Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ηλιολατρεία-Ιδεολατρεία

ο Πνευματικός Ηλιος Χριστός Ανασταίνει την Ζωή Ανθρωπος
όπως ο Φυσικός Ηλιος Ανασταίνει την Ζωή Κόσμος
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και
"Ω ΒΡΑΧΜΑ, Φανέρωσε μας
το πρόσωπο του αληθινού σου ήλιου
που είναι κρυμμένος πίσω απο το δίσκο του χρυσού φωτός ,
για να γνωρίσουμε την αλήθεια
και να κάνωμε όλο μας το καθήκον
καθώς ταξιδεύουμε στα άγια σου πόδια"
(αρχαία ινδική προσευχή για την πίστη προς τον ήλιο)
((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))
Ω,Πανάριστε των θεών, πνεύμα ευδαίμον ,
Που απο φλόγες είσαι στεφανωμένο ,
Εικόνα του δημιουργού των πάντων ,
Ω, Σύ που εποπτεύεις την άνοδο και λύτρωση των ψυχών .
(απόσπασμα απο τον ύμνο του Φιλοσόφου Πρόκλου πρός τον Ηλιο)
(((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))
"χαίρε ακτίς νοητού ηλίου"
"χαίρε όχημα ηλίου του νοητού"
"χαίρε αστήρ εμφαίνων τον ήλιον"
"χαίρε άστρον άδυτον εισάγον κόσμω τον μέγαν ήλιον"
"χαίρε η μόνη τον ήλιον φέρουσα χριστόν,φως κατοικητήριον"
(χαιρετισμοί της θεονύμφης θεοτόκου-ηλιοτόκου/ακάθιστος ύμνος)
(((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))
«Εγώ ειμί το φως του κόσμου,ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ΄έξει το φως της ζωής». (ιησούς χριστός-ο πνευματικός ήλιος )
ο Ρόδακας Ηλιος των Μακεδόνων-Ελλήνων
και το έργο της αποστολής του Ελληνα Λόγου-Ρόδου
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: