Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

επιγράφειν

ο ζωδιακός κύκλος του πλανητικού μας συστήματος σε κονίστρα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΚΛΜ
ελευθερία
προϋποθέτει την απώλεια όλων των βαρών του οχήματος
ώστε η ανύψωση να γίνεται εύκολα και η διαδρομή ευχάριστα
ευθύνη
είναι η ιέρεια η οποία ενσυνειδήτως αναλαμβάνει
να μας κοινοποιήσει και κοινωνήσει την αλήθεια !
ενδιαφέρον
 ανάγκη-πόνος-βία-αδικία-ανέχεια-δυστυχία 
ιδού μερικές κραυγαλέες περιπτώσεις
πρός εκδήλωση ενδιαφέροντος !
έρωτας
it's a long story 
μια νύκτα με πανσέληνο οι δυό μας
μετρούσαμε ταστέρια-ξημέρωσε ο ήλιος !
ευλογία
να χαρίζεσαι ως δώρον
και όχι να προβάλλης το δώρο σου!
ΜΝΞΜΝΞΜΝΞΜΝΞΜΝΞΜΝΞ

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

η αιώνια προειδοποίηση "ουαί" 2

ψυχοστασία-ερμής ψοχοπομπός
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και -η αιώνια προειδοποίηση "ουαί")
(Αποκάλυψη 8:13) Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι....
(Αποκάλυψη 9:12) Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα.
(Αποκάλυψη 11:14) Η ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, η ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.
(Αποκάλυψη 12:12) Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.
(Αποκάλυψη 18:10/16-19) από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου.....και λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη· η ενδεδυμένη βύσσινον και πορφυρούν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μιά ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος και παν το πλήθος το επί των πλοίων και ναύται και όσοι εμπορεύονται διά της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν,και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής, λέγοντες· Ποία πόλις εστάθη ομοία με την πόλιν την μεγάλην; Και έβαλον χώμα επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, εν ή επλούτησαν εκ της αφθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση· διότι εν μιά ώρα ηρημώθη.
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
το ιερό κείμενο της αποκάλυψης εξαγγέλλει-αποκαλύπτει-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ως φωνή-ΙΑΧΗ τον άνθρωπο της γης ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ σε καθε του ΠΑΡΟΝ :ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ-ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ-ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ,για τα δεινά που επισωρεύεις στην κεφαλή σου και στην ζωή των συνανθρώπων σου,όταν εσύ αμετανόητα,άδικα, εγκληματικά, ασυγχώρητα,εξακολουθητικά επιλέγεις να κάνεις-ενεργείς-εκδηλώνεις με τις πράξεις σου το κακό-το πονηρό-τον πόλεμο με σκοπό το συμφέρον σου-την αυτοπροβολή σου-την απόκτηση χρημάτων εις βάρος του συνανθρώπου σου της κοινωνίας των συνανθρώπων σου ολόκληρης της ανθρωπότητας.
οι τρείς ουαί της αποκάλυψης είναι κατα σειράν οι τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι της γήϊνης ανθρωπότητας: 
ο πρώτος:1914-1918 με 20 εκατομύρια νεκρούς-πολέμου
ο δεύτερος:1939-1945 με 55,5 εκατομύρια νεκρούς-πολέμου
ο τρίτος :άρχισε με το τέλος του 2ου ουσιαστικά(ψυχρός πόλεμος) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα(οικονομικός πόλεμος)και ο ποίος θα κορυφωθεί (πρώτα ο θεός) με το πυρηνικό ολοκαύτωμα της μεγάλης πόρνης βαβυλώνας-αμερικής και των ανταγωνιστών(νυν)συμμάχων της(ευρωπέων και λοιπών ανταγωνιστών-τεράτων του χρήματος-της εξουσίας και της αλαζονείας) ελπίζω-εύχομαι πολύ σύντομα ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει-μετά την κατάρρευση του παγκόσμιου κράτους του κακού,να συνεχίσει κάνοντας μια με νέα αρχή ειρηνική:αγάπης-αλληλεγγύης-αλήθειας-σοφίας κλπ για όλους τους ανθρώπους της γης οι οποίοι εξορισμού είναι συνάνθρωποι-αδελφοί τέκνα του ιδίου πατέρα θεού-πνεύματος,ενωμένοι-αδελφωμένοι-συνεργαζόμενοι όλοι για όλους και όλοι για τον ένα κοινό σκοπό που είναι η υπηρέτηση ελεύθερα και ενσυνείδητα και θεληματικά του ενός έργου του θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο,την εν παντί ενότητα-αλήθεια-βασιλεία του θεού στην γη.
ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του θεού,ο κόσμος είναι δημιούργημα του θεού,το έργο είναι έργο του θεού-δια μέσω του ανθρώπου-υιού του τον οποίο προώρισε συνεργάτη του,συνεπώς κανείς άνθρωπος του καλού-της αγάπης-της αλήθειας δεν έχει να φοβηθεί απο οποιονδήποτε θάνατο:η εντολή είναι σαφής : ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ-ΣΥΓΧΩΡΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ"
(αγαπάτε αλλήλους-και τους εχθρούς υμών" υπάρχει κανείς που δεν το γνωρίζει;που διδάχθηκε να μισεί αλλήλους και να εξωλοθρεύει τους εχθρούς-ή υποτιθέμενους εχθρούς ή επι πληρωμή ή έτσι απο κέφι; φυσικά και όχι !και αυτό ισχύει για όλους τους λαούς στους οποίους οι δικοί τους προφήτες-απεσταλμένοι(μη χριστιανοί)έχουν διδάξει την αγάπη-άφεση-συγχώρεση-αλληλεγγύη)
η κατάσταση πλέον στην ανθρωπότητα είναι όχι απλώς δύσκολη αλλά τραγική για όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους φτωχούς-άπορους(οι καταραμένοι της γης) οι οποίοι όμως δεν ευθύνονται για την αναγκαστική τους φτώχεια-δυστυχία και γιαυτό θα ανέλθουν μετα θάνατο στον θεό δικαιωμένοι(θα ευλογηθούν-θα γίνουν οι ευλογημένοι).το αντίθετο ακριβώς θα συμβεί σε όλους όσους είναι πλούσιοι-έχοντες και ξωδεύοντες-διασκεδάζοντες(οι "ευλογημένοι"),έχοντες μάτια και αυτιά χωρίς να βλέπουν και να ακούν την κραυγή του πόνου και της δυστυχίας τόσων πεινασμένων-εξαθλιωμένων-ασθενών-καταπιεσμένων της γης.η διάλυση της ψυχής-ύπαρξης τους θα είναι η αμοιβή την οποία θα λάβουν για την απονιά-αδιαφορία-αγνωμοσύνη που επέδειξαν προς τους πάσχοντες συνανθρώπους τους(θα καταστούν οι καταραμένοι-θα λάβουν την κατάρα του κακού που τους αξίζει όπως οι φτωχοί συνάνθρωποι τους υλικά στην γη την υπέστησαν χωρίς να φταίνε και απο τα δικά τους εγκλήματα-πράξεις)
αυτή είναι η κατάσταση σήμερα παγκοσμίως:
ουαί εις τους κατοικούντας την γην(υλικός κόσμος) και την θάλασσαν(ψυχικός κόσμος), διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.(δεν το βλέπετε ότι σήμερα οι άνθρωποι υπερβάλουμε σε κακο-πονηρία-αρπαγή-πορνία-ασωτεία-μοχθηρία και καθε κακία  ακόμη και τα ίδια τα δαιμόνια του κακού!!)
όλοι γνωρίζουμε το καθήκον μας ας το πράξουμε με καλή διάθεση και ενδιαφέρον και έχει ο θεός για όλους δικαίους και αδίκους.(ας μετατρέψουμε το "πατήρ πάντων πόλεμος" σε "μήτηρ όλων η ειρήνη")
3333333333333333333333333333
εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

η αιώνια προειδοποίηση "ουαί"

εκλειψη ηλίου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
οοο
ο ιησούς χριστός-υιός και λόγος του θεού(ο ών) και του ανθρώπου(ο αδάμ)ενόσω ευρισκόταν στην γη και ανάμεσα στους ανθρώπους-συνανθρώπους του,τούς προειδοποίησε για το κακό και το πονηρό και την αμαρτία του κακού για να προσέξουν ώστε οι επιλογές τους να είναι ορθές κατα θεόν-αληθινές και μάλιστα κατονόμασε τις κατηγορίες αυτές των ανθρώπων(επαγγελματικά) οι οποίοι εύκολα γίνονται όργανα και υποχείρια του πνεύματος του κακού-πονηρού-διαβόλου με τις πράξεις τους,αδικώντας πάντοτε τους συνανθρώπους τους(οι οποίοι και εκείνοι με την σειρά τους πότε αδικούν και πότε είναι στην θέση του αδικουμένου) ο ιησούς χριστός δατυπώνει την ΑΥΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ-ΑΔΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ-ΛΟΓΟ:"ΟΥΑΙ"που σημαίνει αλοίμονο σας-τι σας περιμένει καυμένοι μου!!
(η ουαί δεν είναι ΑΠΕΙΛΗ ούτε επίδειξη ισχύος ή δυνάμεως αλλά δείγμα του πόσο αγαπά ο θεός τον άνθρωπο τον οποίο θέλει να σώσει ενώ αυτός είναι κακός-άδικος-παράνομος κλπ
(Ματθαίος κεφ 18-24)
Ουαί εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα· διότι είναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου το σκάνδαλον έρχεται.
προειδοποίηση προς τον ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ/ΤΗΤΑ -τον κάθε άνθρωπο-όλους τους ανθρώπους να μην εμπλέκονται σε ΣΚΑΝΔΑΛΑ=ΚΛΟΠΕΣ-ΨΕΥΔΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΕΣ-ΑΔΙΚΙΕΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΛΠ με τα οποία θα σκανδαλίσουν-βλάψουν-διαφθείρουν και τους συνανθρώπους τους,δικαίους και αδίκους,μικρούς και μεγάλους,μορφωμένους και αγράματους.
Αλλ' ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων,Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, (γραμματείς και φαρισαίοι)οι λέγοντες· Όστις ομόση εν τω ναώ είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται.
προειδοποίηση προς τους ΠΑΠΑΔΕΣ-ΚΛΗΡΟ (φαρισαίοι)  και την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ (γραμματείς) οι οποίοι είναι ΚΛΕΦΤΕΣ-ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΠΛΑΝΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ/ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΣ-ΑΝΕΛΕΗΤΟΙ-ΑΠΙΣΤΟΙ-ΤΑΦΟΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΒΡΩΜΙΑ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ-ΨΕΥΤΕΣ-ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ-ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΕΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
(7 ουαί για τους παπάδες και διοικούντες τα δημόσια-τους εξουσιαστές -ο ιησούς χριστός τα λέει αυτά όχι ένας ασήμαντος άνθρωπος!!)
Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού· ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται· καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθή. [Λουκα κεφ 6-24]
προειδοποίηση προς τον ΠΡΟΔΟΤΗ ΙΟΥΔΑ-και καθε ιούδα όλες τις εποχές-δηλαδή προς καθε ένα που προδίδει την αλήθεια(δάσκαλο του-μωσαϊκός νόμος-χριστού διδασκαλία)την οποία ο θεός μεταδίδει δια των απεσταλμένων του στους ανθρώπους αλλά και όσους προδίδουν συμφεροντολογικά και με εμπάθεια τους συνανθρώπους τους
Πλην ουαί εις εσάς τους πλουσίους, διότι απηλαύσατε την παρηγορίαν σας.
προειδοποίηση προς όλους όσους κατέχουν τον πλούτο της γης-τους ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ-κερδοσκοπους και τον στερούν απο τους συνανθρώπους τους
Ουαί εις εσάς, οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουαί εις εσάς, οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσει και κλαύσει.
προειδοποίηση προς όλους τους ΕΧΟΝΤΕΣ-ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ-ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΥΣ-ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ενώ οι συνάνθρωποι τους υποφέρουν-θλίβονται-πονούν-αδικούνται κλπ
Ουαί εις εσάς, όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευφημήσωσι· διότι ούτως έπραττον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών.
προειδοποίηση προς όλους τους επώνυμους-ΦΗΜΗΣΜΕΝΟΥΣ-ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΥΣ απο τους ανθρώπους-αυτούς που είναι προβεβλημένοι-φιλοδοξοι και οι οποίοι αποκομίζουν όφελος απο την αυτοπροβολή και αυτοδιαφήμηση τους
Ο δε είπε· Και εις εσάς τους νομικούς ουαί, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και σεις με ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία.[λουκ 11-46]Ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της γνώσεως· σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους ημποδίσατε.[λουκ 11-52
προειδοποίηση προς όλους τους ΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-συμβολαιογράφους-ΔΙΚΑΣΤΕΣ-και κατ'επέκταση όλους όσους κατέχουν-χρησιμοποιούν την ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ για να καταδυναστεύουν τους συνανθρώπους τους(ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ)
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

5 φύλλα ελιάς

η μετάδοση της ολυμπιακής φλόγας απο τους λαμπαδηδρόμους
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΧΑΡΙΣ
δεν την διαλέγης σε διαλέγει
σε μαθαίνει δεν την μαθαίνεις
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΣ
την διαλέγεις δεν σε διαλέγει
δεν μαθαίνεις αν δεν παθαίνεις
ΕΠΙΛΟΓΗ
δυάδα αναπόφευκτη-δίστρατο ηρακλή
εξαριστερών οδηγεί σε λάθος-ο άθλος εκ δεξιών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
δεν υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη
διότι κανείς άνθρωπος δεν ακολουθεί τον ήλιο!
αποφεύγετε την αδικία-μην καταστρέφετε την κοινωνία
αποφεύγετε την αυτοδικαίωση-μην αδικείτε τον εαυτό σας
αποφεύγετε την δικαιολογία-μην επιβαρύνετε την θέση σας
ΕΡΓΑΣΙΑ
εργασία που δεν προσθέτει καθημερινά ψηφίδα ελευθερίας στον εργάτη
δεν αποτελεί εργασία αλλά δουλεία-δηλαδή ανελευθερία
ΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕΑΒΓΔΕ

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

το ουράνιο τόξο της ελπίδας

το ουράνιο τόξο-σύμβολο ειρήνης ,ευλογίας και προστασίας
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
το ουράνιο τόξο
οοοοοοοοοοοοοοοοοο

πέμπτη βράδυ-βαρύ το σάβανο πάνω στη γη
ο προαιώνιος εχθρός φόρεσε τον φερεντζέ της ελληνοτουρκικής φιλίας
και προετοιμάζεται-βέληλος ων να πατήσει γη αγία
ο ήλιος αποχαιρέτησε την γη-χαμογελώντας στην ελλάδα
εκείνη φόρεσε τον μανδύα της σιωπής και ανοιξε τα φτερά της
υψώθηκε στον ουρανό ποθώντας και αναζητώντας την ελπίδα
μια μυστική προσευχή απο την ψυχή της αρωματίζει τον αιθέρα
αίφνης απο τα βαθη του έναστρου ουρανού ανατέλλει ουράνιο τόξο
η μιά του ακρη κρατάει τον ουρανό κι άλλη ακουμπάει τον παρθενώνα

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

θυσία-θάνατος-θέωση

στέφανος νικητή
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
θυσία
μην κρίνης το φως-τον εαυτό σου
 να καίς το εγώ-με το φως του
  ☾ ☥ ☀
 
θάνατος
Κρίση φωτός
διακρίνει την ζωή
Κρίση πυρός
διαχωρίζει τον θάνατο. 
☾ ☥ ☀
 
θέωση
η κρίση ο θάνατος και ο άδης πυροκαθαίρονται
ο εαυτός η ζωή και τα έργα τους φανερώνονται
☾ ☥ ☀
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ελελεύ

ο γανυμήδης-εκλεκτός του πατέρα των θεών Δία
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΑΑ
ελληνική μυθολογία
είναι ένα παιχνίδι για παιδιά
που στό τέλος του οι νικητές 
στέφονται πρεσβύτεροι απο παιδιά
ΧΧΧ
ελληνική ιστορία
μια ιστορία γραμμένη στον όλυμπο
διαδραματισμένη στον καύκασο και τον άδη
και διανθισμένη απο τους ποιητές της σε ποίηση
που αφηγείται την ένωση του κρίνου με το τριαντάφυλλο
ΩΩΩ
ελληνική τέχνη
ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΝ ΑΕΙ
ορθόν
δέον
σαφές
ευθές
καλόν
λιτόν
όμοιον
ΑΠΛΟΥΝ
πππππππππ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

O Μαξ Κάιζερ για την Ελλάδα και το Δ.Ν.Τ.

ο ηρακλής(βοηθούντος και του αδελφού του ιφικλή)
καίει-σκοτώνει την λερναία ύδρα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
αναδημοσιεύω
(όσοι "ακούμε-βλέπουμε-κατανοούμε"
είναι οφειλή υποχρέωση μας να μην σιωπούμε)

O Μαξ Κάιζερ για την Ελλάδα και το Δ.Ν.Τ.
Ο κορυφαίος διεθνώς οικονομικός αναλυτής Μάξ Κάιζερ παραχώρησε ακόμα μία συνέντευξη, στη δημοσιογράφο Έλεν Σκόπις στο Athens Intl Radio στις 23 Απριλίου, στην οποία εξηγεί επακριβώς το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και τι πρόκειται να συμβεί από τα σχέδια των συνεργατών του ΔΝΤ και την οικονομική υποδούλωση της χώρας, βήμα προς βήμα. 
Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:
Δημοσιογράφος: Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε το σχέδιο εξόδου από την κρίση ως άκρως απαραίτητο. Είπε ότι είναι απόλυτη ανάγκη, εθνική ανάγκη. Ισχύει αυτό κατά την άποψή σου;
Max Keiser: Κατ' αρχάς θα πρέπει να τονίσω, Έλεν, ότι τα γεγονότα, όπως αυτά εξελίχτηκαν τους τελευταίους μήνες, ήταν σύμφωνα με το σενάριο που είχα περιγράψει εδώ και αρκετό καιρό. Πριν από αρκετούς μήνες σου είχα πει ακριβώς τι θα συμβεί, ότι δηλαδή το ΔΝΤ θα προσφέρει στους Έλληνες ένα πακέτο διάσωσης αν και εφόσον εκείνοι το θελήσουν. Και ενώ με το ένα χέρι θα προσφέρει στους Έλληνες αυτό το πακέτο, η αγορά ομολόγων, που ελέγχεται από τα hedge funds, θα καταστρέψει τη ελληνική αγορά ομολόγων, θα τιμωρήσει -την ώρα του"μαστιγίου"- χτυπώντας την ελληνική κυβέρνηση ώσπου εκείνη να υποκύψει στο ΔΝΤ. Έτσι κι έγινε. Χθες και σήμερα, λοιπόν,οι οικονομικοί τρομοκράτες αποδόμησαν την ελληνική αγορά ομολόγων, έσυραν στην ομηρία την ελληνική οικονομία, οπότε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενέδωσε στις πιέσεις για να κατευνάσει τους οικονομικούς τρομοκράτες, λέγοντας«Ναι. Θα δεχτούμε τη βοήθεια του ΔΝΤ». Αυτή ακριβώς την πρόβλεψη είχα κάνει και έγιναν όλα όπως τα είπα.
Δ: Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή.
Max Keiser: Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια.Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της μια σειρά από επιλογές. Ας δούμε πρώτα απ' όλα: γιατί βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτή τη δεινή θέση; Διότι το 2000, αφού είχε υπογραφεί η συνθήκη του Μάαστριχτ και όταν έμπαινε στην ΟΝΕ,η Ελλάδα πουλήθηκε από την Goldman Sachs και κάποιους απατεώνες λογιστές που έκρυψαν τα χρέη της. Αυτό ήταν η αρχή μιας δεκαετίας κατά την οποία η Ελλάδα... Αυτό δρομολογήθηκε πριν από δέκα χρόνια. Η Ελλάδα, η ελληνική οικονομία εδώ και δέκα χρόνια οδεύει προς το θάνατό της. Τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση, όπου στέφθηκε με επιτυχία ένα στρατηγικό σχέδιο δέκα ετών που απέβλεπε στην καταστροφή της ελληνικής οικονομίας, τον εμπρησμό της ουσιαστικά για χάρη της κερδοσκοπίας. Η επιλογή που είχε η χώρα τότε ήταν πρώτα και κύρια η απομάκρυνση της Goldman Sachs. Τη βδομάδα που μας πέρασε η ολλανδική κυβέρνηση έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε: «Θα πρέπει να απομακρύνουμε την Goldman Sachs».
Η βρετανική κυβέρνηση επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Goldman Sachs. Η μια χώρα μετά την άλλη συνειδητοποιεί ότι αν επιτρέψεις σε οικονομικούς τρομοκράτες να εισβάλουν στη χώρα σου, πας γυρεύοντας.
Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι να δηλώσει: «Ελάτε να πετάξουμε έξω τους οικονομικούς τρομοκράτες, να πετάξουμε έξω το ΔΝΤ». Δεύτερον, δεδομένου του τι προηγήθηκε, εξυπακούεται ότι τα χρέη που επέσυρε η Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα παράνομης διαδικασίας έκδοσης ομολόγων από τη Wall Street. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση εκ μέρους της Ελλάδας να εξοφλήσει αυτά τα χρέη. Δημιουργήθηκαν με παράνομες διαδικασίες, πουλήθηκαν με παράνομες διαδικασίες, άρα δεν έχει καμία σχέση μ' αυτά ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να επιβληθούν μέτρα λιτότητας στον ελληνικό λαό μόνο και μόνο για να εισπράξουν «χριστουγεννιάτικο μπουναμά» οι τραπεζίτες της Wall Street. Είναι άδικο. Οι Έλληνες δεν επιτρέπεται να είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν μέτρα λιτότητας για να εισπράξουν οι τραπεζίτες της Wall Street τα «δώρα των Χριστουγέννων» τους εδώ. Τρίτον, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να θέσει σε δημοψήφισμα την πρότασή της και να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει: «Θα πρέπει, ναι ή όχι, να δεχτούμε το ΔΝΤ στη χώρα μας;» Τέταρτον -είναι κι αυτό μια πιθανότητα- αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να σεβαστεί την επιθυμία του λαού, τότε θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα διεξαγωγής νέων εκλογών, ώστε να υπάρξει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα φροντίσει τα συμφέροντα του λαού και όχι αυτά των τραπεζών της Wall Street.
Δ: Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεδριάζουν στην Αθήνα για να απεργαστούν τους όρους αυτού του πακέτου βοήθειας. Τι μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός;
Max Keiser: Δεινά.
Δ: Μπορείς να γίνεις πιο σαφής;
Max Keiser: Οι Έλληνες θα χάσουν τον έλεγχο των κερδοφόρων στοιχείων ενεργητικού της χώρας. Ήδη έχουν χάσει τον έλεγχο των τελών αεροδρομίων και των λαχειοφόρων αγορών. Στο μέλλον θα χάσουν τον έλεγχο των λιμανιών και των πόρων που θα επενδύονταν στην τουριστική δραστηριότητα. Όλα αυτά τα χρήματα θα καταλήξουν σε τράπεζες της Wall Street. Ουσιαστικά οι Έλληνες θα πουλήσουν την αγελάδα και στη συνέχεια θα αρχίσουν να αγοράζουν το γάλα της. Αυτό είναι που η Wall Street αποκαλεί «στρατηγική»: να καταφέρνουν μια χώρα να τους πουλήσει την αγελάδα της και έπειτα να την αναγκάζουν να αγοράζει το γάλα της. Η Wall Street θέλει και αναγκάζει τους Έλληνες να της πουλήσουν τα «πετράδια του στέμματος» της ελληνικής οικονομίας, για να τους αναγκάσει αργότερα να τα αγοράσουν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Θα σου πω ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Σε πέντε χρόνια θα δείτε το ισχυρότερο 1/10 του 1% του πληθυσμού της Ελλάδας να ελέγχει το 99% του πλούτου της χώρας. Το ασθενέστερο 99% + του πληθυσμού θα ζει μέσα στην απόλυτη φτώχεια.

Κάπως σαν την Σαουδική Αραβία.
σημ:Ο Max Keiser είναι οικονομικός αναλυτής, συνεργάτης των τηλεοπτικών σταθμών Al Jazeera International και Russia Today.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
τόχουμε ήδη πεί-προειδοποιησει η χώρα Δέ.Νε.Ται χειροπόδαρα απο το Δ.Ν.Τ και τους ευρω-πέους συμμάχους τους, με την σύμφωνη και σχεδόν ομόφωνη γνώμη-ψήφο του πασόκ και του αρχηγού τους κου γεωργίου παπανδρέου ο οποίος υποστηρίζεται απο την οικογένεια μητσοτάκη-μπατσοτάκη και τον επιχειρηματικό όμιλο του βγενάκη-μπενάκη!
οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο δίλημμα:ναι στα μέτρα να μην χασουμε έστω τους περικομμένους μισθούς μας ή όχι στα μέτρα και ας χασουμε ακόμη και τον μισθό μας προκειμένου η χώρα να μην μετατραπεί σε βοσνία ή τιμπουκτουνιστάν!(που εν εν τέλει μεσα στο πολύ κοντινό μελλον θα είμαστε χαμένοι ολοσχερώς)
στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει το δίλημμα αυτό γιατί η αξιοπιστία αυτού του αμερικανο-τσολιά γενίτσαρου-προδότη-εβραιοαμερικανοκαιγωδενξερωτί;είναι τόση όση οι προεκλογικές του εξαγγελίες σε σχέση με τα μετρα και τα ξανάμανά δεύτερα μέτρα και σας διαβεβαιώ ότι αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου μπροστά σε αυτό που σχεδιάζει αυτός ο μικρός και ασήμαντος καραγκιόζης του κερατά και ακριβές αντίγραφο αυτού τούτου του προαιώνιου εχθρού των ελλήνων-και υποχείριο αυτού τούτου του κακού(που πάντοτε εμφανίζεται με το ένδυμα άγγλων-τούρκων-μεγάλων δυνάμεων-εβραιοαμερικάνων και των υποχείριων-υποτελών  τους)
μα δεν το βλέπετε;
καθε μερα γλιστράει προς τα κατω και συμπαρασύρει την χωρα σε όλεθρο-βία-καταστροφή!ναι να κυρήξουμε πτωχευση-να μην πληρώσουμε κανένα και να τους πουμε- στους δανειτές αν θέλετε τα λεφτά σας βοηθείστε με τον τρόπο που εμείς θα σας υποδείξουμε!ελάτε κοντά να διαπραγματευτείτε πόσα θα πάρετε εαν και εφόσον στηρίξετε την χωρα μας να βγη απο την κριση που μονο εμεις δεν προκαλέσαμε!δεν είμαστε συμμάχοι-εταίροι-συνεργάτες-ισότιμοι ευρωπαίοι;λοιπόν γιατι ο αμερικανοτσολιάς ανακοινώνει μετρα και μετα καλεί όλους να τα στηρίξουμε;εργάστηκε ποτέ;να μας δείξει τα ένσημα του!πείνασε ποτέ;έμεινε ποτέ άνεργος και με χρέος στις τράπεζες και με την οικογένεια του να δυστυχεί; πως λοιπόν ενας χορτάτος και πλούσιος και προνομιούχος αποφασίζει για τον χαμηλόμισθο τον συνταξιούχο τον άνεργο τον εργάτη τον άστεγο τον πεινασμένο και για όλους τους μη έχοντες αυτής της χώρας;
δεν είναι αυτός και ο προηγούμενος μπούλης καραμάν αλής που ρίξανε το καράβι της χώρας στα βράχια του ΔΝΤ και των κερδοσκόπων ευρωπέων και χαμέρ ικανών;
να κανεις δημοψήφισμα-εκλογές ποιός σου είπε ότι έχεις την συναίνεση μας για ότι κανεις βρέ αχρείε παλιάτσο; δήθεν πρωθυπουργέ τάχα μου πατριώτη λύκε με προβιά προβάτου!
σας-μας αντιπροσωπεύουν οι βολευτές αυτοί;που το μονο που ξερουν είναι η κομματική γραμμή και το δικό τους ατομικο προσωπικό συμφέρον με τα χιλιάδες ευρώ που κονομάνε;
αντισταθείτε τώρα γιατί μετα θαναι αργά!
να παμε στο σύνταγμα-ομόνοια και σε όλες της πλατείες και να κατασκηνώσουμε μεχρι νεωτέρας!ή να αποσυρθούν τα μετρα άμεσα να συλληφθούν άμεσα οι πρώην και τα επιτελεία τους να αναζητηθούν τα κλεμμένα να επαναξετασθούν όλες οι συμφωνίες της τελευταίας 10ετίας με τις δεκο τα αεροδρόμια-λιμάνια-διόδια κλπ και τα σκάνδαλα μη εξαιρουμένου του χρηματηστηρίου.(όχι απο δικαστήρια ή την βουλή αλλά απο εθνική επιτροπή μη κομματικών προσώπων και με συνδρομή ξένων δικαστών συνταγματολόγων επιστημόνων κλπ)
τι κριμα η αριστερά να μην γνωρίζει σήμερα τι ποιεί η δεξιά-ή γνωρίζει και ποιεί την νίσσα;ιδού η εύλογη απορία; κα λιάνα μας που διακατέχεσαι και απο άλλες, πλην τις κοομμουνιστικές,αρχές!και σενα τι να σου πω-σούμεινε τσίπα τσίπρα; 
(η αλήθεια είναι ότι χθές στην βουλή είπανε ΟΛΟΙ ναί στα μέτρα.μηπως θα αγγίξουν αυτούς;μπόρα είναι θα περάσει είπανε και πάντα εσείς-μαλακέ λαέ δεν πλήρωνες τα μέτρα;τώρα γιατί όχι-τί μπορείς άλλωστε να κανεις; ναι αγαπητοί έτσι σκέφτονται γιατί εμείς τους επιτρέψαμε,εμείς τους μαθαμε να σκέφτονται έτσι για μας και όποιος διαφωνεί ας κοιτάξει τον καθρέφτη και την....μαγική σφαίρα να δη την συνέχεια...που δεν θα είναι επι της οθόνης αλλά επι της καθημερινότητος της ζωής-βίου μας)
όχι δεν θέλω ού αλλά ξού!!
ππππππππππππππππππππππππππππ
ππππππππππππππππππππππππππππππππππππ
ππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ

Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

πολιτική ανασκολόπιση 2

είσοδος στον ταφο του μίνωα-κνωσσός
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)

άϊνστάϊν
(δες πολιτική ανασκολόπιση)
ελληνικέ λαέ
πάλαι ποτέ αγωνιστή,
«Αν δεν υπάρχει τίμημα δεν υπάρχει και αξία».
κυβέρνηση
κόριοι,
«τα σημερινά προβλήματα του κόσμου-της ανθρωπότητος
δεν μπορούν να επιλυθούν με το επίπεδο σκέψεως που τα δημιούργησε».
αντιπολίτευση
κηρειες,
«Ποτέ μην κάνεις κάτι εναντίον της συνείδησης σου 
ακόμη και αν το απαιτεί το κράτος»
δημοσιογράφοι
χαμολέοντες,
«Η επιστήμη θα λιμνάσει αν δημιουργείται 
για να υπηρετεί ρεαλιστικούς σκοπούς».
βολεμένοι
βλαμμένοι,
«Μόνο αν ζείς για τους άλλους αξίζει να ζείς».
τραπεζίτες
λήσταρχοι,
«όσο περισσότερα όπλα κατασκευάζει μια χώρα τόσο πιο ανασφαλής γίνεται: όταν κατέχεις όπλα αποτελείς στόχο επίθεσης».
επιχειρηματίες
κλέφτες,
«Απεχθάνομαι το συνδυασμό εκλεπτυσμένης ευφυΐας 
και ανήθικου χαρακτήρα».
μακαριώτατε*
(πρώην και πάσης ελλάδος!και νυν και πάσης τρόϊκας !) 
«Πιστεύω πως η αγάπη είναι πολύ καλύτερος δάσκαλος 
από την αίσθηση καθήκοντος».
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΑΪΝ-ΣΤ-ΑΪΝ ΑΪΝ-ΣΤ-ΑΪΝ ΑΪΝ-ΣΤ-ΑΪΝ
*ΥΓ:ποτέ δεν είχα την αίσθηση της απόλυτης αλήθειας
είχα όμως συναίσθηση του έργου και του καθήκοντος

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΙΔΕΟλατρεία και ΕΙΔΩΛΟλατρεία

 http://2epal-n-smyrn.att.sch.gr/astro_site/mostknownconstellations.files/image011.gif
 ο αστερισμός του κύκνου-διανθισμένος
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η ΙΔΕΟ-λατρεία είναι η λατρεία δηλαδή η απόδοση σεβασμού-ευγνωμοσύνης-προσκύνησης στην ιδέα-αλήθεια η οποία  υποκρύπτεται π.χ σε μία θεότητα-συμβολίζεται απο ενα άγαλμα-απεικονίζεται σε μία εικόνα ή ένα ναό-εκδηλώνεται απο ένα ηρωϊκό πρόσωπο ή και τις πράξεις του-φανερώνεται μεσα απο ένα χρησμό ή μαντεία ή και ένα θαυμαστό γεγονός κλπ
η ΙΔΕΟ-λατρεία σκοπεί να τιμήσει και να αποδώσει λατρεία στην θεότητα-αλήθεια με απώτερο σκοπό να εκφράσει την ευχαριστία-ευαρέσκεια-ευγνωμοσύνη του λατρευτή-πιστού ή και να εκδηλώσει το αίτημα-ανάγκη-ζήτηση-ικεσία-παράκληση του προς την λατρευόμενη θεότητα(αίτημα προστασίας-προνοίας-φανέρωσης της αλήθειας-λύσης ενός προβλήματος-θεραπείας μιας ασθένειας-αφθονίας αγαθών και καρποφορίας της γης κλπ)
ΠΝΕΥΜΑ=ΙΔΕΑ-ΙΔΕΩΔΗ
(σύλληψις-υπεραισθήσεις-πνευματικές αρετές-αλήθεια)
ΨΥΧΗ=ΕΙΚΟΝΑ-ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΑ-ΟΝΕΙΡΑ
(όναρ-διαισθήσεις-ψυχικά χαρίσματα-βιώματα)
ΥΛΗ=ΜΟΡΦΗ-ΑΓΑΛΜΑΤΑ-ΕΙΔΩΛΑ
(οράν-αισθήσεις-ιδιαίτερα χαρακτηριστικά-προσωπικότητα)
η ΕΙΔΩΛΟ-λατρεία είναι η λατρεία όχι της ιδέας-της αλήθειας η οποία  υποκρύπτεται π.χ σε μία θεότητα-συμβολίζεται απο ενα άγαλμα-απεικονίζεται σε μία εικόνα ,αλλά είναι η απόδοση σεβασμού-ευγνωμοσύνης-προσκύνησηςαυτού τούτου του ειδώλου-προσώπου-αγάλματος-εικόνος κλπ,δηλαδή η λατρεία της ύλης-του αντικειμένου-του ανθρώπινου κατασκευάσματος το οποίο συγχέεται και ταυτίζεται με την θεότητα-αλήθεια-ιδέα
η ΕΙΔΩΛΟ-λατρεία σκοπεί να τιμήσει και να αποδώσει λατρεία στο είδωλο-θεότητα με απώτερο σκοπό να εκφράσει την ευχαριστία-τον εξευμενισμό-την ικανοποίηση του λατρευτή-πιστού ή και να εκδηλώσει το αίτημα-ανάγκη-ικεσία-παράκληση του προς την λατρευόμενη ειδωλο-θεότητα(αίτημα ικανοποίησης βιωτικών αναγκών-εκδίκησης-δυνάμεως-συντριβής των εχθρών κλπ)
ΙΔΕΟΠΙΣΤΙΑ(αλήθεια)-ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ(σοφία)-ΙΔΕΟΛΑΤΡΕΙΑ(αγάπη)
αυτή ήταν η οδός των αρχαίων ιερέων-ιερομυστών και των ιερειών των ελληνικών ναών-μυστηρίων-μαντείων καθώς επίσης και των φιλοσόφων-φιλοσοφικών σχολών και μεγάλων μυστών και ιδρυτών μυστικών εταιρειών και  ιερολατρειών και θιάσων και μυητικών σχολών.
οι αρχαίοι έλληνες στο σύνολο τους και πάντοτε ήταν ιδεολάτρεις και όχι ειδωλολάτρες, όπως οι περισσότεροι σημερινοί παπάδες και το θρησκόληπτο-εικονολατρειακό ποίμνιο τους
υπήρξαν αναζητητές της αλήθειας και όχι κατεδαφιστές ιερών και ναών και βωμών,όπως έκαναν χωρίς εξαίρεση οι λεγόμενοι χριστιανοί ιεράρχες και το δήθεν χριστεπώνυμο ποίμνιο τους
υπήρξαν αγνοί λατρεις-οπαδοί-μεμυημένοι της αλήθειας και όχι βέβηλοι-βλάσφημοι-κλέπτες πίστεως-φανατικοί εχθροί της εξέλιξης και της προόδου,όπως είναι οι σημερινοί ηγέτες της χριστιανωσύνης στο σύνολο τους και το δήθεν πιστό-χριστιανικό ποίμνιο τους
η επιβολή του χριστιανισμού-ως θρησκείας με την καταστροφή του ελληνισμού-ως ιδεολογίας υπήρξε το μεγαλείτερο έγκλημα στην ιστορία των ελλήνων-και θεωρώ και της ανθρωπότητας ολόκληρης.
τώρα ήρθε η ώρα της ελληνικής επανάστασης και της ειρηνικής επανόρθωσης ώστε η διδασκαλία του χριστού-Η ΧΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ (η Β' διαθήκη του λόγου-χριστού)και όχι η χριστιανική θρησκεία-διδασκαλία των λεγόμενων πατέρων της εκκλησίας,να ΣΥΝΕΝΩΘΕΙ με την ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ(η Γ'διαθήκη του αγίου πνεύματος-σοφίας του πνεύματος-που η βάση της είναι όλη η πρό χριστού ελληνική ανθρώπο-θεόσοφία)και έτσι το έργο της ελληνικής φυλής και της ανθρωπότητος να ολοκληρωθεί εντελώς-τελείως.
ΕΚΚΛΗΣΙΟΠΙΣΤΙΑ(αναλήθεια)-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ(πλάνη)-ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑ(αδικία)αυτή είναι η οδός της χριστιανικής εκκλησίας-εκκλησιών σήμερα παγκοσμίως και χωρίς καμμία εξαίρεση(ποιός μιλάει για τους υπάρχοντες αφανείς-σιωπηλούς-ταπεινούς ασκητές!)
ο χριστός έγινε η εκκλησία
η αλήθεια αποτελεί προνόμιο της εκκλησίας
η σωτηρία διαμέσω της εκκλησίας
τα χρήματα στο ιερόν παγκάριον
η λειτουργίες για την επίδειξη των μοδάτων άμφιων
τα μνημόσυνα για την εκφώνηση σπουδαίων λόγων υπέρ πλουσίων
τα νεκροταφεία χώρος συνάθροισης ασεβών
οι γάμοι για επίδειξη νυμφικών του ασλάνη
οι βαπτίσεις για χρίσμα υποψήφιων θυμάτων-πελατών
οι ναοί τα νέα χρηματιστήρια αξιών-ομολόγων-χρυσού-πολυτίμων λίθων
οι ιεράρχες για συναντήσεις με πολιτικούς και άλλους μονόρχεις
οι παπάδες για πύρινα κυρήγματα σε αδαείς και προβληματικούς
όχι δεν υπάρχει πλέον..κύριε ελέησον..χριστός γαρ ακουσίως εγένετω εκκλησία!!
ναί η ελπίς ποτέ δεν πεθαίνει τελευταία-διότι ο θάνατος δεν έχει επάνω της εξουσία-χριστός γαρ η ελπίς και παρηγορία.
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ
ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω