Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Αρχαί:Μαθητού Μυουμένου Μύησιν

Αχενατόν:ο μέγας μύστης-μυητής-ιερέας 
και βασιλέας φαραώ της αιγύπτου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
[απόσπασμα απο το αρχείο της αλληλουχίας-αλήθειας μυείν]
η μύηση και το μυείν αφορούν το πνεύμα-είναι το πνεύμα της αληθείας
και οχι μετάδοση διανοητικών γνώσεων-επιστήμης-τέχνης-μυστικών-μαγικών τελετουργικών-απόκρυφων γνώσεων-ασκήσεων πνοής και υπερβατικών πρακτικών ή αισθητικών
και αισθησιακών τρόπων απόλαυσης των υλικών προϊόντων κλπ

Η ΜΥΗΣΗ
ΕΙΝΑΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΥΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΗΣΙΝ
η μύηση είναι η αποκάλυψη του αγίου πνεύματος της αλήθειας 

δηλαδή της αγίας τριάδος
πατήρ-λόγος-πνεύμα
πατήρ η αλήθεια
αγάπη ο λόγος του
σοφία το πνεύμα του
ΜΥΗΣΗ
η αλήθεια εκτου πατρός δια μέσου του υιού και του αγίου του πνεύματος
μύηση-πατήρ=αλήθεια-αγάπη-σοφία
μύηση-πνεύμα=ισχύς-θέληση-φαντασία
μύηση-λόγος=δημιουργία-ελευθερία-ενότης

η μύηση πάντοτε είναι αποκάλυψη της αλήθειας του θεού διαμέσου των δύο πνευματικών γεννητόρων τ'ουρανού και όλων των ιεραρχιών τους στον ουρανό και τον κόσμο-12+12
η μύηση είναι το περιεχόμενο της καθε φορά αποκαλυπτόμενης εκ του θεού αλήθειας-η αλήθεια
η μύηση είναι η διδασκαλία-το περιεχόμενο των λόγων-έργων της δράσης του θεού-διπόλου-απεσταλμένου-φορέως κλπ
η μύηση είναι ο πνευματικός χώρος
η πνευματική εγκατάσταση του θεού-αλήθειας στον κόσμο
 [ναός-μαντείο-ομφαλός-σπήλαιο-οίκος-όρος κλπ]
η απρόσωπη αλήθεια είναι
"το πνευματικόν άπειρον σύνολον των αιωνίων ιδεών του θεού"
η εμπρόσωπη αλήθεια είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητος
θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος ιησούς χριστός
[ όποιο όνομα και αν του δώση κανείς με όποιο όνομα-χάρι τον λατρεύσει κανείς και όλοι μαζί ]
αυτός ήταν-είναι-και θα είναι ο μέγας των ανθρώπων μυητής. 

η μύηση είναι ένδον-στροφή, είναι εσω-τερισμός
είναι η εσωτερική ελεύθερη και ενσυνείδητη πνευματική πόρευση-ομοιογενοποίηση-ομοίωση του πνευματικού ανθρώπου προς τον πνευματικό θεό-αλήθεια με σκοπό την προσέγγιση την πνευματική επικοινωνία καί την πνευματική θέωση [αληθοποίηση-πνευματοποίηση]
η μύηση και το μυείν είναι-αφορούν την ενδοστροφή και ενδοσκόπηση του ατόμου-ατομικοποιημένου εγώ-πνεύματος προς τον έσω αληθινό εαυτό του που είναι το πνεύμα του-πνεύμα του θεού εντός του καθε ανθρώπου-ανθρώπινου όντος
μύηση-μυείν
έσω-εσωτερισμός-ενδοστροφή-ενδοσκόπηση-εσωτερικός εαυτός-πνεύμα θεού
μύηση-μυείν
ανάταση-ανάβαση-ανάσταση
ΥΠΕΡΒΑΣΗ-ΥΠΕΡΒΑΤΙΣΜΟΣ
ανάταση-προσευχή
ανάβαση-βίωση-βιωματική πόρευση
ανάσταση-πνευματική προσέγγιση και επικοινωνία με τον θεό-αλήθεια
δεν είναι η μύηση και το μυείν-μυείσθαι
λάμπες και φωτά
ασκήσεις και αναπνοές
κεριά και λιβάνια
δάσκαλοι και γιόγκες-μόγκες
πρακτικές και εμβλήματα
λόγοι και τελετικά-επικλήσεις
σχηματισμοί και ρυθμίσεις χρόνων
εναρμονήσεις αστρικές και πανσέληνοι
αστρονομικές προβλέψεις και χειρομαντίες
καφετζούδες και αστρολόγοι-μέντιουμ
η μύηση είναι η αλήθεια και η χάρις
η μύηση είναι η σοφία και η αγάπη

η μύηση και ο μυητής-ο δίδων το χρίσμα και την χάρι και την αλήθεια
είναι ο κύριος ιησούς χριστός-εκ του τριαδικού όντος-θεού εκπορευθείς
κεχρισμένος την ευλογία και χάρι και δύναμι του αγίου πνεύματος
ενοικηθείς από τον ίδιο τον λόγο του θεού
και αποσταλείς απο τον ίδιο θεό πατέρα να κανει το έργο της αποκαλύψεως της αλήθειας
και της σωτηρίας ως εξ αυτής του ανθρώπου που θα πιστέψει-αποδεχθεί και τηρήσει την αλήθεια και τους λόγους του-που είναι η αλήθεια και το θέλημα του θεού
η μύηση-το μυείν
είναι
ΑΥΤΟΜΥΗΣΗ-ΑΥΤΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΥΤΟΠΟΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
"εγώ είπα θεοί εστέ"
καί
"εστέ διδακτοί θεού"

…ουκ έστι γεγραμμένον εν τω νόμω υμών, εγώ είπα, θεοί εστε; Ει εκείνους είπε θεούς, προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήναι η γραφή, ον ο πατήρ ηγίασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, υμείς λέγετε ότι βλασφημείς, ότι είπον, υιός του Θεού ειμι;’’ (Ιωάν. 10,33-37).
45 εστιν γεγραμμενον εν τοις προφηταις και εσονται παντες διδακτοι θεου πας ο ακουσας παρα του πατρος και μαθων ερχεται προς εμε[ιωα.6-45]

ΑΛΗΘΕΙΑ-ΜΥΗΣΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΤΡΟΦΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝ ΗΜΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
στην μύηση
πιστεύω στον θεό-αλήθεια
προσεύχομαι στον θεό-αγάπη
προσέχω-το κακό και τους κακούς
προσφέρω προς πάντας αδιακρίτως τα πνευματικά μου δώρα
θυσιάζω-αυτοθυσιάζω-αυτοταπεινώ εαυτόν
στην δήθεν μύηση
πιστεύω σε μένα
προσεύχομαι στον θεό-εαυτό μου
προσέχω τους ανταγωνιστές μου
προσφέρω ενω μετράω τί θα κερδίσω στο τέλος
θυσιάζω τους άλλους χάριν του "έργου μου"-δήθεν του θεού
το οποίο αποκλειστικά μου ανήκει-διότι "εγώ είμαι ο εκλεκτός"
και συνεπώς οι "άλλοι" είναι για να με υππηρετούν!
ΑΡΧΑΙ ΜΑΘΗΤΟΥ ΜΥΟΥΜΕΝΟΥ ΜΥΗΣΙΝ:
1η:πίστευε αλήθειαν θεόν=ανάτασις-προσευχή
2η: συγχώρει θύτας=συγχωρητικότης-άφεσις
3η: δείχνε μετριοπάθειαν=ταπεινοφροσύνη
4η:πρόσεχε σ’εαυτόν=μετάνοια-φρούρησις
5η: διάκρινε ορθώς=ανοχή-υπομονή
6η:ακολούθει σοφίαν=αγάπη
7η:λέγε αλήθειαν=σοφία
8η:νήστευε κακίαν=σιωπή
9η:πορεύου πνεύματι=αγνότης
10η:βάδιζε ευθείαν=ευθύτης-ευθύνη
11η: τήρει νόμιμα και ηθικά=ελευθερία
12η:τίμα φιλίαν=εντιμότης-ισοτιμία
13η χάριζε εαυτόν πάσι=αδελφωσύνη
14η:δίκαια και δέοντα πράττε=δικαιοσύνη
15η:συντάσσου-διατήρει μετρον=συμμετρία
16η: αναμέτρα ιδίας δυνάμεις=αυτογνωσία
17η : παραιτού θυμού και επιθυμιών=εγκράτεια
18η: ήλπιζε ανάστασιν μετά θανάτον=βεβαιότης
19η: εργάζου συλλογικά=συνεργασία
20η:αποδίωκε πλούτον=σωφροσύνη
21η:θεράπευε πενίαν=οφειλή
22η:πτωχούς ελέει=ελεημοσύνη
23η:ασθενείς βοήθει=αλληλεγγύη
24η: μη απαίτει βία =παράκλησις
25η:κόσμου απόστασιν κράτει=κυριαρχία
26η:πορνείαν φεύγε=νουνέχεια-σύνεση
27η :έχθραν και πόλεμον ειρήνευε=έργον
28η:θάνατον ανάμενε ηρέμως=θάρρος
29η:θλίψεις και λύπας μακάριζε=ανδρεία
30η:θυσίαν μη αποστρέφου=αυτοθυσία
31η:ευλόγει και ευγνωμόνει πάσι=ευεργεσία.
32η:θεσμοθέτει πάντοτε θεού αλήθειαν=ενότης
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Μύησις στην αλήθεια θεού,του εγώ-πνεύματος
μαθητής μύστης-μυσταγωγός
Μίμησις στην αγάπη-αρμονία της φύσεως,της ψυχής
μαθητής μεμυημένος-μυητής
Μη οίησις στην φιλο-σοφία,του νου-της νοήσεως
μαθητής μυούμενος-μη οιούμενος
Μάθησις στην συμμετρία,της ύλης-υλικήςσυμπεριφοράς
μαθητής μαθητευόμενος-μανθάνων
αλληλουχείτε αλληλουχείτε
μυητικήν άλυσον στήτε

Ανάρτηση Από τον/την donandre5ath.blogspot.com στο αλληλουχία-allilouchia
τη 10/01/2008 10:20:00 πμ

Δεν υπάρχουν σχόλια: