Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ(μέλος 7ον)

 
http://2.bp.blogspot.com/_Av2goqtc530/TNauBDsNzDI/AAAAAAAAEqo/JILLWtzIw_U/s1600/stayros5.jpg
κυκλαδικό ειδώλιο σταυρού-ανθρώπου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
Τ
(Ταύ)
το γράμμα Τ εικονίζει μία οριζόντια γραμμή η οποία ευρίσκεται στο ανώτερο σημείο μιάς κάθετης γραμμής, η οποία κάθετη έχει διαπεράσει κατερχόμενη άνωθεν την οριζόντια γαμμή και έχει κατέλθει εντελώς κάτω-στο επίπεδο της γης, και δια του τρόπου αυτού ουσιαστικά έχει ανυψώσει την οριζόντια γραμμή στο επίπεδο της αρχικής της θέσης-εκπόρευσης-που είναι ο ουρανός.
το Τ ως ιδεοσύμβολο-ιδεόγραμμα αποκαλύπτει αποσυμβολιζόμενο το έργο του θεού στον κόσμο (κάτω) δια μέσου του ουρανού-ουράνιων δυνάμεων και τον Τελικό σκοπό του έργου αυτού που είναι η Τελείωση-Τελειότητα των κάτω-του κόσμου-γης-ανθρώπου σύμφωνα και όμοια-παρόμοια με το πρότυπο του ουρανού-της ουράνιας πνευματικής δημιουργίας του θεού (άνω). αυτό θα είναι και το Τέλος του κόσμου-γης-ανθρώπου όπως το γνωρίζουμε σήμερα (δισυνθετότητα κακού και καλού-ύλη-ατέλεια-σχετικότητα-προσωρινότητα-χρονικότητα κλπ)
το ιδεόγραμμα Τ επίσης σε ένα άλλο επίπεδο ερμηνείας αποκαλύπτεται ως η τριπλή οδός της Τελειοποιήσεως του ανθρώπου δηλαδή ως η οδός-η αλήθεια-η αληθινή ζωή του κάθε ανθρώπου και τούτο διότι ο Τ-αύ είναι εκτός των άλλων ένας σΤαυρός (ο σταυρός Τ) και συγκεκριμένα η Τρίτη του μεταμόρφωση (Γ-άμμα).
(σΤαυρός=θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση )

+
Α)Τετράγωνος-σταθερός σΤαυρός-ισόρροπος = +
(ελληνικός σταυρός-σύμβολο της γης-κόσμου-ηλίου-ανθρώπου κλπ)
χ †
Β)Χριστικός σΤαυρός-αρμονικός= Χ  ή 
(ελληνικό γράμμα Χ- πάσαλος-χιαστός-δια-σταύρωση 2 ξύλων κλπ)
Τ
Γ) Τελειωτικός σΤαυρός ή σΤαυρός Ταύ-Τέλειος
(σφύρα-γνώμων-αιγυπριακός-ελληνικό Ταύ κλπ)
η μεταμόρφωση του ΤΑΥ
+ ---------- Τ
 1ος----------2ος-----------3ος 

3 ---------τ---------Π
2 ----------- -----------Ψ
1 ------------- + -------------Υ
Ι
Ι
Ι
η οριζόντια κεραία ανυψούται σταθερά απο κάτω προς τα πάνω την στιγμή κατα την οποία η κάθετη κεραία βυθίζεται-εισδύει απο πάνω προς τα κάτω συντελώντας έτσι στην ανύψωση της οριζόντιας κεραίας.
1ος βαθμός Τελείωσης=γνώση-λογική διανοητική (ανθρώπινη σοφία)
2ος βαθμός Τελείωσης=βίωση-ηθική αγάπη (θεία αγάπη)
3ος βαθμός Τελειώσης=πνευμάτωση-πνευματική σοφία (θεία σοφία)
Τέλος σε ένα τρίτο επίπεδο αποσυμβολισμού το ιδεόγραμμα Τ συμβολίζει-αποκαλύπτει αποσυμβολιζόμενο τον ΧΡΙΣΤΟ-ΤΕΛΕΙΟΣ ΘΕΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ= Ο ΑΡΧΩΝ, και όλη την ιεραρχία-ιεραρχική κλίμακα των πνευματικών όντων-δημιουργημάτων ΤΟΥ.
1
2 Τ 3
4

1=ΑΡΧΩΝ
2-3=ΣΥΝΟΔΟΙ
4=ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ
το Τ είναι επίσης ο ΚΕΡΑΜΕΑΣ ο οποίος μπορεί να συντρίψει με την ΣΦΥΡΑ του τα κεραμικά τα οποία έφτειαξε και να τα ανακατασκευάσει,είναι ο ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ ή ΤΕΚΤΩΝ ο οποίος μπορεί να σφυρηλατεί το μέταλλο ή να οικοδομεί κατα βούληση και να δημιουργεί θαυμαστά έργα-δημιουργήματα-κτίσματα, είναι ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ-ΠΟΙΜΕΝΑΣ ο οποίος κρατάει την Τεκτονική ή Ποιμαντική ΡΑΒΔΟ για να δημιουργεί ή να ελκύει-οδηγεί τους ανθρώπους και τα πνευματικά όντα κλπ.
το ιδεόγραμμα Τ είναι η Τελειότητα προσωποποιημένη.
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: