Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

το ανθρώπινο σώμα-όχημα

  http://www.bytemobile.com/blog/wp-content/uploads/2008/08/olympic-flame.png

ο άνθρωπος
888
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
οοοοο
έχουνε γίνει-γραφεί πάρα πολλές κατατάξεις με ονόματα-ονομασίες των ανθρώπινων κέντρων του ανθρώπινου σώματος (7αδένες-7τροχοί-7τσάκρας-7κέντρα-7σημεία-7κύκλοι-7οχήματα-7φώτα-7πλέγματα-7ήλιοι-7στοιχεία-7ομφαλοί-7σώματα-7ενέργειες-7ποιότητες κλπ)
 
ήλιος αρματηλάτης-ηνίοχος
ιδού οι επτά τροχοί-το όχημα
(τρέχω)-οχήματα(οχώ=κινούμαι με άμαξα-άρμα)
1-θόλος-κράνα-κέφαλος(κεφαλή-εγκέφαλος-παρεγκεφαλίς)
2-μετόπη-κύκλωψ-μέτωπον
3-αυχήν-τράχηλος-λαιμός
4-θώραξ-στήθος-καρδία
5- γαστήρ-ομφαλός-κοιλία
6-αιδίον-φαλός
7-κόκκυξ-ιερόν οστούν
888888888
1-2-3
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
ΜΕΤΟΠΟΝ
ΑΥΧΗΝ
4
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ 
(ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
5-6-7
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
ΦΑΛΟΣ-ΑΙΔΙΟΝ
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ-ΦΕΔΡΩΝ-περίνεο
(τα άκρα-χερια και πόδια είναι προέκταση και προς βοήθεια των 3 μεγακέντρων)
ΟΛΟΣ=όλος-ολόκληρος=το πάν-όλον ΕΦΑ=είπεν λόγον-ο λόγος-είπεν
ΟΝ=αυτό-το όν
ΗΝ=είναι αυτό που ήτο-υπήρχε
ΗΘΟΣ=η ηθική-είναι το έθος(ηθική)-έλξις των όντων
ΑΣΤΗΡ-είναι ο αστήρ-ήλιος-το θεανθρώπινον όν-
ΑΛ=είναι η αλ-ήθεια-ο θείος ήλιος-το ΑΕΙΔΙΟΝ όν
ΙΕΡΟΝ=είναι το ιερόν-η έδρα του συμπαντικού παγκόσμιου ναού
(ολον έφα- όν-ην-ηθος-αστήρ-αείδιος αλ-ιερόν κυξ)
(η θόλος/κεφαλή έφα:-είπεν-λέγει ότι εγώ ειμί το όν και το ην
είμαι το έθος-είμαι ο αστήρ-είμαι η αείδιος αλήθεια-είμαι το ιερόν)
οοοοοοοοοο
ΥΣΤΕΡΑ=ΜΗΤΡΑ
υστέρα-ΥΣΤΕΡΟΝ=ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
καθε ανθρώπινον όν κυοφορείται στην γαστέρα της γυναίκας
και τρέφεται απο το ύστερον της μήτρας της απο όπου και γεννάται
καθε έμβρυον έχει ένα ΠΡΟΤΕΡΟΝ-πριν γεννηθεί (παρελθόν)
και ένα ΥΣΤΕΡΟΝ-μετά θάνατον(ύστερον=υστερινά-μέλλον)
οφείλει δε στο ΤΩΡΑ-καθημερινότητα (παρόν)
να αγωνισθεί και να νικήσει τον κόσμο και το κακό
διότι μόνον έτσι θα εξασφαλίσει το πνευματικό του μέλλον
Υ-πομονή
Σ-ιωπή
Τ-απεινοφροσύνη
Ε-γκράτεια
Ρ-ωμαλαιότητα
Ο-φειλή
Ν-ουνέχεια
αυτο είναι τα δώρα-όπλα-αρετές- που του δίνονται απο το ΥΣΤΕΡΟΝ
και που αν τα ενεργοποιήσει-καταστήσει δυναμικές αρετές της προσωπικότητας του
στο κάθε ΤΩΡΑ-θεληματικά στην καθημερινότητα του (βίο-υλική ζωή του)
θα γίνη νικητής του κόσμου-κακού και κύριος εαυτού άνθρωπος-ΠΟΙΜΕΝΑΣ
εκπληρώνοντας έτσι το ΠΡΟΤΕΡΟΝ του
Δεν υπάρχουν σχόλια: