Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

avatar-as

 
εικόνα της αποκάλυψης του ιησού προς τον ιωάννη
"Ώμοσεν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθή, συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ".[ψαλμός δαβίδ 110-4]
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα]
ενόψει και της πάρα πολύ καλής χολυγουντιανής ταινίας avatar λέω να μην μας αφίσω ακοινώνητους!
avatar-as στα σανσκριτικά-ινδικά σημαίνει κάθοδος-κατερχόμενος απεσταλμένος-οι του θεού-ουρανού.η ινδοϊστική θρησκεία αναγνωρίζει μέχρι στιγμής την κάθοδο 9 avataras[9ος ο βούδας]και αναμένει και την έλευση του τελευταίου-10ου απεσταλμένου της, του ΚΑΛΚΗ(kalki)ο οποίος θα έρθει κατα την λεγόμενη κάλη(μαύρη) γιούγκα(εποχή-περίοδο)( η οποία διαρκεί 432000 χρόνια και η οποία άρχισε στις 18/2/3102 πχ!)και ο οποίος κάλκη θα έρθει καβάλα σε ένα άσπρο άλογο[σημειωτέον ότι όλοι οι αβατέρες-απεσταλμένοι αποτελούν ενσαρκώσεις του θεού βισνού[που είναι ο "δικός μας χριστιανικός"θεός ΛΟΓΟΣ][ΒΡΑΧΜΑ-ΒΙΣΝΟΥ-ΣΙΒΑ=ΠΑΤΗΡ-ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ]
ο 10ος αυτός αβατάρας-απεσταλμένος ο ΚΑΛΚΗ[λευκό άλογο)θα κρατάει ένα φλογερό σπαθί[πύρινο]στο χέρι για να καταστρέψει ένα κόσμο ο οποίος θα κολυμπάει στην διαφθορά.οι άνθρωποι θα έχουν τόσο πολύ καταπατήσει την θεία τάξη στην γη[ανομία-αδικία-ασωτεία]που ο βισνού θα αποφασίσει να καταστρέψει τον διεφθαρμένο κόσμο και μετά την καταστροφή του θα οικοδομήσει ένα νέο αναγεννημένο-καινούργιο κόσμο με νέους ανθρώπους για να συνεχίσουν το έργο του στην γη που είναι η εμπέδωση της αλήθειας και της ειρήνης και της δικαιοσύνης.
διαβάζοντας τον μύθο-ιστορία-θρησκεία-μύηση-εσωτερική φιλοσοφία ή ότι άλλο προτιμάει κανείς να χαρακτηρίσει τα ιερά αυτά κείμενα των ινδών-της ινδοιστικής θρησκείας,απο το υπέροχο βιβλίο του βασίλη βιτσαξή[εκδόσεις πύρινος κόσμος 1978],η σκέψη και η μνήμη μου ανακάλεσαν τα υπέροχα εκείνο χωρία της αποκάλυψης που λένε:
1. Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε.2. Και είδον, και ιδού, ίππος λευκός· και ο καθήμενος επ' αυτόν είχε τόξον· και εδόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διά να νικήση.[αποκάλυψη 6:1-2]
και ακόμα,
11. Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη.12. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός,13. και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.14. Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ' ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν.15. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος·16. και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένοντο όνομα,
Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.[αποκάλυψη 19:11-16]
το ινδικό κείμενο-η περιγραφή με τον ερχόμενο 10ο αβατάρα ΚΑΛΚΗ
[απεσταλμένος καθήμενος σε λευκό άλογο]είναι το ίδιο-όμοιο ακριβώς με το κείμενο της αποκάλυψης του ιωάννη[χριστιανοί-έλληνες]και το οποίο περιγράφει την καθοδο[αβατάρ] του θεού ΛΟΓΟΥ[βισνού] στον κόσμο-γη καθισμένο σε ένα λευκό άλογο[κάλκη]
ο avatar=ο ερχόμενος απεσταλμένος-βασιλεύς και κύριος
ο κάλκη=το λευκό άλογο του απεσταλμένου-λόγου
το φλογερό-πύρινο σπαθί=η κοφτερή[πύρινη] ρομφαία 
η διαφθορά του κόσμου-ανθρώπου=πατεί την ληνό του θυμού-της οργής του θεού [λόγω της διαφθοράς του κόσμου-ανθρώπου]
η καταστροφή του κόσμου=θα πολεμήσει[το κακό και τον διεφθαρμένο κόσμο] και θα κρίνει με δικαιοσύνη τον κόσμο[και τον άνθρωπο]
κλπ
ποιά συμπεράσματα; !
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΠΦ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΠΦ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΠΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: