Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

ποιητικά(2ο μέρος)

Ε-8
δυναμικό πεδίο των ενεργειακων δυνάμεων της ανθρωπότητας
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα]
συνέχεια
(λόγος περί τέχνης-ποιητικής)
Η Τέχνη είναι ο τρόπος με τον οποίο το ον δημιουργεί-τεχνουργεί τις σκέψεις-συλλήψεις της φαντασίας του.
Ο Νοήμων "Τεχνουργός Άνθρωπος" δια της ψυχής και του πνεύματός του συλλαμβάνει και βιώνει τις θείες ιδέες και δια της νοήσεως και του σώματός του νοεί-κατανοεί-αντιλαμβάνεται και θέτει σε εφαρμογή την υλοποίησή τους (κοσμικοποιεί, λογικοποιεί, ηθικοποιεί, σχηματοποιεί, ωραιοποιεί, κ.λπ.).
Η Αρετή και το έργο ενός "Τεχνουργού" (ο ειδικός) και "Τεχνίτη ανθρώπου" (κάθε άνθρωπος) είναι να συλλαμβάνει και να μεταφέρει (εντυπώνει), να προσαρμόζει (συγκεκριμενοποιεί) και να καλλιτεχνεί (διανθίζει) τις θείες ιδέες (Θεία πρότυπα-αλήθεια) σε εικόνες και μορφές αλήθειας (λόγος, χρώμα, ήχος, σχήμα, κίνηση, κ.λπ.) εις τρόπον ώστε να αναπαριστά μέσα του και έξω από αυτόν την Θεία φαντασία και την Θεία δημιουργία (ωραίον, καλόν, αληθές).
Ο Τεχνουργός (καλλιτέχνης) είναι η ψυχή των συνανθρώπων του, καθώς διαμεσολαβεί αφενός μεν αυτοί να έρθούν σε επαφή και κοινωνία με τις Θείες ιδέες και να φωτισθούν, αφετέρου δε να ψυχαγωγηθούν και να χαρούν από την Θεία ακτινοβολία και επήρειά τους(αληθινή θεία μέθεξη).
Τέλος ο Τεχνουργός διαμέσου της τέχνης των ιδεών της Αλήθειας σκοπεί να βοηθήσει ώστε οι συνάνθρωποί του να καταστούν "Τεχνίτες της ζωής τους" και κατ' επέκταση της παγκόσμιας ζωής της ανθρωπότητος.
Ο Πολιτισμός (της Τέχνης) είναι το ενιαίο σύνολο των υλικοτεχνικών και ηθικοπνευματικών αξιών-αρετών-δυνάμεων, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεισφοράς και συνεργασίας όλων των μελών της κοινωνίας (των πολιτών) και αποτελεί το υλικο-ψυχικο-πνευματικό περιβάλλον εντός του οποίου γεννιέται, διαβιώνει, διαμορφώνεται και τελειοποιείται η ζωή όλων των ανθρώπων-πολιτών (Πληρότητα-Συντέλεια της ολότητας
Η ΤΈΧΝΗ:είναι η ΟΔΟΣ,Η ΠΟΡΕΥΣΗ-όδευση ΤΗΣ ΟΔΟΥ αλλά και η ίδια η ΖΩΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ(ποιότητας της) ΖΩΗΣ
Η «Οδός» είναι η "Τέχνη της Αλήθειας" (σύλληψη), η «Πόρευση» είναι όλη η διαδρομή και στον υλικό χωροχρόνο (προσαρμογή) και προσπάθεια τελειοποιήσεως του ανθρώπου,η «Ζωή» είναι η τελική κατάληξη όλων των προσπαθειών του Τεχνίτη Ανθρώπου ,δηλαδή αυτού που "καλλιτέχνησε" την εαυτού ζωή-ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ με σκέψη Αλήθειας, λόγο Σοφίας και πράξη Αγάπης (είναι το δημιούργημά του, ο λόγος της υπάρξεώς του),{΄΄η τέχνη του εύ ζην-ζην εύ΄΄μέσα απο την γνώση-βίωση και αυτό-δημιουργία της ζωής και του έργου της ζωής του καλλιτέχνη-τεχνίτη-τεχνουργού ανθρώπου}.
Η Τέχνη είναι η οδός που οδηγεί στην πνευματικότητα, συνθέτει την βάση που οδηγεί στην τελειότητα του ατόμου και την πληρότητα του συνόλου, είναι αυτές τούτες οι συνθήκες του ενοποιού περιβάλλοντος (πόλις Εδέμ) εντός του οποίου μπορεί ο
άνθρωπος, η κοινωνία και η ανθρωπότης να αυτοδημιουργούν κατά πρότυπον και τέχνη-μίμησιν του Θείου δημιουργού τους, δηλαδή με Αλήθεια, Αγάπη, Σοφία (μοναδικότητα-ωραιότητα-ακρίβεια).
Η ενότητα των 4 κόσμων-εκφράσεων του πνεύματος-της σοφίας του Θεού στη γη —που είναι οι 4 ποταμοί που ποτίζουν την Εδέμ/πνεύμα του Ανθρώπου — δηλαδή η Μύησις (Ευφράτης), η Θρησκεία (Τίγρης), η Φιλοσοφία (Φισών) και η Επιστήμη (Γεών), θα σημάνει την ενότητα της Ανθρωπότητος και του Κόσμου, οριστικά και αμετάκλητα. Αυτή θα είναι και η έναρξη της Βασιλείας των ουρανών στην γη (πόλις Νέα Ιερουσαλήμ)...
αυτή λοιπόν,είναι η αληθινή "τέχνη της ζωής"-η προσπάθεια και ο καλός αγώνας προς τελείωση-αυτοτελείωση του εαυτού, διαμέσου της αρετής της εκφραζόμενης εν αληθεία-αγάπη-σοφία,είτε επιστημονικώς είτε θρησκευτικώς είτε φιλοσοφικώς είτε τέλος μυητικώς .
ψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: