Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 3ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ
τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 2ον)
Η
(Η-τα)
εικονίζει μία σκάλα-κλίμακα που συνδέει-ενώνει ουρανό και γη οι δύο Η-ράκλειες στήλες( | | ) που συμβολίζουν την σταθερότητα της σοφίας συνδέονται στο μέσον απο την Η-ρωϊκή αγάπη ( _ ) η οποία με αυτοθυσία και χάριν των τέκνων της Γιγάντων-Ανθρώπων,προσπαθεί να γίνει η ίδια η Γέφυρα-Κλίμακα ( /⊣⊢/ ‡ ) που θα περάσει-διέλθει (ΓΕΦΥΡΑ-ΓΗ) ο άνθρωπος απο το μίσος-εχθρότητα στην αγάπη-φιλότητα και να μπορέσει να ανέβει-ανυψωθεί (ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΥΡΑΝΟΣ) απο την πλάνη-παραπλάνηση του κακού και του κόσμου στην σοφία-αλήθεια. το γράμμα Η συμβολίζει τον Ηρωϊσμό της αγάπης και της σοφίας( Η-λιος=Πύρ της σοφίας και Φώς της αγάπης) του θεού και του υιού-συνεργάτη ανθρώπου στο έργο της ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ του εκπεσόντος πνεύματος-ασώτου υιού(του θεού) και της Ενώσεως Ουρανού-Γης (Ηνωμένες Χώρες)
Θ /
(Θ-ήτα)
εικονίζει τον κόσμο=+ ή  Χ (τετράγωνο) ο οποίος περιβάλλεται απο το πνεύμα-τον -εό=ο οποίος είναι ένας κύκλος    και συνεπώς αυτό σημαίνει αφενός ΘΛΙΨΕΙΣ-ΘΥΣΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ (κόσμος-σταυρός του κακού) αφετέρου ΘΕΛΗΣΗ-ΘΑΡΡΟΣ-ΘΕΩΣΗ (θεός-κύκλος του καλού) (-ΗΤΑ=το Θ-Ητα εμπεριέχει και το Η). τέλος ο Θ-εός για τον άνθρωπο είναι το ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(+) ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(ο) (που συμπαρευρίσκεται ενδογενώς αμιγώς συνάλληλο με το πνευμα του κακού)(χάος-σκότος)και συνεπώς ο άνθρωπος οφείλει να παλέψει-αγωνισθεί με το κακό και τον κόσμο, να νικήσει και στο τέλος να στεφθεί τον αμάραντο στέφανο της θεώσεως στον ουρανό-θεό.
 Ι
(Ι-ώτα)
εικονίζει μία ευθεία κάθετη κεραία να κατέρχεται σταθερά στον κόσμο. το γράμμα Ι-ώτα συμβολίζει την σοφία του θεού η οποία ως Ι-σχύς πνεύματος Ι-αματική κατέρχεται πρός τον μαθητή της σοφίας για να τον εν-Ισχύσει πνευματικά και να τον καταστήσει Ι-σχυρό πνευματικά δηλαδή  Ι-ατρό των συνανθρώπων του κατα το πρότυπο του διδασκάλου του Ιησού - Ιχθύ .
 ( Ι-Χ-Θ-Υ-Σ)

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 2ον)

http://4.bp.blogspot.com/_08kDyBSw4e0/SzO65PG-VxI/AAAAAAAACa0/vZ5U1Vqkc6Y/s320/antikithira.jpg
ο τροχός-μηχανισμός των αντικυθήρων
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
Δ
(Δ-έλτα)
εικονίζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο(τρείς ορθές γωνίες) στην ύλη(Δ=αριθμός 4=ύλη-κόσμος-σταυρός).το γράμμα Δ συμβολίζει τον Δία-πλουν του πνεύματος που ως ποταμός-ρεύμα Δυνάμεως Διασχίζει τις αιθέρειες-αστρικές και κοσμικές εκτάσεις του σύμπαντος με απότερο στόχο και σκοπό να Διαθέσει Δωρεαν τις Δυνάμεις-Δώρα του Πνεύματος-Ζωής του, δηλαδή να εμπνευματώσει-εμψυχώσει-ζωοποιήσει την δημιουργημένη ζωή και να την αναβαθμίσει-εξελίξει-ανελίξει-πνευματοποιήσει.
Ε
(Ε-ψιλον)
εικονίζει την άνωθεν δημιουργική δράση της θείας Σοφίας( Ι )του πνεύματος στούς τρείς κόσμους του παντός( Ξ ) τον πνευματικό(άνω οριζόντια γραμμή) τον ψυχικό-αιθερικό(μεσαία γραμμή)και τον κατώτερο υλικό(κάτω γραμμή).συμβολίζει την Ενοποιητική Εν αγάπη δραστηριότητα της θείας σοφίας και στούς τρείς κόσμους του παντός με σκοπό και έργο την Ενεργοποίηση-Εναρμόνιση-Επικοινωνία και συλλειτουργία τους και εν τέλει την Ενοποίηση-Ενωση τους προς επίτευξη της Εν Παντί Ενότητος.
Ζ
(Ζ-ήτα)
εικονίζει την άνωθεν δημιουργική εν σοφία Ζωοδοτική δράση της αγάπης του λόγου στούς τρείς κόσμους του παντός:πνευματικό (άνω) ψυχικό (μέσον-συνδέει τα άνω με τα κάτω) υλικό (κάτω). συμβολίζει αυτή αύτη την Ζωή του πνευματικού Λόγου της Ζωής (ο ών) ο οποίος ως Ζωοδότης χορηγός της έλλογης πνευματικής Ζωής αστραπιαία-κεραυνοβόλα με το φως της Ζωής του διαλύει τα νέφη και την αχλή του σκότους,παρέχοντας-τροφοδοτόντας τα Ζωογόνα αιθεροπνευματικά ρευτά της αγάπης στα όντα και τους κόσμους(Ζ-φωτοκεραυνός Ζωής, Ζωογόνων και Ζωτικών φυσικών-αιθεροπνευματικών Ζήδωρων ρευτών)
 πέρας Β' μέλους

Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 1ον)

 Αρχείο:NAMA Alphabet grec.jpg
 τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ εγχάρακτα σε αγγείο
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
Α
(Α-λφα)
εικονίζει  ένα τρίγωνο(πνεύμα) το οποίο καθεται σε μία πύλη(τετράγωνο).συμβολίζει την κυριΑρχία του πνεύματος()επί της ()-ύλης που επιφέρει αφενός το πνεύμα του θεού κατερχόμενο στον κόσμο-ύλη και αφετέρου δείχνει την φυσική-πνευματική σχέση την οποία οφείλει να δημιουργήσει-κατακτήσει κάθε Ανθρώπινον όν-πνεύμα-εγώ(+)(Α)()προκειμένου να υπηρετήσει το έργο του στον κόσμο(+)εν Αληθεία
Β
(Β-ήτα)
εικονίζει την άνω-θεν σε 2=β στάσεις κάθοδο του πνεύματος(Ι)στην ύλη και την Βούληση του(θείαι Βουλαί) να δημιουργήσει από-βαση-Βασιλεία μόνιμου χαρακτήρα πρός εξυπηρέτηση τροφοδοσία του έργου του θεού-ανθρώπου στον κόσμο.συμβολίζει την φυσική-ηθική Βουληματική(θεληματική)σχέση δια Βίου(επι-Βίωση,συν-Βίωση)την οποία οφείλει να δημιουργήσει καθε ανθρώπινον εγώ-πνεύμα-ον με τον συνάνθρωπο-σύντροφο-μητέρα του
Γ
(Γ-άμμα)
εικονίζει την την δημιουργική δράση(Γ)του πνεύματος( Ι )της σοφίας και της αγάπης(-)με σκοπό την δημιουργία-Γέννηση ζωής (ον) ή συνθηκών ζωής (κόσμοι-περιβάλλον)συμβολίζει την με σοφό τρόπο (Γνώση-Γνώμωνα) εν αγάπη(Γάμος-σύζευξη) δραστηριότητα (Γένεση-δημιουργία)την οποία οφείλει καθε ανθρωπος να έχει-να εργάζεται προκειμένου να επιτύχει-επιφέρει δημιουργικά πνευματικά αποτελέσματα(Γαμμάδια=τρίλογοι σοφίας-αγάπης-αλήθειας) στην ζωή του
πέρας Α' μέλους
ΑΒΒΑΑΒΒΑΑΒΒΑΑΒΒΑΑΒΒΑ