Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΑΣ η ευλογία των εθνών

 Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
η ελλάδα ως χώρα και οι έλληνες ως λαός προωρίστηκαν απο τον θεό να γίνουν ο νέος προμηθέας-οι νέοι τριτάνθρωποι προμηθείς,που θα συλλάβουν-αποκαλύψουν-μεταδώσουν το φώς της αλήθειας της τρίτης εποχής του ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (και)ΣΗΜΕΡΑ(παρότι δια μέσω αυτής θα εκδηλωθούν και οι 12 αστερισμοί-αρετές)(είναι η ίδια περίπτωση με την εποχή του ΙΧΘΥ-χριστού-τον χριστό-και την χώρα του ισραήλ)

ΥΔΡΟΧΟΟΣ=
α]ο (εκλεκτός)άνθρωπος
β]ο κεράμιον
γ]ύδατος
δ]βαστάζων (και διαχέων απο τον αέρα ψηλά το ύδωρ το ζων)
άνθρωπος=πυρ-πνεύμα
κεράμιον=γη
ύδατος=ύδωρ
βαστάζων=αήρ

ΕΛΛΑΣ=
ΕΛ=θείος-ΕΛιος=πύρ (και μάλιστα ηλιακόν και θείον ηλιακόν)
λάς=λίθος-πέτρα=γη (και μάλιστα έμπεδον-πέτρινη γη)
λάς=(αναγραμματίζεται)=άλς=θάλασσα=ύδωρ(και μάλιστα αλατισμένο=πύρινο)
ελλάς=η κατεξοχήν χώρα του λόγου-λογικής και της νοημόνου (νούς) ανθρώπινης σοφίας=αήρ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΕΛΛΑΣ=ΠΥΡ-ΑΗΡ-ΥΔΩΡ-ΓΗ='Γ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΟΙ 3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ-ΔΙΑΘΗΚΕΣ
Ο ΚΡΙΟΣ='Α ΕΠΟΧΗ=ΝΟΜΟΣ-ΠΡΟΦΗΤΕΣ(ΝΟΜΟΘΕΤΕΣ)-ο νόμος της ανταπόδοσης
Ο ΙΧΘΥΣ='Β ΕΠΟΧΗ=ΛΟΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ-η αγάπη του θεού
Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ='Γ ΕΠΟΧΗ=ΤΡΟΠΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-η σοφία του θεού
Η 3Η ΕΠΟΧΗ=3 ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΜΑΖΙ(Γ=Α+Β+Γ)
ΥΔΡΟΧΟΟΥ 'Γ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ=Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΥΜΑ=
Π-Ν=ΠΟΙΜΗΝ-[ΠΑΝ(ΑΓΙΑ)]-Ν-ΟΜΟΣ(ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ)
Ε-Υ=Ε-ΛΛΑΣ Υ-ΔΡΟΧΟΟΣ-ΕΥ-ΓΓΕΛΙΑ(ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΓΑΠΗ)
Μ-Α=ΜΑ-ΡΙΑ-ΜΗΤΗΡ=ΜΥΗΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΥΗΣΗ-(ΜΑΘΗΤΕΙΑ) ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ (ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΑΓΑΠΗ)
ΠΝ=ΠαρθενώΝ-Ναός(σύμβολο του πνεύματος και ταυτισμένος με την ελλάδα)
ΕΥ=Ελλάς-Υδροχόος
ΜΑ=Μήτηρ Αλήθεια-Μύηση Αλήθειαν(ΜΑία)
συνεπώς συμπεραίνεται :ΠΝΕΥΜΑ=ΕΛΛΑΣ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ και
ΠΝΕΥΜΑ=ΕΛΛΑΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΠΟΙΜΗΝ-ΝΟΜΟΣ=ΜΗΤΗΡ ΜΑΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΜΥΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ(ΜΕΝΑΧΕΜ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΜΕΣΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ)
ΠΝΕΥΜΑ=ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΑΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΑΣ-ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΜΗΤΗΡ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΜΥΗΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΝ .

ΕΛΛΑΣ=
Ε=5
Λ=11
Λ=11
Α=1
Σ=18

ΕΛ=5-11=115
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=115
Λ=11=ΔΥΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ-ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΕΝ(1-1=2)(Λ=2 ΣΚΕΛΗ 'Η 2 ΑΚΤΙΝΕΣ)
ΑΣ=1-18=118
ΧΡΙΣΤΟΣ=118

ΕΛΛΑΣ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ=ΔΥΑΔΙΚΟ ΕΝ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=Γ' ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ=ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ=Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ=1-ΝΟΜΟΣ-2-ΛΟΓΟΣ-3-ΤΡΟΠΟΣ=1-ΝΟΜΟΣ-2-ΑΓΑΠΗ-3-ΣΟΦΙΑ=1=ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ Η ΑΛΗΘΕΙΑ + 2-Ο ΧΡΙΣΤΟΣ-Η ΑΓΑΠΗ + 3-Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ Η ΣΟΦΙΑ.

ΥΔΡΟΧΟΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ=153
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ=153
Ε=5=1!+2!=3!+4!+5![παραγοντικοί αριθμοί]=1+2+6+24+120=153
1=αλήθεια-πατήρ-ισχύς
5=αγάπη-λόγος-θέληση
3=σοφία-πνεύμα-φαντασία
1=μονάς=θεός
5=πεντάς=άνθρωπος
3=τριάς=πνεύμα (θεού-ανθρώπου)
1=ενωμένη ανθρωπότης
5=συμμέτοχη κοινωνία
3=ισχύουσα πνευματικότης
1=μία αλήθεια-του θεού
5=πενταπλή αλήθεια-για τον άνθρωπο
3=3 διαθήκες-εποχές-για τον κόσμο-ανθρωπότητα

ΕΛΛΑΣ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ=3Η ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΕΛΛΑΣ=Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΛΑΣ=Ο ΠΟΙΜΗΝ-ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
ΕΛΛΑΣ=Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΣ=Ο ΘΕΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΟΜΦΑΛΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ-ΚΟΣΜΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: