Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

πνευματικοί αναβαθμοί ζωής

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
[ ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ελεγεία ζωής ]
η ζωή άνθρωπος 
δημιουργημένη δυνατότητα
αυτοδημιουργούμενης πνευματικής ζωής
η εσταυρωμένη ζωή
νήστις υπομένουσα ζωή
η ενταφιασμένη ζωή
προσευχομένη σιγώσα ψυχή
η αναστημένη ζωή
εγρηγορούσα ταπεινοφρονούσα πνοή
 οοοοοοοοοοοοο
η φυσική ζωή άνθρωπος
νικάται απο τον θάνατο-θανατούται
η ηθική ζωή άνθρωπος
παλεύει με τον θάνατο-αντρειούται
η πνευματική ζωή άνθρωπος
νικά τον θάνατο-πνευματούται
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΛΛΛΛΛΛΛΛ

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Πάσχα Λαμπρινό

φυσική έκλειψη ηλίου
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η καθημερινή κυριολεκτική βιωματική κατανόηση και πρακτική εξάσκηση-εφαρμογή του ΠΑΣΧΑ-δηλαδή της βάδισης της ηθικής οδού και του πνευματικού περάσματος(διέλευση της πύλης) του κάθε ανθρώπου απο τον εγωϊσμό-ατομισμό-ατομικό συμφέρον στην αλληλέγγυο κοινωνία των ανθρώπων αδελφών και την άδολη αλτρουϊστική δωρεάν διάθεση των ατομικών δυνάμεων προς το κοινωνικό σύνολο και την οικουμένη-οικουμενική ανθρωπότητα,έχει-χρειάζεται ορισμένες προϋποθέσεις .
ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΗΘΙΚΟ ΠΑΣΧΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ-ΕΙΝΑΙ :
η Π-ροσπάθεια πνευματικής θε-ομοιώσεως και διανοητικής αυτο-γνωσίας(αυτο-τελείωση)
η Α-ποδοχή και Αγάπη του έργου του θεού,διαμέσω του Ανθρώπου-εαυτού
η Σ-υγχώρηση(άφεση)του Συνανθρώπου-εχθρού
η Χ-αμήλωση του εγώ-ϊσμού(αυτο-ταπείνωσης)
η Α-νάληψη της συν-ευθύνης και συν-μετοχής και συν-εργασίας στο έργο αυτό,που είναι το ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ Π-Α-Σ-Χ-Α (που προϋποθέτει-συνεπάγεται πόνους-θλίψεις-θυσίες-σταυρώσεις καθημερινές ακριβώς εξαιτίας του ότι υπάρχει όντως ειλικρινής προσ-πάθεια και αγώνας ηθικής ανόρθωσης-μεταμόρφωσης  και πνευματικής ανέλιξης-πνεύματωσης)
δηλαδή : η Π-νευματική
Α-νόρθωση-Ανάσταση του (κάθε)Ασώτου Ανθρώπου
η Σ-υμμετοχή Στο Σώμα του Σωτήρος-ιησού
η Χ-άρις Χ-ριστού-και Χάριν
της Α-λήθειας του  Α-νθρώπου-Ανθρωπότητος
το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ είναι :
Π-νεύμα-Πατρός Θεού
Α-γάπης-Λόγου
Σ-οφίας-Αγίου Πνεύματος
Χ-άριτος-Ιησού
Α-ληθείας-Χριστού
"πνεύμα ο θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν"(ιωα 4-24)
(ο θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα-πνευματικά οφείλουν να τον προσκυνούν οι άνθρωποι)
συνεπώς "πνευματική θε-ομοίωση" σημαίνει "πνευματική αληθο-ποίηση" και "διανοητική αυτογνωσία" σημαίνει "ενσυνείδητη κατανόηση-επίγνωση" της συνεργασία θεού -ανθρώπου και του επι της γης πασχα-λινού έργου τους (που είναι η μετουσίωση του ατομικού σε καθε άνθρωπο και συνολικού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα-κόσμο πνεύματος του κακού σε πνεύμα θεού-όμοιο θεού διαμέσου των θετικών πράξεων καλού και μετανοητικών πράξεων του κακού ,ατομικά απο κάθε ανθρώπινο ον και συνολικά απο όλη την ανθρωπότητα ).(η συμβολική αλχημική μετουσίωση-μεταστοιχείωση του μολύβδου-κακού σε χρυσό-καλό απο κάθε μαθητή-μεμυημένο-μάγο-αλχημιστή)
τέλος ο αγαπών και σοφιζόμενος στην αλήθεια του θεού άνθρωπος, ζει πορευόμενος το πάσχα αφενός μεν στην έρημο του υλικού κόσμου,(πνεύμα πονηρού πειρασμού ) ποιών καθημερινή χρήση της υπομονής-σιωπής-ταπεινοφροσύνης και αφετέρου δε στον πνευματικό παράδεισο που είναι το εντός του πνεύμα του θεού, ποιών χρήση της πίστεως-αγάπης-σοφίας.
ΠΑΣΧΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟ είναι :
Π-νεύμα=Πνευματικός Παράδεισος
Α-νθρώπου=Αγαπώντος Αλλήλους
Σ-οφού=Συνεργούντος Σχέδιον Σωτηρίας(ιησούς=σημαίνει σωτήρ)
Χ-ριστού=Χρισμένου Χάριν Χριστού
Α-νάπαυσις=Ανάτασις-Ανάστασις-Αποκατάστασις
Σας εύχομαι Καλό και Ευλογημένο Πνευματικό Πάσχα
και την Ανάσταση Χριστού
http://www.ihnilatis.gr/files/upload/T1.png
ΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ