Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα 3

 οι αιγυπτιακές πυραμίδες της γκίζας
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δές και)
θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα απο την αποτύπωση της τάξης και της αρμονίας-εναρμόνιας συμφωνίας στον κόσμο την φύση-δημιουργία και τον άνθρωπο,
δημιουργικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η καλαισθησία-το κάλλος,η ωραιότητα-φωτεινότητα,η αρμονικότητα-μουσικότητα,η ισότητα-ευθύτητα,το αρμονικό μέτρο-η συμμετρία,η αναλογία,η κανονικότητα-αισθητικότητα,η δημιουργικότητα(το απείρως και αιωνίως γεννάσθαι-γίγνεσθαι εις την αιωνιότητα)και το "μένειν εσαεί"(ως θείος δάκτυλος-πνευματικό αποτύπωμα-ίχνος).
"η θεϊκή αναλογία"στην ανθρωπότητα συμβολίζεται με το γράμμα Ε και είναι γνωστή ως "ο e".(με την λατινική-αγγλική παγκόσμια γραφή) ο Ε (εί τον πρόφεραν και τον γραφαν οι αρχαίοι έλληνες) είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από το 2 και μικρότερος από το 3, ίσος με 2,72 περίπου.(2,718..)
διατυπώσεις-αποτυπώσεις-κατασκευές-συνθέσεις με την χρυσάργυρη αυτή αναλογία-αρμονία ανευρίσκονται σε όλο τον αρχαίο κόσμο στους αρχαίους ναούς,τις πυραμίδες,τα αγάλματα,τις αρχιτεκτονικές κατασκευές-κιονόκρανα-σπείρες κλπ .στην φύση η μουσική-μαθηματική-αριθμητική-γεωμετρική-αλγεβρική-λογαριθμική-συμπαντική-κοσμική αυτή αναλογία-αρμονία-κανονικότητα ευρίσκεται στους κοχλίες-ναυτίλους-όστρακα κλπ.ανευρίσκεται επίσης σε φυτά και λουλούδια-κρίνο-ρόδο κλπ και τώρα στην σύχρονη εποχή με την ανακάλυψη και καταγραφή-αποτύπωση-διερεύνηση του ανθρώπινου γονιδιώματος(dna) διαπιστώνεται ότι η θεϊκή αυτή αριθμητική-μαθηματική-αριθμοσοφική αναλογία-σχέση κυριαρχεί στην διπολική αυτή σπείρα-κλίμακα του σπερματικού-γονιδιακού κώδικα της ανθρώπινης εξέλιξης.ο σταυρός,ο άνθρωπος και το σύμπαν έχουν εικόνα(του θεού)την "θεού αναλογία(αναλογία= «Το μεν ουν δίκαιο τούτο, το ανάλογον το δ' άδικον, το παρά το ανάλογον» ορίζει ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια (1131b, 16-17).καθε λοιπόν ορθή αναλογία υποχρεωτικά είναι μεσοτητα και ισοτητα που καταλήγουν στην αρετή της δικαιοσύνης-εκ της οποίας προκύπτει η ταξη, η ισορροπία, η αρμονία,η ενότητα στην φύση,στον άνθρωπο (κατασκευή-σχέσεις-συμπεριφορά κλπ) και σε καθε δημιουργική του δραστηριότητα-ενέργεια-κατασκευή. 
με άλλα λόγια ο τύπος του Ε=2,72 είναι η οδός που οδηγεί απο το ανόμοιο-εικόνα του δημιουργού στο παρόμοιο-δράση του δημιουργήματος κατά παρόμοιο τρόπο με τον δημιουργό και το όμοιο-ομοίωση με τον δημιουργό-ο οποίος είναι η μία ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία εκδηλώνεται διπολικά εν ΑΓΑΠΗ και εν ΣΟΦΙΑ και  ο οποίος είναι τέλειος-αγιος-αγαθός-αγνός-αγαπών-αλληλέγγυος-αρμονικός-ενωτικός.αυτή είναι η Άλ ή Θεία.).
Ε=2,72
2 -δυάς=είναι ο αριθμός της ΔΥΑΔΙΚΗΣ-ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ φύσης του θεού
1-μονάς=πατήρ-αλήθεια(ισχύς)
2-δυάς=(λόγος-θέληση)αγάπη-σοφία(πνεύμα-φαντασία)
3-τριάς=τριαδικόν όν =ισχύς-αγάπη-σοφία
2-δίπολον=αγάπη-σοφία
7-επτάς=7 τέκνα-πνεύματα των γεννητόρων-διπόλου(του θεού)
συνεπώς ο 72= είναι τα 7 τέκνα δώρα-πνεύματα του θεού-των γεννητόρων
που είναι συνοδευόμενα απο τους 2-γονείς-γεννητορες τους για να εκτελέσουν
έργο δημιουργικό στον κόσμο.ακόμα 8χ9=72 δηλαδή ο οκτώ-8 που είναι ο αριθμός
του ζεύγους σε αρμονία-συζυγία επί τον αριθμό της ζωής-δημιουργικότητος=9 όλων
των αριθμών της μονάδος-εννεάδος(κλιμακα αριθμών)σε πολλαπλασιαστική
δημιουγικότητα-ενεργητικότητα,δημιουργεί τον 72-τις 72 αρετές-δυνάμεις-τέκνα
προς εξυπηρέτηση του έργου της δημιουργίας
Ε=2,72
Α-Ρ-Μ-Ο-Ν-Ι-Α=272
Σ-Τ-Α-Υ-Ρ-ΟΣ=(+)1271=1+271=272(1+1=2 καί 7-2=272)
ο σταυρός είναι ενα ισόρροπο-αρμονικό σύνολο,που εκτεινόμενο καθέτως και οριζοντίως εναρμονίζει τον άνθρωπο-το μικρό με τον κόσμο-το μεγάλο,αλλά και αποτελεί πάντοτε την τετράγωνη-διασταυρούμενη βάση πάνω στην οποία εδράζεται το τρίγωνο-ο κύκλος κλπ
Ετυμολογικώς η λέξη αρμονία παράγεται εκ του ρήματος άρω-αραρίσκω το οποίον σημαίνει αρμόζω-ταιριάζω-συνδέω. Από την ίδια ρίζα παράγονται και οι λέξεις: αριθμός, άρθρον, αρμός, άρτιος, άριστος και η λέξη αρετή υπό την έννοια της τελειότητος.
η αρμονία είναι εναρμονία συμφωνία και είναι ενδιάμεσος λόγος
4-ύλη=ισορροπία-8-ΨΥΧΗ=ΑΡΜΟΝΙΑ-12-πνεύμα=ενότητα
η αρμονία συνδέει τα κάτω-ύλη(4) με τα άνω-πνεύμα(12)
η αρμονία  εναρμονίζει το ορατό-φυσικό με το αόρατο-υπερβατικό
η αρμονία είναι-εκπέμπει γαλήνη-ειρήνη-απαλότητα
η αρμονία είναι η ιέρεια-μούσα που μας εισάγει στο εσωτερικό του ναού
η αρμονία είναι αυτή που κάνει το πάλλον φως βιωματικό και γνώριμο
και κατανοητό στην ψυχή(παλμός-δόνηση) και την διάνοια(γνώση) μας,
η αρμονία-μουσική ή αισθητική είναι κατάσταση πάλλουσα και δονητική
σε τέτοιο ρυθμό και με τέτοιο τρόπο ώστε να συντονίζει
το εσωτερικό του ανθρώπου-ψυχή με το εσωτερικό του χώρου-αιθήρ
(ἁρμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων-ηράκλειτος,
η αφανής αρμονία είναι καλύτερη απ' τη φανερή.)
η αρμονία είναι ποιότητα υψηλών συχνοτήτων και λεπτοφυών εκπομπών
την αρμονία όλοι καταλαβαίνουν αλλά μόνο οι ηθικά και πνευματικά αγνοί
μπορούν και να την βιώνουν-εισέρχονται μεσα της και αυτή μέσα τους
ο όντως (χαριτωμένος) καλλιτέχνης είναι μια πύλη εισόδου στην αρμονία 
και είναι γιαυτό που τα έργα ενός καλλιτέχνη είναι έτη φωτός μπροστά 
απο την εποχή του και τις κατεστημένες αντιλήψεις της-είναι ένας κούκος
οοοοο
ο παρθενώνας στην ελλάδα
είναι υλική αποτύπωση της ουράνιας φωτ-αρμονίας-των ουράνιων δωμάτων
οι πυραμίδες στην αίγυπτο
είναι υλική αποτύπωση της ουράνιας πνευματικής ιεραρχίας-των γεννητόρων
ο ναός της σοφίας του θεού στο βυζάντιο
είναι υλική αποτύπωση του ουράνιου θεουργικού αχειροποίητου ναού-του αρνίου
οι ορφικοί ύμνοι-μουσική του μουσηγέτη θράκα βασιλέα ορφέα
είναι η υλική-αρμονική αποτύπωση(σύλληψη)της ουράνιας ζωής-βίωσης
των γεννητόρων(δίπολον πνευματικόν δημιουργικόν ζεύγος) του ουρανού
οοοοο
γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αρμονικός ;
σαν άτομο;
σαν ζευγάρι;
σαν οικογένεια;
σαν κοινωνία;
σαν ανθρωπότητα;
είναι γιατί δεν αγαπά και δεν είναι αλληλέγγυος!
"αγαπάτε αλλήλους"
ιδού το κλειδί της αρμονίας των σχέσεων του ανθρώπου
η αρμονία είναι η κλίμακα ανόδου στον ουρανό-και τον θεό
η αρμονία είναι η γέφυρα προς τον πλησίον συνάνθρωπο-αδελφό
η πυραμίδα-η ακρόπολη-ο ναός του αρνίου είναι εκεί-το είδωλο τους εδώ
συγκεντρωθείτε-συντονισθείτε-εναρμονισθείτε με τον Ε
ει=σημαίνει εαυτός-είμαι-είσαι-είναι-εσύ-εγώ-εκείνοι-ετούτοι-ένα
"ει μεν εν ει τε εν εισίν"
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: