Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

η αιώνια προειδοποίηση "ουαί"

εκλειψη ηλίου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
οοο
ο ιησούς χριστός-υιός και λόγος του θεού(ο ών) και του ανθρώπου(ο αδάμ)ενόσω ευρισκόταν στην γη και ανάμεσα στους ανθρώπους-συνανθρώπους του,τούς προειδοποίησε για το κακό και το πονηρό και την αμαρτία του κακού για να προσέξουν ώστε οι επιλογές τους να είναι ορθές κατα θεόν-αληθινές και μάλιστα κατονόμασε τις κατηγορίες αυτές των ανθρώπων(επαγγελματικά) οι οποίοι εύκολα γίνονται όργανα και υποχείρια του πνεύματος του κακού-πονηρού-διαβόλου με τις πράξεις τους,αδικώντας πάντοτε τους συνανθρώπους τους(οι οποίοι και εκείνοι με την σειρά τους πότε αδικούν και πότε είναι στην θέση του αδικουμένου) ο ιησούς χριστός δατυπώνει την ΑΥΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ-ΑΔΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ-ΛΟΓΟ:"ΟΥΑΙ"που σημαίνει αλοίμονο σας-τι σας περιμένει καυμένοι μου!!
(η ουαί δεν είναι ΑΠΕΙΛΗ ούτε επίδειξη ισχύος ή δυνάμεως αλλά δείγμα του πόσο αγαπά ο θεός τον άνθρωπο τον οποίο θέλει να σώσει ενώ αυτός είναι κακός-άδικος-παράνομος κλπ
(Ματθαίος κεφ 18-24)
Ουαί εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα· διότι είναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου το σκάνδαλον έρχεται.
προειδοποίηση προς τον ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ/ΤΗΤΑ -τον κάθε άνθρωπο-όλους τους ανθρώπους να μην εμπλέκονται σε ΣΚΑΝΔΑΛΑ=ΚΛΟΠΕΣ-ΨΕΥΔΗ-ΔΙΑΦΘΟΡΕΣ-ΑΔΙΚΙΕΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΛΠ με τα οποία θα σκανδαλίσουν-βλάψουν-διαφθείρουν και τους συνανθρώπους τους,δικαίους και αδίκους,μικρούς και μεγάλους,μορφωμένους και αγράματους.
Αλλ' ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων,Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, (γραμματείς και φαρισαίοι)οι λέγοντες· Όστις ομόση εν τω ναώ είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται.
προειδοποίηση προς τους ΠΑΠΑΔΕΣ-ΚΛΗΡΟ (φαρισαίοι)  και την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ (γραμματείς) οι οποίοι είναι ΚΛΕΦΤΕΣ-ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ-ΠΛΑΝΟΙ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ/ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΣ-ΑΝΕΛΕΗΤΟΙ-ΑΠΙΣΤΟΙ-ΤΑΦΟΙ ΓΕΜΑΤΟΙ ΒΡΩΜΙΑ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ-ΨΕΥΤΕΣ-ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΙ-ΤΥΦΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΕΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
(7 ουαί για τους παπάδες και διοικούντες τα δημόσια-τους εξουσιαστές -ο ιησούς χριστός τα λέει αυτά όχι ένας ασήμαντος άνθρωπος!!)
Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού· ουαί δε εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται· καλόν ήτο εις τον άνθρωπον εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθή. [Λουκα κεφ 6-24]
προειδοποίηση προς τον ΠΡΟΔΟΤΗ ΙΟΥΔΑ-και καθε ιούδα όλες τις εποχές-δηλαδή προς καθε ένα που προδίδει την αλήθεια(δάσκαλο του-μωσαϊκός νόμος-χριστού διδασκαλία)την οποία ο θεός μεταδίδει δια των απεσταλμένων του στους ανθρώπους αλλά και όσους προδίδουν συμφεροντολογικά και με εμπάθεια τους συνανθρώπους τους
Πλην ουαί εις εσάς τους πλουσίους, διότι απηλαύσατε την παρηγορίαν σας.
προειδοποίηση προς όλους όσους κατέχουν τον πλούτο της γης-τους ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ-κερδοσκοπους και τον στερούν απο τους συνανθρώπους τους
Ουαί εις εσάς, οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουαί εις εσάς, οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσει και κλαύσει.
προειδοποίηση προς όλους τους ΕΧΟΝΤΕΣ-ΒΟΛΕΜΕΝΟΥΣ-ΧΟΡΤΑΣΜΕΝΟΥΣ-ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ενώ οι συνάνθρωποι τους υποφέρουν-θλίβονται-πονούν-αδικούνται κλπ
Ουαί εις εσάς, όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευφημήσωσι· διότι ούτως έπραττον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών.
προειδοποίηση προς όλους τους επώνυμους-ΦΗΜΗΣΜΕΝΟΥΣ-ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΥΣ απο τους ανθρώπους-αυτούς που είναι προβεβλημένοι-φιλοδοξοι και οι οποίοι αποκομίζουν όφελος απο την αυτοπροβολή και αυτοδιαφήμηση τους
Ο δε είπε· Και εις εσάς τους νομικούς ουαί, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα, και σεις με ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία.[λουκ 11-46]Ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της γνώσεως· σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους ημποδίσατε.[λουκ 11-52
προειδοποίηση προς όλους τους ΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ-συμβολαιογράφους-ΔΙΚΑΣΤΕΣ-και κατ'επέκταση όλους όσους κατέχουν-χρησιμοποιούν την ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ για να καταδυναστεύουν τους συνανθρώπους τους(ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΙ-ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ)
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ

Δεν υπάρχουν σχόλια: