Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΑΣ η ευλογία των εθνών-2

 Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
δες καί
αριθμοσοφική κατανόηση των στοιχείων του ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΣ
μέσα απο την διερεύνηση των ταρώ
Ε Λ Λ Α Σ=5 11 11 1 18
5 =ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΩΝ ΔΙΟΣ
5: ο ιεροφάντης-πάπας=ο πατήρ θεών και ανθρώπων,βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων,ο διδάσκαλος ουράνιων και γηϊνων ανθρώπων- διδασκάλων =η σοφία του θεού- πνεύματος-η άκρα ταπείνωση/η αρετή της ταπεινοφροσύνης-ο πανίσχυρος ουράνιος ζεύς (1-ΖΕΥΣ ΠΑΤΗΡ-2-ΟΥΡΑΝΙΟΣ-3-ΓΗΪΝΟΣ)
11=ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΥΜΑΜΙΣ ΔΙΑΧΕΟΥΣΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ ΔΩΡΑ ΔΙΟΣ
(εξού και ο 11 αριθμός παρίσταται 2 φορές-δυαδικά-διπολικά)
11: η ισχύς- η δύναμις=το ανθρώπινο πνεύμα=φαντασία-θέλησις-ισχύς=το αληθινό-κυριολεκτικό ανθρώπινο πνεύμα-όν (σε σχέσι με το εγώ),η μεγάλη δύναμις-πίστις-στην ισχύ της αλήθειας του ανθρώπινου πνεύματος-όντος-εγώ όταν αυτό πνευματοκρατείται, οι δυνάμεις του ανθρώπινου πνεύματος (που είναι το πνεύμα του καλού-θεού εντός του ανθρώπου) κατισχύουν του κακού και του κόσμου=ο πιστός-ισχυρός άγγελος-οδηγός/ποιμήν του ανθρώπου (πνεύμα κατισχύον) = η αμαζόνα άρτεμις 
1=ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΩΡΟΔΟΤΗΣ(δότης δώρων διός)
1: ο θαυματοποιός-ο μαθητευόμενος μάγος=ο μαθητής=μυούμενος-μεμυημένος-μύστης=Ο ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ-ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ο ήρωας ηρακλής-κάθε αναζητητής-βιωματικός αυτοπνευματούμενος άνθρωπος, (εκλεκτος) ο οποίος ετοιμάζεται-γιατί έχει τις φυσικές-ψυχικές και πνευματικές δυνατότητες και προδιαγραφές-τον χαρακτήρα-τις αρετές,να επιτελέσει τους 12 άθλους-ΤΟ ΈΡΓΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ (ΗΡΑΚΛΗΣ:έχει τις προδιαγραφές του ουράνιου ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ και του γηϊνου ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ)
(σημ:Α=όλα τα αρκάνια χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες "όντων"α) αυτά τα όντα που είναι ουράνια-ανθρώπινα επι της γης και υπηρετούν τον καθε αναζητητή της αλήθειας και καθε ανθρώπινον όν-όλη την ανθρωπότητα-κόσμο-γη και β) αυτά που επιθυμούν-θέλουν να πορευθούν-αθληθούν στον καλόν αγώνα της μετουσίωσης του κακού σε καλό δηλαδή της ατομικής αυτοτελείωσης τους ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία που αυτό θα επιφέρει κάποτε την βασιλεία του θεού στην κοινωνία-ανθρωπότητα-κόσμο και που θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση του ανθρώπου στον θεό-με την θέωση του) σημ:Β=όλα τα ταρώ-αρκάνια του ταρώ αφορούν τον άνθρωπο-ανεξαρτήτως φύλου,δεν είναι-δεν αφορούν θήλεα ή άρρενα με την έννοια της ιδιαίτερης φύσης αλλά αφορούν το έργο και τα στάδια-σταθμούς-την προσαρμογή-μεταμόρφωση του αναζητητή της αλήθειας καθε φορά.
18=ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ ΔΙΚΗ
18: η σελήνη= η πανσέληνος κόρη, το νυκτερινόν ουράνιον φώς,η δια των 2 ποταμών-ουράνιων αιθεροψυχικών ρευτών ψυχοτρέφουσα και συντηρούσα την μητέρα γη ,η μοναδική αξία της ουράνιας κόρης-οι μαγνητικές-φυσικές-αναζωογονητικές δυνάμεις-αρετές της σελήνης που φωτίζει στο σκότος-εμψυχώνει-αναζωογονεί-ρευτοποιεί-ενυδατώνει-πλημυρίζει-καλεί σε φυσικά-κατα φύση έργα-ζωή(πνεύμα εμψυχωτικό)= η ουρανία εμψυχώτρια άρτεμις
Ε Λ Λ Α Σ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΩΝ ΔΙΟΣ
(ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ=ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΣ)
ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΥΜΑΜΙΣ ΔΙΑΧΕΟΥΣΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ ΔΩΡΑ ΔΙΟΣ
(ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΙΣΧΥΣ ΘΕΟΥ)(Λ Λ )
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΔΩΡΟΔΟΤΗΣ(δότης δώρων διός) 
(ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ)(ΣΩΤΗΡ)
ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ ΔΙΚΗ
(ΕΚΛΕΚΤΗ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ)(ΣΩΤΕΙΡΑ)
ΕΛΛΑΣ= (αποκαλύπτει)
ΠΑΤΗΡ=ΔΙΠΟΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑ-ΕΛΕΚΤΟΣ ΣΩΤΗΡ-ΕΚΛΕΚΤΗ ΣΩΤΕΙΡΑ
ΕΛΛΑΣ= (συνκεντρώνει-εμπεριέχει-εκδηλώνει) 
1=ΤΟ ΕΡΓΟ=ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
2-3=ΤΟ ΕΡΓΟ=ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΙΠΟΛΟ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ (αγάπη-σοφία)
4=ΤΟ ΕΡΓΟ=ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (ΧΡΙΣΤΟΣ-η αγάπη)
5=ΤΟ ΕΡΓΟ=ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΤΕΙΡΑ (ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-η σοφία)
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: