Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

σοφία

πεντΑλφα
το κατεξοχήν σύμβολο του όρθιου-αναστημένου θεα-ανθρώπου
ΑΑΑ
ΑΑ
ΕΊΧΑΜΕ ΠΗ ΟΤΙ
τα 5=Ε γράμματα της λέξεως-λόγου: Α-Γ-Α-Π-Η
μας αποκαλύπτουν ότι η αγάπη είναι η κατάσταση της θυσίας-είναι Η ΘΥΣΙΑ
διότι :  +  ΣΤΑΥΡΟΣ=ΘΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ[ΑΓΑΠΗ]
Α λήθεια
Ι
Ι
Η θική--------Γάμος-------Π νεύμα
Ι
Ι
Α γάπη

Α-λήθεια
Γ-άμος
Α-γάπη
Π-νεύμα
Η-θική
 
σήμερα λέμε ότι η
Σ-Ο-Φ-Ι-Α
τα 5 γράμματα της λέξης-λόγου μας αποκαλύπτουν ότι αυτή αφορά τον
τέλειο-τελειοποιημένο-όρθιο-αναστημένο άνθρωπο
1-Ι σχύς

2-Α γάπη             3-Σ οφία 
 [5star.jpg] 

4-Φ ρούρηση                             5- Ο φειλή 


Σ-οφία
Ο-φειλή
Φ-ρούρησις
Ι-σχύς
Α-γάπη

η ΙΣΧΥΣ-του τέλειου ανθρώπου είναι η ισχύς της ΑΛΗΘΕΙΑΣ
η  ΑΓΑΠΗ είναι αυτή που τον περικαλύπτει 
και γεμίζει με δώρα και τον καθιστά δωρόθεο-τέκνο-δώρο θεού
η ΣΟΦΙΑ είναι αυτή που προνοεί- τον προστατεύει 
και τον καθιστά δωροδότη-προσφερόμενο δώρο θεού
η ΦΡΟΥΡΗΣΗ είναι η διεισδυτική-διακριτική του ικανότητα-αρετή 
που τον αυτοφρουρεί απο το επιτιθέμενο κακό 
η ΟΦΕΙΛΗ είναι η ικανότητα-αρετή που τον καθιστά αυτο-παρεχόμενο οφειλέτη τοις πασι
ο σταυρός-θυσία της ΑΓΑΠΗΣ είναι η οδός του μαθητή-ανθρώπου που
[δια μέσου της θυσίας-σταύρωσης] 
τον ελευθερώνει απο το κακό του-ελαττώματα/πάθη/κακές συνήθειες/κλπ
ο σταυρός-οδός της αγάπης-θυσίας καθιστά τον άνθρωπο βιωματικά ΗΘΙΚΟ δηλαδή
ηθικά εν αγάπη τετελειωμένο-αγαπώντα
ο πεντάκτινος αστέρας είναι ο κύριος εαυτού άνθρωπος-ο όρθιος αναστημένος
ο ΤΕΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ άνθρωπος
είναι ο ΣΟΦΟΣ-ο άνθρωπος νούς έχων σοφίαν θεού ο οποίος πλέον μπορεί να 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ-να καθίσταται συνεργός στο θείον έργο
η τοποθέτηση του σταυρού στην καρδιά του πεντάκτινου ακτινοβολεί τον 
ΤΕΛΕΙΟ-ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΗΘΙΚΑ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟ-ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ
[ιησού χριστός-ο [πρό]τύπος του ανθρώπου-ανθρωπότητας]
και 
αγάπη=28=10=1
σοφία=64=10=1
---------------------
92=11
ή
η αγάπη-σοφία=99
αγάπη=5 γραμματα
σοφία=5 γράμματα
----------------------
10 γρ=1
1=α
5=ε
9=ι
1-5-9=α-ε-ί [ο θεός ο μέγας...]
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: