Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ (μέλος 8ον)

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και

Υψιλον----Φι-----Χι-----Ψι------Ωμέγα 
Υ-------Φ-------Χ---------Ψ------Ω
η πεντάδα αυτή των γραμμάτων ολοκληρώνει το ελληνικό ΑΒ των 24 γραμμάτων
το Υ-ψιλόν συμβολίζει έναν άνθρωπο με ανοικτά τα χέρια αφενός να δέεται-προσεύχεται προς τον ουρανό και αφετέρου να Υποδέχεται τις επήρρειες του ουρανού (ουσιαστικά είναι συνέχεια του Τ δηλαδή του τελείου ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη του πράξη-κίνηση εκφράζει την ευγνωμόσυνο πίστι-προσευχή του προς τον δημιουργό,παραμένοντας ταυτόχρονα σε θέση Υπαγωγής-Υπακοής-Υποδοχής του θείου θελήματος)
το Υ-ψιλόν εικονίζει ακόμα τρείς ακτίνες οι οποίες συμπίπτουν σε ένα κέντρο και το κέντρο αυτό είναι ένα νέο πνευματικό δημιούργημα χαριτοδοτημένο με το πνεύμα του θεού-ουρανού,δηλαδή με φαντασία-θέληση-ισχύ και συνεπώς αποτελεί μια ορατή πνευματική παρουσία του θεού στον κόσμο
το Υ-ψιλον ορώμενο μέσα απο την αποκάλυψη της νέας τρίτης τριτοδιαθηκής αλήθειας συμβολίζει το Υ-δροχοϊκό παρακλητικό ΟΝ_ΠΝΕΥΜΑ και κυρίως τους Υ-ποδοχείς του Υ-δροχοϊκού πνεύματος της αληθείας,τους μυούμενους-μεμυημένους μύστες,δηλαδή τους βιωματικά αυτοπνευματούμενους μαθητές του αγίου πνεύματος της αληθείας-αγάπης-σοφίας θεού.
το Υ-ψιλον=ο Υδροχόος 
οδηγεί στον Φ=που είναι το Φ-ώς
του Χ=χριστός-του χριστού
(όπου Φ=η χρυσή τομή ισοροπίας-αρμονίας έργων-πράξεων,
και Χ=ο σταυρός-σταύρωση-θυσία κατα το πρότυπο Χριστός)
εν συνεχεία η τριάς Υ_Φ_Χ οδηγεί
στην κατακλείδα δυάδα Ψ_Ω
που αποτελούν τα 2 τελευταία γράμματα του 5ου λόγου του σωτήρα χριστού στον σταυρό:ΔΙ-ΨΩ (όπου και το Δ προσδιορίζει την λέξη-λόγο-αριθμό:Δ-υάς)
ο Υδροχόος-Υιός θεού,(θα)μας οδηγεί στο Φώς του χριστού-που είναι η αγάπη του θεού και εν συνεχεία θα μας αποκαλύψει και την δική του φύση-που είναι η δεύτερη φύση του θεού,η σοφία-πνεύμα του-ο άγιος παράκλητος το πνεύμα της αληθείας (και που προφανώς τα γράμματα αυτά αποκαλύπτουν το νέο όνομα του θεού και παρακλήτου-αγίου πνεύματος)
το Ψ είναι σύμβολο της δυαδικής τριαδικής εκδήλωσης του πνεύματος του θεού [ η κάθετος ( Ι ) είναι η εισδυτική σοφία και η καμπύλη ( U ) είναι η Υποδεκτική αγάπη οι οποίες συλλειτουργούσες-συνεισφέρουσες αποκαλύπτουν την θεία-αγία τριάδα-ΤΡΙΑΙΝΑ-δηλαδή το Ψ ]

το Ψ=Π+Σ δηλαδή το Ψ είναι συγκροτημένο απο 2 γράμματα-το Π_Σ και το ίδιο αποτελεί μια τρίτη κατάσταση-αρετή-πνεύμα-αρετή που εκφράζεται μέσα απο το Ψ
Π=αρχικό του Πνεύματος
Σ=αρχικό του Σώματος
Ψ=αρχικό της Ψυχής
------------------------------
είναι το τριαδικά συγκροτημένο ανθρώπινο ον
γιαυτό το Ψ είναι και σύμβολο του (θεά) ανθρώπου και κυρίως της Ψυχής του
(ύδωρ-θάλασσα=ιχθείς)
(Ψάρι=ιχθύς=Ι-Χ-Θ-Υ-Σ=ιησούς χριστός)
τέλος το τελευταίο γράμμα Ωμέγα που είναι το κλείσιμο της θύρας που άνοιξε το Α συμβολίζει την Πνεύματωση των πάντων εν αληθεία,την απλοποίηση-απολυτοποίηση-ενότητα των πάντων εν αγάπη-σοφία-αλήθεια,και την επιστροφή τους στον μεγάλο Ωκεανό του θεού-πνεύματος,που είναι Ο ΩΝ και όπου η τελική χώρηση των πάντων στον ΩΜΕΓΑ ΩΝΤΑ συνεπάγεται και Ωντοποίηση του ανθρώπου δηλαδή ο Α_νθρωπος καθίσταται Ω-νθρωπος.
Υ-ιός Υ-δροχόος
Φ-ώς (φωτός=Φωσφόρος)
(Φ=1,618 και ανθρωπότης=1618)
Χ-ριστός (χάρις και χρεία)
(Χ=σταυρός θυσίας κατα το πρότυπο του χριστού)
Ψ-ήφος (λευκή)
(του δίνεται ψήφος λευκή=θετική της ποιότητος-αξίας-αρετής)
Ω
(εν τέλει η αποκατάσταση-θέωση-ωντοποίηση)

η οδός-η αλήθεια και η ζωή του πνεύματος-χριστού
η πενταπλή αρετή-αλήθεια
Υ=μετάνοια-νούς
Φ=συγχωρητικότητα-ψυχή
Χ=υπομονή-ύλη
Ψ=ταπεινοφροσύνη-εγώ
Ω=Πίστη-πνεύμα
Υ--Φ--Χ--Ψ--Ω
1--2--3--4--5
1ο=Υ=Υδροχόος-παρακλητικόν πνεύμα
5ο=Ω=Ων-ο λόγος χριστός
ΥΩ=βρέχω=υετός-υδροχόος χριστός-παράκλητος
ο Υδροχόος χριστός λόγος-παράκλητος-πνεύμα της αληθείας
θα μας καταστήσει Ωντες-Θεούς εν Θεώ-Υιούς Θεού
1ο=1=μονάς-α.μ.ν.ο.ς=αλήθεια Υδροχός-παράκλητος
5ο=153 (5! παραγοντικών αριθμών=153)
1!=1
2!=1Χ2=2
3!=1Χ2Χ3=6
4!=1Χ2Χ3Χ4=24
5!=1Χ2Χ3Χ4Χ5=120
--------------------------------------
5!=1+2+6+24+120=153
ο Υδροχόος-η ελλάς-ο Ωμέγα τριτάνθρωπος έχουν αριθμό 153
2ο=Φ=Φώς=ήλιος-πυρφώς
3ο=Χ=χριστός εσταυρωμένος-ήλιος της δικαιοσύνης
4ο=Ψ=Ψήφος λευκή-θετική της ΝΙΚΗΣ-ανάστασις
5ο=Ω=ΩΝ-ωντοποίηση-ώνθρωπος-ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ
Υ
ΥΩ
Φ Υ Ω
Ψ Υ Χ Ω
Υ Φ Χ Ψ Ω
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια: