Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

η αληθινή πνευματική ελευθερία

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες και :
Η ΠΕΝΤΑΚΤΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
το Ανθρώπινον ον
ο ιησούς χριστός διδάσκων την αλήθεια στους ανθρώπους έλεγε :
ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε, και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας .
(Ιωα. 8:31-32 )
και γνώσεσθε=γνώσις
την αλήθεια=αλήθεια
και η αλήθεια ελευθερώσει=ελευθέρωση-ελευθερία
υμάς=εσάς=άνθρωποι-ανθρωπότητα
Γνώσις=Γ
Αλήθεια=Α
Ελευθερία=Ε
Υμάς=Υ
(υμάς=Ανθρωποι=Α)
ΑΕΓ=1,5,3=153 (αριθμός του Υδροχόου-παρακλήτου-αγίου πνεύματος και της ελλάδας και του νέου ανθρώπου-τριτανθρώπου)
Υ=20 (αριθμός της κρίσης και ως εξαυτής της αναγέννησης) (Υδροχόος Υδρία Υδωρ=Υετός= κατακλυσμός )
η γνώσις της αλήθειας απο τον άνθρωπο θα γίνει-γίνεται ήδη στην εποχή του αγίου πνεύματος (153=ΑΕΓ) την αποκαλούμενη και Υδροχοϊκή εποχή (Υ=20) η οποία θα αρχίσει-άρχισε τον 20ο αιώνα (1961-2) για τους Ανθρώπους της γης(ΓΑ=γη-Υλη) .(η προφητική αυτή αλήθεια του ιησού εκπληρώνεται με ακρίβεια και συνέπεια για όλους όσους τον πίστευαν-και όχι όσους αμφέβαλλαν-απιστούσαν: "ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους ....και γνώσεσθε την αλήθεια...." .το ίδιο ακριβώς γίνεται και σήμερα-η πίστις προς την αλήθεια-ιησού χριστό είναι η προϋπόθεση της γνώσεως της αλήθειας-της Γ' διαθήκης (Γ'=α+β+γ) και της απελευθέρωσης απο το κακό και το εγώ[ϊσμό] και τον κόσμο.)
τότε-τον 20ο αιώνα(Υ) θα γίνει-έγινε η έναρξη της Γ' εποχής του αγίου πνεύματος-της αληθείας (παράκλητος-υδροχόος) και θα δοθεί-δόθηκε η Γ' διαθήκη του θεού απο την μητέρα όλων των ανθρώπων την ΕΥΑ (Γ'=τρίτη επανεμφάνιση=α'=αδάμ-εύα και β'=εύα-μαρία παρθένος αγάπη και γ'=σοφία μήτηρ πνεύματος)
η γνώση της Γ'παρακλητικής-υδροχοϊκής αλήθειας (Α-Ε-Γ=1Α=ΠΑΤΗΡ/5Ε=ΛΟΓΟΣ/3Γ=ΠΝΕΥΜΑ) απο τον άνθρωπο θα σημάνει πολύ ευκολότερα-γρηγορότερα και την απ-ελευθέρωση του απο το κακό και ταυτόχρονα και την αληθοποίηση-υιοποίηση (Υ=Α) του απο τον θεό-ο οποίος είναι η ενιαία-δυαδική-τριαδική Αλήθεια (Α=ΑΕΓ=153) (αρχή Γένεση-μέσον Ευαγγέλια- τέλος Αποκάλυψη)
"και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας"
άνθρωποι-ανθρωπότητα και κόσμος-γη
Αλήθεια
πνεύμα
Ι
Ι
               ύλη-Υμάς------ ΧΡΙΣΤΟΣ --------Γνώσεσθε-νόηση
Ι
Ι
Ελευθερώσει
ψυχή

Α-Δ-Α-Μ / ΚΟΣΜΟΣ
Αρκτος-βορράς
πνεύμα
Ι
Ι
               ύλη-Δύση------Α-Δ-Α-Μ-ΚΟΣΜΟΣ-------Ανατολή-διάνοια  
Ι
Ι
Μεσημβρία-νότος
ψυχή
"και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας"
ΑΛΗΘΕΙΑ=Ο ΘΕΟΣ
ΓΝΩΣΕΣΘΕ=ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ
ΥΜΑΣ=ΟΛΟΥΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ-ΚΟΣΜΟ (γη)
ο θεός :
η αλήθεια-η ελευθερώτρια
ο άνθρωπος :
η γνώσις της αλήθειας η οποία ελευθερώνει-θα ελευθερώσει απο το κακό όλους τους ανθρώπους-την ανθρωπότητα της γης και το περιβάλλον του κόσμου
το κακό :
η άρνηση του καλού-της αλήθειας (αναλήθεια-ανελευθερία-σκότος)
1=αλήθεια
2=δισυνθετότητα καλού(διάκριση) και κακού(διαχωρισμός)
3=γνώση της αλήθειας περί του καλού και του κακού της ανθρώπινης φύσης και της φύσης-κατάστασης του κόσμου(ενσυνείδητη βιωματική πνευματική γνώση της αλήθειας και επιλογή του καλού και μετάνοια του κακού)
4=ελευθέρωση όλων των ανθρώπων απο το κακό τους και ενεργοποίηση του καλού τους και ελευθέρωση του περιβάλλοντος του κόσμου στα 4 σημεία της γης (ελευθερία εξωτερική-κόσμος και εσωτερική-εαυτός)
"και γνώσεσθε την (5πλή) αλήθεια-τον χριστό-παράκλητο και η αλήθεια-του χριστού-παρακλήτου ελευθερώσει-απο το κακό υμάς-όλους εσάς-εμάς τους ανθρώπους της γης-κόσμου"
1-την αλήθεια=για τον θεό(πιστεύω-προσεύχω)
2-την αλήθεια-για την πραγματικότητα του ανθρώπου-κόσμου=το κακό(προσέχω-υπομένω)
3-την αλήθεια της δισύνθετης φύσης του ανθρώπου-κόσμου=το σχέδιο επανόδου του κακού μετουσιωμένου σε καλό, στον θεό,διαμέσου του (έργου του) ανθρώπου(γνωρίζω-διακρίνω)
4-την αλήθεια για το νόμο της ανταπόδοσης του καλού και του κακού στις πράξεις του ανθρώπου (διότι πως αλλιώς θα πραγματοποιείτο η επιτυχία του σχεδίου της επανόδου.(βιώνω-συγχωρώ)
5-την αλήθεια της τελικής αποκατάστασης του κόσμου και του ανθρώπου και εν τέλει του πνεύματος του θεού.(ενώνω-ταπεινοφρονώ)
ςςςςςςςςςςςςς
ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξ
ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ