Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

πνευματικοί αναβαθμοί ζωής

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
[ ΜΕΤΑΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ελεγεία ζωής ]
η ζωή άνθρωπος 
δημιουργημένη δυνατότητα
αυτοδημιουργούμενης πνευματικής ζωής
η εσταυρωμένη ζωή
νήστις υπομένουσα ζωή
η ενταφιασμένη ζωή
προσευχομένη σιγώσα ψυχή
η αναστημένη ζωή
εγρηγορούσα ταπεινοφρονούσα πνοή
 οοοοοοοοοοοοο
η φυσική ζωή άνθρωπος
νικάται απο τον θάνατο-θανατούται
η ηθική ζωή άνθρωπος
παλεύει με τον θάνατο-αντρειούται
η πνευματική ζωή άνθρωπος
νικά τον θάνατο-πνευματούται
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΛΛΛΛΛΛΛΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: