Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

το ανθρώπινο σώμα-όχημα 2

http://www.ysee.gr/images/stefelias.jpg
ο άνθρωπος
888

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ιδού οι επτά τροχοί
7αδένες-7τροχοί-7τσάκρας-7κέντρα-7σημεία-7κύκλοι-7οχήματα-7φώτα-7πλέγματα-7ήλιοι-7στοιχεία-7ομφαλοί-7σώματα-7ενέργειες-7ποιότητες κλπ)
τροχοί(τρέχω)-οχήματα(οχώ=κινούμαι με άμαξα-άρμα)
http://www.freeinquiry.gr/upload/files/07.09/pyr-300-2.jpg
το άρμα του προφήτη ηλία-ανάληψις
 1-θόλος-κράνα-κέφαλος(κεφαλή-εγκέφαλος-παρεγκεφαλίς-φρήν)
2-μετόπη-κύκλωψ-μέτωπον
3-αυχήν-τράχηλος-λαιμός
4-θώραξ-στήθος-καρδία
5- γαστήρ-ομφαλός-κοιλία
6-αιδίον-φαλός-γονή
7-κόκκυξ-ιερόν οστούν
7777777 
1-2-3
ΚΟΡΥΦΗ
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
ΜΕΤΩΠΟΝ
ΑΥΧΗΝ
4
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ
 (ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
5-6-7
ΕΔΡΑ-ΒΑΣΗ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
ΦΑΛΟΣ-ΑΪΔΙΟΝ
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ
ΕΔΡΩΝ-περίνεο)
888888888888888888888
1
Θόλος Κεφαλής
ΟΛΟΣ=όλος-ολόκληρος=το πάν-όλον ΕΦΑ=είπεν λόγον
ο λόγος-είπεν: κλής Θ =το κλεδί Θ=η θέληση του θρώσκων-τος
2
μετόπη-μέτωπον
ΟΝ=αυτό-το όν=πετώμεν-ον
3
αυχήν
ΗΝ=αυτό που ήτο-υπήρχε ως Χήν-α Υ (κύκνος)
4
θώραξ-στήθος
ΩΡα=το φως της ημέρας-ΗΘΟΣ=το έθος(ηθική)-έλξις των όντων
5
γαστήρ-ομφαλός
ΑΣΤΗΡ-ο αστήρ-ήλιος-το θεανθρώπινον όν-★-ΟΜΦΑ=φωνή-λαλιά
6
φαλός-αιδίον
ΑΛ=η αλ-ήθεια-ο θείος ήλιος-το ΑΕΙΔΙΟΝ όν
7
κόκκυξ-ιερόν οστούν-φέδρων
ΙΕΡΟΝ=το ιερόν-η έδρα (των εδρών) του συμπαντικού παγκόσμιου ναού-
ΚΥΞ=η κύστις=κιβωτός της θεού-ανθρώπου-όντος διαθήκη
888
 
σώμα-άνθρωπος όρθιος με ανοικτά χέρια και πόδια
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
η θόλος είναι η κεφαλή του όντος-είναι η κορυφή-θρόνος του όντος το όν-ο λόγος-το όλον όν έφα-είπεν-λέγει λόγον (κάτω απο τον θόλο) περί της κλήδας του Θρώσκωντος ανθρώπου-όντος
ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΕΤΩΠΗ
το μέτωπον είναι η ώψ-πρόσωπον-προσωπικότητα των αρετών του όντος το όν-ο λόγος συγκεκριμενοποιεί-προσωποποιεί τις αρετές του δια της προσωπικότητος του. οι αρετές αυτές μπορούν να καταστήσουν το ανθρώπινον ον ένα ιπτάμενο=πνευματικό ον
ΑΥΧΗΝ-ΑΥΧΕΝΑΣ
ο αυχήν-αυχένας είναι ο δίαυλος που υποστηρίζει τις αρετές του όντος αυτού (του πνεύματος) που ήτο-υπήρχε πάντοτε ως ο ένας λόγος αυ-χήνιος=πτερωτός-πνευματικός (αυχήν=υαχήν)
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ (ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
ο θώραξ είναι το στήθος-η στηθαία ασπίδα προστασίας του όντος-ώρου=φωτός και η οποία αποτελεί το ήθος-ηθικό ανάστημα του που προσελκύει όλα τα όντα (το όν αυτό-ο λόγος είναι ο δίας-δίδων την ζωή στα όντα,αυτός που είναι ο πνεύμ-ων-το πνεύμα όλων των όντων-ο ών-υπάρχων)
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
η γαστήρ-ο ομφάλιος λώρος είναι αυτό τούτο το όν-ο αστήρ ο πρωϊνός το φώς-ο ώρος ο αληθινός-η φωνή-λόγος του λόγου στον κόσμο-κέντρο του κόσμου-εκεί όπου εβρίσκεται ο εκάστοτε ομφαλός της γης-ομφάλιος μου λώρος
ΦΑΛΟΣ-ΑΙΔΙΟΝ-ΦΑΛΛΟΣ
ο φαλλός-το αιδίον είναι το αείδιον μου φάος-φώς του όντος το οποίον εξέρχεται ως ομφά-φωνή απο τον ομφα-λό της γης (απο την ιερή χαράδρα) (-την δελφυ-υστέρα της γης-που είναι η μήτρα της γης-γυνής) με έργο-σκοπό να αποτελεί το φως αυτό-η φωνή αυτή, την μήτρα-μητέρα της αδελφωσύνης των λαών-ανθρώπων αδελφών
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ-ΦΕΔΡΩΝ-περίΝΕΟΝ
ο κόκκυξ είναι η ιερή αυτή κύστις-κιβωτός,είναι το ιερόν (οστούν) του όντος-ο νέος ναός του σύμπαντος κόσμου-δηλαδή το σημείον επαφής του άνω φωτός με τον κατω ιερό ναό-το άδυτο φως-το ιερό φως του όντος-λόγου-φοίβου 
"και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν".   ΥΣΤΕΡΑ=ΜΗΤΡΑ
υστέρα-ΥΣΤΕΡΟΝ=ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
καθε ανθρώπινον όν κυοφορείται στην γαστέρα της γυναίκας και τρέφεται απο το ύστερον της μήτρας της απο όπου και γεννάται καθε έμβρυον έχει ένα ΠΡΟΤΕΡΟΝ-πριν γεννηθεί (παρελθόν) και ένα ΥΣΤΕΡΟΝ-μετά θάνατον (ύστερον=υστερινά-μέλλον) οφείλει δε στο ΤΩΡΑ-καθημερινότητα (παρόν) να αγωνισθεί και να νικήσει τον κόσμο και το κακό διότι μόνον έτσι θα εξασφαλίσει το πνευματικό του μέλλον    
Υ-πομονή  
Σ-ιωπή  
Τ-απεινοφροσύνη  
Ε-γκράτεια  
Ρ-ωμαλαιότητα 
Ο-φειλή  
Ν-ουνέχεια 
αυτά είναι τα δώρα-όπλα-αρετές- που του δίνονται απο το ΥΣΤΕΡΟΝ (πλακούντας-υστέρα) και που αν τα ενεργοποιήσει-καταστήσει δυναμικές αρετές της προσωπικότητας του στο κάθε ΤΩΡΑ-θεληματικά στην καθημερινότητα του (το παρόν του-βίο-υλική ζωή του) θα γίνη νικητής του κόσμου-κακού και κύριος εαυτού άνθρωπος-ΠΟΙΜΕΝΑΣ εκπληρώνοντας έτσι το ΠΡΟΤΕΡΟΝ του (παρελθόν του) αλλά και υπηρετώντας το ΥΣΤΕΡΟΝ ΤΟΥ (μέλλον του) 
το 5ο κέντρο-τροχός-όχημα του σώματος-ανθρώπου-όντος είναι :
5=γαστήρ-ομφαλός-κοιλία  
ο αριθμός 5 είναι ο αριθμός του εγώ-όντος(ανθρώπου) 
  
ΓΑ-ΣΤΗΡ----------Γ-ΑΣΤΗΡ----------ΓΑΣ-ΤΗΡ
γα=γη 
αστήρ=άνθρωπος 
αλλά και αστήρ=γη-κόσμος και σε σχέση με τους πλανήτες αστήρ=ήλιος) 
γας=της γης τηρ=μήτρα-κόλπος-σπήλαιον 
(άνθρωπος-γενιεται απο την γυνή-κυοφορείται στην μητρα-γαστέρα της) 
μητέρα γη=γυνή=άνθρωπος
αστήρ ανθρωπος της γης=αστήρ-όν-ήλιος-λόγος 
ΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν + 5Α=ΑΣΤΗΡ  
★ 
  ο όρθιος-αναστημένος (ίσταται) άνθρωπος=ο τέλειος=  ΑΑΑΑΑ 
1Αγαθός 
2Αγιος 
3Αγνός 
4Αγαπών
5Αλληλέγγυος  
(άνθρωπος ακτινοβόλος αστήρ)
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

το ανθρώπινο σώμα-όχημα

  http://www.bytemobile.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/olympic-flame.png

ο άνθρωπος
888
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
οοοοο
έχουνε γίνει-γραφεί πάρα πολλές κατατάξεις με ονόματα-ονομασίες των ανθρώπινων κέντρων του ανθρώπινου σώματος (7αδένες-7τροχοί-7τσάκρας-7κέντρα-7σημεία-7κύκλοι-7οχήματα-7φώτα-7πλέγματα-7ήλιοι-7στοιχεία-7ομφαλοί-7σώματα-7ενέργειες-7ποιότητες κλπ)
 
ήλιος αρματηλάτης-ηνίοχος
ιδού οι επτά τροχοί-το όχημα
(τρέχω)-οχήματα(οχώ=κινούμαι με άμαξα-άρμα)
1-θόλος-κράνα-κέφαλος(κεφαλή-εγκέφαλος-παρεγκεφαλίς)
2-μετόπη-κύκλωψ-μέτωπον
3-αυχήν-τράχηλος-λαιμός
4-θώραξ-στήθος-καρδία
5- γαστήρ-ομφαλός-κοιλία
6-αιδίον-φαλός
7-κόκκυξ-ιερόν οστούν
888888888
1-2-3
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
ΜΕΤΟΠΟΝ
ΑΥΧΗΝ
4
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ 
(ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
5-6-7
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
ΦΑΛΟΣ-ΑΙΔΙΟΝ
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ-ΦΕΔΡΩΝ-περίνεο
(τα άκρα-χερια και πόδια είναι προέκταση και προς βοήθεια των 3 μεγακέντρων)
ΟΛΟΣ=όλος-ολόκληρος=το πάν-όλον ΕΦΑ=είπεν λόγον-ο λόγος-είπεν
ΟΝ=αυτό-το όν
ΗΝ=είναι αυτό που ήτο-υπήρχε
ΗΘΟΣ=η ηθική-είναι το έθος(ηθική)-έλξις των όντων
ΑΣΤΗΡ-είναι ο αστήρ-ήλιος-το θεανθρώπινον όν-
ΑΛ=είναι η αλ-ήθεια-ο θείος ήλιος-το ΑΕΙΔΙΟΝ όν
ΙΕΡΟΝ=είναι το ιερόν-η έδρα του συμπαντικού παγκόσμιου ναού
(ολον έφα- όν-ην-ηθος-αστήρ-αείδιος αλ-ιερόν κυξ)
(η θόλος/κεφαλή έφα:-είπεν-λέγει ότι εγώ ειμί το όν και το ην
είμαι το έθος-είμαι ο αστήρ-είμαι η αείδιος αλήθεια-είμαι το ιερόν)
οοοοοοοοοο
ΥΣΤΕΡΑ=ΜΗΤΡΑ
υστέρα-ΥΣΤΕΡΟΝ=ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
καθε ανθρώπινον όν κυοφορείται στην γαστέρα της γυναίκας
και τρέφεται απο το ύστερον της μήτρας της απο όπου και γεννάται
καθε έμβρυον έχει ένα ΠΡΟΤΕΡΟΝ-πριν γεννηθεί (παρελθόν)
και ένα ΥΣΤΕΡΟΝ-μετά θάνατον(ύστερον=υστερινά-μέλλον)
οφείλει δε στο ΤΩΡΑ-καθημερινότητα (παρόν)
να αγωνισθεί και να νικήσει τον κόσμο και το κακό
διότι μόνον έτσι θα εξασφαλίσει το πνευματικό του μέλλον
Υ-πομονή
Σ-ιωπή
Τ-απεινοφροσύνη
Ε-γκράτεια
Ρ-ωμαλαιότητα
Ο-φειλή
Ν-ουνέχεια
αυτο είναι τα δώρα-όπλα-αρετές- που του δίνονται απο το ΥΣΤΕΡΟΝ
και που αν τα ενεργοποιήσει-καταστήσει δυναμικές αρετές της προσωπικότητας του
στο κάθε ΤΩΡΑ-θεληματικά στην καθημερινότητα του (βίο-υλική ζωή του)
θα γίνη νικητής του κόσμου-κακού και κύριος εαυτού άνθρωπος-ΠΟΙΜΕΝΑΣ
εκπληρώνοντας έτσι το ΠΡΟΤΕΡΟΝ του
Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

προλέγειν και συλλέγειν

 ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις·..
...Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; 
ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, 
ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώσατε;·..
(  ΙΒ' αντίφωνο σε ήχο πλ. δ':)
οοοοοοοοο
 τάδε λέγει η ελλάς τοις νεοδημοκράταις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί του φωτός πυρκαγιάν,αντί του πολιτισμού αιχμαλωσίαν;
αντί του προσέχειν με,τον ιματισμό μου βάλατε κλήρω;
οοοοοοοοοο
 τάδε λέγει η ελλάς τοις πασόκοις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί του πνευματικού πυρός αδιαφάνειαν,αντί της σοφίας υποκρισίαν;
αντί του υπερασπίζεσθαί με,παραδώσατε με τω ρωμαίω πιλάτω;
οοοοοοοοοοοο
ταδε λέγει η ελλάς της κουκουέδαις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί της πνευματικής κοινωνίας σύγχυσην,αντί της συνεργασίας ύβριν;
αντί του συνοδεύεσθαι με,εγκαταλείψατε με μόνον;
οοοοοοοοοοοο
ταδε λέγει η ελλάς τοις παπάδαις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
 αντί της αλήθειας του λόγου αναλήθειαν,αντί της αποκάλυψης αλαζονείαν;
αντί του συμπάσχειν με,συντρώγετε τοις κατέχουσιν και τοις πλουσίοις;
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

λέγειν και ποιείν

Ε-8
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
7
Η Ελληνική γλώσσα
18/8/99 
(Χαίρε Ερμή)
εν αρχή ην ο Λόγος
και ο Λόγος σάρξ εγένετο
και εσκήνωσε στο πνεύμα
του έλληνος ανθρώπου,
και ο Λόγος εμελίσθη
και έγινε ιδέες, αρετές και κάλλος
και εξεφράσθη εντελεχώς
στην τέχνη και τη γλώσσα,
και μορφοποιήθηκε σε θέατρο
σε φιλοσοφία και πολιτισμό,
και ο Λόγος έγινε συνείδηση της Αλήθειας
και η Αλήθεια φώτισε τον κόσμο
και ο κόσμος αρνήθηκε αυτόν
διότι αρνείται την ελληνική γλώσσα,
όσοι δε παρέλαβον αυτόν
έδωσε και δίδει εξουσία
να βεβαιώνουν τον λόγο τους
ως άνθρωποι και ενσυνείδητα όντα
και ούτω να καθίστανται έλληνες
Λόγοι του Λόγου, Άνθρωποι-Πνεύματα
ο
53
Το πνεύμα του Θεού στον Άνθρωπο
5/9/99
(Χαίρετε 12 μαθητές-προφήτες του αρνίου)
Αποκαλύπτει τις ιδέες
δια των οποίων μυείται
ο άνθρωπος στην αλήθεια
+
Διδάσκει την αγάπη
δια της οποίας ο άνθρωπος
λατρεύει το θείον σε
όλες του τις μορφές
+
Εμπνέει την σοφία
δια της οποίας ο άνθρωπος
φιλοσοφεί και αναζητεί
την αιτία των πρώτων αρχών
+
Εντυπώνει την λογική
δια της οποίας ο άνθρωπος
ερευνά, διανοείται και αντιλαμβάνεται
το επιστητό των νόμων και των μορφών. 
ππππππππππππππππππππππππππππππππ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα 3

 οι αιγυπτιακές πυραμίδες της γκίζας
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δές και)
θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα απο την αποτύπωση της τάξης και της αρμονίας-εναρμόνιας συμφωνίας στον κόσμο την φύση-δημιουργία και τον άνθρωπο,
δημιουργικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η καλαισθησία-το κάλλος,η ωραιότητα-φωτεινότητα,η αρμονικότητα-μουσικότητα,η ισότητα-ευθύτητα,το αρμονικό μέτρο-η συμμετρία,η αναλογία,η κανονικότητα-αισθητικότητα,η δημιουργικότητα(το απείρως και αιωνίως γεννάσθαι-γίγνεσθαι εις την αιωνιότητα)και το "μένειν εσαεί"(ως θείος δάκτυλος-πνευματικό αποτύπωμα-ίχνος).
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα συμβολίζεται με το γράμμα Ε και είναι γνωστή ως "ο e".(με την λατινική-αγγλική παγκόσμια γραφή) ο Ε (εί τον πρόφεραν και τον γραφαν οι αρχαίοι έλληνες) είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το 2 και μικρότερος από το 3, ίσος με 2,72 περίπου.(2,718..)
διατυπώσεις-αποτυπώσεις-κατασκευές-συνθέσεις με την χρυσάργυρη αυτή αναλογία-αρμονία ανευρίσκονται σε όλο τον αρχαίο κόσμο στους αρχαίους ναούς,τις πυραμίδες,τα αγάλματα,τις αρχιτεκτονικές κατασκευές-κιονόκρανα-σπείρες κλπ .στην φύση η μουσική-μαθηματική-αριθμητική-γεωμετρική-αλγεβρική-λογαριθμική-συμπαντική-κοσμική αυτή αναλογία-αρμονία-κανονικότητα ευρίσκεται στους κοχλίες-ναυτίλους-όστρακα κλπ.ανευρίσκεται επίσης σε φυτά και λουλούδια-κρίνο-ρόδο κλπ και τώρα στην σύχρονη εποχή με την ανακάλυψη και καταγραφή-αποτύπωση-διερεύνηση του ανθρώπινου γονιδιώματος(dna) διαπιστώνεται ότι η θεϊκή αυτή αριθμητική-μαθηματική-αριθμοσοφική αναλογία-σχέση κυριαρχεί στην διπολική αυτή σπείρα-κλίμακα του σπερματικού-γονιδιακού κώδικα της ανθρώπινης εξέλιξης.ο σταυρός,ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν εικόνα(του θεού)την "θεού αναλογία(αναλογία= «Το μεν ουν δίκαιο τούτο, το ανάλογον το δ' άδικον, το παρά το ανάλογον» ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1131b, 16-17).καθε λοιπόν ορθή αναλογία υποχρεωτικά είναι μεσοτητα και ισοτητα που καταλήγουν στην αρετή της δικαιοσύνης-εκ της οποίας προκύπτει η ταξη, η ισορροπία, η αρμονία,η ενότητα στην φύση,στον άνθρωπο (κατασκευή-σχέσεις-συμπεριφορά κλπ) και σε καθε δημιουργική του δραστηριότητα-ενέργεια-κατασκευή. 
με άλλα λόγια ο τύπος του Ε=2,72 είναι η οδός που οδηγεί απο το ανόμοιο-εικόνα του δημιουργού στο παρόμοιο-δράση του δημιουργήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό και το όμοιο-ομοίωση με τον δημιουργό-ο οποίος είναι η μία ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία εκδηλώνεται διπολικά εν ΑΓΑΠΗ και εν ΣΟΦΙΑ και  ο οποίος είναι τέλειος-αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος-αρμονικός-ενωτικός.αυτή είναι η Άλ ή Θεία.).
Ε=2,72
2 -δυάς=είναι ο αριθμός της ΔΥΑΔΙΚΗΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ φύσης του θεού
1-μονάς=πατήρ-αλήθεια(ισχύς)
2-δυάς=(λόγος-θέληση)αγάπη-σοφία(πνεύμα-φαντασία)
3-τριάς=τριαδικόν όν =ισχύς-αγάπη-σοφία
2-δίπολον=αγάπη-σοφία
7-επτάς=7 τέκνα-πνεύματα των γεννητόρων-διπόλου(του θεού)
συνεπώς ο 72= είναι τα 7 τέκνα δώρα-πνεύματα του θεού-των γεννητόρων
που είναι συνοδευόμενα απο τους 2-γονείς-γεννητορες τους για να εκτελέσουν
έργο δημιουργικό στον κόσμο.ακόμα 8χ9=72 δηλαδή ο οκτώ-8 που είναι ο αριθμός
του ζεύγους σε αρμονία-συζυγία επί τον αριθμό της ζωής-δημιουργικότητος=9 όλων
των αριθμών της μονάδος-εννεάδος(κλιμακα αριθμών)σε πολλαπλασιαστική
δημιουγικότητα-ενεργητικότητα,δημιουργεί τον 72-τις 72 αρετές-δυνάμεις-τέκνα
προς εξυπηρέτηση του έργου της δημιουργίας
Ε=2,72
Α-Ρ-Μ-Ο-Ν-Ι-Α=272
Σ-Τ-Α-Υ-Ρ-ΟΣ=(+)1271=1+271=272(1+1=2 καί 7-2=272)
ο σταυρός είναι ενα ισόρροπο-αρμονικό σύνολο,που εκτεινόμενο καθέτως και οριζοντίως εναρμονίζει τον άνθρωπο-το μικρό με τον κόσμο-το μεγάλο,αλλά και αποτελεί πάντοτε την τετράγωνη-διασταυρούμενη βάση πάνω στην οποία εδράζεται το τρίγωνο-ο κύκλος κλπ
Ετυμολογικώς η λέξη αρμονία παράγεται εκ του ρήματος άρω-αραρίσκω το οποίον σημαίνει αρμόζω-ταιριάζω-συνδέω. Από την ίδια ρίζα παράγονται και οι λέξεις: αριθμός, άρθρον, αρμός, άρτιος, άριστος και η λέξη αρετή υπό την έννοια της τελειότητος.
η αρμονία είναι εναρμονία συμφωνία και είναι ενδιάμεσος λόγος
4-ύλη=ισορροπία-8-ΨΥΧΗ=ΑΡΜΟΝΙΑ-12-πνεύμα=ενότητα
η αρμονία συνδέει τα κάτω-ύλη(4) με τα άνω-πνεύμα(12)
η αρμονία  εναρμονίζει το ορατό-φυσικό με το αόρατο-υπερβατικό
η αρμονία είναι-εκπέμπει γαλήνη-ειρήνη-απαλότητα
η αρμονία είναι η ιέρεια-μούσα που μας εισάγει στο εσωτερικό του ναού
η αρμονία είναι αυτή που κάνει το πάλλον φως βιωματικό και γνώριμο
και κατανοητό στην ψυχή(παλμός-δόνηση) και την διάνοια(γνώση) μας,
η αρμονία-μουσική ή αισθητική είναι κατάσταση πάλλουσα και δονητική
σε τέτοιο ρυθμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να συντονίζει
το εσωτερικό του ανθρώπου-ψυχή με το εσωτερικό του χώρου-αιθήρ
(ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων-ηράκλειτος,
η αφανής αρμονία είναι καλύτερη απ' τη φανερή.)
η αρμονία είναι ποιότητα υψηλών συχνοτήτων και λεπτοφυών εκπομπών
την αρμονία όλοι καταλαβαίνουν αλλά μόνο οι ηθικά και πνευματικά αγνοί
μπορούν και να την βιώνουν-εισέρχονται μεσα της και αυτή μέσα τους
ο όντως (χαριτωμένος) καλλιτέχνης είναι μια πύλη εισόδου στην αρμονία 
και είναι γιαυτό που τα έργα ενός καλλιτέχνη είναι έτη φωτός μπροστά 
απο την εποχή του και τις κατεστημένες αντιλήψεις της-είναι ένας κούκος
οοοοο
ο παρθενώνας στην ελλάδα
είναι υλική αποτύπωση της ουράνιας φωτ-αρμονίας-των ουράνιων δωμάτων
οι πυραμίδες στην αίγυπτο
είναι υλική αποτύπωση της ουράνιας πνευματικής ιεραρχίας-των γεννητόρων
ο ναός της σοφίας του θεού στο βυζάντιο
είναι υλική αποτύπωση του ουράνιου θεουργικού αχειροποίητου ναού-του αρνίου
οι ορφικοί ύμνοι-μουσική του μουσηγέτη θράκα βασιλέα ορφέα
είναι η υλική-αρμονική αποτύπωση(σύλληψη)της ουράνιας ζωής-βίωσης
των γεννητόρων(δίπολον πνευματικόν δημιουργικόν ζεύγος) του ουρανού
οοοοο
γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αρμονικός ;
σαν άτομο;
σαν ζευγάρι;
σαν οικογένεια;
σαν κοινωνία;
σαν ανθρωπότητα;
είναι γιατί δεν αγαπά και δεν είναι αλληλέγγυος!
"αγαπάτε αλλήλους"
ιδού το κλειδί της αρμονίας των σχέσεων του ανθρώπου
η αρμονία είναι η κλίμακα ανόδου στον ουρανό-και τον θεό
η αρμονία είναι η γέφυρα προς τον πλησίον συνάνθρωπο-αδελφό
η πυραμίδα-η ακρόπολη-ο ναός του αρνίου είναι εκεί-το είδωλο τους εδώ
συγκεντρωθείτε-συντονισθείτε-εναρμονισθείτε με τον Ε
ει=σημαίνει εαυτός-είμαι-είσαι-είναι-εσύ-εγώ-εκείνοι-ετούτοι-ένα
"ει μεν εν ει τε εν εισίν"
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα 2

μακεδών αστήρ ήλιος
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα απο την αποτύπωση της τάξης και της αρμονίας-εναρμόνιας συμφωνίας στον κόσμο την φύση-δημιουργία και τον άνθρωπο,δημιουργικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η καλαισθησία-το κάλλος,η ωραιότητα-φωτεινότητα,η αρμονικότητα,η ισότητα-ευθύτητα,το αρμονικό μέτρο-η συμμετρία,η αναλογία,η κανονικότητα,η δημιουργικότητα(το απείρως και αιωνίως γεννάσθαι-γίγνεσθαι εις την αιωνιότητα). και το "μένειν εσαεί"(ως θείος δάκτυλος-πνευματικό αποτύπωμα-ίχνος)
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα συμβολίζεται με το γράμμα Π και είναι γνωστή ως "ο Π"."ο Π" είναι μια μαθηματική σταθερά-ένας "πραγματικός αριθμός" ο οποίος προκύπτει απο την σχέση του λόγου της περιφέρειας ενός κύκλου προς την διάμετρο του.ο Π είναι ένας άρρητος αριθμός-οι άρρητοι αριθμοί έχουν άπειρο αριθμό,μη επαναλαμβανόμενων περιοδικά, δεκαδικών ψηφίων.
οι αρχαίοι έλληνες στους αριθμούς αυτούς προσέδιδαν θεϊκή καταγωγή και τους αποκαλούσαν "θεϊκούς-υπερβατικούς-ατελεύτητους-τέλειους κλπ"με θεϊκές αναλογίες-συμφωνίες-αρμονίες.
 ο π είναι γνωστός επίσης ως σταθερά του Αρχιμήδη-ο οποίος καθώρισε και την παρακάτω αναλογία των αριθμών του Π προς τα ψηφία-γράμματα των ακόλουθων λέξεων:
(3)Αεί (1)ο (4)Θεός (1)ο (5)Μέγας (9)γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι....μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 67.890 ψηφία)
διατυπώσεις-αποτυπώσεις-κατασκευές με την χρυσή αυτή αναλογία-αρμονία ανευρίσκονται σε όλο τον αρχαίο κόσμο στους αρχαίους ναούς,τις πυραμίδες,τα αγάλματα,τις αρχιτεκτονικές κατασκευές-κιονόκρανα-σπείρες κλπ .στην φύση η μαθηματική-αριθμητική-γεωμετρική-αλγεβρική-λογαριθμική-συμπαντική-κοσμική αυτή αναλογία-αρμονία-κανονικότητα ευρίσκεται στους κοχλίες-ναυτίλους-όστρακα κλπ.ανευρίσκεται επίσης σε φυτά και λουλούδια-κρίνο-ρόδο κλπ και τώρα στην σύχρονη εποχή με την ανακάλυψη και καταγραφή-αποτύπωση-διερεύνηση του ανθρώπινου γονιδιώματος(dna) διαπιστώνεται ότι η θεϊκή αυτή αριθμητική-μαθηματική-αριθμοσοφική αναλογία-σχέση κυριαρχεί στην διπολική αυτή σπείρα-κλίμακα του σπερματικού-γονιδιακού κώδικα της ανθρώπινης εξέλιξης.ο σταυρός,ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν εικόνα(του θεού)την "θεού αναλογία" τον χρυσάργυρο αριθμό-τον Π=3,14(αναλογία= «Το μεν ουν δίκαιο τούτο, το ανάλογον το δ' άδικον, το παρά το ανάλογον» ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1131b, 16-17).καθε λοιπόν ορθή αναλογία υποχρεωτικά είναι μεσοτητα και ισοτητα που καταλήγουν στην αρετή της δικαιοσύνης-εκ της οποίας προκύπτει η ταξη, η ισορροπία, η αρμονία,η ενότητα στην φύση,στον άνθρωπο (κατασκευή σχέσεις-συμπεριφορά κλπ)και σε καθε δημιουργική του δραστηριότητα-ενέργεια-κατασκευή.με άλλα λόγια ο τύπος του Π=3,14 είναι η οδός που οδηγεί απο το ανόμοιο-εικόνα του δημιουργού στο παρόμοιο-δράση του δημιουργήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό και το όμοιο-ομοίωση με τον δημιουργό-ο οποίος είναι η μία ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία εκδηλώνεται διπολικά εν ΑΓΑΠΗ και εν ΣΟΦΙΑ και  ο οποίος είναι τέλειος-αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος-αρμονικός-ενωτικός.αυτή είναι η Άλ ή Θεία.)
π=3,14
δίπολον=314
γάμος=314
το δίπολον=δύο πόλοι-αγάπη-σοφία=ζεύγος
 ο γάμος=ένωση ζεύγους-άρρεν-θήλυ=δίπολον
γ=3
α=1
μ=4
ο=70
ς=200
-----------------
314
314=3,14=3-1-4
3=γ=γάμος(ένωση των 2)
1=α=άνθρωπος(άρρεν-θηλυ)
4=δ=δίπολον(αγάπης-σοφίας)
************************
3=Δ=τρίγωνον=ψυχή
1=Ο=κύκλος =πνεύμα
4=+=τετράγωνο=ύλη(και διάνοια)
 1-3-4=παγκόσμια κλείδα-άνθρωπος(άρρεν-θήλυ)
συμπέρασμα:
θεός-άνθρωπος-κόσμος
δημιουργός-δημιούργημα-δημιουργία
ομοιος-παρόμοιος-ανόμοιος
αεί ούσα ενότητα-πάλλουσα αρμονία-κινουμένη ισορροπία
λόγος-έλλογη αναλογία/ακολουθία-λογική αρμονία/συμφωνία
τελειότης πνευματική-ηθική αρμονία-σύμμετρη τάξη
μονάς/άνθρωπος-δίπολον/ζεύγος-γάμος/ένωση-αρμονία-συμφωνία
όμοιος εαυτού-εικόνα παρόμια-ανόμιότητα παντού
ο π είναι η κλείδα-τοθείο ίχνος για να ιχνηλατήσει ο καθε άνθρωπος τα θεία βήματα και να θελήσει απο κοσμική ανόμοια εικόνα να παρομοιάσει-γίνει παρόμοιος με την εικόνα της παρόμοιας του θεού πνευματικής δημιουργίας και έτσι να καταφέρει να οδηγηθεί στην πλήρη ομοίωση-ομοιότητα της μιας και μοναδικής πνευματικής δημιουργίας-με τον ίδιο τον θεό και δημιουργό του.όλα ομιλούν σιγώντα,όλα κραυγάζουν την μοναδικότητα της ενοποιού παρουσίας του,στην φύση-στα δημιουργήματα-στα θείας συλλήψεως ανθρώπινα δημιουργήματα-κτίσματα-κατασκευές(πυραμίδες-παρθενώνας-ναός της θεού σοφίας-ναός του σολομώντος κλπ),όλα είναι εναρμονισμένα με τον θείο λόγο και την πνοή της αλήθειας,όλα ιαχούν την θεία σοφία,την ωραιότητα της θείας παρθενίας,το καλλος και την φωτεινότητα της εκπάγλου και θαυμασίας εικόνας και μορφής του αγίου του πνεύματος,όλα είναι σύμφωνα,ανάλογα,ομιλούντα εν σιγή περι της θείας σοφίας-αρμονίας-συμμετρίας-περι του θείου λόγου και της θείας αιτίας της θεουπαρουσίας και θεουδημιουργίας,και θα περιμένουν μεχρι τέλους ...και εμένα να ανακράξω:"ραββουνί ίνα αναβλέψω""(μόνο να φαντασθεί κανείς πως θα ήταν η ανθρωπότητα σε συνείδηση-αγάπη-σοφία-συμμετρία-τελειότητα,αν τον μαθηματικό τύπο-αριθμό 3,14 τον εφάρμοζε στην τελειοποίηση του εαυτού της και στην εκδήλωση και διαδήλωση μιας προσωπικότητας δημιουργικής επι τω καλώ και συνεργατικής επί της αληθείας,τότε πραγματι θα είχαμε εκτός απο θαυμαστά καλλιτεχνικά υλικά δημιουργήματα και πνευματικά,δηλαδή θα είχαμε έναν πνευματικο παρθενώνα και μια πνευματική πυραμίδα και αυτή θα ήταν η ανθρωπότητα και όχι τα κτίσματα,θα είχαμε αυτοδημιουργηθεί όλοι οι άνθρωποι σε ναούς θεού και όλοι μαζί θα συγκροτούσαμε τον ενα πνευματικό ναό θεού επι της γης,ναό πνευματικό-φωτεινό-πύρινο-αλήθειας-αγάπης-σοφίας θεού-αυτή είναι η πνευματική διατύπωση του Π=3,14 και καθε υπερβατικού άρρητου αριθμού.)ναί,πράγματι, "ως εν τοις άνω ούτω και εν τοις κάτω"...και «τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί».και θα συνομιλούν έως τέλους.
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα

 γεωμετρικόν ρόδον
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα απο την αποτύπωση της τάξης και της αρμονίας-εναρμόνιας συμφωνίας στον κόσμο την φύση-δημιουργία και τον άνθρωπο, δημιουργικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η καλαισθησία-το κάλλοςωραιότητααρμονικότητα,η ισότητα-ευθύτητα,το αρμονικό μέτρο-η συμμετρία,η αναλογία και η κανονικότητα.
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα συμβολίζεται με το γράμμα Φ, από το όνομα του γλύπτη Φειδία, και είναι γνωστή ως "η χρυσή ΤΟΜΗ αναλογίας" ή "ο χρυσούς αριθμός" δηλαδή ο 1,618
διατυπώσεις-αποτυπώσεις-κατασκευές με την χρυσή αυτή αναλογία-αρμονία ανευρίσκονται σε όλο τον αρχαίο κόσμο στους αρχαίους ναούς,τις πυραμίδες,τα αγάλματα,τις αρχιτεκτονικές κατασκευές-κιονόκρανα-σπείρες κλπ .στην φύση η χρυσή αυτή αναλογία-αρμονία-κανονικότητα ευρίσκεται στους κοχλίες-ναυτίλους-όστρακα κλπ.ανευρίσκεται επίσης σε φυτά και λουλούδια-κρίνο-ρόδο κλπ και τώρα στην σύχρονη εποχή με την ανακάλυψη και καταγραφή-αποτύπωση-διερεύνηση του ανθρώπινου γονιδιώματος(dna) διαπιστώνεται ότι η θεϊκή αυτή αναλογία κυριαρχεί στην διπολική αυτή σπείρα-κλίμακα του σπερματικού-γονιδιακού κώδικα της ανθρώπινης εξέλιξης.ο σταυρός,ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν εικόνα(του θεού)την "θεού αναλογία" τον χρυσούν αριθμό-τον Φ=1,618(αναλογία= «Το μεν ουν δίκαιο τούτο, το ανάλογον το δ' άδικον, το παρά το ανάλογον» ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1131b, 16-17).καθε λοιπόν ορθή αναλογία υποχρεωτικά είναι μεσοτητα και ισοτητα που καταλήγουν στην αρετή της δικαιοσύνης-εκ της οποίας προκύπτει η ταξη, η ισορροπία, η αρμονία,η ενότητα στην φύση,στον άνθρωπο(κατασκευή σχέσεις-συμπεριφορά κλπ)και σε καθε δημιουργική του δραστηριότητα-ενέργεια-κατασκευή.με άλλα λόγια ο τύπος του Φ=1,618 είναι η οδός που οδηγεί απο το ανόμοιο-εικόνα του δημιουργού στο παρόμοιο-δράση του δημιουργήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό και το όμοιο-ομοίωση  με τον δημιουργό ο οποίος είναι τέλειος-αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος-αρμονικός-ενωτικός.αυτή είναι η αλήθεια.)
ανθρωπότης=
α=1
ν=50
θ=9
ρ=100
ω=800
π=80
ο=70
τ=300
η=8
ς=200
---------------------
1618
 η χρυσή τομή-αριθμός=1,618
1=Α
600=Χ
10=Ι
8=Η
-----------------
α-χ-ι-η=ιαχή
ιαχή=σημαίνει κραυγή-φωνή
ανθρωπότης=1618=χρυσούς αριθμός αρμονίας-συμφωνίας=1,618
δηλαδή η ανθρωπότητα(κόσμος-φύση-δημιουργία) κραυγάζει-ιαχή 1) την τελειότητα της κατασκευής της και 2) την χρυσή τομή ισορροπίας-αρμονίας-συμφωνίας που έχει ως σκοπό-έργο-προωρισμό-πεπρωμένο-τελικό σκοπό,δηλαδή το να καταστήσει εαυτόν-η ανθρωπότητα, τέλειον-αρμονικόν-σύμφωνον με την ¨ΘΕΪΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ" καί τον "ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΝ"τον 1,618 (χ 1000=χιλιοποίηση=υπέρτατη τελειοποίηση=1618)

ακόμα:1618=ανθρωπότης=1,618=θεϊκή ΑΝΑΛΟΓΙΑ
1618=ΑΧ-ΙΗ=ΙΑΧΗ
 το Α-Χ ενούμενα τα Α-Χ σχηματίζουν την πεντάλφα =
ο όρθιος-αναστημένος(ίσταται)άνθρωπος=ο τέλειος=ΑΑΑΑΑ
  1. Αγαθός
  2. Αγιος
  3. Αγνός
  4. Αγαπών
  5. Αλληλέγγυος
και τα Ι-Η=αρχικά του ονόματος ΙΗ-ΣΟΥΣ
ΙΗ-ΣΟΥΣ=
ο τέλειος-αναστημένος-πρότυπος άνθρωπος-θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος

συμπέρασμα:
1,618
το παν=κόσμος-άνθρωπος-φύση-δημιουργία
η θεϊκή παρουσία=θεϊκή αναλογία-χρυσή τομή-χρυσούς αριθμός
η σφραγίδα-αποτέλεσμα της θείας δημιουργικότητας-παρουσίας=
συμφωνία-αρμονία-ωραιότητα-κάλλος-συμμετρία-τάξη-τελειότητα
η εικόνα άνθρωπος καθίσταται όμοιος-ομοίωση θεού=
πεντάλφα-όρθιος αναστημένος άνθρωπος-θεάνθρωπος-ΑΑΑΑΑ
1αγαθός-2άγιος-3αγνός-4αγαπών-5αλληλέγγυος
*************************************
ναί! όπως λέει και ο ποιητής
θα το μεθύσουμε τον ήλιο θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι 
με το νταούλι και με το ζουρνά 
καλημέρα ήλιε καλημέρα.
 ΙΑΧΗΙΗΣΟΥΣΙΗΤΡΟΣ