Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ονοματίζειν και όχι αναθεματίζειν

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και :
το Ανθρώπινον ον 
Η ΠΕΝΤΑΚΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
το δένδρο της γνώσεως και το δένδρο της ζωής
η άκρα ταπείνωση-ο νυμφίος της ανθρωπότητος
η ενσυνείδηση και υπερσυνείδηση της πνευματικότητος
«ος αν τα ονόματα ειδή, είσεται και τα πράγματα»
(«αυτός ο οποίος θα γνωρίσει-καταφέρνει να γνωρίζει τα ονόματα-την ορθότητα των ονομάτων-το αληθινό περιεχόμενο των όν-ομάτων, θα γνωρίσει-θα είναι σε θέση να αντιληφθεί-επιγνώσει και τα πράγματα-την αληθινή ρίζα-πηγή αίτιο-σκοπό της φύσεως των πραγμάτων-δηλαδή της αληθινής πραγματικότητος που τα δημιούργησε και τον σκοπό σκοπιμότητα που αυτά υπηρετούν)[πλάτωνος κρατύλος-περί ονομάτων]
 1. αλήθεια-αναλήθεια
 2. ελευθερία-δουλεία
 3. ενότης-διαίρεση
 4. αγάπη-ατομικό συμφέρον
 5. αδελφωσύνη-εχθρότης
 6. αλληλεγγύη-εναντίωση
 7. σοφία-πονηρία
 8. δικαιοσύνη-αδικία
 9. ομόνοια-διχόνοια
 10. συμμετρία-αμετρία
 11. συνεισφορά-κλοπή
 12. συνεργασία-αντιπαλότητα
διάλεξα 12 λέξεις-λόγους-αρετές-καταστάσεις και την εναντίωση τους, [εναντιωτικές δυάδες] για να επισημάνω την γνώση αυτών των λόγων-αρετών και αντιαρετών-αντίλογων τους ή και την άγνοια μας [τόσο των μέν όσο και των δε], την βιωματική κατάσταση ή και την ψυχική αστάθεια μας , την πνευματική προσέγγιση ή και την εγωϊστική απομάκρυνση μας απο αυτές.
αλήθεια=α-στερητικό + λήθη =αυτή που δεν υποπίπτει στην λήθη-ύπνο-αδράνεια=που σημαίνει δεν μπορεί να πέσει σε λήθαργο-ύπνο-θάνατο-δεν μπορεί να ξεχασθεί-χαθεί απο την μνήμη και συνεπώς ο άνθρωπος που μετέχει-βίωνει την αλήθεια είναι πανω απόλα ΜΝΗΜΩΝ-νοήμων ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και το τι αυτή λέγει-εντέλλει,με την συγκεκριμένη αλήθεια. με άλλα λόγια η αλήθεια-ως αληθινή αλήθεια, μας καθιστά βιωματικά μνήμονες-νοήμονες του περιεχομένου της-πού είναι η αλήθεια [κάθε αλήθεια-μέλος της αλήθειας] και οδηγεί σε αληθινά δραστήρια-έξυπνα αποτελέσματα.
αλήθεια=α-στερητικό + λανθάνει =αυτή που δεν κάνει λάθος-δεν αστοχεί-δεν αμαρτάνει-δεν παραπλανεί=που σημαίνει ότι ο βιωματικός άνθρωπος της αλήθειας-ο εκ της αλήθειας, δεν είναι δυνατόν να λανθάνει στις επιλογές-εκλογές-διακρίσεις του ως προς το ορθό-το σωστό-το καλό-το ηθικά καλό-το πνευματικά αληθινό-το κατα αλήθειαν-αληθινό- ορθό-δίκαιο-αγαθό, ακριβώς γιατί η αλήθεια τον καθιστά αλάνθαστο-ορθοστατούντα-δικαιοπρακτούντα [στην επιλογή-διάκριση του αυτή που είναι η όντως αλήθεια-το εκ της αλήθειας-της ορθής-εκ του θεού αλήθειας]
αλήθεια=άλη +θεία =κίνηση (άλη) θεία(θεϊκή-εκ του θείου-θεού)=που σημαίνει ότι αυτή αύτη η αλήθεια είναι αποτέλεσμα-εκπόρευση-έκφραση-εκδήλωση αυτού τούτου του θείου-θεού και κατα συνέπεια και ο μέτοχος άνθρωπος της αλήθειας είναι αυτός που κινείται σύμφωνα με την αλήθεια-κατα θείον τρόπο δηλαδή τέλειο-αγαθό-δημιουργικό,αρετές-ιδιότητες του θείου-θεού της αλήθειας.
ΑΛΗΘΕΙΑ=ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ-νοημοσύνη-ΣΟΦΙΑ-ορθότης-ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ-ουρανία .
αν-αλήθεια=άνευ-χωρίς αλήθεια=που σημαίνει ότι η αναλήθεια είναι αυτή που εξ-ορισμού δεν έχει-εμπεριέχει μέσα της οποιανδήποτε αλήθεια και συνεπώς και δεν εκφράζει την αλήθεια αλλά κατι τι το οποίο είναι ψευδαισιακά-ψευδοεμφανισιακά-παραπλανητικά ως αλήθεια ενώ στην πραγματικότητα-φύση της, είναι άρνηση και εναντίωση της αλήθειας, είναι κατι ψευδές που εμφανίζεται ως αληθινό, είναι το φαίνεσθαι δήθεν ως αλήθεια και αληθινή πραγματικότητα ενώ είναι κίβδηλη-πλάνη-παραπλάνηση-ψευδαίσθηση-αντικατοπτρισμός κατα συνθήκην ψευδής, ανύπαρκτη-ανυπόστατη-μη ούσα αν και προσωρινώς και σχετικώς υπάρχουσα-υφιστάμενη και παραπλανητικά επιφέρουσα αποτελέσματα .[φαινομενικά-υλικά και διανοητικά-γνωσιολογικά του καλού,  ενώ πνευματικά είναι το ίδιο το κακό-κακοποιό πνεύμα που εκπορεύευεται-εκπορεύει-εμφανίζεται και παριστάνει δήθεν την αλήθεια και την μόνη υπάρχουσα πραγματικότητα-αλήθεια, ψευδώς ]
αναλήθεια=αρνείται την μνήμη-μνημοσύνη=είναι η λήθη-αδράνεια
αναλήθεια=αρνείται την σοφία-ορθή γνώση= είναι η λανθάνουσα-πεπλανημένη-πεπτωκυϊα.
αναλήθεια=αρνείται την θεία φορά-κίνηση[δύναμη-ισχύς] που είναι η θετική δημιουργική κίνηση=είναι η αρνητική θέση-ανίθεση-καταστροφική φορά-κίνηση .
ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ=ΛΗΘΗ-αδράνεια-ΠΛΑΝΗ-πονηρία-ΑΝΤΙΘΕΣΗ-χάος .
ο άνθρωπος καλείται καθε στιγμή της ζωής του να διακρίνει την αλήθεια απο την αναλήθεια, το ορθόν απο το λανθασμένο, το καλό απο το κακό, το αναγκαίο-χρήσιμο απο το άσκοπο-άχρηστο, το δέον-οφειλομενο απο το άστοχο-παραπλανητικό , το ωραίο-σύμμετρο απο το άσχημο-αμετρο κλπ .
ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΟΡΕΥΣΗ
άνθρωπος-διακρίνων την αλήθεια απο την αναλήθεια-επιλογή της αλήθειας και διαχωρισμός της απο την αναλήθεια-πόρευση και έργα σύμφωνα με την αλήθεια=καθίσταται ημέραν καθήμέραν άνθρωπος ΘΕΤΙΚΟΣ-ΜΝΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΣΟΦΟΣ δηλαδή καθίσταται ο άνθρωπος του θεού-της αλήθειας.
άνθρωπος-αδιάκριτος, μη διακρίνων την αναλήθεια απο την αλήθεια-επιλέγων την αναλήθεια και διαχωριζόμενος απο την αλήθεια-πόρευση και έργα σύμφωνα με την αναλήθεια=ημέραν καθημέραν καθίσταται άνθρωπος ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ-ΜΝΗΣΙΚΑΚΟΣ-ΑΝΟΗΤΟΣ δηλαδή καθίσταται ο άνθρωπος του κακού-της αναλήθειας
η ενσυνείδητη διάκριση ως αρετή-κατάσταση αναλογίζεται με την λυδία λίθο που διακρίνει τις ποιότητες και σχετίζεται-αποκτάται απο τον άνθρωπο ο οποίος τηρεί πάση θυσία στην ζωή του τρείς όρους α) να αγαπά άδολα-αυθόρμητα χωρίς να σκέφτεται-υπολογίζει το ατομικό του συμφέρον β) να παρατηρεί-εξετάζει προσεκτικά-είναι συνετός-νουνεχής στις παγίδες-δέλεαρ-πειρασμούς-προτάσεις του κακού και των συνανθρώπων του για υλιστικές-ευδαιμονιστικές επιλογές-τρόπο ζωής, αυτοελεγχόμενος διαρκώς και γ) να είναι ταπεινός και όχι εγωϊστικός-αλαζονικός και αποφεύγει καθε αυτοπροβολή και φιλοδοξία για εξουσία .σε αντίθετη περίπτωση αντί να δημιουργηθεί η ενσυνείδητη διάκριση επέρχεται-δημιουργείται ασυνείδητη σύγχυση-σκοτασμός-αδιαφάνεια με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη διακρίσεως-διαχωρισμού του κακού απο το καλό εκ μέρους του συγκεκριμένου ανθρώπου-ο οποίος ζή τον αργό αλλά σταθερό ηθικοπνευματικό θάνατο του πρίν τον φυσικό-υλικό θάνατο του.
ΥΦΧΨΥΦΧΨ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: