Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 3ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ
τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 2ον)
Η
(Η-τα)
εικονίζει μία σκάλα-κλίμακα που συνδέει-ενώνει ουρανό και γη οι δύο Η-ράκλειες στήλες( | | ) που συμβολίζουν την σταθερότητα της σοφίας συνδέονται στο μέσον απο την Η-ρωϊκή αγάπη ( _ ) η οποία με αυτοθυσία και χάριν των τέκνων της Γιγάντων-Ανθρώπων,προσπαθεί να γίνει η ίδια η Γέφυρα-Κλίμακα ( /⊣⊢/ ‡ ) που θα περάσει-διέλθει (ΓΕΦΥΡΑ-ΓΗ) ο άνθρωπος απο το μίσος-εχθρότητα στην αγάπη-φιλότητα και να μπορέσει να ανέβει-ανυψωθεί (ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΥΡΑΝΟΣ) απο την πλάνη-παραπλάνηση του κακού και του κόσμου στην σοφία-αλήθεια. το γράμμα Η συμβολίζει τον Ηρωϊσμό της αγάπης και της σοφίας( Η-λιος=Πύρ της σοφίας και Φώς της αγάπης) του θεού και του υιού-συνεργάτη ανθρώπου στο έργο της ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ του εκπεσόντος πνεύματος-ασώτου υιού(του θεού) και της Ενώσεως Ουρανού-Γης (Ηνωμένες Χώρες)
Θ /
(Θ-ήτα)
εικονίζει τον κόσμο=+ ή  Χ (τετράγωνο) ο οποίος περιβάλλεται απο το πνεύμα-τον -εό=ο οποίος είναι ένας κύκλος    και συνεπώς αυτό σημαίνει αφενός ΘΛΙΨΕΙΣ-ΘΥΣΙΑ-ΘΑΝΑΤΟΣ (κόσμος-σταυρός του κακού) αφετέρου ΘΕΛΗΣΗ-ΘΑΡΡΟΣ-ΘΕΩΣΗ (θεός-κύκλος του καλού) (-ΗΤΑ=το Θ-Ητα εμπεριέχει και το Η). τέλος ο Θ-εός για τον άνθρωπο είναι το ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ(+) ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(ο) (που συμπαρευρίσκεται ενδογενώς αμιγώς συνάλληλο με το πνευμα του κακού)(χάος-σκότος)και συνεπώς ο άνθρωπος οφείλει να παλέψει-αγωνισθεί με το κακό και τον κόσμο, να νικήσει και στο τέλος να στεφθεί τον αμάραντο στέφανο της θεώσεως στον ουρανό-θεό.
 Ι
(Ι-ώτα)
εικονίζει μία ευθεία κάθετη κεραία να κατέρχεται σταθερά στον κόσμο. το γράμμα Ι-ώτα συμβολίζει την σοφία του θεού η οποία ως Ι-σχύς πνεύματος Ι-αματική κατέρχεται πρός τον μαθητή της σοφίας για να τον εν-Ισχύσει πνευματικά και να τον καταστήσει Ι-σχυρό πνευματικά δηλαδή  Ι-ατρό των συνανθρώπων του κατα το πρότυπο του διδασκάλου του Ιησού - Ιχθύ .
 ( Ι-Χ-Θ-Υ-Σ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: