Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

η αιώνια προειδοποίηση "ουαί" 2

ψυχοστασία-ερμής ψοχοπομπός
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες και -η αιώνια προειδοποίηση "ουαί")
(Αποκάλυψη 8:13) Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Ουαί, ουαί, ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης διά τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελλόντων να σαλπίσωσι....
(Αποκάλυψη 9:12) Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού, έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα.
(Αποκάλυψη 11:14) Η ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, η ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.
(Αποκάλυψη 12:12) Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.
(Αποκάλυψη 18:10/16-19) από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου.....και λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη· η ενδεδυμένη βύσσινον και πορφυρούν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, διότι εν μιά ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος. Και πας πλοίαρχος και παν το πλήθος το επί των πλοίων και ναύται και όσοι εμπορεύονται διά της θαλάσσης, εστάθησαν από μακρόθεν,και έκραζον βλέποντες τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής, λέγοντες· Ποία πόλις εστάθη ομοία με την πόλιν την μεγάλην; Και έβαλον χώμα επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, εν ή επλούτησαν εκ της αφθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση· διότι εν μιά ώρα ηρημώθη.
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
το ιερό κείμενο της αποκάλυψης εξαγγέλλει-αποκαλύπτει-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ως φωνή-ΙΑΧΗ τον άνθρωπο της γης ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ σε καθε του ΠΑΡΟΝ :ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ-ΟΥΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ-ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ-ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ-ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ,για τα δεινά που επισωρεύεις στην κεφαλή σου και στην ζωή των συνανθρώπων σου,όταν εσύ αμετανόητα,άδικα, εγκληματικά, ασυγχώρητα,εξακολουθητικά επιλέγεις να κάνεις-ενεργείς-εκδηλώνεις με τις πράξεις σου το κακό-το πονηρό-τον πόλεμο με σκοπό το συμφέρον σου-την αυτοπροβολή σου-την απόκτηση χρημάτων εις βάρος του συνανθρώπου σου της κοινωνίας των συνανθρώπων σου ολόκληρης της ανθρωπότητας.
οι τρείς ουαί της αποκάλυψης είναι κατα σειράν οι τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι της γήϊνης ανθρωπότητας: 
ο πρώτος:1914-1918 με 20 εκατομύρια νεκρούς-πολέμου
ο δεύτερος:1939-1945 με 55,5 εκατομύρια νεκρούς-πολέμου
ο τρίτος :άρχισε με το τέλος του 2ου ουσιαστικά(ψυχρός πόλεμος) και συνεχίζεται μέχρι σήμερα(οικονομικός πόλεμος)και ο ποίος θα κορυφωθεί (πρώτα ο θεός) με το πυρηνικό ολοκαύτωμα της μεγάλης πόρνης βαβυλώνας-αμερικής και των ανταγωνιστών(νυν)συμμάχων της(ευρωπέων και λοιπών ανταγωνιστών-τεράτων του χρήματος-της εξουσίας και της αλαζονείας) ελπίζω-εύχομαι πολύ σύντομα ώστε η ανθρωπότητα να μπορέσει-μετά την κατάρρευση του παγκόσμιου κράτους του κακού,να συνεχίσει κάνοντας μια με νέα αρχή ειρηνική:αγάπης-αλληλεγγύης-αλήθειας-σοφίας κλπ για όλους τους ανθρώπους της γης οι οποίοι εξορισμού είναι συνάνθρωποι-αδελφοί τέκνα του ιδίου πατέρα θεού-πνεύματος,ενωμένοι-αδελφωμένοι-συνεργαζόμενοι όλοι για όλους και όλοι για τον ένα κοινό σκοπό που είναι η υπηρέτηση ελεύθερα και ενσυνείδητα και θεληματικά του ενός έργου του θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο,την εν παντί ενότητα-αλήθεια-βασιλεία του θεού στην γη.
ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του θεού,ο κόσμος είναι δημιούργημα του θεού,το έργο είναι έργο του θεού-δια μέσω του ανθρώπου-υιού του τον οποίο προώρισε συνεργάτη του,συνεπώς κανείς άνθρωπος του καλού-της αγάπης-της αλήθειας δεν έχει να φοβηθεί απο οποιονδήποτε θάνατο:η εντολή είναι σαφής : ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ-ΣΥΓΧΩΡΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ-ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ"
(αγαπάτε αλλήλους-και τους εχθρούς υμών" υπάρχει κανείς που δεν το γνωρίζει;που διδάχθηκε να μισεί αλλήλους και να εξωλοθρεύει τους εχθρούς-ή υποτιθέμενους εχθρούς ή επι πληρωμή ή έτσι απο κέφι; φυσικά και όχι !και αυτό ισχύει για όλους τους λαούς στους οποίους οι δικοί τους προφήτες-απεσταλμένοι(μη χριστιανοί)έχουν διδάξει την αγάπη-άφεση-συγχώρεση-αλληλεγγύη)
η κατάσταση πλέον στην ανθρωπότητα είναι όχι απλώς δύσκολη αλλά τραγική για όλους τους ανθρώπους και κυρίως τους φτωχούς-άπορους(οι καταραμένοι της γης) οι οποίοι όμως δεν ευθύνονται για την αναγκαστική τους φτώχεια-δυστυχία και γιαυτό θα ανέλθουν μετα θάνατο στον θεό δικαιωμένοι(θα ευλογηθούν-θα γίνουν οι ευλογημένοι).το αντίθετο ακριβώς θα συμβεί σε όλους όσους είναι πλούσιοι-έχοντες και ξωδεύοντες-διασκεδάζοντες(οι "ευλογημένοι"),έχοντες μάτια και αυτιά χωρίς να βλέπουν και να ακούν την κραυγή του πόνου και της δυστυχίας τόσων πεινασμένων-εξαθλιωμένων-ασθενών-καταπιεσμένων της γης.η διάλυση της ψυχής-ύπαρξης τους θα είναι η αμοιβή την οποία θα λάβουν για την απονιά-αδιαφορία-αγνωμοσύνη που επέδειξαν προς τους πάσχοντες συνανθρώπους τους(θα καταστούν οι καταραμένοι-θα λάβουν την κατάρα του κακού που τους αξίζει όπως οι φτωχοί συνάνθρωποι τους υλικά στην γη την υπέστησαν χωρίς να φταίνε και απο τα δικά τους εγκλήματα-πράξεις)
αυτή είναι η κατάσταση σήμερα παγκοσμίως:
ουαί εις τους κατοικούντας την γην(υλικός κόσμος) και την θάλασσαν(ψυχικός κόσμος), διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.(δεν το βλέπετε ότι σήμερα οι άνθρωποι υπερβάλουμε σε κακο-πονηρία-αρπαγή-πορνία-ασωτεία-μοχθηρία και καθε κακία  ακόμη και τα ίδια τα δαιμόνια του κακού!!)
όλοι γνωρίζουμε το καθήκον μας ας το πράξουμε με καλή διάθεση και ενδιαφέρον και έχει ο θεός για όλους δικαίους και αδίκους.(ας μετατρέψουμε το "πατήρ πάντων πόλεμος" σε "μήτηρ όλων η ειρήνη")
3333333333333333333333333333
εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

Δεν υπάρχουν σχόλια: