Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

το ανθρώπινο σώμα-όχημα 2

http://www.ysee.gr/images/stefelias.jpg
ο άνθρωπος
888

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ιδού οι επτά τροχοί
7αδένες-7τροχοί-7τσάκρας-7κέντρα-7σημεία-7κύκλοι-7οχήματα-7φώτα-7πλέγματα-7ήλιοι-7στοιχεία-7ομφαλοί-7σώματα-7ενέργειες-7ποιότητες κλπ)
τροχοί(τρέχω)-οχήματα(οχώ=κινούμαι με άμαξα-άρμα)
http://www.freeinquiry.gr/upload/files/07.09/pyr-300-2.jpg
το άρμα του προφήτη ηλία-ανάληψις
 1-θόλος-κράνα-κέφαλος(κεφαλή-εγκέφαλος-παρεγκεφαλίς-φρήν)
2-μετόπη-κύκλωψ-μέτωπον
3-αυχήν-τράχηλος-λαιμός
4-θώραξ-στήθος-καρδία
5- γαστήρ-ομφαλός-κοιλία
6-αιδίον-φαλός-γονή
7-κόκκυξ-ιερόν οστούν
7777777 
1-2-3
ΚΟΡΥΦΗ
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
ΜΕΤΩΠΟΝ
ΑΥΧΗΝ
4
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ
 (ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
5-6-7
ΕΔΡΑ-ΒΑΣΗ-ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
ΦΑΛΟΣ-ΑΪΔΙΟΝ
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ
ΕΔΡΩΝ-περίνεο)
888888888888888888888
1
Θόλος Κεφαλής
ΟΛΟΣ=όλος-ολόκληρος=το πάν-όλον ΕΦΑ=είπεν λόγον
ο λόγος-είπεν: κλής Θ =το κλεδί Θ=η θέληση του θρώσκων-τος
2
μετόπη-μέτωπον
ΟΝ=αυτό-το όν=πετώμεν-ον
3
αυχήν
ΗΝ=αυτό που ήτο-υπήρχε ως Χήν-α Υ (κύκνος)
4
θώραξ-στήθος
ΩΡα=το φως της ημέρας-ΗΘΟΣ=το έθος(ηθική)-έλξις των όντων
5
γαστήρ-ομφαλός
ΑΣΤΗΡ-ο αστήρ-ήλιος-το θεανθρώπινον όν-★-ΟΜΦΑ=φωνή-λαλιά
6
φαλός-αιδίον
ΑΛ=η αλ-ήθεια-ο θείος ήλιος-το ΑΕΙΔΙΟΝ όν
7
κόκκυξ-ιερόν οστούν-φέδρων
ΙΕΡΟΝ=το ιερόν-η έδρα (των εδρών) του συμπαντικού παγκόσμιου ναού-
ΚΥΞ=η κύστις=κιβωτός της θεού-ανθρώπου-όντος διαθήκη
888
 
σώμα-άνθρωπος όρθιος με ανοικτά χέρια και πόδια
ΘΟΛΟΣΕΦΑΛΗ-ΚΡΑΝΙΟΝ
η θόλος είναι η κεφαλή του όντος-είναι η κορυφή-θρόνος του όντος το όν-ο λόγος-το όλον όν έφα-είπεν-λέγει λόγον (κάτω απο τον θόλο) περί της κλήδας του Θρώσκωντος ανθρώπου-όντος
ΜΕΤΩΠΟΝ-ΜΕΤΩΠΗ
το μέτωπον είναι η ώψ-πρόσωπον-προσωπικότητα των αρετών του όντος το όν-ο λόγος συγκεκριμενοποιεί-προσωποποιεί τις αρετές του δια της προσωπικότητος του. οι αρετές αυτές μπορούν να καταστήσουν το ανθρώπινον ον ένα ιπτάμενο=πνευματικό ον
ΑΥΧΗΝ-ΑΥΧΕΝΑΣ
ο αυχήν-αυχένας είναι ο δίαυλος που υποστηρίζει τις αρετές του όντος αυτού (του πνεύματος) που ήτο-υπήρχε πάντοτε ως ο ένας λόγος αυ-χήνιος=πτερωτός-πνευματικός (αυχήν=υαχήν)
ΘΩΡΑΞ-ΣΤΗΘΟΣ (ΚΑΡΔΙΑ-ΠΝΕΥΜΩΝ)
ο θώραξ είναι το στήθος-η στηθαία ασπίδα προστασίας του όντος-ώρου=φωτός και η οποία αποτελεί το ήθος-ηθικό ανάστημα του που προσελκύει όλα τα όντα (το όν αυτό-ο λόγος είναι ο δίας-δίδων την ζωή στα όντα,αυτός που είναι ο πνεύμ-ων-το πνεύμα όλων των όντων-ο ών-υπάρχων)
ΓΑΣΤΗΡ-ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ
η γαστήρ-ο ομφάλιος λώρος είναι αυτό τούτο το όν-ο αστήρ ο πρωϊνός το φώς-ο ώρος ο αληθινός-η φωνή-λόγος του λόγου στον κόσμο-κέντρο του κόσμου-εκεί όπου εβρίσκεται ο εκάστοτε ομφαλός της γης-ομφάλιος μου λώρος
ΦΑΛΟΣ-ΑΙΔΙΟΝ-ΦΑΛΛΟΣ
ο φαλλός-το αιδίον είναι το αείδιον μου φάος-φώς του όντος το οποίον εξέρχεται ως ομφά-φωνή απο τον ομφα-λό της γης (απο την ιερή χαράδρα) (-την δελφυ-υστέρα της γης-που είναι η μήτρα της γης-γυνής) με έργο-σκοπό να αποτελεί το φως αυτό-η φωνή αυτή, την μήτρα-μητέρα της αδελφωσύνης των λαών-ανθρώπων αδελφών
ΚΟΚΚΥΞ-ΙΕΡΟΝ ΟΣΤΟΥΝ-ΦΕΔΡΩΝ-περίΝΕΟΝ
ο κόκκυξ είναι η ιερή αυτή κύστις-κιβωτός,είναι το ιερόν (οστούν) του όντος-ο νέος ναός του σύμπαντος κόσμου-δηλαδή το σημείον επαφής του άνω φωτός με τον κατω ιερό ναό-το άδυτο φως-το ιερό φως του όντος-λόγου-φοίβου 
"και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν".   ΥΣΤΕΡΑ=ΜΗΤΡΑ
υστέρα-ΥΣΤΕΡΟΝ=ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
καθε ανθρώπινον όν κυοφορείται στην γαστέρα της γυναίκας και τρέφεται απο το ύστερον της μήτρας της απο όπου και γεννάται καθε έμβρυον έχει ένα ΠΡΟΤΕΡΟΝ-πριν γεννηθεί (παρελθόν) και ένα ΥΣΤΕΡΟΝ-μετά θάνατον (ύστερον=υστερινά-μέλλον) οφείλει δε στο ΤΩΡΑ-καθημερινότητα (παρόν) να αγωνισθεί και να νικήσει τον κόσμο και το κακό διότι μόνον έτσι θα εξασφαλίσει το πνευματικό του μέλλον    
Υ-πομονή  
Σ-ιωπή  
Τ-απεινοφροσύνη  
Ε-γκράτεια  
Ρ-ωμαλαιότητα 
Ο-φειλή  
Ν-ουνέχεια 
αυτά είναι τα δώρα-όπλα-αρετές- που του δίνονται απο το ΥΣΤΕΡΟΝ (πλακούντας-υστέρα) και που αν τα ενεργοποιήσει-καταστήσει δυναμικές αρετές της προσωπικότητας του στο κάθε ΤΩΡΑ-θεληματικά στην καθημερινότητα του (το παρόν του-βίο-υλική ζωή του) θα γίνη νικητής του κόσμου-κακού και κύριος εαυτού άνθρωπος-ΠΟΙΜΕΝΑΣ εκπληρώνοντας έτσι το ΠΡΟΤΕΡΟΝ του (παρελθόν του) αλλά και υπηρετώντας το ΥΣΤΕΡΟΝ ΤΟΥ (μέλλον του) 
το 5ο κέντρο-τροχός-όχημα του σώματος-ανθρώπου-όντος είναι :
5=γαστήρ-ομφαλός-κοιλία  
ο αριθμός 5 είναι ο αριθμός του εγώ-όντος(ανθρώπου) 
  
ΓΑ-ΣΤΗΡ----------Γ-ΑΣΤΗΡ----------ΓΑΣ-ΤΗΡ
γα=γη 
αστήρ=άνθρωπος 
αλλά και αστήρ=γη-κόσμος και σε σχέση με τους πλανήτες αστήρ=ήλιος) 
γας=της γης τηρ=μήτρα-κόλπος-σπήλαιον 
(άνθρωπος-γενιεται απο την γυνή-κυοφορείται στην μητρα-γαστέρα της) 
μητέρα γη=γυνή=άνθρωπος
αστήρ ανθρωπος της γης=αστήρ-όν-ήλιος-λόγος 
ΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ=Υ-Σ-Τ-Ε-Ρ-Ο-Ν + 5Α=ΑΣΤΗΡ  
★ 
  ο όρθιος-αναστημένος (ίσταται) άνθρωπος=ο τέλειος=  ΑΑΑΑΑ 
1Αγαθός 
2Αγιος 
3Αγνός 
4Αγαπών
5Αλληλέγγυος  
(άνθρωπος ακτινοβόλος αστήρ)
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

Δεν υπάρχουν σχόλια: