Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

προλέγειν και συλλέγειν

 ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
Τάδε λέγει Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις·..
...Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; 
ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, 
ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώσατε;·..
(  ΙΒ' αντίφωνο σε ήχο πλ. δ':)
οοοοοοοοο
 τάδε λέγει η ελλάς τοις νεοδημοκράταις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί του φωτός πυρκαγιάν,αντί του πολιτισμού αιχμαλωσίαν;
αντί του προσέχειν με,τον ιματισμό μου βάλατε κλήρω;
οοοοοοοοοο
 τάδε λέγει η ελλάς τοις πασόκοις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί του πνευματικού πυρός αδιαφάνειαν,αντί της σοφίας υποκρισίαν;
αντί του υπερασπίζεσθαί με,παραδώσατε με τω ρωμαίω πιλάτω;
οοοοοοοοοοοο
ταδε λέγει η ελλάς της κουκουέδαις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
αντί της πνευματικής κοινωνίας σύγχυσην,αντί της συνεργασίας ύβριν;
αντί του συνοδεύεσθαι με,εγκαταλείψατε με μόνον;
οοοοοοοοοοοο
ταδε λέγει η ελλάς τοις παπάδαις
λαός μου,τι εποίησα σοι,και τι μοί ανταπέδωκας;
 αντί της αλήθειας του λόγου αναλήθειαν,αντί της αποκάλυψης αλαζονείαν;
αντί του συμπάσχειν με,συντρώγετε τοις κατέχουσιν και τοις πλουσίοις;
SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Δεν υπάρχουν σχόλια: