Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

η ανατολή του νέου παγκόσμιου πολιτισμού

Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα]
[απόσπασμα...απο το αρχείο της αλληλουχίας]
πόλις-πολίτης-πολιτισμός.
η πόλις:
σε φυσικό επίπεδο και σε σχέση με την φύση-το φυσικό περιβάλλον, είναι το δημιουργημένο εντέχνως τεχνικό-τεχνητό περιβάλλον που δημιουργεί ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται οικητής-πολίτης της πόλεως του και εντός της οποίας πόλεως δημιουργεί τον πνευματικό πολιτισμό των αγαθών,των αξιών και της τελειότητας-ποιότητας της ζωής.
η πόλις είναι το περιέχον δοχείο τον πολίτη περιεχόμενο.
σε ηθικό-πνευματικό επίπεδο ,«η πόλις» είναι οι συλλήψεις-σχεδιασμοί που προηγούνται της υλομορφοποίησης-πραγματοποίησης των σχεδίων της πόλεως και οι οποίοι αποτελούν την θεωρητική αλήθεια των σκοπών που θα υπηρετεί κάθε κτίσμα-οικοδόμημα,το σχήμα-ο χώρος-η σκοπιμότης-η χρήση κλπ.
Ο πολίτης:
Σε φυσικό επίπεδο,ο πολίτης είναι ο κτίτωρ-κτήτωρ της πόλεως καί ο κάτοικος-το περιεχόμενο της πόλεως,ο φρουρός-φύλακας της πόλεως
(π-ο-λ-ί-τ-η-ς=ο-π-λ-ί-τ-η-ς)
Σε ηθικό-πνευματικό επίπεδο,ο πολίτης είναι ο αυτό-δημιουργός της πόλεως,ο αρχιτέκτων-σχεδιαστής,αυτός που εμπνεύσθηκε-συνέλαβε και αποτύπωσε το σχέδιο-σκοπό-προορισμό της πόλεως,είναι ο δημιουργός μιάς δημιουργίας-προδημιουργίας,αφού ο τελικός του σκοπός-στόχος είναι η αξιοποίηση του προ-δημιουργήματος του,του περιβάλλοντος«πόλις»,
αφενός μεν για την επιβίωση-ζωή του και αφετέρου ως φορέα-οχήματος για την επέκταση-δημιουργία ενός ανώτερου σκοπού-μιας ανώτερης δημιουργίας ,πνευματικής, του πνευματικού πολιτισμού.
Ο πολιτισμός:
είναιτο ενιαίο σύνολο των υλικοτεχνικών και ηθικοπνευματικών αξιών-αρετών-δυνάμεων-καταστάσεων-δημιουργημάτων, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεισφοράς και συνεργασίας όλων των μελών της κοινωνίας -των πολιτών και αποτελεί το υλικο-ψυχικο-πνευματικό περιβάλλον εντός του οποίου γεννιέται, διαβιώνει, διαμορφώνεται και τελειοποιείται η ζωή όλων των ανθρώπων-πολιτών
ο πολιτισμός είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της πνευματικής αλήθειας-είναι πραγματοποιημένο-υλομορφοποιημένο το πνεύμα της αληθείας,αυτή τούτη η αλήθεια εκπεφρασμένη υλικά-ψυχικά-πνευματικά από όλους τους ανθρώπους-πολίτες,είναι το προϊόν της ποιοτικής πνευματικής στάθμης των πολιτών-της κοινωνίας-του λαού-της ανθρωπότητας,είναι η συνέπεια της συνειδήσεως,της δημιουργικότητος και της ευθύνης  των μελών της κοινωνίας,δηλαδή της ενσυνειδήτου ηθικής και πνευματικής βιώσεως της αλήθειας εκ μέρους των πολιτών και φυσικά η έκφραση αυτής της αλήθειας και φυσικο-υλικά στον κόσμο ως νόμοι-κοινωνία-ηθική-δικαιοσύνη-ποιότητα ζωής-αρμονία-ενότητα-συλλογικότητα-υπευθυνότητα-δημιουργικότητα-πνευματικότητα ,τέχνη και πνευματικός πολιτισμός.
ο πολιτισμός είναι περιεχόμενο τόσο της πόλεως όσο και των πολιτών,
η πόλις αποτελεί το δημιουργημένο χωροχρονικό περιβάλλον εντός του οποίου δημιουργούν οι ενεργοί-δραστήριοι πολίτες με τα δημιουργικά
έργα τους ,υλικά-ηθικά-πνευματικά,τον πνευματικό πολιτισμό-δηλαδή
την πραγματοποιημένη αλήθεια
ο πολίτης είναι ο δημιουργός της πόλεως-του περιβάλλοντος του και το δημιούργημα του μέσα στην πόλη και χάριν-εξαιτίας της πόλεως, είναι ο πολιτισμός.
Ο πολίτης=ο αυτό-δημιουργός
Η πόλις=το έντεχνο-τεχνικό-τεχνητό περιβάλλον του ανθρώπου-πολίτη δημιουργού της πόλεως
Ο πολιτισμός=πνευματικό προϊόν-αποτέλεσμα-δημιούργημα και δημιουργία του πολίτη ανθρώπου εντός της πόλεως καί διά της πόλεως.
Ο πολίτης είναι το πνεύμα άνθρωπος-η κεφαλή.
Η πόλις είναι η ψυχή άνθρωπος-η καρδία.
Ο πολιτισμός είναι το σώμα-νούς άνθρωπος,στομάχι και άκρα.
Το πνεύμα-ον-εγώ άνθρωπος διαμορφώνει την ψυχή του και εκφράζεται-εκφράζει την συμπεριφορά του  μέσα από το νού και το σώμα-ύλη του
Ο πολίτης είναι το πνεύμα της αληθείας(άνθρωπος)
Η πόλις είναι η ψυχή-αγάπη του(κοινωνία)
Ο πολιτισμός είναι η πράξη-έκφραση-η πραγματοποιημένη αλήθεια του, εν αγάπη-σοφία.(πολιτισμός)
Πνευματικός Παγκόσμιος Πολιτισμός:
(αυτό-τελείωση-πνευμάτωση-θέωση)
ο πολιτισμός ,κάθε πολιτισμός που εμφανίσθηκε στην ανθρωπότητα,είχε μία ποιοτική υλική-ηθική-πνευματική αξία-δύναμι.
Και οι 4 κόσμοι της σοφίας συλλειτούργησαν με περισσότερο ή ολιγώτερο τονισμένη μία πλευρά της σοφίας, πχ της θρησκείας ο ιουδαϊκός,της επιστήμης και της φιλοσοφίας-και όχι μόνον ο ελληνικός,της μυήσεως και της επιστήμης ο αιγυπτιακός κλπ
Σήμερα λόγω της εποχής του αγίου πνεύματος όλοι οι κόσμοι-οδοί της σοφίας: Επιστήμη-Φιλοσοφία-Θρησκεία-Μύηση θα εκφρασθούν πνευματικά ο καθένας στην φύση του και συνεπώς ο νέος πολιτισμός θα είναι καθαρά πνευματικός,ο οποίος λόγω παγκοσμιοποίησης θα είναι και οικουμενικός και παγκόσμιος  
-πνευματικός παγκόσμιος πολιτισμός.
Στο παρελθόν ο ελληνικός πολιτισμός ήταν ο μόνος ο οποίος πλησίασε-άγγιξε το πνεύμα της αληθείας,εμπνεύσθηκε και εξέφρασε αυτό το πνεύμα της αληθείας, γιαυτό και ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί μια τεράστια παρακαταθήκη στην ανθρωπότητα πάνω στην οποία είναι προορισμένοι ολοι οι άνθρωποι-η ανθρωπότης να δομήσουν-οικοδομήσουν το μέλλον τους,αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία του σε συνδυασμό με την «νέα»αλήθεια που τώρα αποκαλύπτεται.
ήδη ένα μικρό μέρος-στοιχείο του,το επιστημονικό και φιλοσοφικό, αποτελεί την βάση της σύχρονης επιστήμης και φιλοσοφίας,το ίδιο θα γίνει και με τα στοιχεία-αληθείδια των άλλων κόσμων-οδών: της θρησκείας-λατρείας, και της μυήσεως-μυστηρίων.
Είναι χωρίς υπερβολή ο αρχαίος-αρχαϊκός και κλασσικός πολιτισμός, και ιδιαίτερα το επίκεντρο του ο 5ος π.χ αιώνας ο μόνος «άξιος» και γνήσιος πνευματικός πολιτισμός από όλους όσους δημιουργήθηκαν και καταστράφηκαν στο παρελθόν και τούτο διότι είναι ο μοναδικός που σφραγίζεται από τα πανανθρώπινα ιδανικά και τις αξίες-αρετές, της ελευθερίας,της δικαιοσύνης και της δημοκρατικής πολιτείας,της ισότιμης δηλαδή και ελευθερης συμμετοχής όλων των πολιτών στα κοινά. (αλλά και ο μεταγενέστερος ελληνιστικός και βυζαντινός πολιτισμός-όπως και ο σύχρονος ελληνορθόδοξος πολιτισμός έχουν άπειρα πνευματικά στοιχεία αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ηθικής-τέχνης-αισθητικής-συμμετρίας και συνεπώς ομοίως θα αξιοποιηθούν δεόντως και κατά τον ορθό τρόπο από την νέα ανθρωπότητα.)
Ο σύχρονος πνευματικός πολιτισμός θα θεμελειωθεί πάνω στις 12 κολώνες αρετές του λόγου-αγίου πνεύματος του θεού που θα αποτελέσουν τον παγκόσμιο κώδικα μυητικής παιδείας-γνώσεως-αλήθειας για κάθε άνθρωπο-την κοινωνία και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Οι 12 αυτοί στύλοι πυροφωτός είναι:
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΝΟΤΗΣ=στο πνεύμα
ΑΓΑΠΗ-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ=στην ψυχή
ΣΟΦΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ=στην νόηση
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ=στην ύλη
Και οι 4 κόσμοι θα σφραγίζονται από τα ρήματα-λόγους του λόγου:
ΜΥΗΣΗ=ΜΥΩ-ΑΥΤΟΜΥΗΣΗ============ΑΛΗΘΕΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ=ΒΙΩ-ΑΥΤΟΒΙΩΣΗ============ΑΓΑΠΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ=ΕΡΩ-ΑΥΤΟΕΡΩΣΗ==========ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ=ΑΙΡΩ -ΑΥΤΟΑΡΣΗ==========ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
Όταν όλοι θα μυούνται στην όντως αλήθεια και θα λατρεύουν ελεύθερα και ενσυνείδητα τον θεό-αλήθεια, βιώνοντας την αγάπη και εκφράζοντας την σοφία του, και οταν όλοι θα αίρουν-μετουσιώνουν το κακό τους,απλοποιώντας την δισυνθετότητα της φύσεως τους,τότε και θα αυτό-τελειοποιούνται ως ανθρώπινα όντα, θα αυτοπνευματούνται ως εγώ-πνεύματα και θα αυτοθεούνται ως πνευματικές ζωές-υπάρξεις.
Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ,Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ,Η ΕΝΟΤΗΤΑ,
θα σφραγίζουν την καθημερινότητα τους.
Τέλος η κάθοδος της νέας πόλεως ιερουσαλήμ-αλήθειας στον κόσμο,η πλήρης-τελεία πνευματική ανάπτυξη και πρόοδος τόσο του οικουμενικού πολίτη ανθρώπου όσο και του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού στην γη ,θα επιφέρουν σταδιακά την εν παντί ενότητα των πάντων εν αληθεία.
Αυτή θα είναι και η σφραγίδα της βασιλείας του θεού-ανθρώπου στην γη-τον κόσμο.
  ΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩΑΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: