Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ονοματίζειν και όχι αναθεματίζειν

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και :
το Ανθρώπινον ον 
Η ΠΕΝΤΑΚΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
το δένδρο της γνώσεως και το δένδρο της ζωής
η άκρα ταπείνωση-ο νυμφίος της ανθρωπότητος
η ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση της πνευματικότητος
«ος αν τα ονόματα ειδή, είσεται και τα πράγματα»
(«αυτός ο οποίος θα γνωρίσει-καταφέρνει να γνωρίζει τα ονόματα-την ορθότητα των ονομάτων-το αληθινό περιεχόμενο των όν-ομάτων, θα γνωρίσει-θα είναι σε θέση να αντιληφθεί-επιγνώσει και τα πράγματα-την αληθινή ρίζα-πηγή αίτιο-σκοπό της φύσεως των πραγμάτων-δηλαδή της αληθινής πραγματικότητος που τα δημιούργησε και τον σκοπό σκοπιμότητα που αυτά υπηρετούν)[πλάτωνος κρατύλος-περί ονομάτων]
 1. αλήθεια-αναλήθεια
 2. ελευθερία-δουλεία
 3. ενότης-διαίρεση
 4. αγάπη-ατομικό συμφέρον
 5. αδελφωσύνη-εχθρότης
 6. αλληλεγγύη-εναντίωση
 7. σοφία-πονηρία
 8. δικαιοσύνη-αδικία
 9. ομόνοια-διχόνοια
 10. συμμετρία-αμετρία
 11. συνεισφορά-κλοπή
 12. συνεργασία-αντιπαλότητα
διάλεξα 12 λέξεις-λόγους-αρετές-καταστάσεις και την εναντίωση τους, [εναντιωτικές δυάδες] για να επισημάνω την γνώση αυτών των λόγων-αρετών και αντιαρετών-αντίλογων τους ή και την άγνοια μας [τόσο των μέν όσο και των δε], την βιωματική κατάσταση ή και την ψυχική αστάθεια μας , την πνευματική προσέγγιση ή και την εγωϊστική απομάκρυνση μας απο αυτές.
αλήθεια=α-στερητικό + λήθη =αυτή που δεν υποπίπτει στην λήθη-ύπνο-αδράνεια=που σημαίνει δεν μπορεί να πέσει σε λήθαργο-ύπνο-θάνατο-δεν μπορεί να ξεχασθεί-χαθεί απο την μνήμη και συνεπώς ο άνθρωπος που μετέχει-βίωνει την αλήθεια είναι πανω απόλα ΜΝΗΜΩΝ-νοήμων ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και το τι αυτή λέγει-εντέλλει,με την συγκεκριμένη αλήθεια. με άλλα λόγια η αλήθεια-ως αληθινή αλήθεια, μας καθιστά βιωματικά μνήμονες-νοήμονες του περιεχομένου της-πού είναι η αλήθεια [κάθε αλήθεια-μέλος της αλήθειας] και οδηγεί σε αληθινά δραστήρια-έξυπνα αποτελέσματα.
αλήθεια=α-στερητικό + λανθάνει =αυτή που δεν κάνει λάθος-δεν αστοχεί-δεν αμαρτάνει-δεν παραπλανεί=που σημαίνει ότι ο βιωματικός άνθρωπος της αλήθειας-ο εκ της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να λανθάνει στις επιλογές-εκλογές-διακρίσεις του ως προς το ορθό-το σωστό-το καλό-το ηθικά καλό-το πνευματικά αληθινό-το κατα αλήθειαν-αληθινό- ορθό-δίκαιο-αγαθό, ακριβώς γιατί η αλήθεια τον καθιστά αλάνθαστο-ορθοστατούντα-δικαιοπρακτούντα [στην επιλογή-διάκριση του αυτή που είναι η όντως αλήθεια-το εκ της αλήθειας-της ορθής-εκ του θεού αλήθειας]
αλήθεια=άλη +θεία =κίνηση (άλη) θεία(θεϊκή-εκ του θείου-θεού)=που σημαίνει ότι αυτή αύτη η αλήθεια είναι αποτέλεσμα-εκπόρευση-έκφραση-εκδήλωση αυτού τούτου του θείου-θεού και κατα συνέπεια και ο μέτοχος άνθρωπος της αλήθειας είναι αυτός που κινείται σύμφωνα με την αλήθεια-κατα θείον τρόπο δηλαδή τέλειο-αγαθό-δημιουργικό,αρετές-ιδιότητες του θείου-θεού της αλήθειας.
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ-νοημοσύνη-ΣΟΦΙΑ-ορθότης-ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ-ουρανία .
αν-αλήθεια=άνευ-χωρίς αλήθεια=που σημαίνει ότι η αναλήθεια είναι αυτή που εξ-ορισμού δεν έχει-εμπεριέχει μέσα της οποιανδήποτε αλήθεια και συνεπώς και δεν εκφράζει την αλήθεια αλλά κατι τι το οποίο είναι ψευδαισιακά-ψευδοεμφανισιακά-παραπλανητικά ως αλήθεια ενώ στην πραγματικότητα-φύση της, είναι άρνηση και εναντίωση της αλήθειας, είναι κατι ψευδές που εμφανίζεται ως αληθινό, είναι το φαίνεσθαι δήθεν ως αλήθεια και αληθινή πραγματικότητα ενώ είναι κίβδηλη-πλάνη-παραπλάνηση-ψευδαίσθηση-αντικατοπτρισμός κατα συνθήκην ψευδής, ανύπαρκτη-ανυπόστατη-μη ούσα αν και προσωρινώς και σχετικώς υπάρχουσα-υφιστάμενη και παραπλανητικά επιφέρουσα αποτελέσματα .[φαινομενικά-υλικά και διανοητικά-γνωσιολογικά του καλού,  ενώ πνευματικά είναι το ίδιο το κακό-κακοποιό πνεύμα που εκπορεύευεται-εκπορεύει-εμφανίζεται και παριστάνει δήθεν την αλήθεια και την μόνη υπάρχουσα πραγματικότητα-αλήθεια, ψευδώς ]
αναλήθεια=αρνείται την μνήμη-μνημοσύνη=είναι η λήθη-αδράνεια
αναλήθεια=αρνείται την σοφία-ορθή γνώση= είναι η λανθάνουσα-πεπλανημένη-πεπτωκυϊα.
αναλήθεια=αρνείται την θεία φορά-κίνηση[δύναμη-ισχύς] που είναι η θετική δημιουργική κίνηση=είναι η αρνητική θέση-ανίθεση-καταστροφική φορά-κίνηση .
ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ=ΛΗΘΗ-αδράνεια-ΠΛΑΝΗ-πονηρία-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-χάος .
ο άνθρωπος καλείται καθε στιγμή της ζωής του να διακρίνει την αλήθεια απο την αναλήθεια, το ορθόν απο το λανθασμένο, το καλό απο το κακό, το αναγκαίο-χρήσιμο απο το άσκοπο-άχρηστο, το δέον-οφειλομενο απο το άστοχο-παραπλανητικό , το ωραίο-σύμμετρο απο το άσχημο-αμετρο κλπ .
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΟΡΕΥΣΗ
άνθρωπος-διακρίνων την αλήθεια απο την αναλήθεια-επιλογή της αλήθειας και διαχωρισμός της απο την αναλήθεια-πόρευση και έργα σύμφωνα με την αλήθεια=καθίσταται ημέραν καθήμέραν άνθρωπος ΘΕΤΙΚΟΣ-ΜΝΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΣΟΦΟΣ δηλαδή καθίσταται ο άνθρωπος του θεού-της αλήθειας.
άνθρωπος-αδιάκριτος, μη διακρίνων την αναλήθεια απο την αλήθεια-επιλέγων την αναλήθεια και διαχωριζόμενος απο την αλήθεια-πόρευση και έργα σύμφωνα με την αναλήθεια=ημέραν καθημέραν καθίσταται άνθρωπος ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ-ΜΝΗΣΙΚΑΚΟΣ-ΑΝΟΗΤΟΣ δηλαδή καθίσταται ο άνθρωπος του κακού-της αναλήθειας
η ενσυνείδητη διάκριση ως αρετή-κατάσταση αναλογίζεται με την λυδία λίθο που διακρίνει τις ποιότητες και σχετίζεται-αποκτάται απο τον άνθρωπο ο οποίος τηρεί πάση θυσία στην ζωή του τρείς όρους α) να αγαπά άδολα-αυθόρμητα χωρίς να σκέφτεται-υπολογίζει το ατομικό του συμφέρον β) να παρατηρεί-εξετάζει προσεκτικά-είναι συνετός-νουνεχής στις παγίδες-δέλεαρ-πειρασμούς-προτάσεις του κακού και των συνανθρώπων του για υλιστικές-ευδαιμονιστικές επιλογές-τρόπο ζωής, αυτοελεγχόμενος διαρκώς και γ) να είναι ταπεινός και όχι εγωϊστικός-αλαζονικός και αποφεύγει καθε αυτοπροβολή και φιλοδοξία για εξουσία .σε αντίθετη περίπτωση αντί να δημιουργηθεί η ενσυνείδητη διάκριση επέρχεται-δημιουργείται ασυνείδητη σύγχυση-σκοτασμός-αδιαφάνεια με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη διακρίσεως-διαχωρισμού του κακού απο το καλό εκ μέρους του συγκεκριμένου ανθρώπου-ο οποίος ζή τον αργό αλλά σταθερό ηθικοπνευματικό θάνατο του πρίν τον φυσικό-υλικό θάνατο του.
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

ο υδροχόος ηρακλής


ο 5ος άθλος του ΗΡΑκλή (11ος) ήταν ο καθαρισμός των σταύλων του Βασιλιά της Ίλιδας Αυγεία (γιός του ήλιου-απο την μητέρα του) μέσα σε μία ημέρα.
σημ:(11ος-διότι ο 1ος άθλος του είναι ο Λέων που αστρολογικά ευρίσκεται 5ος και συνεπώς ο πέμπτος του καθαρισμού των σταύλων του Αυγεία είναι ο 11ος υδροχόος)
ο Αυγείας δέχεται την πρόταση του Ηρακλή να του καθαρίσει αυτός τους επι 30 χρόνια ακαθάριστους σταύλους του, μόνος και χωρίς καμία άλλη βοήθεια απο κανένα-για την εργασία του αυτή θα ελάμβανε το 1/10 των αμετρητων βοδιών του Αυγεία .
ο ηρακλής ΚΑΤ-ΟΡΘΩΝΕΙ τον ΑΘΛΟ αυτο με ένα ΣΟΦΟ τέχνασμα,αφού έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι και ένωσε τους δύο ποταμούς Αλφειό και Πηνειό που περνούσαν απο κοντά απο τους σταύλους τού Αυγεία και αφού ένωσε τα 2 ρεύματα σε ένα,  τους κατήυθυνε προς τούς σταύλους οι οποίοι μπροστά στην δύναμη της ορμής του νερού εκκαθαρίσθηκαν εντελώς απο την βρωμιά την οποία οι ποταμοί μετέφεραν μαζί τους στην θάλασσα.
ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ:
Ηρακλής=το κλέος=η δόξα + ήρα=της θεάς Ήρας=αυτός ο οποίος αποτελεί το καμάρι-την δόξα-αίγλη της μητέρας των θεών Ήρας=αγαπώσας-αγάπης [ήρω-έρω=αγαπώ][εκ της ήρας-οι ήρωες,διότι τους "κατατρύχει-κατατρέχει"με αποτέλεσμα αυτοί να κάνουν άθλους άσκησης-αγώνα-επιβίωσης-ενδυνάμωσης-σωτηρίας κλπ]
αλφειός= γιος του ωκεανού και της τηθύος
αλφειός=εκ του Αλφάνω=πλουτοδοτώ-εμπλουτίζω-προσφέρω πλούτο
[λόγω της πλούσιας ιλύος-χωμάτινης ουσίας που μετέφερε με την ροή του, εμπλούτιζε τους αγρούς-τις καλλιέργειες με πλούσιο χώμα-ύλη]
πηνειός=γιός του ωκεανού και της τηθύος
πηνειός=εκ του (πηνείω) πήνη=τυλίγω-πλέκω-κεντώ-υφαίνω νήμα-υφάδι (τεχνουργώ-δημιουργώ)
[λόγω των πολλών πλημμυρών-περασμάτων που έκανε κατα την διαδρομή ο ρούς του,έμοιαζε με πλέξιμο νήματος-υφαδιού]
Αυγείας=εκ της αυγής-έως=πρωϊνό φώς=ο φωτεινός-εωσφόρος
[ο βασιλιάς αυτός συμβολίζει τον άνθρωπο-τον καθε άνθρωπο και την υψηλή καταγωγή του απο τον ΗΛΙΟ-ΘΕΟ και ο οποίος έφτασε να γίνει βασιλιάς της δημιουργίας["κατακυριεύσατε την γην"]αποκτώντας όλα τα πλούτη του κόσμου,αλλά ζη μεσα στην βρώμα-ρύπο των πράξεων του μολύνωντας τόσο τους οικείους όσο και τους περαστικούς αλλά και το περιβάλλον](είναι ο άνθρωπος με καταγωγή εκ του θεού-φως[το πνεύμα του] ο οποίος το μετέτρεψε[το εγώ του] σε σκότος και λέγει επι τούτου ο κύριος ιησού χριστός:[ λουκά 11] 34ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος οταν ουν ο οφθαλμος σου απλους η και ολον το σωμα σου φωτεινον εστιν επαν δε πονηρος η και το σωμα σου σκοτεινον 35σκοπει ουν μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν 36ει ουν το σωμα σου ολον φωτεινον μη εχον τι μερος σκοτεινον εσται φωτεινον ολον ως οταν ο λυχνος τη αστραπη φωτιζη σε")
ΣΥΝ-ένωση των 2 ποταμών και κάθαρση της κόπρου=σημαίνει ότι ο ΗΡΩΣ ΗΡΑΚΛΗΣ απέκτησε το πνευματικό ύψος της ΓΝΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΣΟΦΙΑ των 2 εσωτερικών ρευμάτων της ψυχής του,το εκ της αγάπης κινούμενον [πηνειός=υφαίνει το νήμα-οδό της αγάπης] και το εκ της σοφίας κινούμενον [αλφειός-πλούτος ψυχικός βιωματικής ανώτερης σοφίας και τέχνης] και τιουτοτρόπως μπορεί να επιφέρει δημιουργικά-καθαρτικά-ηθικοποιητικά-πνευματικά αποτελέσματα επι της ύλης-δημιουργίας και επι του εαυτού του (σώματος-ψυχής-πνεύματος) και επι των συνανθρώπων του.
ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ο συγκεκριμένος Μύθος του καθαρισμού των σταύλων του αυγεία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΖΩΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-11ος [με αντίποδα-αντιπέρα όχθη τον Λέοντα-5ος]
ο υδροχόος έκανε έναρξη εργασιών-πάτησε πόδι-στην θάλασσα το 1962 και το 2004 πάτησε και το 2ο του πόδι στην γη πλέον-οπότε είναι κύριος ουρανού-ψυχής και γης-ύλης
το έργο του ήδη αποκαλύφθηκε-είναι ότι πνευματικά μπορεί κανείς να συλλάβει και κατανοήσει απο τα ονόματα-αρετές-καταστάσεις : ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ αλλά και ΗΡΑΚΛΗΣ-12 ΑΘΛΟΙ-ΑΠΟΘΕΩΣΗ.
η σύλληψη-κατανόηση-γνώση για να είναι αληθινή οφείλει να είναι και βιωματική και κυριολεκτικώς πραγματική-καθημερινή άσκηση-έκφραση παραδειγματική-απόδειξη βεβαιωτική λόγων και έργων,διαφορετικά οδηγείται κανείς σε μονοπάτια και ατραπούς του κακού και του σκότους [αναντιστοιχία λόγων και έργων] δηλαδή της ανειλικρίνειας-υποκρισίας-πλάνης κλπ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=χύνει-διαχέει το ύδωρ το ζων=αλήθεια-τρίτη διαθήκη (όπως ο ιχθύς διέχυσε-διέδωσε-παρέδωσε την Β'διαθήκη)
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ο μέγας παρήγορος-ο ερχόμενος μεσσίας-το πνεύμα της αληθείας,που δεν προσωποποιείται (απρόσωπον-απρόσωπη-οικουμενική αλήθεια) και συνεπώς δεν (θά) είναι άνθρωπος όπως υπήρξε ο χριστός (πρόσωπον-προσωπικότης)
ΗΡΑΚΛΗΣ=ο τύπος του ΝΙΚΗΤΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΤΡΙΤΑΝΘΡΩΠΟΥ που ταυτίζεται με το πρόσωπο του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ σωτήρα-μεσσία της ανθρωπότητος,αυτό θα γίνει καθε άνθρωπος την τρίτη εποχή του Υδροχόου-Παρακλήτου-Αγίου Πνεύματος της Αληθείας .
http://4.bp.blogspot.com/_39eC9ianLf8/R_QEiclx-lI/AAAAAAAAALw/TvtkLp1Y-Dk/s1600/%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25B9+%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582+%25CE%25B2%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582.jpg
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ