Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα 2

μακεδών αστήρ ήλιος
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα απο την αποτύπωση της τάξης και της αρμονίας-εναρμόνιας συμφωνίας στον κόσμο την φύση-δημιουργία και τον άνθρωπο,δημιουργικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η καλαισθησία-το κάλλος,η ωραιότητα-φωτεινότητα,η αρμονικότητα,η ισότητα-ευθύτητα,το αρμονικό μέτρο-η συμμετρία,η αναλογία,η κανονικότητα,η δημιουργικότητα(το απείρως και αιωνίως γεννάσθαι-γίγνεσθαι εις την αιωνιότητα). και το "μένειν εσαεί"(ως θείος δάκτυλος-πνευματικό αποτύπωμα-ίχνος)
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα συμβολίζεται με το γράμμα Π και είναι γνωστή ως "ο Π"."ο Π" είναι μια μαθηματική σταθερά-ένας "πραγματικός αριθμός" ο οποίος προκύπτει απο την σχέση του λόγου της περιφέρειας ενός κύκλου προς την διάμετρο του.ο Π είναι ένας άρρητος αριθμός-οι άρρητοι αριθμοί έχουν άπειρο αριθμό,μη επαναλαμβανόμενων περιοδικά, δεκαδικών ψηφίων.
οι αρχαίοι έλληνες στους αριθμούς αυτούς προσέδιδαν θεϊκή καταγωγή και τους αποκαλούσαν "θεϊκούς-υπερβατικούς-ατελεύτητους-τέλειους κλπ"με θεϊκές αναλογίες-συμφωνίες-αρμονίες.
 ο π είναι γνωστός επίσης ως σταθερά του Αρχιμήδη-ο οποίος καθώρισε και την παρακάτω αναλογία των αριθμών του Π προς τα ψηφία-γράμματα των ακόλουθων λέξεων:
(3)Αεί (1)ο (4)Θεός (1)ο (5)Μέγας (9)γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι....μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 67.890 ψηφία)
διατυπώσεις-αποτυπώσεις-κατασκευές με την χρυσή αυτή αναλογία-αρμονία ανευρίσκονται σε όλο τον αρχαίο κόσμο στους αρχαίους ναούς,τις πυραμίδες,τα αγάλματα,τις αρχιτεκτονικές κατασκευές-κιονόκρανα-σπείρες κλπ .στην φύση η μαθηματική-αριθμητική-γεωμετρική-αλγεβρική-λογαριθμική-συμπαντική-κοσμική αυτή αναλογία-αρμονία-κανονικότητα ευρίσκεται στους κοχλίες-ναυτίλους-όστρακα κλπ.ανευρίσκεται επίσης σε φυτά και λουλούδια-κρίνο-ρόδο κλπ και τώρα στην σύχρονη εποχή με την ανακάλυψη και καταγραφή-αποτύπωση-διερεύνηση του ανθρώπινου γονιδιώματος(dna) διαπιστώνεται ότι η θεϊκή αυτή αριθμητική-μαθηματική-αριθμοσοφική αναλογία-σχέση κυριαρχεί στην διπολική αυτή σπείρα-κλίμακα του σπερματικού-γονιδιακού κώδικα της ανθρώπινης εξέλιξης.ο σταυρός,ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν εικόνα(του θεού)την "θεού αναλογία" τον χρυσάργυρο αριθμό-τον Π=3,14(αναλογία= «Το μεν ουν δίκαιο τούτο, το ανάλογον το δ' άδικον, το παρά το ανάλογον» ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1131b, 16-17).καθε λοιπόν ορθή αναλογία υποχρεωτικά είναι μεσοτητα και ισοτητα που καταλήγουν στην αρετή της δικαιοσύνης-εκ της οποίας προκύπτει η ταξη, η ισορροπία, η αρμονία,η ενότητα στην φύση,στον άνθρωπο (κατασκευή σχέσεις-συμπεριφορά κλπ)και σε καθε δημιουργική του δραστηριότητα-ενέργεια-κατασκευή.με άλλα λόγια ο τύπος του Π=3,14 είναι η οδός που οδηγεί απο το ανόμοιο-εικόνα του δημιουργού στο παρόμοιο-δράση του δημιουργήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό και το όμοιο-ομοίωση με τον δημιουργό-ο οποίος είναι η μία ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία εκδηλώνεται διπολικά εν ΑΓΑΠΗ και εν ΣΟΦΙΑ και  ο οποίος είναι τέλειος-αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος-αρμονικός-ενωτικός.αυτή είναι η Άλ ή Θεία.)
π=3,14
δίπολον=314
γάμος=314
το δίπολον=δύο πόλοι-αγάπη-σοφία=ζεύγος
 ο γάμος=ένωση ζεύγους-άρρεν-θήλυ=δίπολον
γ=3
α=1
μ=4
ο=70
ς=200
-----------------
314
314=3,14=3-1-4
3=γ=γάμος(ένωση των 2)
1=α=άνθρωπος(άρρεν-θηλυ)
4=δ=δίπολον(αγάπης-σοφίας)
************************
3=Δ=τρίγωνον=ψυχή
1=Ο=κύκλος =πνεύμα
4=+=τετράγωνο=ύλη(και διάνοια)
 1-3-4=παγκόσμια κλείδα-άνθρωπος(άρρεν-θήλυ)
συμπέρασμα:
θεός-άνθρωπος-κόσμος
δημιουργός-δημιούργημα-δημιουργία
ομοιος-παρόμοιος-ανόμοιος
αεί ούσα ενότητα-πάλλουσα αρμονία-κινουμένη ισορροπία
λόγος-έλλογη αναλογία/ακολουθία-λογική αρμονία/συμφωνία
τελειότης πνευματική-ηθική αρμονία-σύμμετρη τάξη
μονάς/άνθρωπος-δίπολον/ζεύγος-γάμος/ένωση-αρμονία-συμφωνία
όμοιος εαυτού-εικόνα παρόμια-ανόμιότητα παντού
ο π είναι η κλείδα-τοθείο ίχνος για να ιχνηλατήσει ο καθε άνθρωπος τα θεία βήματα και να θελήσει απο κοσμική ανόμοια εικόνα να παρομοιάσει-γίνει παρόμοιος με την εικόνα της παρόμοιας του θεού πνευματικής δημιουργίας και έτσι να καταφέρει να οδηγηθεί στην πλήρη ομοίωση-ομοιότητα της μιας και μοναδικής πνευματικής δημιουργίας-με τον ίδιο τον θεό και δημιουργό του.όλα ομιλούν σιγώντα,όλα κραυγάζουν την μοναδικότητα της ενοποιού παρουσίας του,στην φύση-στα δημιουργήματα-στα θείας συλλήψεως ανθρώπινα δημιουργήματα-κτίσματα-κατασκευές(πυραμίδες-παρθενώνας-ναός της θεού σοφίας-ναός του σολομώντος κλπ),όλα είναι εναρμονισμένα με τον θείο λόγο και την πνοή της αλήθειας,όλα ιαχούν την θεία σοφία,την ωραιότητα της θείας παρθενίας,το καλλος και την φωτεινότητα της εκπάγλου και θαυμασίας εικόνας και μορφής του αγίου του πνεύματος,όλα είναι σύμφωνα,ανάλογα,ομιλούντα εν σιγή περι της θείας σοφίας-αρμονίας-συμμετρίας-περι του θείου λόγου και της θείας αιτίας της θεουπαρουσίας και θεουδημιουργίας,και θα περιμένουν μεχρι τέλους ...και εμένα να ανακράξω:"ραββουνί ίνα αναβλέψω""(μόνο να φαντασθεί κανείς πως θα ήταν η ανθρωπότητα σε συνείδηση-αγάπη-σοφία-συμμετρία-τελειότητα,αν τον μαθηματικό τύπο-αριθμό 3,14 τον εφάρμοζε στην τελειοποίηση του εαυτού της και στην εκδήλωση και διαδήλωση μιας προσωπικότητας δημιουργικής επι τω καλώ και συνεργατικής επί της αληθείας,τότε πραγματι θα είχαμε εκτός απο θαυμαστά καλλιτεχνικά υλικά δημιουργήματα και πνευματικά,δηλαδή θα είχαμε έναν πνευματικο παρθενώνα και μια πνευματική πυραμίδα και αυτή θα ήταν η ανθρωπότητα και όχι τα κτίσματα,θα είχαμε αυτοδημιουργηθεί όλοι οι άνθρωποι σε ναούς θεού και όλοι μαζί θα συγκροτούσαμε τον ενα πνευματικό ναό θεού επι της γης,ναό πνευματικό-φωτεινό-πύρινο-αλήθειας-αγάπης-σοφίας θεού-αυτή είναι η πνευματική διατύπωση του Π=3,14 και καθε υπερβατικού άρρητου αριθμού.)ναί,πράγματι, "ως εν τοις άνω ούτω και εν τοις κάτω"...και «τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί».και θα συνομιλούν έως τέλους.
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: