Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

νοείν-εννοείν-κατανοείνΑΔΑΜ-ΕΥΑ-ΔΕΝΔΡΟ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟΥ-ΟΦΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ 
να πιστεύεις στον θεό και να χαρίζεσαι στούς ανθρώπους
απλότης είναι να βλέπης μέσα σε όλα το ένα

χχχχχχ

ο νούς-νόηση-διανόηση(διάνοια) του ανθρώπου
είναι το κατεξοχήν συντονιστικό-εξισορροπητικό λειτουργικό όργανο του τετραδικού εγώ-άνθρωπος
[σώμα/ύλη+αιθέρας/ψυχή+πνοή/πνεύμα=τριαδική σύνθεση ανθρώπινου όντος]
[υλική/φυσική+ψυχική/συναισθηματική+νοητική/νοηματική+πνευματική/υπερβατική=τετραδική εκδήλωση ανθρώπινου εγώ]
η νόηση-διάνοια ενέχει-συγκροτείται-κατέχει-εκδηλώνει-εκφράζει
3 βασικές αρετές:τον λόγο-την κρίση-την μνήμη
ο άνθρωπος διανοητικά ομιλεί-κρίνει-μνημονεύει[θυμάται]
η νόηση-διάνοια με την ύλη-υλική συμπεριφορά εκδηλώνουν τον υλονοητικό ή φυσικονοητικό εξωτερικό άνθρωπο και που αυτό κυρίως αποτελεί την εξωτερική[φαινομένη]]προσωπικότητα του ανθρώπου-ανθρώπινου εγώ-όντος,η ψυχή με το πνεύμα συναποτελούν και εκδηλώνουν την ψυχοπνευματική εσωτερική
[αφανή]προσωπικότητα του ανθρώπου-ανθρώπινου εγώ-πνεύματος-τον ψυχοπνευματικό εσωτερικό άνθρωπο
η νόηση-διάνοια σχετίζεται με την εξωτερικότητα-τον κόσμο-το εξωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου
και την υλική-διανοητική επιβίωση και συνεννόηση του μέσα στον κόσμο και την κοινωνία των συνανθρώπων του
απο την όλη παιδεία-διαπαιδαγώγηση του μεσα στην κοινωνία-την οικογένεια το σχολείο και το περιβάλλον εν γένει-την ποιότητα του ,εξαρτάται η όλη ανάπτυξη-διεύρυνση της νοήσεως του και η ποιοτική ή μη αναβάθμιση της ,ηθικά,νοητικά,ψυχικά,πνευματικά κλπ δηλαδή εξαρτάται ολόκληρη η οντότης-ζωή-εγώ του-αυτός ο ίδιος ως θετική υπάρξη-προσωπικότητα
δεν είναι ο άνθρωπος η νόηση του,αλλά στον ελαττωματικό-κακό άνθρωπο καταλήγει
να είναι η νόηση του αυτός ο ίδιος, ακριβώς διότι επέτρεψε στο πνεύμα της πλάνης-της κοσμικότητος-της ανοησίας-της ασωτείας κλπ να επηρρεάσει-καταλάβει-γίνει σε τέτοιο βαθμό ένα με τη νόηση του ώστε η νόηση του είναι αυτός ο ίδιος
αντίθετα ο άνθρωπος που αυτο-τελειοποιεί ηθικά και πνευματικά την ψυχή και το πνεύμα-εγώ του και έχοντας επιβάλει το μέτρο και την νουνέχεια-σύνεση στην ύλη-νόηση του,ο άνθρωπος αυτός δεν κατευθύνεται απο τη νόηση του αλλά απο το πνεύμα και το ηθικά και πνευματικά τελειοποιούμενο εγώ του και ακριβώς γιαυτό η νόηση του αποτελει όργανο λειτουργικό-συντονιστικό-εξισορροπητικό της υλικής-διανοητικης-ψυχικής και πνευματικής του ζωής-διαβίωσης-ύπαρξης-έκφρασης-δημιουργικότητος
 ιδού λοιπόν το ερώτημα
[όχι το αν θα "ζη κανείς ή να μην ζη;"αλλά το]
νοείν-εννοείν-κατανοείν
κοσμικά-εξωτερικά-υλονοητικά-εμπειρικά
υπο την επήρρεια της πλάνης και την έμπνευση του κακού και την εμπειρική υλιστική ατομικίστικη ευδαιμονιστική απόλαυση της ζωής ;
ή
νοείν-εννοείν-κατανοείν
ηθικοπνευματικά-εσωτερικά-ψυχοπνευματικά-βιωματικά
υπο την επήρρεια της αλήθειας και την έμπνευση του καλού και την βιωματική ψυχοπνευματική εν αγάπη-σοφία συλλογική αυτοθυσιαστική αξιοποίηση της ζωής ;
επήρρεια της πλάνης ή επήρρεια της αλήθειας
έμπνευση του κακού ή έμπνευση του καλού
εμπειρική υλιστική ατομικίστικη ευδαιμονιστική απόλαυση της ζωής ή ψυχοπνευματική εν αγάπη-σοφία συλλογική αυτοθυσιαστική αξιοποίηση της ζωής
οι όροι-ιδέες-λόγοι αυτοί στη νόηση του καθε ανθρώπου
πλάνη-αλήθεια
καλό-κακό
απόλαυση-θυσία κλπ.
ακούγονται-εννοούνται-κατανοούνται διαφορετικά-με άλλο περιεχόμενο
που όμως αν κανείς καλοπροαίρετα τους εξετάσει προσεκτικά
θα διαπιστώσει ότι εμπίπτουν σε 2 βασικές κατηγορίες
ή του ορθού-ή του λάθους
ή του χρήσιμου-ή του άχρηστου
ή του ωφέλιμου-ή του ανωφελούς
ή του σκόπιμου-ή του άσκοπου
και εν τέλει ή του συνειδητού-ή του ασυνείδητου
του διαφανούς-ή του αδιαφανούς
του υπεύθυνου-ή του ανεύθυνου
του έντιμου και ειλικρινούς-ή του ανέντιμου και διεφθαρμένου
φτάσαμε όμως παλι-νοητικά να
νοούμε-εννοούμε-κατανοούμε ή το καλόν-ή το κακόν
δηλαδή αυτό που κάνει τον άνθρωπο να είναι στο "συν"
συν-εισφέρει
συν-θέτει
σύν-πορεύεται
σύν-χωρεί
σύν-βάλλει
σύν-εργάζεται κλπ
ή αυτό που κανει τον άνθρωπο να είναι στο "αντί"
αντι-λέγει
αντι-θέτει
αντ-αποδίδει
αντι-δρά
αντι-λογίζεται
αντι-μετωπίζει κλπ
ο λόγος είναι Ο ΛΟΓΟΣ
δεν χρειάζεται αντί-λογος για να συνεννοηθούν 2 άνθρωποι που συμφωνούν
αντιλέγουν όσοι είναι αντίλογοι
αυτή είναι η αλήθεια-την οποία η πλάνη των ανθρώπων του κακού αντι-στρεψε
και έκανε δήθεν τον αντίλογο λόγο αντί-στασης του καλού-ορθού προς το κακόν-λανθασμένο
το καλόν είναι λόγος-ο λόγος και δεν έχει ανάγκη αντίλογου-αλλά ούτε και επηρρεάζεται απο το αντίλογον κακόν
το καλόν είναι το συν-λογικό και συν-εισφέρει πάντοτε και όχι το ατομικό το οποίο το μόνο που γνωρίζει[νοητικά]"καλά"είναι το ίδιον-ιδιοτελές όφελος-συμφέρον
το καλόν δεν αντι-μετωπίζεται απλά γιατί δεν αποτελεί πρόβλημα!ποιός άνθρωπος θα του κανης-δώσης-συνεισφέρης το καλο και θα του κανης κακό;
το κακό-λάθος-ψέμα κλπ όμως αντιμετωπίζεται-γιατί αυτό είναι ο πρόξενος πόνου-κακού
και είναι πάντοτε αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα-πληθώρα προβλημάτων τόσο ατομικών όσο και συλλογικών σε μια κοινωνία-έθνος-ανθρωπότητα
+2 είναι του καλού
-2 είναι του κακού
το πρώτο είναι δίπολον-η διπολικότητα
το δεύτερο είναι διαιρετικόν-η διαιρετικότητα
ως άνθρωποι-εγώ έχουμε και τα δύο=2[-2 @ +2 ]το εγώ μας είναι δισύνθετον-η δισυνθετότητα
επι-στρεφόμενοι προς την διπολικότητα εν-καθιστούμε και επι-βάλλουμε την εν αγάπη-σοφία αλήθεια[την απλότητα] μέσα και έξω μας
[απλοτητα-απλοποιούμεθα-γινόμαστε μονοσήμαντοι καλού-του θεού]
περι-στρεφόμενοι προς την διαιρετικότητα εν-καθιστούμε και επι-βάλλουμε την αμφί-βολη διαιρετικότητα-διαχωριστικότητα της αναλήθειας-πλάνης-αδικίας μεσα και έξω μας
[ετερότητα-αντιφατικότητα-πολυπλοκότητα-πολυσυνθετότητα-γινόμαστε ανόμοιοι καλού και όμοιοι κακού]
...αποτι φαίνεται ο τοίχος δεν εννοεί να καταλάβει ότι πρέπει να πέσει!!
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: