Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

η πανσέλληνος ελλάς

άρτεμις πότνια θηρών-η κυρία της φύσεως
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΛΑΣ
η δική μας η ελλάδα
η πανδώρα ελλάδα
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Το όνομα ΕΛΛΗΝΑΣ
Η λέξη Έλλην έχει πολλές ερμηνείες: Έλλην ο ένας, Έλληνες οι πολλοί. Ελλάς = η χώρα που κατοικούν οι Έλληνες· Ελλάς = η υψηλή και ιερή πέτρα-θρόνος, όπου κατοικεί το θείον.
~ Έλλην = γιος του Δία και της Δωρίππης (κατά μίαν εκδοχή).
~ Έλλην = γιος του Δευκαλίωνος -που ήταν γιος του Προμηθέως- και της Πυρράς -θυγατέρας του Επιμηθέως. Ο φιλοπόλεμος βασιλιάς Έλλην απέκτησε από τη Νύμφη Οροηίδα τους γιους: Δώρο, Ξούθο και Αίολο. Γιοι του Ξούθου: ο Αχαιός και ο Ίων (Ησίοδος). Η ίδια η λέξη χάνεται στην ελληνική ιστορική παράδοση. (Ηροδότου Ιστορία ι-56, Η-23, Ζ-95): «της νύν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλούμενης».
Σελλοί ονομάζονταν οι κάτοικοι της αρχαίας Δωδώνης του Ολύμπου (όπου και το αρχικό Μαντείο πριν από τον κατακλυσμό του Ωγυγου). Ήταν φύλακες του μαντείου του Διός, αναγκασμένοι να διάγουν βίον τραχύ και ασκητικό. Η λέξη Σελλοί συναντάται και ως Έλλοί (δασυνόμενη) δηλ. Έλ-λοι = οι άνθρωποι οι ιεροί που γεννήθηκαν από τους λίθους (λάας), οι Έλληνες ιερείς του Διός. Σελλοί = οι απόγονοι του Έλλοπος-Πελασγού, του πρώτου κατοίκου της θεσσαλίας-Περραιβίας. Στην Ιλιάδα, (Π' 233-235): «Ζευ άνα, Δωδωναίε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρον άμφί δέ Σελλοί σοϊ ναίουσ'ύποφήται άνιπτόποδες χαμαιεϋναι». (= Δία βασιλιά, Δωδωναίε, Πελασγικέ, που κάθεσαι μακριά και προστατεύεις τη Δωδώνη με το βαρύ χειμώνα, γύρω δε οι Σελλοί κατοικούν, οι ερμηνευτές των χρησμών σου, που κοιμούνται κατά γης και έχουν άνιπτα πόδια).
~ Ο Πίνδαρος αναφέρει: Ελλοί = αδελφικός τύπος της ίδιας λέξεως και Σελλοί: συγγενές του Έλληνα.
~ Ο Κουρτιος υπαινίσσεται πως παράγεται από τη ρίζα του ρ. βάλλομαι.
~ Ο Ησύχιος σχετίζει τη λέξη με την ίεράν του Διός έδρα εν Δωδώνη:Έλα, καθέδρα τον Δ ιός εν Δωδώνη.
~ Τους Φοίνικες, τους πρωτο-έλληνες κατοίκους της Παλαιστίνης που κατάγονταν από την Ήπειρο, τους ονόμαζαν και Σελέαρ.
~ Ίσως η ρίζα της λέξης Σελλοί -> Σελληνήεις: οι υπό της Σελήνης - σεληνόφωτος φωτιζόμενοι = άνθρωποι σεληνόφωτος και Σελλήνιον: υποκορ. του Σελήνη = φως της Σελήνης.
~ Ο Αριστοφάνης στους "Ιππείς" 1253 αναφέρει: Έλλάνιε Ζεϋ.
~ Ελλάς = πόλη και περιοχή της Θεσσαλίας, ιδρυθείσα από τον Έλληνα (Ιλιάς, Β' 683)· «οί δ' είχον Φθίην καί Ελλάδα». Ολόκληρη η περιοχή της Θεσσαλίας που την κατοικούσαν οι Έλληνες Μυρμιδόνες -από τα πανάρχαια χρόνια- ονομαζόταν Ελλάς.
~ Στο Ομηρικό αναφέρονται ως Έλληνες οι κάτοικοι της θεσσαλικής Φθίας: Αλός - Αλόπη, Τρηχίν, Αργός Πελασνικόν.
Ο μελετητής της ιστορίας της ελληνικής φυλής Ι. Πασσάς στο βιβλίο του Η αληθινή Προϊστορία και στη σελ. 95 αναφέρει: «... χαρακτηριστικών είναι, ότι... το όνομα "Ελλην συνδέεται με πνευματικώς ανεπτυγμένους προγόνους, πού υπονοεί ή συμβολίζει την πνευματικήν ύπεροχήν της φυλής των ' Ελλήνων, όπως εξεδηλώθη άλλως τε αυτή καί εις τους μετέπειτα χρόνους, Προορφικοί, Όρφικοί, Επικοί, Σοφοί, Νομοθέται, Προσωκρατικοί, Σωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης κ.τ,λ.
Η ρίζα Ελλ, στον Πελασγικό κόσμο, εκφράζει την έννοια του υψηλού. Παράγονται δε λέξεις όπως; Έλλοπες, Ελινοί, Αλουονοί (Αλβανοί -σημ:δική μου:κατοικοι υψηλών βουνών) κ.ά. Ο Στράβων στα Γεωγραφικά (157) αναφέρει: «Στην Ιβηρία υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πολλές πόλεις που έχουν ονόματα Ελέα, Ελαίαι, Ελαιούς και Ελάιον όρος».
Οι Πελασγοί λέγονταν και Προσέλληνοι.
Στην Ιλιάδα, Β'681-5, έχουμε αρκετές αναφορές στη λέξη Έλλην, Έλληνες, όπως: «... που είχαν την Φθίαν και την Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες, που λέγονταν Μυρμιδόνες και Έλληνες και Αχαιοί και είχαν αρχηγό τον Αχιλλέα με 50 πλοία...».
Τέλος το όνομα Έλλην γεννήθηκε και υπήρξε στον τόπο αυτό.
(έλαβα όλο το άρθρο απο www.diodos.gr)
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Aurora australis, Νότιο Σέλας, (11 Σεπτεμβρίου 2005)
Το Σέλας (του Σέλαος, πληθ. τα Σέλα ή Σέλαα) είναι το φωτεινό Ατμοσφαιρικό φαινόμενο που συμβαίνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και που παρατηρείται ιδίως στις πολικές περιοχές (εξ ου και Πολικό Σέλας), τόσο στον Βόρειο ημισφαίριο όσο και στον Νότιο αποκαλούμενο ανάλογα "Βόρειο Σέλας" και "Νότιο Σέλας".
Η ΣΕΛΗΝΗ
ΣΕΛΗΝΗ=σημαίνει φώς νυκτερινό-σέλας (σελαγίζω=εκπέμπω φως, ακτινοβολώ, λάμπω και έλ-έλιος-σέλιος-σέλας-σελήνη=δηλώνουν φως-φωτεινότητα ή θειότητα)
η σελήνη είναι κόρη του υπερίωνος=υπέρ-τατος έων-υπάρχων αιωνίως και τής θείας=θεά-θεϊκή και αδέλφια της είναι ο ήλιος-ηέλιος (υπερίων-ήλιος ή απόλλων)=έλιος=φωτεινός-φωσφόρος-ακτινοβόλος και η έως-ηώ-αυγή(αυγερινός-εωσφόρος)=το πρωϊνό φως-χάραμα ακριβώς μετά την απόσυρση-δύση της σελήνης και πριν την ανατολή του υπερίωνος ήλιου.(ηώς-ήλιος-σελήνη)
Η ΣΕΛΗΝΗ ταυτιζότανε με την άρτεμις-αδελφή του απόλλωνος-ηλίου το όνομα της οποίας σημαίνει αρετής ίστορας-κάτοχος=η ενάρετη,αλλά επίσης ταυτιζόταν με την βριτόμαρτις= εκ του Βριτύ =γλυκύ και του μάρ­τις=παρθένος. Βριτόμαρτις σημαίνει γλυκειά Παρθένος.(η Βριτόμαρτις ήταν κόρη του Δία και της Κάρμης θυγατέρας του Ευβούλου,και ορισμένοι την συνταύτιζαν με την άρτεμη θεωρώντας την κόρη της Λητούς).
μία ακόμα σημαντική συνταύτιση της σελήνης και άμεσα σχετιζόμενη με την κρήτη και τους έλληνες υπήρξε η θεά ίσις η αιγυπτία,όπου το όνομα της ίσις-όπως έμεινε στην ιστορία γνωστή(και όχι με το αιγυπτιακό της όνομα)σημαίνει ισότης-η ισότητα των όντων-μέσα σε όλα τα όντα.
ΥΠΕΡΙΩΝ-ΘΕΙΑ-ΣΕΛΗΝΗ-ΗΛΙΟΣ-ΗΩ (τιτάνες)
ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΣ (ΔΙΑΣ)
ΒΡΙΤΟΜΑΡΤΙΣ-ΔΙΑΣ (κρήτη)
ΙΣΙΣ-ΟΣΙΡΙΣ (αιγυπτος-κρήτη)
ΕΛΛΑΣ-ΣΕΛΗΝΗ-ΦΩΤΙΖΟΥΣΑ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ-ΕΝΑΡΕΤΗ-ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ(ότι αποτελεί για την γη ο δορυφόρος της η σελήνη αποτελεί η ελλάδα για την ανθρωπότητα.)
τέλος: ΕΛΛΑΣ-ΣΕΛΑΣ-ΣΕΛΗΝΗ-ΣΕΛΛΟΙ(σεληνιακός-ηλιακός λίθος-λαός-ομφαλός)
η χώρα και ο λαός του ήλιου-απόλλωνα είναι και η χώρα-λαός της σελήνης-αρτέμιδας (ήλιος=ημερήσιον φως σελήνη= νυκτερινόν φως . ο ήλιος είναι σύμβολο της αλήθειας και της αγάπης του λόγου του θεού και η σελήνη σύμβολο της σοφίας-αγάπης του πνεύματος του θεού.πυρ-φώς=ήλιος=θεός και σεληνιακό νυκτερινό φως που φωτίζει τον άνθρωπο στο σκότος της νύκτας αλλά και τον μυεί στις μυητικές νυκτερινές τελετές των οσίων μυστών-μυσταγωγών του αγίου φωτός της αλήθειας που συμβολικά και κυριολεκτικά απεικονίζουν-εκφράζουν οι δύο μεγάλοι φωστήρες του ουρανού ο ήλιος και η σελήνη,οι ζωοδότες-εμψυχωτές και συντηρητές της ζωής στην γη και τον κόσμο μας).
η ηλιακή-σεληνιακή(πάντα πάνε μαζί)ελλάς ήταν και είναι και θα είναι το φως το πρωϊνό-εωσφόρος και το μεσημεριανό-ήλιος και το νυκτερινό-σελήνη το οποίο φώτισε στο παρελθόν φωτίζει στο παρόν και θα φωτίζει και θερμαίνει και στο μέλλον την ανθρωπότητα της γης.
αυτό ήταν πάντοτε το πεπρωμένο της έργο-αποστολή-υποχρέωση-ευθύνη,να είναι ο μεσσίας-πνεύμα-αλήθεια της ανθρωπότητος,το πνεύμα της αληθείας του λόγου και του πνεύματος του θεού-έτσι το σχεδίασε και εκπληρώνει ο ουρανός και ο θεός!είναι λοιπόν τεράστια η ευθύνη αυτού του λαού και κυρίως των ηγετών της για κάθε υπαιτιότητα παρεμποδισης του έργου αυτού,για δε τους ενάντιους και εχθρούς ήδη η τύχη τους αποφασίστηκε απο τον ουρανό-αφού αυτού είναι το έργο που παρεμποδίζεται και είναι ο πνευματικός αφανισμός-η εξαφάνιση απο το προσκήνιο της ιστορίας,είναι όμως λυπηρό ότι ο μεγαλείτερος εχθρός του έργου των ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ είναι εσωτερικός και είναι απο αυτούς που ως έλληνες όφειλαν να πρωτοστατούν στο έργο της φυλής μας  και αντί αυτού αγνοούν-κλεβουν-διασκεδάζουν-αδικούν-παραπλανούν κλπ.
δεν είναι όμως οι έλληνες το έργο ή κάποιοι έλληνες, αλλά το έργο είναι του πνεύματος της ελλάδος και των πνευματικών ελλήνων και συνεπώς "πας μη πνευματικός ενσυνείδητος άνθρωπος-έλληνας δεν είναι ΕΛ ΕΛΛΗΝΑΣ δηλαδή θείος-ηλιακός-σεληνιακός έλληνας εκλεκτός"αλλά είναι "βάρβαρος-άλογος-ασυνείδητος" όπως τόσοι άλλοι στην ανθρωπότητα-το αυτό ισχύει και για τους ενσυνείδητους ή ασυνείδητους μη εξ αίματος έλληνες.έτσι το "έλληνες εισιν οι της ημετέρας παιδεύσεως(του πνεύματος της αληθείας) μετέχοντες" αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα.
και
ταρώ:18: η σελήνη= η πανσέληνος κόρη,το νυκτερινόν ουράνιον φώς,η δια των 2 ποταμών-ουράνιων αιθεροψυχικών ρευτών ψυχοτρέφουσα και συντηρούσα την μητέρα γη ,η μοναδική αξία της ουράνιας κόρης-οι μαγνητικές-φυσικές-αναζωογονητικές δυνάμεις-αρετές της σελήνης που φωτίζει στο σκότος-εμψυχώνει-αναζωογονεί-ρευτοποιεί-ενυδατώνει-πλημυρίζει-καλεί σε φυσικά-κατα φύση έργα-ζωή= η ουρανία εμψυχώτρια άρτεμις.
ταρώ:19: ο ήλιος=ο εωσφόρος άγγελος, η ανατολή του φωτός, ο άρχων του ουρανού, ο ήλιος της δικαιοσύνης-αρμονίας-ζωής, ο πνευματοποιός-ζωογόνος παράγων,η παραδειγματική εικόνα του θεού στον κόσμο, η προσ-ομοίωσι του πνευματικού φωτός και πυρός,της αγάπης και σοφίας του θεού-οι ηλιακές αρετές του φωτός-πυρός-θερμότητος-ουράνιας ομορφιάς-οδήγησης-πίστης-παροχής-ζωής-σταθερότητος-ελπίδας-αγάπης-σοφίας-αλήθειας=ο υπερβόρειος ήλιος απόλλων 
αυτή είναι η πανσελλάς-πανσέλληνος (παν-ήλιος) ελλάς!
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

2 σχόλια:

Ατάργα είπε...

Kαλησπέρα σας

Εαν μου επιτρέπετε θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ως σύνδεση την ανάρτησή σας στο Blog μου με σχετικο λίνκ.
Σε συναφές θέμα με της Αρτέμιδας και αναφορές που μπορείτε να δειτε εδώ

http://ellinikiglossa-lexarithmoi.blogspot.com/

εάν φυσικά συμφωνείτε


Σας ευχαριστώ.

Υ.Σ. Αν θελετε μπορειτε να μου απαντήσετε στο mail μου Atargatis7@gmail.com

donandre5ath.blogspot.com είπε...

σας ευχαριστώ για την πρόταση σας-όμως όχι δεν επιθυμώ να με εμπλέξετε καθ'οιονδήποτε τρόπο με τα γραφόμενα σας και γενικά την ιστοσελίδα σας.διαβάστε ότι θέλετε απο τις ιστοσελιδες μου-δεν σας δίνω όμως το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσετε πουθενά και σε τίποτα-πλήν της προσωπικής μελέτης και μόνον.
σας ευχαριστώ για την πλήρη και σαφή κατανόηση και συμμόρφωση.