Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

χρήσιμα "σύν"

 
αλυσίδα ανθρώπινης αλληλεγγύης
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
[τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα-ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θελήσει να καταστή πνευματικά ελεύθερος]

σ,ύ,ν σημαίνει :
συνάνθρωπος-συνάδελφος-συντροφος
οοο
 συνάνθρωπος:
προηγείται σε σχέση με τον άνθρωπο 
που ο κάθε ένας απο μας είναι,ένα "σ,ύ,ν"
δηλαδή επιπλέον του οφείλουμε:
συμπάθεια-υποστήριξη-νουθεσία
 οοο
συνάδελφος:
προηγείται σε σχέση με τον συνάνθρωπο
που ο κάθε ένας απο μας είναι,ένα "σ,ύ,ν"
δηλαδή επιπλέον του οφείλουμε:
συνεργασία-υπομονή-νουνέχεια
οοο
σύντροφος:
προηγείται σε σχέση με τον συνάδελφο
που ο κάθε ένας απο μας είναι,ένα "σ,ύ,ν"
δηλαδή επιπλέον του οφείλουμε:
συνεισφορά-υπηρεσία-νομιμότητα
οοο
. =.= .=. = .=. =. =. = .= .=. =. =. =. =. =. =. =. =. =. =.
8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8
8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8οοοοοοο8
. =.= .=. = .=. =. =. = .= .=. =. =. =. =. =. =. =. =. =. =.

Δεν υπάρχουν σχόλια: