Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 4ον)

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Byzantine_eagle.JPG/300px-Byzantine_eagle.JPG
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
(κάππα)
το γράμμα Κάππα εικονίζει μία κάθετη ευθεία (Ι) εκ της οποίας εκπορεύονται-προτάσσονται δύο ευθείες οριζόντιες,η μία με ανοδική φορά και η άλλη με καθοδική φορά,δια του τρόπου αυτού συμβλολίζεται-εικονίζεται και αναπαρίσταται μορφικά ένας άνθρωπος όρθιος με προτεταμένα (προέΚταση) τα χέρια προς βοήθεια-ελεημοσύνη-έργασία καλού ή και χειροδικία-κλοπή-εργασία κακού.
το Κάππα συμβολίζει τον άνθρωπο(Κούρος-Κόρη) του Κόσμου ο οποίος Κλήθηκε απο τον θεό να δώσει χείρα βοηθείας (2 χέρια=10=10ον γράμμα=Κ δάΚτυλα) στο έργο της επαναφοράς του εκπεσόντος πνεύματος του Κακού (πρώην Καλού) και συνεπώς δια του τρόπου αυτού να Καταστή θεού συνεργάτης, στο έργο της μετουσίωσης του Κακού σε Καλό. έτσι ο άνθρωπος-σύμβολο και αναπαράσταση του Κάππα Καλείται να Καλλιεργήσει το δένδρο του δισύνθετου (απο καλο και κακό πνεύμα) εαυτού του ώστε αυτό να παράξει Καρπούς Καλού-ωραίους (εργασία Καλού) και όχι Καρπούς Κακού-σαθρούς (εργασία Κακού).
Λ
(Λάμβδα)
το γράμμα Λάμβδα εικονίζει δύο κάθετες ευθείες να εκπορέυονται άνωθεν απο ένα κέντρο,η μία με φορά καθοδική προς αριστερά και η άλλη με φορά καθοδική προς τα δεξιά.το Λάμβδα συμβολίζει τον Θεό-Πνεύμα-Λόγο στην δημιουργική εκπόρευση-δραστηριότητα  της Αγάπης του Λόγου του και της Σοφίας του Πνεύματος του,στον αιθέριο κόσμο της ψυχής.Δια του Λάμβδα ο Θείος Λόγος-Πνεύμα αρχιτέκτων του σύμπαντος σχεδιάζει με τον Διαβήτη της σοφίας τις νέες δημιουργίες τις οποίες αριθμεί και εναρμονίζει με την δύναμη της αγάπης του.το Λάμβδα δείχνει και δίνει στον άνθρωπο την οδό της βιωματικής μαθητείας-Λείανσης του εαυτού του και Λήψης (Λαβείν) του θείου Λόγου-Πνεύματος-της Αλήθειας.
Μ
(Μί)
το γράμμα Μ εικονίζει δύο στήλες παράλληλες και κάθετες οι οποίες εκπορεύουν εσωτερικά και αντίνωτα-η μία προς την πλευρά της άλλης, απο μια ακτίνα, και οι οποίες ακτίνες συναντώνται στο κέντρο-Μέσον των δύο στηλών-γεννητόρων τους . το γράμμα Μ εικονίζει και συμβολίζει Μία κορώνα-ένα στέΜΜα διπολικό και Μοναδικό,το οποίο κάθε φορά ο Μέγας Δημιουργός του σύμπαντος υπογράφει το έργο της δημιουργίας του(κατισχύει).το γράμμα Μ δείχνει στον άνθρωπο την Μέση οδό της αγάπης και της σοφίας του θεού (διπολική) οι οποίες ως φίλιες δυνάμεις συναντώνται φιλούνται-ενώνονται εσωτερικά δημιουργώντας την Μέση οδό της διαΜέσου Μονάδος (ΑΒ=Α=αρχή-Μ=μέσον-Ω=τέλος),την Μόνη αληθινή οδό ανόδου του ανθρώπου στον θεό για να στεφθεί Νικητής-Νικηφόρος(Μέγας=Ω) Μαθητής Μυούμενος Μεμυημένος Μύστης (Μυσταγωγός Μυστικός Μεσσίας=Α_Ω)
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: