Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 6ον)

 ο μινωϊκός δίσκος της φαιστού-κρητικά ιερογλυφικά συλλαβογράμματα
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 5ον)
 Π
( πί )
το γράμμα Π εικονίζει μία Πύλη-Πόρτα και είναι το κατεξοχήν σύμβολο του Πνεύματος στον υλικό κόσμο-ύλη. το Πνεύμα στην ύλη είναι Παντού-Πανταχού Παρόν αφού όλη η τριπλή δημιουργία Πνευματική-ψυχική και υλική συναποτελούν την μία ιεραρχημένη εκδίπλωση του Πνεύματος του θεού με έργο και σκοπό την επάνοδο του εκπεσόντος αρνητικού Πνεύματος του κακού δια μετουσιώσεως του(φυσικά-αιθερικά-πνευματικά) σε θετικό Πνεύμα καλού. το ιδεόγραμμα Π είναι η Πνευματική Π-ύλη και είσοδος-έξοδος στην ύλη-τον υλικό κόσμο,του Πνεύματος του θεού άνωθεν και των Πνευματικών ανθρώπων-Πνευμάτων κάτωθεν . το Π είναι η Πύλη διόδου επικοινωνίας των ομοίων αγγέλων-άνω μετά των ομοίων ισαγγέλων ανθρώπων κάτω.
Η Πνευματική Πύλη του Πνεύματος του θεού Προσεγγίζεται απο τον άνθρωπο-Πνεύμα που Πορεύεται σταθερά με Πίστι στον θεό και το Πνεύμα της αλήθειας του, που είναι στην Πράξη η ομοίωση με την αγάπη-σοφία του θεού και που εκφράζονται απο τον άνθρωπο ως Παροχή Προς Πάντας-τους συν-ανθρώπους, του δώρου του της αγάπης-αλληλεγγύης και ως ατομική  Πνευματική του Πόρευση-Προσέγγιση-Πνευμάτωση στον θεό
Ρ
( Ρό )
το γράμμα της ΝΙΚΗΣ (τάΡ-Ρώς=νικητής βασιλιάς)
εικονίζει με απλό τρόπο έναν άνθρωπο-είναι το κατεξοχήν σύμβολο του όΡθιου-ιστάμενου-αετού- τελειοποιημένου ανθΡώπου .το γράμμα Ρ συμβολίζει τον Ράστο =ελεύθερο άνθρωπο-πολίτη ο οποίος γνωρίζει  τα θεία Ρήματα και αυτοκαθίσται διαυτών τέλειος Ρήτωρ (Λόγος -Λέγων) αλλά και είναι Ρωμαλαίος στην σκέψη-κρίση του,τέλειος Ρώμος-Ρωμαίος (ισχυρός) . το γράμμα Ρ συνδυάζεται μυητικά-εσωτεριστικά με το γράμμα Χ που επέχει την έννοια-ιδέα-μορφή-εικόνα του σταυρού και συνεπώς
ο ΧΡ     ΑνθΡωπος  
είναι ο εσταυΡωμένος άνθΡωπος-ο εΡών τον σταυρόν αυτού, ο αίΡων τας αμαρτίας του κόσμου-ο ακόλουθος του ΧΡιστού (ο οποίος είναι ο αίρων την αμαρτία του κόσμου- ο ιησούς χριστός, το εσφαγμένο αρνίο), το εσταυρωμένο Ρόδο- η εσταυΡωμένη αλήθεια,ο ΝαζωΡαίος.
Ρ=το αΡνίον (ιησούς ΧΡιστός=το Ρ-α-ί-ν-ο-ν με Ροδοπέταλα τους Ράστους-ακόλουθους του- ακόλουθους του Ρόδου του Νικητή-ταρώς εσταυΡωμένου)
Σ
( σίγμα )
το γράμμα Σ ή S  ή ς ως Σ εικονίζει το γράμμα Μ (Σ) σε θέση ύπτια δηλαδή το Σ-τέΜΜα Μ δεν είναι φορεμένο-εστεμμένο στο κεφάλι του ανθρώπου αλλά έχει αφαιρεθεί και τοποθετηθεί σε στάση αναμονής του επόμενου βασιλέα-ανθρώπου ο οποίος θα κριθεί άξιος να το λάβη απο τον προκάτοχο του ως διάδοχος. Μ=ο βασιλέας πατήρ και Σ=ο διάδοχος υιός. συνεπώς το Σ υποδεικνύει-με την ύπτια στάση του την οδό της Σύνεσης και Σοφίας του υποψήφιου να λάβη το Στέμμα-Στολή-Σκήπτρο της νίκης και να Στεφθεί-Στεφανωθεί βασιλιάς-νικητής και Συνεχιστής του έργου του πατέρα-βασιλέα. το γράμμα Σίγμα είναι το κατεξοχήν Σύμβολο της Σωφίας του Θεού (σωτήρ-ιατρός ψυχών) αλλά και της ανθρώπινης Σοφίας-Σύνεσης (Σωφροσύνης-εγκράτεια) και γιαυτό εικονίζεται ως ενας οφιS που με την Σειρά του είναι το κατεξοχήν Σύμβολο-εικόνα-μορφή της Σοφίας ή του πονηρού-όφι ο οποίος είναι το αντίθετο της Σοφίας του θεού 
(καλόν-σοφία και κακόν-πονηρόν ).
[Σ-Ο-Φ-Ι-α=Ο-Φ-Ι-Σ-α]
ς*
 http://2.bp.blogspot.com/_lrMyabkwau8/TIPC8nIj_HI/AAAAAAAAB2Q/7k2jvXU6fAw/s1600/%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97.jpg
το γράμμα S - Σ -ς Συνδυάζεται τόσο με το Τ  όσο και με το Ρ (ΣΤαυΡός) και αποκαλύπτουν όλο το έργο του εσταυρωμένου ΤαΡώ και Ροδό-ΣΤαυΡου (ΤΡ-ΧΡ-ςΤ) δηλαδή του θεανθρώπου ΧΡιστού και του ανθρωπόθεου ιησού που είναι ο τύπος και το έργο και η οδός-αλήθεια-ζωή του καθε μαθητή ακόλουθου του ιησού χριστού (σταυρός-θυσία-άκρα ταπείνωση)
 
ςςςςςςςςςςςςςςςςςς
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια: