Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

λέγειν και ποιείν

Ε-8
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
7
Η Ελληνική γλώσσα
18/8/99 
(Χαίρε Ερμή)
εν αρχή ην ο Λόγος
και ο Λόγος σάρξ εγένετο
και εσκήνωσε στο πνεύμα
του έλληνος ανθρώπου,
και ο Λόγος εμελίσθη
και έγινε ιδέες, αρετές και κάλλος
και εξεφράσθη εντελεχώς
στην τέχνη και τη γλώσσα,
και μορφοποιήθηκε σε θέατρο
σε φιλοσοφία και πολιτισμό,
και ο Λόγος έγινε συνείδηση της Αλήθειας
και η Αλήθεια φώτισε τον κόσμο
και ο κόσμος αρνήθηκε αυτόν
διότι αρνείται την ελληνική γλώσσα,
όσοι δε παρέλαβον αυτόν
έδωσε και δίδει εξουσία
να βεβαιώνουν τον λόγο τους
ως άνθρωποι και ενσυνείδητα όντα
και ούτω να καθίστανται έλληνες
Λόγοι του Λόγου, Άνθρωποι-Πνεύματα
ο
53
Το πνεύμα του Θεού στον Άνθρωπο
5/9/99
(Χαίρετε 12 μαθητές-προφήτες του αρνίου)
Αποκαλύπτει τις ιδέες
δια των οποίων μυείται
ο άνθρωπος στην αλήθεια
+
Διδάσκει την αγάπη
δια της οποίας ο άνθρωπος
λατρεύει το θείον σε
όλες του τις μορφές
+
Εμπνέει την σοφία
δια της οποίας ο άνθρωπος
φιλοσοφεί και αναζητεί
την αιτία των πρώτων αρχών
+
Εντυπώνει την λογική
δια της οποίας ο άνθρωπος
ερευνά, διανοείται και αντιλαμβάνεται
το επιστητό των νόμων και των μορφών. 
ππππππππππππππππππππππππππππππππ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: