Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

το δένδρο της γνώσεως και το δένδρο της ζωής

Η ΜΑΝΤΑΛΑ-ΕΔΕΜ-ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΜΕ ΤΟΥΣ 4 ΠΟΤΑΜΟΥΣ-ΚΟΣΜΟΥΣ-ΠΥΛΕΣ-ΕΙΣΟΔΟΥΣ
[δες σχετικά άρθρα]
γράφει-αποκαλύπτει η γένεση[ΜΥΘΟΛΟΓΊΑ] του μωϋσέως
8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
Ε-Δ-Ε-Μ
[8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς ]
Ε-νιαία=========ΠΝΕΥΜΑ
Δ-ύναμις==========ΨΥΧΗ
Ε-νότης==========ΝΟΗΣΗ
Μ-ία===============ΥΛΗ
[το πνεύμα του θεού στον άνθρωπο αποτελεί γιαυτόν την [έσω]εδέμ]
E
I
I
Μ-------------------------------------- Ε
I
I
Δ
[Ο ΤΕΛΕΙΟΣ-ΤΕΛΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ]
Α-Δ-Α-Μ
[καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. ]
Α-ΝΑΤΟΛΗ==========ΝΟΗΣΗ
Δ-ΥΣΗ================ΥΛΗ
Α-ΡΚΤΟΣ[ΒΟΡΡΑΣ]===ΠΝΕΥΜΑ
Μ-ΕΣΗΜΒΡΙΑ[ΝΟΤΟΣ]===ΨΥΧΗ
[+ =κόσμος αλλά και άνθρωπος=4δικόν εγώ=Π-Ψ-Ν-Υ]
Α
I
I
Δ-------------------------------------- Α
I
I
Μ
ΕΔΕΜ=ΑΔΑΜ
[πνεύμα-ψυχή-νόηση-ύλη=ΑΝΘΡΩΠΟΣ
[περιβάλλον ΕΔΕΜ-παράδεισος=άνθρωπος ΑΔΑΜ-εύα]
[ΚΟΣΜΟΣ=ύλη=πύρ-αήρ-ύδωρ-γη]
1Ενιαία-1Αρκτος=ΠΝΕΥΜΑ-πύρ
2Δύναμις-2Μεσημβρία=ΨΥΧΗ-ύδωρ
3Ενότης-3Ανατολή=ΝΟΗΣΗ-αήρ
4Μία-4Δύσις=ΥΛΗ-γή
[με την δημιουργία της εύας=ζωής η ζωή εξαπλώνεται στα 4 σημεία= + του κόσμου-ορίζοντα=Α.Δ.Α.Μ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΚΟΣΜΟΣ][έργο του ανθρώπου πλέον είναι να αξιοποιήσει
τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις καθιστώντας τις, ΕΝΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΗ
  και τις υλονοητικές του δυνάμεις καθιστώντας τις, ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου-γης
[δένδρον=] ΞΥΛΟΝ ΖΩΗΣ [εύα=ζωή] [αλλά και ξύλον=σταυρός= + ]

9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν  
καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου
Ζ-ΗΝ
Ω-Ν
Η-Ν
ΖΩ-ΗΝ
[το δένδρο της  ζωής=Ζ-ην---Ω-ν---Ην]
[είναι το ΖΗΝ-η απειρ-αιώνια ζωή(τώρα και στο μέλλον)με τον ΩΝ-αυτόν που είναι και ΗΝ-αυτόν που υπήρχε προ-αιώνια]
[το ζην του ανθρώπου-α-δ-ά-μ στην ε-δ-έ-μ-του θεού=παρ-όμοιο με του "ο ών"-"ο ήν"]
[αλλά αργότερα λόγω της αποδοχής του πονηρού-κακού-έγινε αν-όμοιο-οπότε επήλθε και ο απο-χωρισμός τους απο το ζην κατα θεόν-με τον θεόν][έκτοτε ο άνθρωπος για να επιστρέψει ξανά στην ε-δ-ε-μ οφείλει να ξανα-κάνει το ζήν του όμοιο με του θεού του]
ΞΥΛΟΝ ΓΝΩΣΕΩΣ
καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.
Κ-ΑΛΟΣΥΝΗ====================ΨΥΧΗ
Α-ΛΗΘΕΙΑ===================ΠΝΕΥΜΑ
Λ-ΟΓΙΚΗ=====ΥΛΗ-ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο-ΙΚΟΥΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ==============ΕΓΩ
Ν-ΟΥΝΕΧΕΙΑ===========ΔΙΑΝΟΙΑ-ΝΟΗΣΗ
[ο πνευματικός καλός άνθρωπος-εγώ
αναζητώ με πίστι την αλήθεια-τον θεό-αληθεύω 
και εκφράζομαι με αγάπη-καλωσύνη προς τον συνάνθρωπο μου
και είμαι λογικός-τηρών το μέτρο στην σχέση μου με τον εαυτό και τον συνάνθρωπο μου
και είμαι συνετός-νουνεχής στην σχέση μου με τον κόσμο και τους συνανθρώπους μου
και είμαι οικουμενικός-πανανθρώπινος στις ιδέες και το είναι-εγώ μου]
ΚΑΙ
Κ-ΑΚΙΑ===========================ΨΥΧΗ
Α-ΝΑΛΗΘΕΙΑ====================ΠΝΕΥΜΑ
Κ-ΟΣΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ====================ΕΓΩ
Ο-ΙΗΣΗ===================ΔΙΑΝΟΙΑ-ΝΟΗΣΗ
Ν-ΩΘΡΟΤΗΤΑ====ΥΛΗ-ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
[ο παραπλανημένος αναληθής κακός-με κακίες-πάθη-ελαττώματα-βάρη συνειδήσεως κλπ.
κοσμικο-ποιημένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εκδηλώνεται με κακία-με ψευτιές-με αλαζονεία-με κοσμική ασωτεία-με νωθρώτητα και αδιαφορία για όλους και όλα πλην του
εαυτούλη του]
[το πονηρόν= κακόν=το δόλιον-παραπλανητικόν-ψευδές-αναληθές-άδικον-
είναι αυτό που μας ξεγελά νοητικά και ψυχικά και πνευματικά και υλικά
και μας κανει να ενεργούμε ή να δεχόμαστε πράγματα λανθασμένα
ή που δεν επιθυμούμε-θέλουμε να κανουμε ή να έχουμε]
4 ΠΟΤΑΜΟΙ=ΑΔΑΜ=ΕΔΕΜ= +
[άνθρωπος καί παράδεισος-περιβάλλον του ανθρώπου]
 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον·
ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.
ΕΥΦΡΑΤΗΣ=ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ=ΠΝΕΥΜΑ-πυρ
ΤΙΓΡΙΣ=ΘΥΜΟΕΙΔΗΣ-ΑΓΡΙΕΥΕΙ-ΘΗΡΙΕΥΕΙ=ΨΥΧΗ-ύδωρ
ΦΙΣΩΝ=ΦΙΣΙΟΥΤΑΙ-ΑΕΡΙΝΗ=ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ-αήρ
ΓΕΩΝ=ΓΕΩΔΗΣ-ΚΑΤΩΤΕΡΗ=ΥΛΗ-γή
το πνεύμα λοιπόν του ανθρώπου είναι όμοιο με το πνεύμα του κόσμου
είναι όμοιο με [της εδέμ-] του παραδείσου και τους 4 ποταμούς που τον διαχωρίζουν
+=4=άνθρωπος-κόσμος=σταυρός=εδέμ-παράδεισος=4 ποταμοί
και όλα αυτά είναι:
ΤΟ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΝ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΙ Η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ [ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ] ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ Η ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ [ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ "ΗΜΙΣΥ"] ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟΝ-αυτό το έργο είναι και λέγεται: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ[ΤΟΥ ΘΕΟΥ]ΚΑΙ Ο ΑΝΑΛΑΒΩΝ
ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ-ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ- ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ-ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: