Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

απλότης

 
το ανθρώπινο dna-γονιδίωμα
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα]
ΑΠΛΟΤΗΣ
[απο το αρχείο της αλληλουχίας]
Η απλότης είναι η σφραγίδα της ισχύος της αλήθειας, είναι το αποτέλεσμα της ενότητας όλων των υλικο-ψυχικο-πνευματικών εκδηλώσεων του ανθρώπινου όντος, εξαιτίας ακριβώς της από αυτόν ανευρέσεως ,αναγνωρίσεως και ενεργοποιήσεως των δυνάμεων της διπολικότητος ,των αρετών της αγάπης-σοφίας ,του λόγου- πνεύματος, τόσο μέσα-εντός του όσο και έξω-γύρω του ,στο περιβάλλον που ζή.η απλότητα είναι τελειότητα-φωτεινότητα-ενότητα.
Ο απλός άνθρωπος είναι πάντοτε άδολος, παροχικός, λογικός, οφειλέτης τοις πάσι , ταπεινός , ηθικός, συνετός[α.π.λ.ό.τ.η.ς.]
Ο απλός άνθρωπος είναι η μορφή της εικόνας του Θεού(ο οποίος είναι Ιδέα) ,με δυνατότητα,σκοπό και προορισμό να γίνη η ομοίωση του ,στην γη .Ο Θεός είναι ,σύμφωνα με όσα ο ίδιος αποκάλυψε στους ανθρώπους , ο ών-υπάρχων,η μία υπάρχουσα θέση-αλήθεια-ενότης, η εν αγάπη-σοφία Ισχύς του λόγου-αγίου πνεύματος.ο απλός άθρωπος είναι αυτός που ζεί και εκφράζει την αλήθεια αυτή μέσα από τις καθημερινές του πράξεις , δηλαδή ο απλός άνθρωπος ευεργετεί τους συνανθρώπους του ,ευγνωμονεί τον Θεό ,ευ πράττει παντού και πάντοτε .
ο απλός άνθρωπος ποτέ δεν απαιτεί από τους άλλους,δεν βιάζει ούτε εκβιάζει,δεν βαρύνει τους άλλους και τις επιθυμίες του τις έχει περιορίσει στα απολύτως αναγκαία της διαβίωσης του.το παράπονο,η μεμψημοιρία,το κουτσομπολιό,η κατάκρισι,το ψέμα,ο δόλος-η αδικία,τα μυστικά και κάθε αδιαφανής κατάστασι είναι ξένα προς την κατανόησι και την συνείδησι του απλού ανθρώπου.
Εάν η εικόνα και μορφή τού θεού στον κόσμο είναι ο ήλιος και ο κύκλος , αυτήν ακριβώς την παράσταση και το παράδειγμα προσπαθεί να υπηρετεί ο απλός άνθρωπος,ο οποίος πιστεύει ,προσεύχεται ,παρέχει , προνοεί ,περιβάλλει όλους και όλα με την ίδια-όμοια αγάπη και ενδιαφέρον,αφανώς και σιωπηλά.(τέλειος,φωτεινός,πύρινος όπως ο ήλιος-κύκλος
).
Ο απλός άνθρωπος είναι επικεντρωμένος στην αλήθεια του Θεού γιαυτό και είναι ευθυγραμμισμένος με την αγάπη του και συνάμα ορθοστατεί στη σοφία του,είναι ευθύς,υπεύθυνος,σταθερός,πιστός και ισχυρός .
«Εσω αγνός ,έσω άγιος ,έσω αγαθός ,έσω απλός-όμοιος θεώ» ήταν είναι και θα είναι ,η από δημιουργίας του ανθρώπου άνωθεν εντολή του θεού προς τα τέκνα του της γης , τους αληθινά απλοποιημένους ανθρώπους, αυτούς που πιστεύουν, αγαπούν και εργαζόμενοι καθημερινά οικοδομούν την οδό της απλότητος, δηλαδή την απόρριψη του ατομικού συμφέροντος από τη ζωή τους (μας) ,του υπερβολικού κοσμικού πλούτου και της εγωιστικής φιλοδοξίας-αυτοπροβολής, με ταυτόχρονη προσπάθεια εγκατάστασης στην κοινωνία μας της αυθόρμητης αδελφοσύνης, της ειλικρινούς αλληλεγγύης και της ισότιμης (δίκαιης) σύν-κοινοκτημοσύνης.[ισότης σε όλα και πάνω απόλα ισότης-ισοτιμία-ισομοιρία]
«απλότης είναι να βλέπεις μέσα σε όλα το ένα»,η εν-όραση αυτή χρειάζεται καθαρούς οφθαλμούς, καθαρή καρδία, καθαρή και απλοποιημένη ανεπιτήδευτη ζωή.Τότε πράγματι δημιουργείται απλότητα-αγαθότητα-πνευματικότητα και γίνεται ο άνθρωπος απλός, καλός, ηθικός, πνευματικός,βιωματικά αυτοπνευματούμενος σε αλήθεια-αγάπη και σοφία θεού.
Ιδού μία πνευματική προσέγγιση της απλότητος και του απλού ανθρώπου:
1.Αγάπη προς τον συνάνθρωπο=Αγαπών
2.Πίστις προς τον θεό=Πιστεύων
3.Λογική προς τον κόσμο=Λογικός-μεμετρημένος
4.Οφειλή προς πάντας=Οφειλέτης τοίς πάσι
5.Ταπεινοφροσύνη προς πάντας=Ταπεινόφρων
6.Ηθική επιλογών και αποφάσεων=Ηθικός/Ηθο-ποιός
7.Σοφία λόγων και έργων=Σοφός/Συνετός
ψψψψψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: