Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

θυσία-θάνατος-θέωση

στέφανος νικητή
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
θυσία
μην κρίνης το φως-τον εαυτό σου
 να καίς το εγώ-με το φως του
  ☾ ☥ ☀
 
θάνατος
Κρίση φωτός
διακρίνει την ζωή
Κρίση πυρός
διαχωρίζει τον θάνατο. 
☾ ☥ ☀
 
θέωση
η κρίση ο θάνατος και ο άδης πυροκαθαίρονται
ο εαυτός η ζωή και τα έργα τους φανερώνονται
☾ ☥ ☀
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: