Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

το άλας της γης

 
υλική αναπαράσταση των υλικών συμπαντικών δυνάμεων

[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα-ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστή πνευματικά ελεύθερος]
οοοοοοοοοοοοοοοοο
ο ιησούς χριστός-ο ιστορικός και όχι ο της εκκλησίας ή του καθενός υπήρξε η ισχυρότερη εκδήλωση των δυνάμεων του θεού στην γη μας,και τούτο διότι ακριβώς εκείνος έφερε μαζί του-ήταν φορέας του λόγου του θεού-δηλαδή υπήρξε εκδήλωση του ίδιου του τριαδικού όντος[δηλαδή ήταν θεός-εκτός απο άνθρωπος]. εντέλει ο λόγος του θεού-διαμέσου του ιησού χριστού κατάφερε να γίνει απο θεός θεάνθρωπος και απο άνθρωπος ανθρωπόθεος.
τώρα, ο ιησούς χριστός, εκτός των άλλων, είπε-ομίλησε συμβολικά-παραβολικά-παραδειγματικά,κλπ γιαυτό και ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ως Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, θα παραμείνουν αιώνιοι σε αλήθεια-ΙΣΧΥ.
ακόμη και σήμερα οι λόγοι του ιησού χριστού-που υπήρξε και είναι ο ελευθερωτής-σωτήρας της ανθρωπότητας μας, παραμένουν ασύλληπτοι-ακατανόητοι-αβίωτοι-άπρακτοι, και τούτο διότι ο άνθρωπος απο την εποχή του χριστού-γενικά μιλώντας και μέχρι σήμερα δεν εφάρμοσε έμπρακτα την πεμπτουσία του λόγου του το "αγαπάτε αλλήλους" ή ακόμα το "αγαπάτε τους εχθρούς υμών" και συνεπώς ενώ δείχνει εξωτερικά ότι το αποδέχεται και το ενστερνίζεται στην πράξη υποκρίνεται και ψεύδεται ως προς το βίωμα και την πραξη του. όσοι όμως εφάρμοσαν στην πράξη αυτοθυσιαστικά το κήρυγμα-λόγο-
διδασκαλία-αλήθεια του ,αυτοί αγίασαν-θεολόγησαν-θαυματούργησαν-έγιναν [αναλογικά] όμοιοι με την αλήθεια την οποία πίστεψαν και με θυσία-αυτοθυσία τους υπηρέτησαν, έγιναν όμοιοι με τον κύριο και διδάσκαλο τους τον χριστό-αυτό άλλωστε υποσχέθηκε και ΕΚΕΙΝΟΣ [Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου·όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. ιωα.8-12 αλλά και Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. ματθ.24-9].
Ακολουθώντας τα ίχνη εκείνου λοιπόν-σήμερα, τώρα, την νέα τρίτη εποχή του αγίου πνεύματος, που διαχέεται-διαχέει το πνεύμα της αληθείας του παρακλήτου-της σοφίας του θεού, θα επιχειρήσουμε μια εμβάθυνση σε ένα λόγο του ιησού χριστού που είπε προς τους μαθητές του: "υμείς εστέ το άλας της γης" ακριβώς μετα την εκφώνηση των 9 μακαρισμών [για όλους τους μη έχοντες καικατέχοντες και προς όλους τους αποκλεισμένους απο τους συνανθρώπουτους-όλους τους αδικημένους-φτωχούς-δυστυχείς κλπ-το οποίο βεβαίως έχει την δική του αξία και σημασία, το ότι λεει ότι λέει μετά τους μακαρισμούς].
ιδού όλο το εδάφιο:
υμεις εστε το αλας της γης εαν δε το αλας μωρανθη εν τινι αλισθησεται εις ουδεν ισχυει ετι ει μη βληθενα βληθηναι εξω και καταπατεισθαι υπο των ανθρωπων [ματθ.5-13]
Σεις είσθε το άλας της γής·εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων.
τι λοιπόν σημαίνει το αλάτι-το άλας της γης και γιατί ονοματίζει συμβολικά-παραβολικά τους μαθητές του ο ιησούς χριστός με τον όρο-λόγο αυτό: ΑΛΑΣ ; 
η λέξη-ΛΟΓΟΣ ΑΛΑΣ [έλλην λόγος] συγκροτείται απο τα γράμματα Α-Λ-Α-Σ , τα οποία απο-συμβολιζόμενα στην πνευματική αλλά και κυριολεκτική τους απόδοση σημαίνουν-ερμηνεύουν-αποκαλύπτουν-διευκρινίζουν-επεξηγούν επ-ακριβώς :
α) τι είναι-ποιός είναι ο θεός;=είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ
β) πως εκδηλώνεται ο θεός;-η αλήθεια= Η ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ
γ) ποιός ήτανε ο
ΙΣ.ΧΣ;-διδάσκαλος των 12 μαθητών= Η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ
δ) ποιοί ήταν οι 12 ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ως πνεύματα ; και τί όφειλαν να εκτελέσουν οι 12 άνθρωποι-εντεταλμένοι μαθητές, ως έργο αποστολής ;
ο θεός είναι: η ΑΛήθεια=Αγάπη-Σοφία [1αλήθεια=2εκφράσεις]
η ΑΛ-ή θεία (αλήθεια) εκδηλώνεται 2-δυαδικά-διπολικά: ως 1-Α-γάπη 2-Σ-οφία
ΑΛ-Α-Σ = ΑΛΑΣ= ΤΟ ΑΛΑΣ  ΕΙΝΑΙ  Η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ= Ο ΘΕΟΣ.

συνεπώς ο ιησούς χριστός-ο οποίος υπήρξε και είναι Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΤΟ ΦΩΣ-Η ΑΓΑΠΗ] ΚΑΙ ΘΕΟΣ ["Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγων· Εγώ είμαι το φως του κόσμου· όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωή" ιωά:8:12] όταν είπε στους ΜΑΘΗΤΕΣ-μαθητές του: "υμείς εστέ το άλας της γης"εννοούσε ακριβώς ότι: "εσείς είστε οι απεσταλμένοι μου-όπως εγω είμαι ο απεσταλμένος του θεού, με σκοπό και εντολή αποστολής να διδάξετε [όπως εγώ έκανα: "Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή"· ιωά.14-6]- διαδόσετε-εφαρμόσετε την αλήθεια μου στον κόσμο και στούς ανθρώπους της γης-που είναι η αλήθεια του τριαδικού όντος-του θεού, ο οποίος είναι Η ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ".
ΑΛ-Α-Σ-"υμείς εστέ το άλας της γης" 
ΑΛ=Α=ΑΓΑΠΗ-Λ=ΛΟΓΙΑ=ΛΟΓΙΚΗ=ΣΟΦΙΑ
ΑΛ=ΑΣ
το 1-ένα 2-δυαδικό ΑΛ εκδηλώνεται ως 1-ενιαίο 2-διπολικό Α-Σ
αυτό είναι το ΑΛ-Α-Σ [ο θεός=η αλήθεια-αγάπη-σοφία] της γης, το οποίο εάν δεν προσεχθεί και διαφθαρεί [εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων.] δηλαδή αν ανακατευτεί με άλλο βρώμικο-κακό-σαθρό υλικό, τότε χάνει [απώλεια] την διατροφική του αξία , και το μόνο που απομένει είναι να πεταχθεί στο δρόμο και να καταπατείται απο τους περαστικούς του δρόμου-γίνεται δηλαδή κοινό χώμα και όχι το εκλεκτό αλάτι που ήταν προηγουμένως.
ΣΗΜ: κάθε άνθρωπος έχει μεσα-εντός του το πνεύμα του θεού [πνεύμα αληθείας= αγάπη-σοφία] που εδώ επέχει την θέση του άλατος-ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΑΣ, όπως έχει μέσα του και το πνεύμα του κακού [πνεύμα αναλήθειας=αδικία-πλάνη] το οποίο αντιπροσωπεύει την βρωμιά η οποία μπορεί να βρωμίσει το ανθρώπινον εγώ-φορέα του αλατιού-αλήθειας, και συνεπώς να το καταστήσει άχρηστο-ανάλατο όν τόσο για τον εαυτό όσο και τους συνανθρώπους του-προσοχή λοιπόν να διαφυλάξουμε-και αναδείξουμε το μέσα μας αλάτι.
[καλόν είναι να ψάξει κανείς και την βιολογική-διατροφολογική αξία του αλατιού παγκοσμίως-ιδιαίτερα σε "υπανάπρυκτες" χώρες για να αντλήσει συμπεράσματα για το έργο του θεού διαμέσου των απεσταλμένων του, αλλά και για τον ίδιο-αφού καθε άνθρωπος είναι ένας κλητός απεσταλμένος του θεού προς υπηρέτηση του εκλεκτού  αυτοθυσιαστικού-αυτοτελειοποιητικού έργου της αποστολής του]
ΑΛ-Α-Σ-"υμείς εστέ το άλας της γης"  -κάθε ανθρώπινον ον- εμείς αγαπητοί μου-όλοι οι πάντες είμαστε το άλας της γης, να το ε-αυτο-εξορύξουμε και να το δια-δώσουμε προς όλους όσους έχουν ανάγκη-το ζητάνε γιατί το φαγητό τους είναι αν-άλατο! αυτά περί άλατος-και όχι περί στήλης άλατος!
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: