Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
η ελλάδα είναι η μητέρα του πνεύματος στην γη δηλαδή αποτελεί την κιβωτό της διαθήκης της άνωθεν ουράνιας του θεού αλήθειας-αγάπης-σοφίας-δικαιοσύνης-ελευθερίας και του έλλογου-πνευματικού πολιτισμού.
ΕΙΝΑΙ Υ-ΔΡΟΧΟΪΚΗ διότι προκαταβολής κόσμου ο θεός επέλεξε να ολοκληρώσει τον κύκλο της επιστροφής-επανόδου του εκπεσόντος πνεύματος-όντος κατα την τρίτη πνευματική-πύρινη περίοδο-εποχή η οποία ονομάζεται-εκφράζεται συμβολικά και κυριολεκτικά απο τον υδροχόο-την υδροχοϊκή εποχή-διαθήκη.(αστερισμός-επήρρειες-σφραγίδες υδροχοϊκές)
1η εποχή=δημιουργία αδάμ-ανθρώπου έως την εποχή-περίοδο όπου σε όλα τα έθνη αποκαλύπτεται ο Νόμος της Ανταπόδοσης,επίκεντρο του οποίου αποτελούν οι 10 εντολές του μωσαϊκού νόμου(Αχενατόν-Μωϋσής-Μίνως κλπ)και μέχρι τον ιησού χριστό
2η εποχή-διαθήκη=απο την περίοδο του Ιησού Χριστού Λόγου-σωτήρας και θεός της ανθρωπότητος μας,μέχρι το 2004 όπου έληξε η περίοδος της χάριτος της αγάπης του λόγου και έρχισε η πνευματική εποχή της σοφίας του παρακλήτου-αγίου πνεύματος
3η εποχή-διαθήκη=απο 2004 έως συντελείας του έργου της επανόδου-η περίοδος-εποχή-διαθήκη αυτή ανήκει τον παράκλητο του θεού-το άγιο πνεύμα και αποκαλείται παρακλητική εποχή ή και υδροχοϊκή(όπως ιχθυακή του ιησού και του κριού η πρώτη περίοδος-διαθήκη)ή τρίτη-γάμμα ή και ωμέγα(τελευταία)εποχή.
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΣ διότι είναι ο τόπος-γη(λάς)στον οποίο ακουμπά το πνεύμα του θεού(έλ-ήλ-άλ)-το ηλιακό(έλιον-ηέλιον)ουράνιο πνεύμα γιαυτό και ο τόπος-σημείο-χώρα είναι-αποτελεί ομφαλό-ομφάλιο λώρο γης-ουρανού και ονομάζεται ΕΛΛΑΣ δηλαδή η χώρα-τόπος των έλ-ελλήνων-επαινετών-εκλεκτών πνευμάτων(απεσταλμένοι-εντεταλμένοι εργάτες-υπηρέτες του ουράνιου έργου του θεού για την ανθρωπότητα της γης.)
Ε-ΛΛΑΣ Υ-ΔΡΟΧΟΪΚΗ
είναι το Ε-Υ στο πν-ΕΥ-μα και μάλιστα η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΝ=2
ΕΥ=2
ΜΑ=2
Ε=5ο=5
Υ=20ο=20
------------------
σύνολο 25
 Α=1 
Ω=24
---------------
σύνολο=25

ΕΥ=Α-Ω
άω=πνεώ-πνεύμα
ΕΥ=σημαίνει
το πνευματικόν-το αληθές-το καλόν-αγαθόν-το ωραίον
(το ελεύθερον-το δίκαιον-το ενάρετον)
ΠΝ-ΕΥ-ΜΑ
η καρδιά-αγάπη του πνεύματος είναι το ΕΥ
και το ΕΥ είναι η Υ-δροχοϊκή Ε-λλάς
ΕΥ
ΕΥα-η μητέρα της ανθρωπότητος-γήϊνη μήτηρ
ΕΥ-αγγελισμός θεοτόκου μαρίας-ουράνια μήτηρ
ΕΥ-αγγέλια του ιησού χριστού-υιός του θεού-ανθρώπου
και τώρα την τρίτη-ωμέγα εποχή-διαθήκη θα επιτελεσθεί
η ΕΥτυχής κατάληξη του έργου του θεού με την εμ-πνΕΥμάτωση
όλων των ανθρώπων και με την άρση της κατάρας και την
ΕΥχή-ΕΥλογία του θεού για επιστροφή-επανείσοδο-επανένταξη
στον παράδεισο-την ουράνια εδέμ-την άνω πόλη ιερουσαλήμ-αλήθεια
ΠΝ-ΕΥ-ΜΑ
τώρα την τρίτη εποχή-με την τρίτη διαθήκη-αλήθεια του θεού
ο νούς άνθρωπος θα πνευματωθεί και θα γίνει σοφός νού-"νούς έχων σοφία"
και όντας ο άνθρωπος σοφός-νούς-νοήμων θα αυτοκαταστή ναός και νόμος θεού
ΝΟΥΣ-ΝΟΜΟΣ-ΝΑΟΣ
έτσι ο πνευματωθείς άνθρωπος θα ζη-εκφράζεται με
ΕΥ-νοήτευση
ΕΥ-νομία
ΕΥ-ναήτευση
θα ευνοεί=ευνόητος και θα ευ λαμβάνει=εύληπτος
(δεν θα είναι ανόητος και ακατάληπτος)
θα ευνομεί=(ευνομοθετεί)εύνομούμενος και θα ευψυχεί=θα είναι εύψυχος
(δεν θα είναι άνομος-άδικος-ανήθικος και άψυχος-αψυχολόγητος)
θα ευναίει=ευναητεύει και όντας ναύτης-ναϊτης((του σύμπαντος-ναού) θα ευ-ναυπλέει
(ναίω=κατοικώ/ναύς=πλοίο/ναϊτης=ο του ναού/ναητεύων=ο νούς ναός)
(δεν θα είναι έξω στην αυλή του ναού-δεν θα απιστεί-αθεεί)
"πνεύμα ο θεός,
και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν"
(ιωά:4-24)
ΘΕΟΣ-ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ
και ο άνθρωπος του ο πνευματικός-πνευματωθείς θα είναι
ΕΥ-λογος-ευλογημένος-έλλογος
(και όχι άλογος-άχαρος-άσπονδος)
ΕΥ-πνεύματος-πνευστός-έμπνεος-εμπνευσμένος
(και όχι άπνευστος-άπνοος-στείρος)
έτσι θα γίνει και εύμορφος-αληθινή εικόνα του θεού
(αποκατάσταση του αρχαίου καλλους)
(και όχι άσχημος-δύσμορφος-άμορφος)
θα γίνει εύμορφος-ευνόητος-εύψυχος-ενπνευσμένος
2-ΕΛΛΑΣ-ΠΝΕΥΜΑ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ-3
Ε=5ο
Υ=20ο
5=ταρώ διδασκάλου διδασκάλων (ιωάννης)
20=ταρώ κρίσεως-αναστάσεως νεκρών (παράκλητος)
5=5!=153
20=4χ5=4χ5!=4χ153=612
153=ο αριθμός του υδροχόου-Β'παρακλήτου-αγίου πνεύματος
αλλά και του ιησού χριστού-ο Α' παράκλητος-λόγος
(153 ιχθείς που αλίευσαν οι 7 μαθητές του ιησού .ιωά:21-11)
ΖΕΥΣ=Ζ-ΕΥ-Σ =612
612=4Χ153=
153
153 + 153
153

ΙΗΣΟΥΣ=ο κύριος που έδωσε εντολή (7 μαθηταί) αλίευσης των 153 ιχθύων
ΠΝ-ΕΥ-ΜΑ
ΕΥ
ΕΛΛΑΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Ζ-ΕΥ-Σ =ο κυριος της γης(+)δια του ονόματος του-153
ΙΗΣΟΥΣ=ο κύριος-Ι-Χ-Θ-Υ-Σ των μαθητών που αλίευσαν τους 153 ιχθείς
1=ΠΑΤΉΡ-ΑΛΗΘΕΙΑ
5-ΛΟΓΟΣ-ΑΓΑΠΗ
3=ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ
1=ΑΝΘΡΩΠΟΣ
5=ΚΟΙΝΩΝΙΑ
3=ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
1=ΠΝΕΥΜΑ-ελλάς
5=ΕΛΛΑΣ-υδροχός
3=ΥΔΡΟΧΟΟΣ-πνεύμα
κλπκλπκλπ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: