Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

τα είς εαυτόν 2

ιωνικός κίων
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ερμού κυρηκείον
Α-γαπάτε
Ι
Ι
Τ-ους-----------ΟΝ--------Ε-χθρούς
Ι
Ι
Υ-μών

λέγει-διδάσκει ο ιησούς χριστός κάθε ανθρώπινον ΟΝ(εόν)
"Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,.."(λουκά 6:27)

ο σταυρός είναι το κατεξοχήν σύμβολο του ανθρώπινου όντος και του έργου(οδού-αλήθειας-ζωής)της θυσίας που αυτό έχει να ακολουθήσει κατα τον υλικό επι της γης βίο-ζωή-ύπαρξη(ον) του
1
πνεύμα
Ι
Ι
4 ύλη---------εγώ--------νόηση 3
Ι
Ι
ψυχή
 2
πνεύμα=ΑΓΑΠΑΤΕ(να αγαπάτε-συγχωρείτε)(εντολή)
ύλη-σώμα=ΤΟΥΣ(αυτούς)
διάνοια=ΕΧΘΡΟΥΣ(τους συνανθρώπους που κατέστησαν εχθροί)
ψυχή=ΥΜΩΝ(σας-προς εσάς)
το ανθρώπινον όν=(εκφράζεται)εγώ=ύλη+νόηση+ψυχή+πνεύμα
Α=αγαπάτε
Τ=τούς
Ε=εχθρούς
Υ=υμών
-----------------
Ε-Α-Υ-Τ-ΟΝ
η εντολή αναφέρεται στο καθε ανθρώπινον ΟΝ
που είναι ο εαυτός του καθε ανθρώπου(έχει ΕΑΥΤ-ΟΝ)
και τον οποίο εαυτόν τον καθε ΟΝ εκφραζει δια μέσου
του εγώ του (ός=ο οποίος εαυτ-ός είναι το ον-εόν του)

Α-γαπάτε
Ι
Ι
     Τ-ους------Ε-γώ-----Ε-χθρούς
Ι
Ι
Υ-μών
οπότε και πάλι ο σταυρός-θυσία-ανθρώπινον όν(εόν=εγώ)
γίνεται(τα αρχικά γράμματα)Ε-Α-Υ-Τ-Ε

ποιά είναι η θυσία;
είναι η ΕΝΤΟΛΗ :ΑΓΑΠΑΤΕ=ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ
δεν είναι υπέρτατη θυσία να συγχωρείς κάποιον συνάνθρωπο που σε έχει βλάψει;και ποιά είναι τα αποτελέσματα της θυσίας αυτής;
αφενός ο νόμος αναστέλνει την ανταπόδωση προς τον βλάψαντα-τον ελεεί δίνοντας του χρόνο μετανοίας του κακού που έκανε,αφετέρου δια της συγχωρέσεως μετουσιούται-μεταμορφούται-μεταλλάσσεται επι τω καλώ,τόσο το γενόμενο προς το θύμα κακό όσο και το ίδιο το θύμα λόγω της ευεργεσίας του νόμου προς αυτόν για την αγάπη και συγχωρητηκότητα του-έτσι ευεργετούνται όλοι και κυρίως υπηρετείται το έργο του θεού(το μετουσιωτικό του κακού σε καλό και η επιστροφή του στην πηγή απο όπου εξέπεσε-τον θεό,επάνοδος και αποκατάσταση του ασώτου υιού-πνεύματος του θεού.)
ποιός είναι ο άνθρωπος;
εγώ-κάθε εγώ!
να λοιπόν ο ιησούς χριστός γιατί έλεγε: (τοῖς ἀκούουσιν-σε όσους μπορούσαν να ακούσουν δηλαδή να δεχθούν και να τηρήσουν βιωματικά-έμπρακτα τον λόγο του)
"Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς,..
γιατί ήξερε τόσο τα αίτια του κακού-το ίδιο το κακό,όσο και την κακοποιό δράση-αντίδραση του-το καθε ανθρώπινο όν,αλλά και τα αποτελέσματα(της αγάπης-συγχωρέσεως του κακού σημαίνουν)-ο αφανισμός του κακού(δια μετουσιώσεως του σε καλό-διότι ως πνεύμα εστω και κακό δεν μπορεί ούτε να πεθάνει ούτε να χαθεί-άρα η μονη οδός-λύση είναι η μετουσιώση του απο κακό σε καλό και η επάνοδος του στον πατέρα-του-μας)
αυτά τουρκο-γερμανέ και θα μας ξαναβρής μπροστά σου!
χψω

Δεν υπάρχουν σχόλια: