Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

Έκφρασις Λόγου

 
γεωμετρική αναπαράσταση της θόλου των δελφών
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"{αριστείδης ο δίκαιος}-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
οοο
άνθρωπος
 1. ύλη-υλικό σώμα
 2. νόηση-διάνοια-λογικό
 3. ψυχή
 4. πνεύμα
εκφράσεις
 1. υλική συμπεριφορά-πράξεις/ενέργειες
 2. διανοητική τοποθέτηση/προσωπικότητα-διανοητικές γνώσεις-κατανοήσεις
 3. ψυχικά συναισθήματα/αποδοχές-επήρρειες
 4. πνευματικές θέσεις-σκέψεις-συλλήψεις
αρετές
 1. πράξεις:υλική συμπεριφορά:συμμετρία-ίσον μέτρον-κάλλος
 2. διανοήματα:λογική γνώση-έλλογον-συλλογικόν-αναλογικόν-διαλογικόν-ωραίον
 3. συναισθήματα:ηθική εκδήλωση-αγάπη-καλόν-αρμονικόν-καλωσύνη-ωραιότητα
 4. σκέψεις:πνευματική έκφραση-αλήθεια-σοφία-σοφόν-υπέρλογον-υπέροχον
 η λυδία λίθος του ορθού λόγου-μέτρου της ζωής
 1. το μέτρον της ισότητος-το αναγκαίον-χρήσιμον
 2. η γνώση της σοφίας-το ορθόν
 3. η ηθική αγάπη του δέοντος-το δέον
 4. η αλήθεια του πνεύματος-το πνευματικόν χρέος
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: