Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

η ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση της πνευματικότητος

 
ο αστήρ ο πρωϊνός
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
τι είναι πνευματικότητα; τι δεν είναι πνευματικότητα; ποιός είναι ο πνευματικός άνθρωπος; σε αυτά τα ερωτήματα οφείλει ο κάθε άνθρωπος να απαντήσει στον εαυτό του και εν συνεχεία να επαναπροσδιορίσει την πορεία της ζωής και των πράξεων του ή να διορθώσει την πορεία της ζωής του ή και να χαράξει μια νεα πορεία στα πλάισια του καλού και της αλήθειας.
η πνευματικότητα είναι το αποτέλεσμα-κατάσταση της βιωματικής αυτοπνευμάτωσης ενός ανθρώπου,εν αγάπη και σοφία θεού-ο οποίος είναι η αλήθεια και η ισχύς-δύναμις αυτής.
ο άνθρωπος είναι ένα αμιγώς δισύνθετο καλού και κακού,πνεύμα-εγώ-όν,το έργο της ζωής του είναι η απλοποίηση της αμιγούς δισυνθετότητας του,το έργο αυτό επιτυνχάνεται με την μετουσίωση του κακού,διαμέσου έργων καλού,δηλαδή με την ενεργοποίηση της διπολικότητας της αγάπης-σοφίας και κατάργηση(περιορισμός-καταστολή)της διαιρετικότητας μέσα απο έργα μετανοίας κακού δηλαδή της πλάνης και αδικίας και αναλήθειας και που θα οδηγήσουν στην μεταστροφή απο το κακό στο καλό και την μετάγνωση-γνώση του καλού.
Η ΠΝΕΥΜΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ:
Π-ΙΣΤΙΣ-
αφορά το πνεύμα=προσεύχομαι-παρέχω ότι μου προσφέρεται απο τον θεό
Ν-ΟΥΝΕΧΕΙΑ-
αφορά το νού-διάνοια=νηστεύω το κακό-φρουρούμαι- προσέχω το κακό απέχω απο ακρότητες-παραλογισμούς- κακίες-αδικίες.
Ε-ΓΚΡΑΤΕΙΑ-
αφορά την ψυχή-ζωή-όν=εγκρατώ-ενεργοποιώ την αγάπη-ψυχή μου ή και αφορά το ΕΓΩ (= υ-ψ-δ-π) δηλαδή την ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ= ταπεινοφροσύνη .
Υ-ΠΟΜΟΝΗ-
αφορά την ύλη-υλική συμπεριφορά=υπομένω-βαστάζω τον σταυρό μου
Μ-ΕΤΑΝΟΙΑ-
αφορά τη νόηση=μετανοώ-μεταμελούμαι-μεταστρέφομαι απο το κακό-την αλαζονεία στο καλό-το ορθό και το δίκαιο .
Α-ΦΕΣΙΣ-
αφορά την ψυχή=αφίνω-αποδεσμεύω-συνχωρώ το κακό-λάθη των άλλων.
συνεπώς ο πνευματικός-πνευματοκρατής/πνευματοκρατούμενος άνθρωπος είναι ο πιστός-πιστεύων στον θεό και γιαυτό είναι ενάρετος-αγωνιστής-ασκητής-νικητής του κόσμου-ο άνθρωπος που αναζητεί ενσυνείδητα τον θεό και το θέλημα του-ο άνθρωπος που η υπερβατική του ζωή αποδεικνύει και βεβαιώνει τον ίδιο ότι έχει-βιώνει την πνευματικότητα ως εκ του πνεύματος του θεού που πιστεύει-ανατείνει-προσεγγίζει-προσεύχεται-παρουσιάζεται.
το αντίθετο-ενάντιο της πνευματικότητας εκφράζεται απο τους ανθρώπους της ύλης-του υλισμού-αθεϊσμού-υλιστικού ευδαιμονισμού(ανεξαρτήτως του τι πιστεύουν ή λένε) και είναι:
Υ-ΛΙΣΤΗΣ 
(ο υπερβολικός-υποκριτής-υπερόπτης υλιστής-υπηρετούμενος-ηδονιστής άνθρωπος) (ο ψεύτης).
Λ-ΑΜΒΑΝΩΝ 
(ο άνθρωπος που απόλους λαμβάνει και σε κανένα δεν δίδει-ο ληστής-ληστεύων άνθρωπος) (ο κλέπτης).
Η-ΜΙΜΑΘΗΣ 
(ο ηθικολόγος-τάχα μου διανοούμενος-νοησιαρχούμενος, δήθεν γνώστης της αλήθειας-επιστήμης κλπ είτε αυτός είναι επιστήμων-φιλόσοφος-αρχιερέας-εσωτεριστής άνθρωπος) (ο έχων άγνοια-αγνοών).
Συνεπώς ο υλιστής-λαμβάνων-ημιμαθής άνθρωπος-ο άνθρωπος της ύλης-του υλισμού-υλιστικού ευδαιμονισμού,ενδιαφέρεται μόνο για την υλική του διαβίωση και δεν τον ενδιαφέρει η πνευματική ζωή-απλά γιατί δεν πιστεύει σε αυτήν αφού είναι άθεος είτε το ομολογεί είτε κόπτεται περι του αντιθέτου,διότι τα έργα του ομολογούν καί όχι τα λόγια του (αναληθή-ψεύτικα-υποκριτικά) την ίδια του την ζωή-το είναι-την ποιότητα των επιλογών-αποφάσεων-βιωμάτων και εν τέλει την ίδια του την προσέγγιση-αν υπάρχει στην όντως αλήθεια-αγάπη-σοφία θεού.
η πνευματικότητα είναι η δωρεά της αλήθειας του θεού προς τον άνθρωπο του-τον πιστό-ειλικρινή-αληθινό αιτούντα-ζητούντα την αλήθεια και χαρακτηρίζεται απο την ορθότητα των πνευματικών επιλογών της ζωής του-που αυτό σημαίνει άνθρωπο με σοφία, και την άδολη  δωρεάν παροχή-προσφορά προς τους άλλους (προς πάντας) υλικών-ψυχικών-διανοητικών-πνευματικών αγαθών-βοηθειών-αληθειών κλπ-που αυτό σημαίνει άνθρωπο με αγάπη.
η πνευματικότητα(δεν απορρέει)δεν είναι γνώσεις-πληροφορίες-εμπειρίες διανοητικές-κοσμικές,δεν είναι ψυχισμοί και ψυχικές ευαισθησίες,δεν είναι φώτα και φωτισμοί-χρώματα και σκιές,δεν είναι σημεία και τέρατα,δεν είναι κατανοήσεις μαθηματικές-αριθμητικές-γεωμετρικές ή άλλου είδους λογικοί συσχετισμοί για τον χωρο-τον χρόνο-την ύλη και τα εντός ή εκτός αυτής.
ο μη πνευματικός άνθρωπος είναι άπνευστος δηλαδή στείρος πνευματικά-υπολογιστής-συμφεροντολόγος υλικά και διανοητικά-φιλόδοξος-αυτοπροβαλλόμενος ψυχικά-υλικοδιανοητικά.
ο πνευματικός άνθρωπος είναι απλός-ταπεινός-άφαντος δηλαδή πιστός και αληθινός όπως το πνεύμα του θεού και ο κύριος του,ο χριστός.
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: