Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΑΣ η ευλογία των εθνών

 Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η ελλάδα ως χώρα και οι έλληνες ως λαός προωρίστηκαν απο τον θεό να γίνουν ο νέος προμηθέας-οι νέοι τριτάνθρωποι προμηθείς,που θα συλλάβουν-αποκαλύψουν-μεταδώσουν το φώς της αλήθειας της τρίτης εποχής του ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (και)ΣΗΜΕΡΑ(παρότι δια μέσω αυτής θα εκδηλωθούν και οι 12 αστερισμοί-αρετές)(είναι η ίδια περίπτωση με την εποχή του ΙΧΘΥ-χριστού-τον χριστό-και την χώρα του ισραήλ)

ΥΔΡΟΧΟΟΣ=
α]ο (εκλεκτός)άνθρωπος
β]ο κεράμιον
γ]ύδατος
δ]βαστάζων (και διαχέων απο τον αέρα ψηλά το ύδωρ το ζων)
άνθρωπος=πυρ-πνεύμα
κεράμιον=γη
ύδατος=ύδωρ
βαστάζων=αήρ

ΕΛΛΑΣ=
ΕΛ=θείος-ΕΛιος=πύρ (και μάλιστα ηλιακόν και θείον ηλιακόν)
λάς=λίθος-πέτρα=γη (και μάλιστα έμπεδον-πέτρινη γη)
λάς=(αναγραμματίζεται)=άλς=θάλασσα=ύδωρ(και μάλιστα αλατισμένο=πύρινο)
ελλάς=η κατεξοχήν χώρα του λόγου-λογικής και της νοημόνου (νούς) ανθρώπινης σοφίας=αήρ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΕΛΛΑΣ=ΠΥΡ-ΑΗΡ-ΥΔΩΡ-ΓΗ='Γ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΟΙ 3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΗΚΕΣ
Ο ΚΡΙΟΣ='Α ΕΠΟΧΗ=ΝΟΜΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΕΣ(ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ)-ο νόμος της ανταπόδοσης
Ο ΙΧΘΥΣ='Β ΕΠΟΧΗ=ΛΟΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ-η αγάπη του θεού
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ='Γ ΕΠΟΧΗ=ΤΡΟΠΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-η σοφία του θεού
Η 3Η ΕΠΟΧΗ=3 ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΜΑΖΙ(Γ=Α+Β+Γ)
ΥΔΡΟΧΟΟΥ 'Γ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ=Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΥΜΑ=
Π-Ν=ΠΟΙΜΗΝ-[ΠΑΝ(ΑΓΙΑ)]-Ν-ΟΜΟΣ(ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ)
Ε-Υ=Ε-ΛΛΑΣ Υ-ΔΡΟΧΟΟΣ-ΕΥ-ΓΓΕΛΙΑ(ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΑΠΗ)
Μ-Α=ΜΑ-ΡΙΑ-ΜΗΤΗΡ=ΜΥΗΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΥΗΣΗ-(ΜΑΘΗΤΕΙΑ) ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ (ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΑΓΑΠΗ)
ΠΝ=ΠαρθενώΝ-Ναός(σύμβολο του πνεύματος και ταυτισμένος με την ελλάδα)
ΕΥ=Ελλάς-Υδροχόος
ΜΑ=Μήτηρ Αλήθεια-Μύηση Αλήθειαν(ΜΑία)
συνεπώς συμπεραίνεται :ΠΝΕΥΜΑ=ΕΛΛΑΣ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ και
ΠΝΕΥΜΑ=ΕΛΛΑΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΠΟΙΜΗΝ-ΝΟΜΟΣ=ΜΗΤΗΡ ΜΑΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΥΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ(ΜΕΝΑΧΕΜ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑ=ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΑΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΑΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΜΗΤΗΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΜΥΗΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΝ .

ΕΛΛΑΣ=
Ε=5
Λ=11
Λ=11
Α=1
Σ=18

ΕΛ=5-11=115
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115
Λ=11=ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΕΝ(1-1=2)(Λ=2 ΣΚΕΛΗ 'Η 2 ΑΚΤΙΝΕΣ)
ΑΣ=1-18=118
ΧΡΙΣΤΟΣ=118

ΕΛΛΑΣ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ=ΔΥΑΔΙΚΟ ΕΝ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=Γ' ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ=ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ=Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ=1-ΝΟΜΟΣ-2-ΛΟΓΟΣ-3-ΤΡΟΠΟΣ=1-ΝΟΜΟΣ-2-ΑΓΑΠΗ-3-ΣΟΦΙΑ=1=ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ Η ΑΛΗΘΕΙΑ + 2-Ο ΧΡΙΣΤΟΣ-Η ΑΓΑΠΗ + 3-Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ Η ΣΟΦΙΑ.

ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ=153
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=153
Ε=5=1!+2!=3!+4!+5![παραγοντικοί αριθμοί]=1+2+6+24+120=153
1=αλήθεια-πατήρ-ισχύς
5=αγάπη-λόγος-θέληση
3=σοφία-πνεύμα-φαντασία
1=μονάς=θεός
5=πεντάς=άνθρωπος
3=τριάς=πνεύμα (θεού-ανθρώπου)
1=ενωμένη ανθρωπότης
5=συμμέτοχη κοινωνία
3=ισχύουσα πνευματικότης
1=μία αλήθεια-του θεού
5=πενταπλή αλήθεια-για τον άνθρωπο
3=3 διαθήκες-εποχές-για τον κόσμο-ανθρωπότητα

ΕΛΛΑΣ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ=3Η ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΛΛΑΣ=Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΣ=Ο ΠΟΙΜΗΝ-ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΕΛΛΑΣ=Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΣ=Ο ΘΕΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΟΜΦΑΛΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ-ΚΟΣΜΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

προφητείας το ανάγνωσμα 1

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η δεκάς-κάθε δεκάς ενός αιώνα[100 χρόνια=10χ10] είναι πολύ σημαντική διότι κλείνει την προηγούμενη και προετοιμάζει την επόμενη .επιπροσθέτως κάθε πρώτη τριετία της κάθε εννεάδος της δεκαδικής κλίμακας των αριθμών είναι πολύ σημαντική διότι εμπεριέχει και περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο της εννεάδος-δεκάδος .
ΤΑ ΕΤΗ
2010=έτος 10ον του 21ου αιώνα=10
2011=11
2012=12
2013=13
10=κ-άππα=Κ
11=λ-άμβδα=Λ
12=μί=Μ
13=νί=Ν

Κ-Λ-Μ-Ν
 τα σύμφωνα σχηματίζουν τον σκελετό-σπονδυλική στήλη της λέξης-λόγου :
ΚαΛουΜεΝος
ΚΑ
ΛΟΥ
ΜΕ
ΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ=είναι αυτός που είναι καλούμενος-καλεσμένος-αυτός που καλείται διαρκώς να έρθει-σπεύσει προς βοήθεια μου-μας και είναι ο ΑΠΟ-καλούμενος ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ-ΠΑΡΗΓΟΡΟΣ (εκ του καλέω-καλώ και παρα-καλέω να έρθει για να με παρηγορήσει και συνηγορήσει υπέρ της αδικίας-πόνου κλπ που πάσχω-υφίσταμαι)
αποκ:ΙΘ-11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολε­μεῖ. 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. ....καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.
και

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,
και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν .

2010-11-12-13
Κ-Λ-Μ-Ν
σχηματίζουν οσαύτως την λέξη-λόγο :
ΚαΛαΜοΝ
ΚΑ
ΛΑ
ΜΟ
Ν
την ΚΑΛΑΜΟΝ=την ράβδο την κατασκευασμένη απο την κάλαμον-το καλάμι [την καλαμένια ράβδο για ψάρεμα ή ποίμανση](ΙΧΘΥΣ-ΑΡΝΙΟΝ)
δηλαδή ΤΑ ΕΤΗ :
Κ-Λ-Μ-Ν=πρόκειται να έρθει ο ΚαΛούΜεΝος-ΚαΛεσΜέΝος ο οποίος θα κρατάει ράβδον από  ΚαΛαΜοΝ [με σκοπό και έργο να αλιεύσει μαθητές-ιχθείς και να ποιμάνει μαθητές πρόβατα λογικά , αλλά και να παραδώσει ράβδον κάλαμον σε όλους όσους αυτοκαταστούν αληθινοί μαθητές-ακόλουθοι της αγάπης [χριστός] και της σοφίας του [παράκλητος]. [Καλούμενος-Σωφία-ο απο-καλούμενος-παράκλητος=ποιμήν-αλιεύς ως ο χριστός ]
ΚΑΙ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ράβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·. (ΙΑ´-αποκάλυψη ιωάννη)
[ο άγγελος δίνει στον ιωάννη κάλαμον όμοιον με ράβδο-σκήπτρο]
αλλά και
«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου, δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών 27 και ποιμανεί αυτούς εν ράβδω σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσεται, 28 ως καγώ είληφα παρά τού Πατρός μου».(αποκ.Β-26-28)  
[κάθε άνθρωπος που θα νικήσει το κακό-όπως ο χριστός 
θα του δοθεί σιδερένια ράβδος με την οποία θα ποιμαίνει τα έθνη]
ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.....5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ·  
[ο "άρρενας"-το πνεύμα της σοφίας-αλήθειας που γέννησε η μεγάλη γυναίκα του ΙΒ-12ου κεφαλαίου της αποκάλυψης προωρίζεται όταν "μεγαλώσει-ανδρωθεί" να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά] [όταν πιστεύω-οδηγούμαι απο μια αλήθεια αυτή είναι ο οδηγός-ποιμένας μου]
 αποκ.ΚΑ/15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ἴσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου.
[ο άγγελος που μετράει την πόλη-αγία ιερουσαλήμ κρατάει χρυσή ράβδο]
 
ράβδος καλαμένια=άνθρωπος θεληματικός μαθητής της αλήθειας=αγάπη
ράβδος σιδερένια=άνθρωπος ισχυρός διδάσκαλος της αλήθειας=σοφία
ράβδος χρυσή=ουράνιος άγγελος και ισάγγελος άνθρωπος=αλήθεια
 
2010-11-12-13=Κ-Λ-Μ-Ν
Κ-Λ=ΚΛείς=η κλείδα-το κλειδί (ΚαΛόν)
Μ-Ν=ΜέΝει-ΝέΜει=ΜοΝάς-ΝόΜος
τα έτη 10+11+12+13=46 
(α=1... ω=24) 
θεός=46 ελλάς=46 δώρα=46
(αυτό λέει και ο παρθενών με τούς 46 κίονες του)
Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ-Ο ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΟΝ ΕΧΕΙ-ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ,ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΑΒΙΔ-ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΕΙΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΕΙ , ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΚΛΕΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΣ=1 ΤΟΥ ΘΕΟΥ=Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΕΠΤΑΔΑ=7
[μονάς-μένει αιωνίως και νόμος-νέμει καθήκοντα-υποχρεώσεις και δικαιώματα-δώρα]
αποκ.Γ-7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει·
----------
σήμερα τι βλέπουμε-ακούμε-βιώνουμε παγκοσμίως ;
από την μία πλευρά
πόλεμος συμφερόντων-χρήματα κερδοσκόπων/αγορών
απο την άλλη πλευρά
φτώχια-πείνα-ανεργία-αδικία
όλα μαζί συνθέτουν την τριπλή ΚΡΙΣΗ υλικά-ηθικά-πνευματικά
η ΒΙΑ-ΒΙΑ-ΒΙΑ
είναι κυριαρχούσα στις σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν διαρκώς την αδικία-ανισότητα και την ψευδολογία-αναλήθεια και την παραπλάνηση-σύγχυση και την κλοπή-αρπαγή των υπαρχόντων τους και την υποβάθμιση της ζωής-αξίας-προσωπικότητος-δικαιωμάτων τους.
και όμως ότι φαίνεται εξωτερικά ή κάνει πάταγο-θόρυβο ή αναμοχλεύει τις αισθήσεις , δεν είναι και η αλήθεια αλλά το υποκατάστατο της δηλαδή το παραπλανητικό προσωπείο του απρόσωπου πνευματικού κακού το οποίο επηρρεάζει αρνητικά-διαχωριστικά τους ανθρώπους-τον καθένα μας οι οποίοι αντί να αγαπήσουμε αλλήλους μισούμε αλλήλους-εχθρευόμαστε-εναντιωνόμαστε αλλήλους προς δόξαν και επικράτηση του απρόσωπου πνευματικού κακού στην ανθρωπότητα(που έργο και σκοπός του είναι ο όλεθρος η βία και η καταστροφή του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του)(πόλεμος-αδικία-εκμετάλλευση-υποκρισία-εγκληματικότητα-αμετρία-ασχήμια-πλάνη-μίσος και σπαραγμός-φόνοι-φαρμακείες-λιμοί-σεισμοί-καταποντισμοί κλπ)
Κ-Λ-Μ-Ν
η οφειλή του κάθε ανθρώπου και όλης της ανθρωπότητας συνολικά παραμένει-για την πνευματική υποδοχή του πνεύματος του παρακλήτου-καλουμένου Η ΣΩΦΙΑ-ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  και είναι :
το Κ-αλόν=το ηθικόν-παρέχετε το καλόν δωρεάν-εν αγάπη
το Λ-ογικόν=η ισότητα-ποιείτε-ενεργείτε την δικαιοσύνη-εν σοφία
η Μ-νήμη-Μύηση στην αλήθεια=η πίστις-πιστεύετε στον θεό-εν αλήθεια
ο Ν-όμος θεού=αγαπάτε αλλήλους-εν αμοιβαιότητι(νουνεχές)
και τότε άνθρωποι θάρθει ο απο-ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ παράκλητος-πνεύμα για να σας παραδώσει την ΚΑΛΑΜΟΝ και την ΚΛΕΙΔΑ του ΝΟΜΟΥ της ΜΟΝΑΔΟΣ ( ο παράκλητος-πνεύμα πάντοτε έρχεται προς τον άνθρωπο-ανθρωπότητα ως χάρις και σοφία δηλαδή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ αποκάλυψις προφητική της αλήθειας του θεού )
(μ-ο-ν-ά-ς=α-μ-ν-ό-ς=ο χριστός-αρνίον ="ίδε ο αμνός του θεού"=ο σωτήρας-ιησούς)
(ν-ό-μ-ο-ς=μ-ό-ν-ο-ς=ένας και μοναδικός=“να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου"(παλαιά διαθήκη)=αγαπάτε αλλήλους(καινή διαθήκη)
τέλος Α' μέλους
ΝΝΝΝΝ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ