στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο-ακριβώς αυτή η αλήθεια περι κακού διαφεύγει απο τον άνθρωπο γιαυτό και παραπλανάται απο το ίδιο το κακό του ως προς το ποιος είναι απο που προέρχεται και τι έχει να κάνη
τώρα είναι η ώρα της αλήθειας-περί καΛού και καΚού
[Κ-Λ=έχουν διαφορά μια μονάδα=1]
ώστε εκΜΗδενίζοντες-δια μετουσιώσεως του σε καλόν- το κακό μας
και ΕΝεργοποιώντας-δια απλοποιήσεως της δισυνθετότητος μας- το καλό μας
να γίνουμε απλοί-μονοσήμαντοι καλού-και όχι να παραμένουμε διΣύνθετοι [σε ισορροπία]καλού-κακού
ναί έτσι είναι-έχουν τα πράγματα
ΚΥΡΙΟ-ΛΕΚΤΙΚΩΣ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: