Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

αναζητώντας τον εαυτό

 (δες και)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
Ιωάν. 14:6-7 λεγει αυτω ο ιησους εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου. ει εγνωκατε τε με και τον πατερα μου γνωσεσθε αν και απ αρτι γινωσκετε αυτον και εωρακατε αυτον .
εγώ= ΕΓΩ ως άτομον-πρόσωπον-προσωπικότης-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ
ειμί= είμαι αυτός- ο ΕΑΥΤΟΣ μου- ο οποίος είναι :
η οδός = η οδός σας- ο δρόμος τον οποίο οφείλετε να ακολουθείτε
και η αλήθεια= και η αλήθεια την οποία οφείλετε να γνωρίσετε
και η ζωή= και η ζωή την οποία οφείλετε να ζείτε-διάγετε .
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ είναι ένα ατομικό-ατομικοποιημένο ΕΓΩ-ΟΝ-ΠΝΕΥΜΑ και αυτό είναι Ο ΕΑΥΤΟΣ του.

Ε-αυτ-ός = είναι ένας εαυτός τριαδικός
ά-εαυτός= Ε= εγώ
β'-εαυτός= ΑΥΤ=αυτός
γ'-εαυτός= ΟΣ= (αυτός) ο οποίος

ο Ε= εγώ = το δισύνθετον πνεύμα-εγώ
ο ΑΥΤός= ο αληθινός εαυτός-πνεύμα (καλού) = ο δημιουργός μου
ο ΟΣ= που είναι ΑΥΤΟΣ + Ε=εγώ = (συνεργασία) = Ο (τέλειος-τελειοποιημένος) ΕΑΥΤΟΣ, δηλαδή ο Ε=εγώ-δισύνθετον εγώ-πνεύμα και ο ΑΥΤΟΣ-πνεύμα του θεού έχουμε ενοποιηθεί και συνεργαζόμαστε στο κοινό μας Εργον της Τελειότητος του Εαυτού του Ανθρώπου και του Κόσμου-Ανθρωπότητος . (εαυτός= καθίσταται Ε=εκλεκτός ΑΥΤ=αυτός ΟΣ= ο οποίος είναι και γίνεται ο ΕΑΥΤΟΣ-του δηλαδή ένα δυαδικά τριαδικά εκφραζόμενο εν αληθεία ον-πνεύμα)

ΕΑΥΤΟΣ-εαυτόΝ=
Ε- Α- Υ- Ο =4 φωνήεντα
Τ - Σ = 2 σύμφωνα
συνθέτουν τούς : Σ-Τ-Α-Υ (ρ)-Ο-Σ και Ε-Σ-Τ-Α-Υ (ρωμέν)-Ο-Σ και Υ-Σ-Τ-Ε (ρ) Α- ΟΣ (σταυρός- εσταυρωμένος- υστέρα= μήτηρ-μήτρα και ύστερος-ύστερον= υστερινά) . (Ρ= ο εσταυΡωμένος στον σταυρό Χ = ΧΡ =ΧΡεώστης: ο αληθινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει "πάρει" τον εαυτό του στα χέρια του-έχει γίνει Ο (αληθινός) ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ και συνεπώς ακολουθεί τον οδό και εκφράζει την αλήθεια και διάγει τον βίο-την ζωή του εκλεκτού (ακολουθεί τον ιησού χριστό) κατα το πρότυπο παράδειγμα του εσταυΡΩμένου (ΧΡ) υιού του ανθρώπου. συνεπώς κάθε εκλεκτός (Ε-ΑΥΤΟΣ) φέρει την σφραγίδα ΧΡ (που είναι το ΧΡέος-μαρτύριον του εσταυρωμένου αλλά και η ΧάΡις της αλήθειας του λόγου-σωφίας) .
Εαυτός=αυτός που σπερματικά (ωόν=σπέρμα) κατέχει κάθε ανθρώπινον ον
ΕΑΥΤΟΣ + ΧΡ =αυτός που τελειοποίησε τον εαυτό του και κατέστη έργοις και λόγοις και πράξεσι ακόλουθος του Σωτήρος ιησού χριστού=ΧΡ =δένδρο ζωής( μαρκ: η-34-35, ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι). (Χ=χιασμός-σταυρός και Ρ=ράστος=ελεύθερος άνθρωπος, ρήτωρ-ρώμος αγάπης-σοφίας) .
ΕΑΥ-Τ-ΟΣ=( ανθ-ΡΩ-πος= Ε-γώ/Ε-ρώ) .
ΕΥΑ= δένδρο ΓΝΩΣΕΩΣ καλού-κακού (γιαυτό πρώτη η εύα παρανόμησε- και ο αδάμ κατέστη συνυπεύθυνος) .
Τ= δένδρο (ξύλον-σταυρός) ΖΩΗΣ (που λόγω της παρανομίας τους-ο αδάμ-εύα το στερήθηκαν, αφού με την ανυπακοή τους εξεδιώχθησαν εκ του παραδείσου-δηλαδή έχασαν την απευθείας πρόσβαση τους στο δένδρο της ζωής-πνεύματος του θεού) .
ΟΣ=ός= αυτός ο οποίος (είναι και ο τελικός-αληθινός εαυτός-έργον των δύο εαυτών του ουράνιου(εταίρος) και του γήϊνου(έτερος)= Ε-εγώ και ΑΥΤΟΣ ) = Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ που το σύνολο του-των υιών του ανθρώπου συναποτελεί τον υιόν του ανθρώπου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ). (1=δένδρο γώσεως 2=δένδρο ζωής 3= δένδρο αλήθειας, που περιλαμβάνει το δένδρο γνώσεως-ανθρώπινης σοφίας και ζωής-αγάπης, ενωμένα αδιαχώριστα και που το δένδρο γνώσεως καλού-κακού έχει γίνει-μετατραπεί-μετουσιωθεί πλέον σε δένδρο σοφίας-σωφίας θεού. ζωή-αγάπη και γνώση-σωφία= αλήθεια-ισχύς)

ΑΔΑΜ (άνθρωπος)= αδάμ-εύα (άρρεν-θήλυ=αμιγώς δισύνθετα όντα-πνεύματα)
ανθρωπότητα=υιοί-κόρες των ΠΡΩΤανθρώπων αδάμ-εύα
ιησούς = ο υιός του ανθρώπου ΑΔΑΜ= το σύνολο των τέκνων των αδάμ-εύα
χριστός= ο υιός του θεού
ιησούς χριστός : ο θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος, αυτός που γνώρισε-έκανε γνωστό τον θεό στον άνθρωπο (Λόγος) και ταυτόχρονα "πήγε" τον άνθρωπο στον θεό (εγώ-πνεύμα) .
κυριολεκτικά ο ΕΑΥΤΟΣ δείχνει :
την οδό= σταυρός= θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση (Ε) (εγώ)
την αλήθεια- έργον της δισυνθετότητος καλού-κακού (εύα= Ενσυνείδητον+ Υποσυνείδητον+ Ασυνείδητον εγώ-πνεύμα-ον του ανθρώπου και τον τρόπο μετουσίωσης τού κακού σε καλό αλλά και την απλοποίηση του δισύνθετου πνεύματος του ανθρώπου (καλόν-κακόν) σε ένα απλούν πνεύμα-ον (Τ=τέλειον) (ΑΥΤός= ο εταίρος-πνεύμα του θεού).
και την ζωή του εαυτού- αυτού (ΟΣ) ο οποίος είναι-καθίσταται συνεργάτης του θεού-θείου πνεύματος (δια βίου-στην καθημερινότητα του) στο έργο της αποκατάστασης του εκπεσόντος πνεύματος του κακού, μετουσιωμένου σε καλό (το οποίο επιστρέφει διαμέσου του ανθρώπου και αποκαθίσταται-επανακτά την ΠΡΟΤΕΡΑ του θέση στον θεό) (ος- αυτός ο νέος- καινός άνθρωπος- ο ανακαινισμένος ο οποίος εργάζεται αποκλειστικά το έργο του καλού εαυτού και όχι του εγωϊκού εαυτού-του κακού) .
Ε-γώ
Α-ληθεύων
Υ-ιοθετούμαι απο την αγάπη
Τ-ελειοποιούμαι απο την σοφία
Ο-δεύω προς την αλήθεια
(οντοποιούμαι απο την αλήθεια)
Σ-ώζωμαι απο τον Σιό=θεό
(ΕγκράτειαΑγάπηΥπομονήΤαπεινοφροσύνηΟφειλήΣωφία)
Ε=5=πενταπλή
Α=1=αλήθεια
Υ=υδροχόου-υιού του θεού(153)
Τ= τελείου (τελευταίου=παράκλητος)
Ο= όντος (ον=λόγος)
Σ= σωφίας-(σωφία=πνεύμα)
(σωφίας-σωτήρος-σιού)
(ιησούς= σημαίνει σωτήρ, σιός=θεός, σωφία=πνεύμα) .
ΕΑΥΤΟΣ=ΕΥΑ Τ=η ζωή η τελεία + Ο=ον=αγάπη + Σ=σωφία θεού = η εύα=δένδρο γνώσεως μπορεί να μετατραπεί-μετουσιωθεί σε ένα όν αγάπης-σοφίας το οποίο να μετέχει της τελείας ζωής του πνεύματος του θεού-να γίνει Ε-αυτός (μέλος του) θεού .
(Ε_Υ_Α= Επιστροφή Ασώτου Υιού=δένδρο γνώσεως)
πενταπλή αλήθεια-για τον (αληθεύοντα) άνθρωπο :
πίστις 1 αληθεύω (ανατείνω-προσεύχομαι)
συγχώρεση 2 βιώνω (αγαπώ-αφίνω)
μετάνοια 3 γνωρίζω (μεταμελούμαι-μεταγνώθω)
υπομονή 4 διακρίνω (γιατί δεν βια-ζομαι)
ταπεινοφροσύνη 5 εργάζομαι-ελευθερώνω-ενώνω εαυτόν-εγώ.
η αλληγορία του σπηλαίου που αποκάλυψε ο σωκράτης

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

η αλήθεια των χριστουγέννων

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
ΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ
πρίν απο 2016 χρόνια, ξημερώματα της 6 δεκεμβρίου ο θεός λόγος γεννήθηκε ως άνθρωπος απο την παγκόσμια μητέρα όλων των πνευματικών όντων και των ανθρώπων, την θεοτόκο παρθένο μαρία (η οποία με την σειρά της αποτελεί την πρώτη πνευματική προβολή του θεού λόγου και η οποία ενσαρκώθηκε στην γη με έργο και προορισμό να υποδεχθεί στους κόλπους της και γεννήσει τον μεσσία σωτήρα της ανθρωπότητος θεάνθρωπο ιησού χριστό, θεό ο οποίος έγινε άνθρωπος και εν συνεχεία θέωσε τον άνθρωπο του, αυτοκατέστη ανθρωπόθεος) .
η ανθρωπότητα δέχθηκε τότε και εξακολουθητικά δέχεται την επήρρεια και το πνεύμα της χάριτος και της αλήθειας που αυτός είναι παρότι ο ίδιος σωματικά και ψυχικά εγκατέλειψε τον κόσμο. πριν φύγει απο τον κόσμο δήλωσε, εκτός των άλλων, κατηγορηματικά ότι όποιος θέλει να τον ακολουθεί οφείλει να ακολουθήσει τον δικό του μαρτυρικό δρόμο-τον γολγοθά και ότι ακολουθώντας τον πιστά και αληθινά στο τέλος καταλήγει να έχει, όπως καί ο ίδιος, αναστάσιμο τέλος και μια καινούργια ζωή ως τέκνο-υιός θεού.ελεγεν δε προς παντας ει τις θελει οπισω μου ερχεσθαι απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι (Λουκ. 9:23 ). οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου (Ιωάν. 1:12 ).
το όνομα του ιησού χριστού είναι αυτό που περιληπτικά και κυριολεκτικά χαρακτηρίζει την αλήθεια και την χάρη και την αποστολή και εντολή και το έργο για το οποίο ήλθε στον κόσμο ο λόγος του θεού και αυτοθυσιάσθηκε .
Ι-ησού-Σ
Χ-ριστό-Σ
ΙΣ-ΧΣ και το Υ του Υιού (Λόγος) = ισχΥς= είναι εκδηλωμένη η δύναμη της αλήθειας-του θεού δια της οποίας κατ-ισχύει του παντός και του κακού .

σοφία=φαντασία
αγάπη=θέληση
αλήθεια=ισχύς

ι-ΗΣ-ούς
χ-ΡΙτός
ΗΣ-ΡΙ =ΡΗΣΙς= ο λόγος-η αλήθεια και ΡΥΣΙΣ=η άφεση-συγχώρεση-ελευθέρωση απο το κακό
πάτερ ημών.....καί άφες ημίν....αλλά ρύσε ημάς εκ του πονηρού.."
ιησ-ΟΥ
χρι-ΣΤΟ
ΟΥ-ΣΤΟ=ΟΥΤΟΣ=αυτός ο ιησούς χριστός είναι η ισχύς-η δύναμη (της αλήθειας-η ίδια η αλήθεια) και η ρήσις=ο λόγος της αλήθειας και η ρύσις=ελευθέρωση-λύτρωση εκ του κακού-πονηρού και ΟΥ=εκεί όπου ΤΟΣ=είναι αυτός, εκεί και η ισχύς-η δύναμη της αλήθειας και η ρήσις-ρύσις=η δύναμις του λόγου-της αγάπης-της αφέσεως-συγχωρέσεως-ελευθερώσεως απο το κακό-πονηρό (λόγος-ελευθερωτής-λυτρωτής-ρύστης). τέλος, ΟΥΤΟΣ είναι ΟΥ =εκεί όπου είναι ΤΟ Σ (σίγμα) το Σίγμα=η Σ-οφία (του θεού=το πνεύμα).
ιησούς=σωτήρ (ο λόγος-η αγάπη-αυτός που σώζει-ο ών)
χριστός=ο χρισμένος (το άγιον πνεύμα-την αλήθεια του αγίου πνεύματος).
συνεπώς: λέγω-πιστεύω-ακολουθώ τον ιησού χριστό σημαίνει γίνομαι ακόλουθος της αλήθειας που νικά-κατισχύει του κακού-πονηρού (ψεύδος-κλοπή-αδικία-βία-εκμετάλλευση-αδιαφορία-εχθρότης κλπ) και η οδός είναι η ρήσις-ο λόγος της αγάπης που είναι η ρύσις= άφεση-συγχώρεση του συνανθρώπου (αγαπάτε τούς εχθρούς υμών) και μόνον τότε μπορώ να ελπίζω ότι θα έχω συν-μετοχή στην ζωή που ΑΥΤΟΣ_ΟΥΤΟΣ ο ιησούς χριστός είναι-ζη-εκφράζει . 
ιησούς χριστός = η ισχύς της αλήθειας= ο θεός λόγος
ιησούς χριστός = η ρησις του λόγου=ο χριστός-λόγος
ιησούς χριστός = η ρύσις -εκ- του κακού =η αγάπη του ιησού χριστού-η χάρις της ρύσεως-αφέσεως-ελευθερώσεως-λυτρώσεως απο το κακό .
ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
εύχομαι σε όλους μας βιωματικά του καλού χριστούγεννα με καλή προαίρεση και διάθεση για δόσιμο, με υπομονή με σιωπή με ταπεινοφροσύνη να αναζητήσουμε με ελπίδα την βίωση και γνώση του αγίου πνεύματος μέσα απο την βοήθεια πρός τους πάσχοντες (ακριβώς γιατί μας καθιστά συν-πάσχοντες και επομένως αντικείμενο της προσοχής του θεού-και των συνανθρώπων μας) .

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

προΣευχή

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
(δες και)
ΧΡΗ 
ακούσματα
Γνώθης αυτόν 7 ;
Γνώθης αυτόν 6 ;
Γνώθης αυτόν 5 ;
Γνώθης αυτόν 4 ;
Γνώθης αυτόν 3 ;
Γνώθης αυτόν 2 ;
Γνώθης αυτόν 1 ;
Η Προσευχή είναι (ουσιαστικά) η μόνη οδός προς τον Πατέρα-Πνεύμα της Αληθείας γιαυτό και ο άνθρωπος οφείλει να ποιεί χρήσιν αυτής καθημερινά και όχι όποτε αυτός χρειάζεται την βοήθεια του θεού .
ΠΡΟΣ-ΕΥΧΗ=πρός ευχήν
ΠΡΟΣ=κατεύθυνση-πρός πόρευση
ΕΥΧΗ=με σκοπό την ευχή-τον λόγο της ανάγκης-επιθυμίας

ΠΡΟΣ=κατευθύνομαι πρός τα εμπρός-πρός τα άνω
ΕΥΧΗ=δια να δώσω τον λόγο της ευχής τον οποίο έχω ανάγκη

ΠΡΟΣ=πόρευση-προσέγγιση πρός τα άνω=πνεύμα-σοφία
ΕΥΧΗ=ο λόγος-σκοπός= αγάπη (να εκδηλώσω αγάπη-πίστη)

ευχή=εύ έχω
προσ-ευχή-προσεύχω= πρός σε (κύριε) εύ έχω =δηλαδή (εγώ) κύριε ερχόμενος προς εσέ εύ έχω-έχω μαζί μου το καλόν (τον καλό εαυτό μου-το αγαθόν των πράξεων και προθέσεων μου-το αληθές του σκοπού μου-το ωραίον των συναισθημάτων ευγνωμοσύνης μου κλπ).
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ είναι πνευματική πόρευση προς προσέγγιση και επικοινωνία με τον πνευματικό θεό δημιουργό μας . δεν είναι η προσευχή μία πράξη που σκοπεί πάντοτε να αιτηθεί απο τον θεό κάτι που ο προσευχόμενος έχει ανάγκη-ως πάσχων, διότι απλά ο θεός γνωρίζει όλες μας τις ανάγκες και δεν έχει ανάγκη υπόμνησης. υπάρχει όμως πνευματική ανάγκη-σε μένα, ευχαριστίας- ευγνωμοσύνης- δόξας και τιμής αλλά και πνευματικής συνομιλίας-σύνδεσης-ενοποίησης-λατρείας του πνευματικού δημιουργού με σκοπό την αλήθεια και ομοίωση με την αλήθεια και τον δημιουργό μου .
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΠΡΟΣ=66=12
ΕΥΧΗ=54=9
-------------------
120 =12
6=πνεύμα αγάπης τέλειον (κάτωθεν)
6=πνεύμα σοφίας τέλειον (άνωθεν)
5=τέλειον πνευματικον ον ανθρωπος (ευχόμενος)
4=θυσία-σταύρωση =εσταυρωμένος άνθρωπος
9=μύηση στην αλήθεια-κλίμακα των αρετών
12=12λογος λόγος του λόγου-άνθρωπος υιός θεού
ο προσευχόμενος= ο άνθρωπος ο ευρισκόμενος εν προσευχή:
Π=ΠΝΕΥΜΑΤΙ=στο πνεύμα-1 είναι:
Ρ=ΡΑΣΤΟΣ=ελεύθερος-1 (ρήτωρ-ρώμος)
Ο=ΟΝΤΙ(4πλό εγώ)=στο ον-οντικά-υπαρξιακά είναι:
Σ=ΣΥΝΕΤΟΣ διανοητικά-3
Ε=ΕΓΚΡΑΤΗΣ ψυχικά-2
Υ=ΥΠΟΜΕΝΩΝ υλικά-4
Χ=ΧΡΕΩΣΤΗΣ πνευματικά, χρέος-οφειλή πρός τούς συνανθρώπους του-εν σοφία
Η=ΗΘΟΠΡΑΚΤΗΣ πνευματικά, ήθος ποιών-εν αγάπη
συνεπώς Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η (μόνον-μία) ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΛΛΑ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΣ δηλαδή η καθημερινή ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ Ή ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (άνθρωπος εγκρατής-υπομένων ταπεινόφρων ή άνθρωπος βεβιασμένος-ακυριάρχητος-αλαζών) .
όταν ο άνθρωπος-ο κάθε άνθρωπος είναι:
1-ελεύθερος πνευματικά
2-εγκρατής ψυχικά
3-συνετός διανοητικά
4-υπομονητικός υλικά
χρεώστης-οφειλέτης διαβίου (εν σοφία) έναντι των συνανθρώπων του (χαρίζων-χέων εαυτόν).
ηθοπράκτης-ήθος ποιών-διαχέων την ηθική (εν αγάπη) του πρός όλους (ηθικός) .
ο άνθρωπος αυτός εχει επιτύχει την ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗ καθώς ο θεός δεν ευαρεστείται με θυσίες μόσχων-προβάτων-εριφίων-πετεινών ή με εκφωνήσεις κηρυγμάτων απο άμβωνος ή τζαμιών ή δια μεγαλοστομιών και μεγαλοφωνιών και ψαλμωδιών ή ακόμα και λειτουργιών !
(σημ: ακόμα και η επανάληψη του ονόματος του θεού ή κάποια άλλη άσκηση-πρακτική που στοχέυει στον συντονισμό και εναρμόνιση του προσπαθούντος προσευχόμενου, είναι αμφίβολο εαν κατορθώσει να επιτύχει οποιαδήποτε αποτελέσματα εφόσον η ζωή-τα έργα του συγκεκριμένου ανθρώπου- μοναχού- ασκητή κλπ- δεν ομοιογενεί- ομοιάζει ποιοτικά με το πνεύμα της αληθείας και την ηθική της αγάπης, εάν δηλαδή δεν υπάρχει ηθική και πνευματική τελειότης πάνω στην οποία θα επιπροστεθεί η καλή προσπάθεια του ανθρώπου και η θεία ανταπόκριση) .
"ο θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ. (βεβαίως και έχει σημασία μιά ιδιαίτερη στιγμή σε σχέση με όλη την καθημερινότητα και βεβαίως "όπου εισιν δύο ή τρείς συνηγμένοι εν τω ονόματι του χριστού" έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία και βεβαίως έχει σημασία η συνάθροιση λαού προς προσευχή και επίκληση και ικεσία και παράκληση αλλά δεν αναιρείται ο κανόνας ότι η προσευχή είναι προσωπική ("ατομική") υπόθεση και οφείλει να περιλαμβάνει όλους-τούς άλλους και ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΕ ΑΠΛΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΙΓΜΗ-ΒΙΩΣΗ ΕΝ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΥ-με πίστη-αγάπη-αλληλεγγύη-συγχωρητικότητα-μετάνοια-ταπεινοφροσύνη-ανιδιοτέλεια-απλότητα). (σημ: το-κάθε ανθρώπινον ον είναι ένα άτομο-ατομικό όν, η επαφή-επικοινωνία-ενοποίηση του όμως με τον θεό-πνεύμα, (διαμέσου της προσευχής) το κάνει να χάνει την ατομικότιτα-προσωπικότητα του και έστω "προς στιγμήν¨" δηλαδή να χάνει την ατομικότητα-οντότητα αυτή και να μεταμορφούται σε συλλογικότητα-συνολικότητα-ολότητα-πληρότητα πνευματική, δηλαδή καθίσταται ΣΥΝ-ΜΕΤΟΧΟ πνεύματος-πνευματικής "οντότητος-υπάρξεως" πράγμα-κατάσταση αδιανόητη στο υλικό επίπεδο, απομακρη εικόνα της οποίας είναι η ανθρώπινη κοινωνία-που προϋποθέτει την συμμετοχή πολλών ανθρώπινων ατόμων!) .
η προσευχή είναι:
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-θετική αντιμετώπιση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ορθή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΥΠΟΜΟΝΗ-ΣΥΝΕΣΗ-ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ-ΟΦΕΙΛΗ-ΕΡΓΟΝ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ .
Ματθ. 9:10-13 Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν εν τη οικία, ιδού, πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνεκάθηντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού.Και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον προς τους μαθητάς αυτού· Διά τι ο Διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών; Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες.Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.
ελεον θέλω και ουχί θυσίαν!!!
έλεον-ελεημοσύνη
έλεον-αδελφοσύνη
έλεον-επιείκεια
έλεον-συγχώρεση
έλεον-ανοχή-μακροθυμία-κατανόηση κλπ
και ουχί θυσιαν-τιμωρία
θυσίαν-επιπρόσθετα βάρη
θυσίαν-αυτηρότητα
θυσίαν-εκδίκηση
θυσίαν-απαίτηση κλπ
η ΠΡΟΣΕΥΧΗ είναι η συνεχής ΥΠΟΜΟΝΗ
και η διαρκής ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
και η σταθερή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
και η ανιδιοτελής ΠΑΡΟΧΗ-ΧΑΡΙΣΜΑ του εαυτού προς τον συνάνθρωπο και χάριν του έργου του θεού που γίνεται στον κόσμο, ψηφίδα του οποίου είναι-είμαι και εγώ .
ΠΡΟΣΕΥΧΗ-προσεύχω : προς σε (θεέ μου) εύ έχω ! δηλαδή έχω τί ; τι μπορεί να πει ή να πάρει μαζί του ο προσευχόμενος, στον θεό ; τι μπορώ εγώ να δώσω στον θεό ; (λαμβανομένου ότι το πνεύμα του καλού μέσα μας είναι δικό του-είναι ένα μέλος αυτού!). πάω-πορευόμενος εν πνεύματι-πνευματικά και με όχημα την αγαπώσα αυτόν ψυχή μου, για να δώσω την ταπεινόφρονη ΕΥ-ΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥ-ΧΑΡΙΣΤΙΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥ-ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ γιά κάθε δωρεάν που έλαβα-ελάβαμε ως άνθρωποι-ανθρωπότητα, για την ζωή, την αλήθεια, την πρόνοια, την χάρι, τα αγαθά, την ελπίδα μελλοντικής υπάρξεως μαζί του- και ότι άλλο το πνεύμα και η ψυχή με οδηγήσει να υμνήσω την δόξα και χάρη και αλήθεια που αυτός είναι . (το ότι ο προσευχόμενος απλώνει τό είναι του για να δώσει αυτό το ρεύμα-πνεύμα είναι που του επιστρέφει διπλά και τριπλά δώρα για την προαίρεση-θέληση του να "δώσει" στον θεό, έστω ευχαριστία!)
είναι δυνατόν να πορευτώ-προσεγγίσω το άγιον των αγίων χωρίς ΕΡΓΑ υπομονής-σιωπής-ταπεινοφροσύνης-δικαιοσύνης-ελευθερίας-αγάπης-σοφίας; χωρίς τήρηση του νόμου του: αγαπάτε αλλήλους που προυποθέτει άφεση-συγχώρεση-μετάνοια ;
τι είναι η ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΙΑ-ΟΜΟΙΩΣΗ με το πνεύμα Θεός που είναι γνωστό σε μας ως αγάπη-σοφία-αλήθεια ; η ομοίωση αυτή γίνεται με όμοιο-παρόμοιο τρόπο ζωής-βίωσης-έκφρασης έργων που μας προσεγγίζουν ποιοτικά με ότι αυτός είναι: ελεήμων-πατήρ-αδελφός-μήτηρ-αγαθότης-αγνότης-αγιότης-απλότης ! ότι δηλαδή κάθε πρωϊ απεικονίζει ο πύρινος και φωτεινός ήλιος-κύκλος κατά το ηλιοδρόμιο του, την ημέρα και ότι η σελήνη την νύκτα .
η μέσα στον χρόνο ΥΠΟΜΟΝΗΤΙΚΗ-ΣΙΩΠΗΛΗ-ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, αυτό είναι η όντως παρ-ούσα προσευχή προς τον δημιουργό και όχι οι τελετές και λειτουργίες και μαγικές επικλήσεις και κωδωνοκρουσίες-τυμπανοκρουσίες-πανηγύρεις-εορτές και κάθε τι άλλο που μόνο θόρυβο και φασαρία κάνει. η πνευματικότης και η προσευχή βασίζονται αφενός στην Πίστη του Πιστού και αφετέρου στο περιβάλλον-συνθήκες που αυτός δημιουργεί, δηλαδή μέσα στην σιωπή-σιωπηλή αγάπη και την ταπεινόφρονη υπηρεσία προς τούς άλλους .
ΠΡΟΣΕΥΧΗ=(αναγραμματίζεται σε) ΧΡΗ ΕΥ Ο(ν)-Π(νεύμα)-Σ(ιός=θεός)= δηλαδή (ός=αυτός ο οποίος είναι Π=προσευχόμενος) ο προσευχόμενος =ο άνθρωπος ο ευρισκόμενος εν ΠΡΟΣΕΥΧΗ ειναι αυτός (ός) που απο ΧΡΕΟΣ= εργον (χρή=υπό-χρεος) κάνει-ποιεί-εκτελεί το καλόν-ωραίον-αληθές=το εύ, εν ονόματι του θεού-Σιός και του Οντος-Πνεύματος του (ον=λόγος και πνεύμα=σωφία).(Πίστις-Προσευχή-Πόρευσις Πνευματική Πρός τον θεό-Πνεύμα) .
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ
δια του πνευματικού φωτος του λόγου σου
φώτιζε την ψυχή
και δια του πνευματικού πυρός του παρακλήτου σου
θέρμαινε το πνεύμα
ενός εκάστου και του συνόλου των ανθρώπων
εις την εκδήλωσιν και την ανάπτυξη της αρετής
και διαυτής εις την εδραίωσιν του επι της γης κράτους σου
της εν σοφία αγάπης και της εν παντί ενότητος
αμήν.

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

η Ελλάδα η Κρίση και οι Αετοί

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
η κρίση στην ελλάδα (καί παγκοσμίως) βαθαίνει καί διευρύνεται σκορπώντας παντού την φτώχεια καί την εξαθλίωση, την ανελευθερία και αναξιοπρέπεια, το μίσος γιά όλη αυτή την αδικία την ίδια ώρα που οργιάζουν οι κλοπές και πολυπληθύνονται οι κάθε λογής καιροσκόποι απατεώνες και ψευδολόγοι αλλά και η (λεγόμενη συντεταγμένη) πολιτεία και το κράτος μέ όλο τον μηχανισμό εξουσίας (δημόσιοι υπάλληλοι- δημοσιογράφοι- πολιτικοί- κέντρα επιχειρηματικά- ΜΜΕ κλπ) υποκρίνονται συμπάθεια-κατανόηση-λεκτική αλληλεγγύη πρός όλους τούς πάσχοντες καί υποσχόμενοι καλύτερες μέρες για όλους (εννοούν τους εαυτούς τους και μόνον) .
ποιά είναι όμως η πνευματική αλήθεια για την ελλάδα και ευρύτερα για όλη την ανθρωπότητα ; 
(η μόνη κατάσταση που μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο απο το κακό καί όλα του τα προβλήματα, υλικά-ψυχικά-διανοητικά-πνευματικά, είναι η κατάσταση της αλήθειας, η οποία ως πνευματική συμπεριλαμβάνει-προνοεί στην απόλυτη φύση της κάθε ανάγκη-χρεία του ανθρώπου αλλά και κάθε τι που εξυπηρετεί τον άνθρωπο και το επι της γης έργο του. βεβαίως υπάρχει μία και μόνη προυπόθεση ο άνθρωπος-ανθρωπότητα να γνωρίζει-βιώνει-εκφράζει-τηρεί την αλήθεια πρός όφελος του συνόλου καί μόνον αυτού) .
την σημερινή κατάσταση του κόσμου-ανθρωπότητας καί κυρίως της ελλάδας την αποκάλυψε ο χριστός στον άνθρωπο μέσα απο τούς λόγους-αλήθεια του, οι οποίοι βέβαια δεν προσεγγίζονται καί  δεν κατανοούνται υλικά-διανοητικά αλλά βιώνονται ψυχικά και συλλαμβάνονται πνευματικά δια του πνεύματος μας-του εν ημίν καλού .
(Ματθ. 24:15-28) Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή διά να λάβη τι εκ της οικίας αυτού· και όστις ευρεθή εν τω αγρώ, ας μη επιστρέψη οπίσω διά να λάβη τα ιμάτια αυτού. Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις. Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι μηδέ εν σαββάτω. Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι. Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ιδού, προείπα προς υμάς. Εάν λοιπόν είπωσι προς υμάς, Ιδού, εν τη ερήμω είναι, μη εξέλθητε, Ιδού, εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε· διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί .(Λουκ. 17:37) Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί .
http://1.bp.blogspot.com/-5tlg2ZMBVus/UdqqOZuST1I/AAAAAAAAJDQ/stZqLpgLxWY/s1600/Circling-Vultures.jpg
αυτό το βδέλυγμα της ερήμωσης των πάντων και αυτή η μεγάλη θλίψη καί αυτοί οι αετοί πού θα μαζευτούν, πού θα γίνουν όλα αυτά κύριε; ρωτάνε οι μαθητές του ιησού.

ο τόπος=η ελλάδα
το πτώμα=οι ζωντανοί νεκροί έλληνες που παρέλαβαν τα άγια των αγίων (την ΕΛΛΑΔΑ") καί την κατήντησαν υποχείριο και διασυρμό όλων των εθνών (που ευεργέτησε ανα τούς αιώνες των αιώνων).
το σώμα=οι εκλεκτοί του πνεύματος της ελλάδας (καί του κόσμου), οι πιστεύοντες στον θεό καί αγαπώντες τον συνάνθρωπο την πατρίδα και την αλήθεια, οι έντιμοι πατριώτες-αγωνιστές με έργα και λόγους και θυσίες καί όχι οι παπαρολόγοι (καλή ώρα όπως οι παπάδες και οι πατριδοκάπηλοι, αυτόκλητοι και αυτοκαλούμενοι τάχα μου εθνικοί καί δήθεν έλληνες εκλεκτοί-του έθνους ή του θεού!).
οι αετοί=οι αετοί του καλού, οι έλληνες δικέφαλοι ουράνιοι απεσταλμένοι και οι εντεταλμένοι σε όλο τον κόσμο για το μεγάλο έργο της επανόδου του ανθρώπου στα θεία δώματα.
οι αετοί-γυπαετοί=οι γυπαετοί του κακού, τα γεράκια του χρήματος και του αίματος και των πολέμων, οι γυπαετοί που αναζητούν πτώματα-σάρκες για να κορέσουν την απληστία τους, οι χασάπηδες και μακελλάρηδες καί βρυκόλακες της εξουσίας καί των συμφερόντων καί των περιουσιών καί του πλούτου, οι πιστοί λάτρεις του μαμωνά στην ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο.
τί λέει το αρχαίο κείμενο ; (καί όχι η μετάφραση) .
(Ματθ. 24:27-28) ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι .
(Λουκ. 17:37) και αποκριθεντες λεγουσιν αυτω που κυριε ο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα εκει και συναχθησονται οι αετοι .
συναχθήσονται =

Σ-Ν-Χ-Θ-Σ-Ν-Τ
Υ-Α-Η-Ο-Α-Ι =

ΙΗΣΟΥΝ - ΣΑΤΑΝ - Χ-Θ
το Χ=χριστόν (Θ-εόν)
το Θ=θάνατον (Χ-άρων)
συνεπώς: το "ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ" που σημαίνει αυτοί που θα μαζευτούν-συγκεντρωθούν-συναθροισθούν, ΟΙ ΑΕΤΟΙ, συναχθήσονται επι τον ΙΗΣΟΥΝ Χ=ΧΡΙΣΤΟΝ (Θ-ΕΟΝ) αλλά και συναχθήσονται (οι άλλοι αετοί-γυπαετοί) επί τον ΣΑΤΑΝ Θ=ΘΑΝΑΤΟΝ (Χ-ΑΡΟΝΤΑ) .
η θλίψη η μεγάλη=η περίοδος της  τελικής επίθεσης του πνεύματος του κακού πρός κατάληψη καί καταστροφή της ανθρωπότητος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος ο οποίος άρχισε αμέσως μετά την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πόλεμου και θα κορυφωθεί στίς ημέρες μας . η κατάσταση στην χώρα μας αποτελεί επι-βεβαίωση ότι το τέλος είναι κοντά καί για τούς έλληνες και για τον κόσμο ολόκληρο (παρότι μοιάζει η κάθε μέρα για τους ευρισκόμενους σε ανάγκη και στεναχωρία, πολύ μακρυνή)
το βδέλυγμα της ερήμωσης= είναι το τετραπλό έγκλημα: των εσωτεριστών-μεμυημένων οι οποίοι αντί να ομιλούν-συνομιλούν με τον θεό, αλληλοκατηγορούνται καί αλληλοβρίζονται για το ποιός κατέχει γραπτή την αλήθεια καί ποιός είναι ενδολοδόχος του ουρανού, των εκκλησιαστών-ταγών της θρησκείας οι οποίοι αντί να μεταδίδουν έργοις καί λόγοις καί πράξεσι την πίστι πρός τον θεό, εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους εξαπάτησης του πληρώματος-ποιμνίου στο οποίο ετέθησαν ποιμένες, με σκοπό βέβαια την είσπραξη χρημάτων (γάμοι-κηδείες-μνημόσυνα-παγκάρια-δίσκοι-πανηγύρια-περιφορές-λείψανα-εικόνες κλπ), των φιλοσόφων-διανοητών οι οποίοι αφού εξάντλησαν τον σωκράτη και την ηθική καί όλους τούς θεόφρονες έλληνες φιλοσόφους, κατέληξαν στην αθεϊα και τον αγνωστικισμό καί σε θεωρίες για αγρίους ώστε αντί της οφειλόμενης ηθικής και αρετής, μετα σπουδής  αναμεταδίδουν την πλάνη της ηδονής και της ελευθεριάζουσας ζωής-σταδιοδρομίας στούς νέους και την κοινωνία, των επιστημόνων-ιατρών-τεχνολόγων (θεραπευτων των παθών-ατελειών της ύλης) οι οποίοι παρότι καθε χρόνο αναθεωρούν τα αποτελέσματα των ερευνών τους για την ύλη και τα παράγωγα της για τον άνθρωπο και τις δυναμικότητες του για την φύση και τα αποθέματα της για την τεχνολογία και την ηθική της για τον κόσμο και την θέση του στο σύμπαν για τα φαινόμενα και τους νόμους καί παρότι όλα τα χημικά τους παρασκευάσματα όχι μόνο δεν επίλυσαν το πρόβλημα των ασθενειών των ανθρώπων αλλά το επέτειναν, εντούτοις αμετανόητα εμφανίζονται ως θεοί και σωτήρες και λυτρωτές των ανθρώπων καί ως κάτοχοι θεϊκής-απόλυτης επιστήμης εκμεταλλευόμενοι την ανθρώπινη άγνοια-ανάγκη-ασθένεια-επιθυμία καλής ζωής του κάθε ανθρώπου, καταλήγοντας στυγνοί εκμεταλλευτές και άνθρωποι της ψευδους και της απάτης, πωλούντες ψευδαισθήσεις και δείχνοντας έναν τρόπο ζωής επιφανειακό ανήθικο και αδιέξοδο .
Σώμα-Πτώμα=οι γνήσιοι (ζωντανοί πνευματικά) και οι κάπηλοι (νεκροί πνευματικά)
πτώμα=κακό=μείον (-)
σώμα=καλό=σύν (+)
πτώμα-σώμα=δισυνθετότητα καλού κακού=μηδέν (0)
Σώμα-Πτώμα=οι έλληνες, οι αληθινοί έλληνες (ετεοί) καί οι κατόνομα έλληνες (παρτατζήδες-κομματικοί-παρατρεχάμενοι της εξουσίας-πλουτοκρατία-παπαδοκρατία-ελληνοποιημένοι κλπ).
όλοι είμαστε πτώματα-σώματα μέχρι εως ότου θελήσουμε να αυτο-αναστηθούμε δηλαδή αυτοαναστήσουμε το μέσα μας κακό (εγώ) με αυτοθυσιαστικές-αλτρουϊστικές πράξεις καλού και μετουσιωτικές-μετανοητικές τού γενόμενου κακού μας, ώστε το μείον να γίνει συν (μετουσίωση του κακού) και το μηδέν να γίνει μονάδα (απλοποίηση) και να συνδεθεί με την ουράνια μεγάλη μονάδα (απλότητα-ενότητα-τελειότητα).
η κρίση=είναι πάντοτε του κακού (ξεκινάει απο το κακό) γιαυτό καί είναι επώδυνη αλλά πάντοτε καταλήγει στο καλό-σε καλό δεύτερο αποτέλεσμα (λόγω κατίσχυσης του καλού), καθώς κρίση σημαίνει εκκαθάριση του κακού και συνειδητοποίηση του καλού καί του κακού απο τον άνθρωπο που υφίσταται την κρίση είτε ατομική είτε συλλογική).
η παγκόσμια λεγόμενη οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2008 απο την αμερική και μεταδόθηκε στην ευρώπη με επίκεντρο την ελλάδα. αυτό σημαίνει ότι το αίτιον του κακού είναι η αμερική (ΗΠΑ) και τα πλοκάμια-κανάλια της φτάνουν μέχρι την ελλάδα (2 άκρα), την οποία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωο αλλά και να εξυπηρετήσουν ευρύτερα σχέδια κατάρρευσης της ευρώπης (ευρωζώνη καί ευρώ ο αντίπαλος του δολαρίου=παγκόσμιο νόμισμα=παγκόσμια κυριαρχία) με σκοπό την κατάληψη της ευρώπης.
τι είναι η ελλάδα για τούς αμερικάνους ;
είναι Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ για την κατάληψη της ευρώπης!
τι είναι η ευρώπη για τούς αμερικάνους ;
είναι Η ΤΡΟΙΑ !
τι είναι για τούς ευρωπέους-ρωμαίους η ελλάδα ;
είναι η κατσίκα-ΑΙΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΑΜΑΘΛΕΙΑ η οποία ουδέποτε σταμάτησε να παράγει γάλα θεϊκό, το οποίο αρμέγουν οι ευρωπαίοι με την βοήθεια των κατόνομα ελλήνων συνεργατών τους, μάλιστα δε ο στόχος των αμερικάνων είναι να ιδιοποιηθούν και καπηλευτούν την ελληνική αρχαία ιστορία εξαφανίζοντας απο το προσκήνιο της ιστορίας κάθε αποδειξη και ίχνος που αποδεικνύει την συνέχεια της φυλής των ελλήνων και σήμερα. (γιαυτό και ο στόχος ευρώπη-ελλάδα είναι διπλός καί αλληλένδετος) .
τι είναι όντως Η ΕΛΛΑΔΑ πνευματικά ως τόπος-ιστορία-πολιτισμός-αλήθεια ;
είναι Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ (εξωτερικά) και η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΩΦΙΑ-αλήθεια (εσωτερικά).
τι είναι η ΑΜΕΡΙΚΗ (ηπα) για τον κόσμο ολόκληρο ;
είναι Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ (που εκπόρνευσε-δίδαξε σε όλα τα έθνη το χρήμα-την φιλοδοξία-το ατομικό συμφέρον) η οποία αποτελεί και τον απόλυτο ΤΥΡΡΑΝΟ όλων των λαών.
ΑΜΕΡΙΚΗ- ΗΠΑ----------------ΕΛΛΑΣ-γραικία
πόρνη βαβυλώνα---------------παρθένος σωφία
Τυφώνας-τέκνα-------------------Δίας-Ιαπετός
(Ματθ. 24:27-28) ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου οπου γαρ εαν η το πτωμα (ή το σώμα) εκει συναχθησονται οι αετοι .
εκεί=29
συναχθήσονται=164
οι αετοί=73
------------------------
266 (α=1 ω=24) =ελλάς =266 (α=1 ω=800) .
σώμα=αλήθεια-Γ' διαθήκη του θεού (αετοί).
πτώμα=αναλήθεια-πλούτος-χρήμα της ελλάδας που θέλουν να κλέψουν οι άρπαγες κερδοσκόποι της αμερικής και της ευρώπης οι οποίοι και ανταγωνίζονται ποιός θα προλάβει να αρπάξει περισσότερα! (γυπ-αετοί).
Εκεί όπου θα συναχθούν οι αετοί είναι η ελλάς =το πτώμα-σώμα (πτώμα για να φάνε οι γυπαετοί της αμερικής και της ευρώπης και σώμα για να φάνε οι αετοί του πνεύματος της ανθρωπότητος)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Zeus_Typhon_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg
ο Ζεύς κατατροπώνει τον Τυφώνα με τον Κεραυνό
Ελληνες βοηθείστε η κρίση στην ελλάδα να μην εξαφανίσει τον φτωχό-μή έχοντα ελληνικό λαό διότι σε αυτόν έχει επενδύσει ο ουρανός και σε όσους εργάζονται την ελεημοσύνη και αδελφοσύνη προτάσσοντας την αγάπη και την αλληλεγγύη και όχι το ατομικό τους συμφέρον, την αυτοπροβολή τους, την πάρτη τους . (όλοι μπορούν να επιβιώσουν με λιγώτερα, αυτός που δεν έχει τίποτα μπορεί;) .
σημ:που είναι που βρίσκονται σήμερα-οι σημερινοί οι προύχοντες εθνικοί ευεργέτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προκατόχων τους (Ζάππας- Καπλάνης- Ζωσιμάδες-Αρσάκης- Συγγρός- σίνας- Ευγενίδης- Αβέρωφ και τόσοι άλλοι) στούς οποίους το έθνος χρωστάει ανεκτίμητη ευγνωμοσύνη ;
τέλος,
αφού το σώμα-πτώμα είναι (πρώτον) η ελλάδα και αφού οι αετοί (του καλού-κακού) μαζεύτηκαν εδώ στην ΕΛΛΑΔΑ, είναι φυσικό ότι θα γίνει το έλα να δης! (μα δεν γίνεται; ή εγώ παραφρονώ-στραβά αρμενίζω;) . το ερώτημα που αμείλκτα τίθεται: εγώ που ανήκω ή που θέλω να ανήκω; στούς αετούς ή τους γυπαετούς ; στην πόρνη βαβυλώνα ή την παρθένο σωφία ;
σημ: συνεχίζει το ιερό κείμενο αμέσως μετά τούς αετούς:( Ματθ. 24:29) ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται...).
ποια είναι η χώρα του ήλιου και της σελήνης ; Η ΕΛΛΑΣ-ΣΕΛΛΑΣ του θεού ήλιου-φωτός-απόλλωνα και της σελήνης-νυκτερινού φωτός-αρτέμιδος και η χώρα του δωδεκάθεου-των 12 αστέρων του ουρανού (όπως ακριβώς και του χριστού). να λοιπόν και (άλλη μία) η επιβεβαίωση του "ΠΟΥ ΚΥΡΙΕ" συναχθησονται οι αετοί"; (ΡΟΔΟΣ=ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ καί ΠΑΤΜΟΣ=ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. η Ρόδος και η Πάτμος είναι ελλάδα καί αν κανείς ερευνήσει την αρχαία και χριστιανική περίοδο των νησιών αυτών, θα οδηγηθεί σε άλυσο αληθειών για το μέλλον των ελλήνων και τον υψηλό τους έργο καί προορισμό) (δες καιhttp://www.patmos-island.com/el/pages/mythology) .
η θλιψις είναι μεγάλη αλλά παρηγορηθείτε οι πάσχοντες ότι εκείνος είπε λίγο πριν φύγει απο τον κόσμο τόσο τραγικά και καταφρονεμένα : "εν τω κόσμω θλίψιν έξετε αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμο"(ιωα:16-33) .
Α-Ε-Τ-Ο-Ι=Τ-Ο-Α-Ε-Ι=το αεί = το αιώνιον πνεύμα (ων).
το πνεύμα του καλού-αετοί εξ ορισμού είναι αιώνιον-εώνιον
το πνεύμα του κακού-γυπαετοί ομοίως είναι αθάνατον παρότι εκπεσόν-αρνητικόν. γιαυτό δεν μπορεί να χαθεί αλλά μόνον να μετουσιωθεί σε καλόν. αυτό είναι το έργο της μετάνοιας του κακού διαμέσω του ανθρώπου .(οπότε και θα επανέλθει το πνευματικό παν για να αποκατασταθεί στην προτέρα του θέση, στον θεό).
η πόρνη είναι η "βαβυλών"=73 (-)
η παρθένος είναι η (αθηνά) "σωφία"=73 (+)
οι αετοί είναι οι του καλού-αετοί και οι του κακού (γυπ)-αετοί. "οι αετοί"= 73 (+ καί  -) . είναι ΑΕΤΟΙ τόσον του καλού (θετικόν) όσον και του κακού (αρνητικόν) γιατί τόσο το καλόν όσο και το κακόν είναι πνεύμα-τα .
Α---------- Ε-------------Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ο
ΙΑπΕτοί= αετοί Π + Ι= ισχυρά πνεύματα
Ιαπετία=Ελλάς (Ιωνία)(Γραικία).
Ο (ον)
Ε-λλην
ΙΑ-πετός=Ο Εκλεκτός (καί φυσικά ο ενάντιος του αφού οι "αετοί" είναι 2 φύσεων)
Ο αεί Τ

ελλάς=46
θεός=46
μα τότε γιατί δεν παρεμβαίνει ο θεός ;
παρενέβει στην σταύρωση του ιησού ;
ΑΕΤΟΙ=49 = 7Χ7=απόλυτη έκφραση-στο μεγιστο του νόμου της ανταπόδοσης. οι αετοί στην πραγματικότητα ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ στον νόμο της ανταπόδοσης του καλού (7-αετοί) και του κακού (7-γυπ-αετοί) .
γυπ-αετοί=88
η κρίσις=88
κόσμος=88
γυπαετοί-κόσμος-η κρίσις=ο άρχοντας του κόσμου τούτου=κακόν (σκοτο-φόρος).
Π-τώμα
Α-ετοί
Σ-ώμα
Π-Α-Σ=πάς=κάθε άνθρωπος είναι εν δυνάμει ενας αετός-γυπαετός καί όλος ο αγώνας γίνεται για το ποιός θα επικρατήσει και μέσα (οι εντός αετοί) και έξω ο κάθε εγώ-άνθρωπος . αυτό είναι και το ΠΑΣ-χα (πέρασμα) του κάθε ανθρώπου (πας) το οποίο είναι η (είσοδος) δημιουργία του πνευματικού ή υλικού ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ: Περιφέρεια- Ακτίς- Σημείον= ΚΥΚΛΟΣ (άνω και κάτω).
η ελλάδα θα νικήσει-όπως νίκησε και ο χριστός!
η κρίση θα φέρει για σένα τον πνευματικό θάνατο ή την ανάσταση ;
οι αετοί σε περιμένουν υπομονητικά-σιωπηλά-ταπεινόφρονα καί είναι μέσα σου, βρίσκονται στο πνεύμα σου στην θέληση και απόφαση σου!
"αητέ μου χρυσοπράσινε μετ'ς ασημένιες πλάτες
όντας εδώθεναι περνάς, μοσχοβολούν οι στράτες" !

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ο Ηθικός Ιστός-Νόμος

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΙΣΙΣ-ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
(δες καί)
 η αφή της ηθικής
Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι το νομοτελιακό πλέγμα του ιστού των κανόνων-επι μέρους νόμων που διέπουν το σύνολο της (τριπλής) δημιουργίας (πνευματικής-αιθερικής-υλικής) . ο ηθικός νόμος στο πνευματικό επίπεδο είναι η προβολή του θείου λόγου= Η ΑΓΑΠΗ και σε ψυχικό επίπεδο είναι η προέκταση της αγάπης= Η ΗΘΙΚΗ και σε υλικό επίπεδο είναι η προσχώρηση της Ηθικής Αγάπης= Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-ισόρροπη δικαιοσύνη (η οποία σκοπεί την αποκατάσταση-ίαση- εξισορρόπηση των ανισοτήτων-βλαβών-ανωμαλιών που προκύπτουν απο την αντίδραση του κακού στον κόσμο- φύση- δημιουργία και την ατέλεια- άγνοια- εχθρότητα- καταστροφικότητα των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία και το περιβάλλον).
ΑΓΑΠΗ=ο νόμος της δημιουργίας-ζωής του παντός, η ενοποιός φύση του θεού που ενώνει-συνδέει-ενοποιεί όλα τα πνευματικά όντα-υπάρξεις και μεταξύ τους και με τον θεό.
ΗΘΙΚΗ=ο νόμος που συνδέει-εναρμονίζει τούς 3 κόσμους της τριπλής δημιουργίας του θεού και τα όντα-υπάρξεις που ζούν-διαβιούν σε αυτούς, η κλίμακα-κλιμακωτή (διαβάθμισμένη) κατάσταση φωτός που επιτρέπει στα άνω να τροφοδοτούν καί καθοδηγούν τα κάτω και τα κάτω να ανέρχονται προς τα άνω εφόσον προσ-ομοιάζουν ποιοτικά-ηθικά με τα άνω (αγάπη-ηθική τελείωση).
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=η φυσική συμμετρία της φύσης είναι αποτέλεσμα της κόσμησης-διακόσμησης του πνεύματος κατα την δημιουργική του εργασία στην ύλη (κόσμος-μορφές-υλομορφοποίηση θείων συλλήψεων-σκέψεων σε υλικά προϊόντα-δημιουργήματα). η ηθική συμμετρία αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου του μόνου απόλα τα δημιουργήματα του κόσμου που έχει πνευματοποιούν πνεύμα και συνεπώς μπορεί ενσυνείδητα και ελεύθερα και θεληματικά να επιλέγει και αυτοδημιουργεί και προσομοιάζει με (προς) τον πνευματικό δημιουργό του τον θεό-πνεύμα, μπορεί δηλαδή να τελειοποιείται σε αγάπη-σωφία θεού δια της δημιουργίας στην ψυχή του της ηθικής εν αγάπη τελειότητος και στο (δισύνθετο εγώ-) πνεύμα του της πνευματικής εν σοφία τελειότητος. φυσική συμμετρία=η αποτυπωμένη στην φύση- ύλη- σοφία του ουράνιου πνεύματος (άνωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία) . ηθική συμμετρία=η δημιουργημένη (κυρίως) στην ψυχή- αιθέρας- αγάπη του κοσμικού πνεύματος του ανθρώπου (κάτωθεν δημιουργική δράση-δημιουργία).
σημ: η φύση δεν λειτουργεί-επιλέγει με την ηθική (αρετή-κατάσταση) απλά γιατί "δεν έχει ηθική" ούτε δυνατότητα αυτοδημιουργίας ηθικής κατάστασης-τελειότητος (τα ισχυρά τρώνε τα ανίσχυρα αλλά και συνολικά η φύση αποπνέει αρμονία-φυσική συμμετρία-κάλλος κλπ).
Η ΦΥΣΗ: αυτή είναι η παραδειγματική για τον άνθρωπο εικόνα της δυαδικότητος-δισυνθετότητος καλού και κακού του κόσμου. απο την μία του λέει: πρόσεχε το κακό και την βία-μην κανεις το ίδιο (αιμοβόρα θηρία-βία-πόλεμος) και απο την άλλη του λέει: παρατήρησε τι αρμονία επικρατεί, γίνε και εσύ αρμονικός-καλός (δάση-έμβια όντα-ειρήνη-αρμονία) .
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν γεννάται ηθικός αλλά γίνεται ηθικός-ηθικά τέλειος και τούτο διότι αφενός έχει την ικανότητα και την δυνατότητα δηλαδή τις αρετές και αφετέρου έχει την ελεύθερη επιλογή καί την θέληση και μπορεί να θελήσει και να μπορέσει να γίνει ηθικός-ηθικά τέλειος, λόγω των αρετών του πνεύματος του.

Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ είναι πνευματικός νόμος, αναγκαίος, αδήρητος, αναπόφευκτος και ισχυρός στην διανομή-ανταπόδοση-ευεργεσία επι τω καλώ αλλά και στην κατίσχυση του έναντι του κακού και του παραβάτη-κακόβουλου-κακοποιού ανθρώπου (εντός του χρόνου αλλά και άχρονα εξισορροπεί-εναρμονίζει-ενοποιεί όλα τα όντα της τριπλής δημιουργίας του θεού-ουρανού).
ουδείς εξαιρείται (ούτε ο χριστός εξαιρέθηκε) των ευεργετημάτων του αλλά και της ανταπόδοσης του είτε επι το καλώ είτε επι τω κακώ όταν οι πράξεις του είναι ανάλογες καί τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής του (ήλιος).
ο ηθικός νόμος είναι ΜΝΗΜΩΝ=θυμάται τα πάντα και τίποτα δεν ξεχνάει (α-λήθεια) και εν ταυτώ και ΤΙΜΩΡΗΤΗΣ δηλαδή ανταποδίδει δικαίως και με αγάπη κάθε πράξη του ανθρώπου, είναι δηλαδή ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ (διότι ακόμα και το κακό που ουσιαστικά το προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος και βέβαια το ανταποδίδει -θεού επιτρέποντος- το ίδιο το κακό, εν τέλει ωφελεί τον άνθρωπο διότι του λέγει"ΠΡΟΣΕΧΕ τι κάνεις, είδες τι έκανες;  κοίτα τώρα τι έπαθες-τι σου συνέβει ως αποτέλεσμα των επιλογών και πράξεων σου-του κακού ! (ο νόμος είναι προγραμματισμένος να βλέπει "τυφλά" όπως ο ήλιος και η ηθική δικαιοσύνη) (ο άνθρωπος κάνει το λάθος-κακό και το κακό τον ξεπληρώνει και το καλό έρχεται και του δείχνει το δρόμο της μετάνοιας-συγχώρησης κλπ).

ΑΓΑΠΗ=ενότης-πνευματική δικαιοσύνη-πνευματική τάξη
ΗΘΙΚΗ=αρμονία-ηθική δικαιοσύνη
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ισορροπία-ισόρροπη δικαιοσύνη

ΑΓΑΠΗ=φωσφόρον-φωτίζον-φανερώνον(αποκαλύπτει)Λόγον αλήθειαν
ΗΘΙΚΗ=δίκαιον-καλόν-έλλογος ηθικός λόγος
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=σύμμέτρον-ωραίον-κανονική λογική συμπεριφορά

ΑΓΑΠΗ=άνθρωπος πνευματικός-ενοποιός
ΗΘΙΚΗ=άνθρωπος ηθικός-αδελφό-ποιός
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=άνθρωπος λογικός-αλληλέγγυος

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ= Ο ΗΘΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ= Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ=ΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ηθικής-σύμμετρης) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ στίς γενόμενες πράξεις του ανθρώπου, είτε επι τω ΚΑΛΩ είτε επι τω ΚΑΚΩ (ανταπόδοση καλού στο γενόμενο καλόν και ανταπόδοση κακού στο γενόμενο κακόν). (ιδού η αξία της μετάνοιας του κακού και της συνχωρήσεως του εχθρού ανθρώπου, διότι και εκκαθάριση του κακού γίνεται (ο θεός συνχωρεί τον μετανοούντα) και παράταση χρόνου προς μετάνοια δίνεται στον διαπράξαντα το κακό (το θύμα εφόσον συγχωρεί τον θύτη ουσιαστικά αναστέλει τις συνέπειες της αντί-δρασης του νόμου επι τω κακώ στον σφάλλοντα, προσωρινά, δίνοντας του χρόνο μετανοίας-μεταμέλειας-μετάγνωσης).
ο ΜΕΤΑΝΟΩΝ=συνχωρείται απο τον θεό=λαμβάνει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ= γίνεται εκκαθάριση του γενόμενου κακού .(αναλόγως του βάθους της μετάνοιας του σφάλλοντα γίνεται οριστική διαγραφή του γενόμενου κακού μέχρι και ανταπόδοση επι τω καλώ στον μετανοούντα)
ο ΣΥΝΧΩΡΩΝ τον συνάνθρωπο-εχθρό και βλάψαντα αυτόν=δίδει ΑΦΕΣΗ-ΣΥΝΧΩΡΗΣΗ στον βλάψαντα αυτόν και συνεπώς χρόνο μετανοίας στον θύτη-εχθρό του, διότι η προσωρινή αναστολή των συνεπειών του νόμου, έχει ημερομηνία λήξης.
σημ: στην ύλη ο ΦΥΣΙΚΟΣ νόμος της δράσης-αντίδρασης ή και έλξης-άπωσης κλπ είναι όψεις-δράσεις στο επίπεδο της ύλης του ενός παγκόσμιου ΗΘΙΚΟΥ (-πνευματικού) νόμου της ανταπόδοσης.

οι +7 (σύν) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω καλώ :
α) μη ανταπόδοση κακού στο κακό που διέπραξε σε μας (εμείς το θύμα) ο θύτης-εχθρός συνάνθρωπος μας .
β) συγχώρηση του εχθρού-συνανθρώπου θύτη (ο βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
γ) μετάνοια κακού που διέπραξα εγώ ως άνθρωπος εναντίον του συνανθρώπου μου είτε ασυνείδητα είτε εσκεμμένα (εγώ ο θύτης-βλάψας-εχθρός άνθρωπος).
δ) επανόρθωση του κακού που διέπραξα με αντίστοιχο καλό υπέρ του θύματος μου.
ε) υπομονή των λαθών-του γενόμενου κακού μου και των λαθών-του γενόμενου κακού των συνανθρώπων μου και του γενόμενου και υφιστάμενου κακού του κόσμου.
ζ) ταπεινοφροσύνη έναντι του κακού-εγώ μου και του κακού-εγωϊσμού του συνανθρώπου και του κακού που υφίσταται ακόμη στον κόσμο και με δική μου υπαιτιότητα-ευθύνη (αφού καί εγώ δεν είμαι μόνο θύμα αλλά και θύτης).
η) πίστις στον θεό και ελπιδοφόρος ανάταση-προσευχή προς τον θεό, ώστε αυτός να μας συγχωρέσει-όλους για το γενόμενο κακό μας και να θελήσει να παράσχει την αλήθεια-βοήθεια του προς την ανθρωπότητα και τον κόσμο ώστε αφενός το κακό μας και του κόσμου να μετουσιωθεί σε καλόν καί αφετέρου το καλόν καί η αλήθεια-η βασιλεία του να έλθει-αναφανεί και εγκατασταθεί και καθιερωθεί-επικρατήσει τελειωτικά μέσα μας-στους ανθρώπους και έξω μας-στον κόσμο.
σημ: να η αξία του "πάτερ ημών" ....και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέταις ημών... αλλά και η αξία του "αγαπάτε αλλήλους" το οποίο ανακεφαλαιώνει τον ηθικό νόμο της ανταπόδοσης (και όχι τον φυσικό ή μωσαϊκό της 1ης εποχής που απαιτούν άμεση ανταπόδοση στο γενόμενο κακό) του οποίου το βασικό περιεχόμενο είναι η χορήγηση χρόνου μετανοίας στον βλάψαντα ώστε αυτός να μπορέσει να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του και να μετανοήσει αλλά και δίνει τον χρόνο στο θύμα να μπορέσει να συγχωρέσει τον βλάψαντα αυτόν και συγχωρώντας αφενός να αποτρέψει την αντίδραση του νόμου εναντίον του παραβάτη αλλά και να δώσει επιπλέον χρόνο στον παραβάτη να μετανοήσει ("ούκ ήλθον καταλύσαι τον νόμο- του μωϋσέως- αλλά πληρώσαι -να συμπληρώσω- αυτόν" προειδοποίησε σοφά ο ιησούς χριστός, διότι ο μωσαϊκός νόμος-της διανοητικής σοφίας =εξισορρόπηση όπως και ο χριστικός-της ηθικής αγάπης =συγχωρητικότης, ισχύουν ακέραια. τέλος μελλοντικά ο νόμος της ανταπόδοσης του κακού θα καταργηθεί αφού ο άνθρωπος και ο ηθικός νόμος του καλού θα είναι-γίνουν ένα -ταυτόσημοι ).

ο 7 =Η=ηθικός ιστός-νόμος (ιστός Η =το πλέγμα-δίκτυ του ηθικού νόμου της ανταπόδοσης στον κόσμο που αφορά τον άνθρωπο και διέπει την γέννηση ζωή και τον θάνατο του αλλά και είναι ο ρυθμιστής της πρόνοιας του πεπρωμένου και του μοιραίου που αναπόφευκτα επέρχεται στον άνθρωπο και κάθε υλικο-σχετικό δημιούργημα).

οι -7 (μείον) = Η κατηγορίες πράξεων του ανθρώπου επί τω κακώ :
α) δεν συγχωρώ τούς εχθρούς-συνανθρώπους μου.
β) ανταποδίδω κακό στο προς εμέ γενόμενο κακό
γ) δεν μετανοώ για το παρελθόν γενόμενο κακό μου αλλά εξακολουθώ να το διαπράττω και διαιωνίζω παραμένοντας αμετανόητος.
δ) δεν αποκαθιστώ τις ζημίες του συνανθρώπου απο το κακό που εγώ του προξένησα.
ε) δεν υπομένω το κακό μου (λάθη-κακίες-πάθη κλπ) και το κακό των συνανθρώπων μου (λαθη-παραλείψεις-κακίες κλπ) και το κακό του κόσμου (αντιξοότητες-αδικίες-καταστροφές-πόλεμοι κλπ) αλλά εξακολουθητικά διαμαρτύρομαι-κρίνω-κατακρίνω-καταφέρομαι-αντιδρώ αρνητικά και διαχωριστικά, απαλλάσσοντας και δικαιώνοντας τον (βολεμένο ή παραπλανημένο) εαυτό μου .
ζ) δεν ταπεινοώ-ταπεινοφρονώ για το κακό-εγώ-εγωϊσμό μου, μόνο κοιτάω-βλέπω τ ο κακό και τον εγωϊσμό των άλλων. εγώ εγωστρεφώ εγωκεντρικά την ίδια ώρα που εγωϊστικά-αλαζονικά κατακρίνω τον άλλο-τον συνάνθρωπό μου, καθιστώντας τον εχθρό μου.
η) δεν (αγαπώ) πιστεύω στον θεό, ούτε ανατείνω-προσέυχομαι προς αυτόν για να τον παρακαλέσω να βοηθήσει την ανθρωπότητα-τον κόσμο-την δημιουργία με την παροχή της αλήθειας-βοήθειας του ώστε να μετουσιωθεί και εκλείψει το κακό αλλά και επικρατήσει νικηφόρα το καλόν και ο άνθρωπος-ανθρωπότητα, δεν έργάζομαι-συνεισφέρω στο έργο του θεού και του ανθρώπου-ανθρωπότητας, πιστεύω σε μένα και το εγώ-θεό μου. (σημ: απόδειξη-βεβαίωση ότι η προσευχή μου " αξίζει " και έχει εισακουσθεί είναι η (κυρίως) ψυχική αρμονία και γαλήνη που έχει επιτευχθεί αλλά και η διάυγεια η διανοητική και η πνευματική πληρότητα στο είναι μου.)

ΑΓΑΠΗ-ΗΘΙΚΗ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ=ΗΘΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-της αδελφοσύνης και ελεημοσύνης -βοήθειας- προς κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φυλής-θρησκείας-πολιτικών πεποιθήσεων-χρώματος κλπ
Ο ΗΘΙΚΟΣ-αδελφός ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ-ΓΙΝΕΤΑΙ-ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ :
ΝΟΥΣ-νοήμων-ευ νοητεύει (νούς υπαγώμενος πνεύματι).
ΝΟΜΟΣ-νομοθετημένος-ευνομούμενος (άνθρωπος φύλακας-φυλακτήριον του νόμου).
ΝΑΟΣ-ναήτης-ευ ναητεύων (άνθρωπος-εν αληθεία πνευματωμένος=ναός θεού επι της γης).

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

αλήθεια 7

"εγω ειμι η αναστασις και η ζωη ο πιστευων εις εμε καν αποθανη ζησεται και πας ο ζων και πιστευων εις εμε ου μη αποθανη εις τον αιωνα"(ιησούς χριστός-η αλήθεια)
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
 http://www.athena.agrino.org/classes/images/class_c/Athena_Hercules_480_bg.jpg
 αθηνά-ηρακλής
δες και
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α=αρχικά των ονομάτων: Αθηνά-Απόλλων .(είναι οι 2 βασικές εκπορεύσεις του Ζεύς-Διός, η σωφία -αθηνά- και η αγάπη του-απόλλων-)
ΑΛ=αρχικά του ονόματος της ΑΛκμήνης μητέρας του ήρωα ανθρωπόθεου Ηρακλή,του οποίου το έργον και η ζωή αποτέλεσε και αποτελεί τον σημαντικότερο κύκλο μυθολογίας (μυθιστορίας και αθληστορίας και θεολογίας και αστρονομίας και αστρολογίας και θεοσοφίας και αριθμοσοφίας).
ΛΗ=αρχικά του ονόματος της ΛΗτούς μητέρας του Απόλλωνος
Η=αρχικά του ονόματος του Ηρακλή αλλά και του Ηλιου καί της Ηούς αδελφής του ήλιου και της Ηρας συζύγου του Δία και του Ηφαίστου (θεός του πυρός=συνέβαλε στην γέννηση της αθηνάς) και της Ηβης συζύγου του Ηρακλή στον ουρανό.
ΘΕΙΑ=ΘΕΙΑ ή ευρυφάεσσα σύζυγος του ΥΠΕΡίωνος και γονείς των Ηλίου-σελήνης-ηούς
Θ=Θεός-Θεοί=ζεύς και 12θεον, Θάλεια Θέμις Θέτις Θησέας (ο οποίος συνδέει τον Θηβαϊκό με τον Αθηναϊκό και τον Κρητικό κύκλο της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και είναι ο 2ος μετά τον Ηρακλή σημαντικός Ηρωας-υιός θεού όπως ο Ηρακλής και ο Περσέας)
Ε=ΕΛΛΑΣ η μητέρα του πνεύματος επι της γης, ελλη-ελένη-ΕΛΕΥΣΙΣ η μήτρα και (θερμό) κοιτίδα του ερχόμενου εκλεκτού και σημαντικότερο κέντρο μυήσεως στην αλήθεια του ουρανού και του άδη-κάτω κόσμου αλλά και της γης-φύσεως(πλούτων-δήμητρα-κόρη και παιδίον) .
Ι=ΙΑΠΕΤΟΣ ο γεννητωρ της ελληνικής φυλής (ίων-δώρος-έλλην-ξούθος-αίολος-δευκαλίων-πύρρα), ΙΑΣΩΝ ο πρωταγωνιστής της αργοναυτικής εκστρατείας η οποία σκοπό είχε την μετάδωση του έλληνος λόγου σε όλη την τότε γνωστή(αλλά και άγνωστη) γη-ανθρωπότητα
Α=αίγα αμάλθεια-αμβροσία-αργοναύτες-άρτεμις-άρης-αφροδίτη-αριάδνη-ασκληπιός-αχιλλέας...κλπ.
ΑΛΗΘΕΙΑ =θεός και θεοί (ζεύς-12θεον) απόλλων(λητώ)-αθηνά(ήφαιστος)-ηρακλής(αλκμήνη) -ιάσων-θησέας-ιαπετός-θεία-ήλιος-ελευσίς... κλπ.
ζεύς=ζωή
απόλλων=φως
αθηνά=σοφία
ηρακλής=12 άθλοι-αρετές-λόγοι(οικουμενικός άνθρωπος-θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος και παραδειγματικός τύπος του ερχόμενου μεσσία ιησού)
ελευσίς=μύηση στην αλήθεια
ελλάς=μήτηρ-πατήρ του πνεύματος και του πνευματικού παγκόσμιου πολιτισμού οικουμενικά, τόσο κατα το παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον .(σημ: αυτό το παρόν-το σημερινό είναι που προετοιμάζει-τώρα το μέλλον το οποίο περιμένει-υπομένει την πολύ σκοτεινή νύκτα να ξημερώσει με τις ευλογίες της ΗΟΥΣ).(ΙΗΣούς=Υ-Ι-Ο-Σ Η-Ο-Υ-Σ) .
ΑΛΗΘΕΙΑ-ιδαίον άντρον κρήτη
Α-λήθεια (αργικέραυνε)
Λ-όγου (λαβρυ-δέα)
Η-(ην)
Θ-εού
Ε-στία
Ι-δαίον
Α-ντρον
η αλήθεια του θεού Λόγου (Δίας) ήτο-προϋπήρχε (πάντοτε) στην θεού εστία (οίκος θεού) το Ιδαίον άντρον (κρήτη-εκεί όπου η παράδοση θέλει τον θεό να γεννάται επι της γης όπως ακριβώς και ο ιησούς χριστός σε ένα σπήλαιο ταπεινό) (σημ: όταν την 10ετία του 1980 επισκέφθηκα το ιερόν αυτό σπήλαιο δεν βρήκα κανένα φύλακα κανένα άνθρωπο καμία περίφραξη ή ασφάλεια-προστασία του χώρου και μάλιστα ήταν σε τέτοιο χάλι που είπα "θεέ μου πέθανες και εσύ και είσαι πια στον ουρανό"........μόνο το σπίτι σου έμεινε τάφος έρημος και λησμονημένος απο ένα λαό που τόσο σε τίμησε στο παρελθόν!) .
 
αλήθεια-κρήτη :
(Κ-ρητή)(κρήτη=60 πατήρ=60 ήλιος=60 =6=τέλειον)
Α=αμάλθεια=αλάθεια + Μ=μύηση (αίγα-αγία-γαία)
Λάβρυς=Διπλούς Πέλεκυς (ουράνιο δίπολο αγάπη-σωφία)
Λαβύρινθος=η ΥΨΗλώτερη μύηση στην αλήθεια που εδόθηκε ποτέ στον άνθρωπο και το επι της γης έργο του .(Μίνως=η σωφία του θεού-αντίστοιχος του Μωϋσή).
Ηρακλής-ταύρος κρήτη (ταύρος=υλοποιημένη-πραγματοποιημένη η αλήθεια) (ζεύς-μίθρας-γιαχβέ-ίσις κλπ ταυτίζονται με τον ταύρο (βους-αγελάδα που είναι και ηλιακό σύμβολο) .
Θεο-ταύρος=θεού ποσειδώνος με τον οποίο συνεβρέθηκε η Πασιφάη γυναίκα του Μίνωα και έτσι γεννήθηκε ο Μινώταυρος (Μινώταυρος=το τέρας της Δισυνθετότητος καλού-κακού=το Εγώ άνθρωπος) (Αριάδνη=κόρη του Μίνωα και ιέρεια Μυητής στην αλήθεια-που αποδίδει ο μίτος της Αριάδνης τον οποίο έδωσε στον Θησέα όταν εισήλθε στον Λαβύρινθο του κόσμου-κακού για να μπορέσει να εξέλθει ασφαλής και νικητής) .
Θεο-ταύρος=η μεταμόρφωση του Ζεύς-Δία και η αρπαγή της Ευρώπης
Θησέας= ο ήρωας που θανατώνει τον μινώταυρο και ελευθερώνει την αθήνα απο την Κηδεμονία της Κρήτης .(ουσιαστικά μεταφέρει μαζί του την Μύηση-Αλήθεια που έλαβε στην αθήνα και αρχίζει ένα νέο κύκλο φωτός και μυήσεως στην αλήθεια για τους αθηναίους-εξού και ο Αιγέας πεθαίνει για να αναλάβει ο γιός του που είναι ο εκλεκτός ΝΙΚΗΤΗΣ....) κλπ.
http://www.portogouves.gr/images/creteinfo/Tauros.jpg
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α-αθήνα αθηνάς
Λ-λυκαβηττός λόφος
Η
Θ=θεία
Ε-ελαία
Ι-ιερόν-ιερός βράχος
Α-ακρόπολις
η αλήθεια λέει :
η αθηνά=η Θεά της σοφίας
η αθήνα-ι=η Πόλις της θεάς
η θεία ελαία=το Δώρον της θεάς στους πολίτες-κατοίκους
ο ιερός βράχος με τα Ιερά (ερέχθειον-ναός της αθηνάς νίκης-παρθενών) και την ιερά ελιά αλλά και την ιερή πομπή των παναθηναίων που οδηγούσε στην ιερά οδό και την ελευσίνα .
η Ακρόπολις=ναός των επιστημών-τεχνών-σοφίας-μυήσεως-θρησκείας-φιλοσοφίας, είναι ο βράχος-χώρος ομού-μαζί με τον παρθενώνα ναό της σοφίας αθηνάς και ευρισκόμενος στο ακρότατο-υψηλώτερο σημείο(κέντρο) της πόλεως της θεάς .

Ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η Αττική στο μεσον της Ελλάδος,η δε Αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η Ακρόπολις" (Αριστείδης ο Δίκαιος) καί "Η πόλη μας-η Αθήνα ποτέ δεν θα χαθεί σύμφωνα με τη θέληση και τη διάθεση του Δία και των μακαρίων αθανάτων θεών, κόρη πατέρα ισχυρού, η Παλλάδα Αθηνά, έχει τα χέρια της απλωμένα πάνω από την πόλη" (Σόλων Αθηναίος) .

Α-αθήνα-αγορά (Αττική-αθήνα-ακρόπολις)
Λ-λόφοι-λάς (λίθοι) (Λυκαβηττός)
Η=ητα=επτά-7 (Ηφαιστος)
Θ=θησείον
Ε-ερέχθειον
Ι-ιερός βράχος (ιερή ελαία-ιερά οδός)
Α-ακρόπολις (αθηνά)
η αλήθεια λέει: αθήνα-αγορά-7 λοφοι-θησείον-ερέχθειον-ιερός βράχος-ακρόπολις : όλα αφορούν περιστρέφονται γύρω απο την θεά αθηνά και την πόλη της-το ναό της-τους πολίτες της πόλης της-τις δραστηριότητες του λαού της-την διδαχή και προαγωγή του λαού της-τον παρθενώνα των τεχνών της .(Αθηνά=ακρόπολις-ερέχθειον-ιερός βράχος, Ηφαιστος=Θησείον, Αθήνα=Η=7λοφος-Αγορά-Εκκλησία του δήμου-Ηλιαία=δικαστήριον-Βουλή (α+α=2=Β). υπάρχουν άπειρες αναλογίες-αρμονίες-συμφωνίες που μπορεί καθε καλόπιστος-ειλικρινής- αγνός αναζητητής να διερευνήσει να ανακαλύψει και αποκαλύψει προς ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ: (Α=αιγέας Θ=θησέας ..κλπ) (Αθήνα- Ελευσίς-Θήβα- Λακωνία- Ηλεία) (αμφικτυονίες -ανθεστήρια κλπ). (Απόλλων=προσδιορίζει τους Δελφούς-Δήλο και εν γένει όλο το ΥΠΕΡβόρειο έργο του, ομοίως και η Αθηνά-σωφία και ο Θεός Θεών-ο Ζεύς-Δίας αλλά και οι Θεοί-το Δωδεκάθεον και οι 12 Τιτάνες κλπ) .
τι είναι η σωφία ; είναι το πνεύμα της αλήθειας !
τι είναι η αγάπη ; είναι η αλήθεια της υπάρξεως-του σκοπού της ζωής στην γη και παντού !
ποιά είναι η αθηνά ; ο απόλλων ; τι λέγει ομιλούσα η ακροπολις και ο παρθενών ; τι διδάσκουν οι 12 μυθοι του ηρακλή ; η ιστορία του θησέα με τον μινώταυρο ; κλπ κλπ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ σε ΒΟΗθά να θέσεις τα ερωτήματα και να βρης τις απαντήσεις αλλά και κυρίως να ακολουθήσεις το παράδειγμα της που είναι η εν σωφία αγάπη τήρηση της αλήθειας πάση θυσία . νά γιατί η αλήθεια είναι αυτή αύτη Η ΟΔΟΣ και Η ΑΛΗΘΕΙΑ (ανάστασις) και Η ΖΩΗ του κάθε ανθρώπου -εγώ- πνεύματος- όντος . η ελλάς είναι η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και η αθήνα Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΩΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ουράνιοι αρχηγοί) . η ελλάς είναι το θείον περιβάλλον της αλήθειας στην γη και η αθήνα ο θείος ομφαλός και η φωνή της αλήθειας των ουράνιων γεννητόρων οι οποιοι εκτελούν το θέλημα του θεού εξ αρχής και όχι μόνον μετά την έλευση του χριστού (όπου ο ομφαλός μετατοπίσθηκε προσωρινά στην χώρα των τέκνων των γεννητόρων για να εκφρασθεί εκεί το θέλημα του λόγου της αληθείας) .(όποια πέτρα να σηκώσεις στην ελλάδα θα σου "έρθει κατακέφαλα η αλήθεια") (σημ: αλήθεια, το ότι όλος ο πλανήτης ασχολείται ΑΡΝΗΤΙΚΑ με την ελλάδα και τους έλληνες δεν σας λέει κατι ; γιατί αυτοί που είναι ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (κυρίως) =αμερικάνοι-ευρωπέη -εγγλέζοι-γερμανοί-εβραίοι σιωνιστές-βατικανό- δεν τους κατηγορεί κανείς επισήμως ; και γιατί αυτός ο πολύπαθος ελληνικός λαός που τόσα πολλά έδωσε σε όλη την ανθρωπότητα σύρεται σήμερα απο τον ίδιο του τον εαυτό και τα έργα του (τη βοηθεία και των ομοίων του "αλληλέγγυων") αλυσιδηροδέσμιος προσφέροντας μάλιστα και την εξουσία-διοίκηση της χώρας στους αντικειμενικά διεφθαρμένους επαγγελματίες πολιτικούς και πλιατσικολόγους άρπαγες-ληστές-κλέφτες πάσης φύσεως ; η αλήθεια-το φως σε κινεί έλληνα-λαέ ή η άγνοια και η αναλήθεια ; μήπως η πλάνη; η διαφθορά; το σκοτεινό σου αυτοβολευτικό συμφέρον;  μήπως αυτό τούτο (το ίδιο) το σκότος που οι βασικές του αντιαρετές είναι: η υπο-κλοπή καί η παραποίηση και η καπηλία της αλήθειας και το καμουφλάζ και η απόκρυψη της αλήθειας και η εμφάνιση του με άλλο πρόσωπο απο αυτό που όντως είναι-το σκότος ; δική σου-χάρισμα σου η απάντηση σου) .

Α-ΛΗΘΕΙ-Α : άνθρωπος της αλήθειας
Α(αρχικό)=Ανθρωπος και Α(τελικό)=Ανθρωπότης
(άνθρωπος=άτομο-μέρος ανθρωπότητα=σύνολο-όλον)
α-γάπη=ο αγαπών (αγαπάτε)
λ-ογική=ο λογικός
η-θική =ο ηθικός
θ-υσία=ο θυσιάζων-μενος
ε-λευθερία=ο ελεύθερος-μενος
ι-σότητα=ο ίσος-σύμμετρος
α-λληλεγγύη=ο αλληλέγγυος (αλλήλους)
η αλήθεια=καθιστά τον γνωρίζοντα-βιώνοντα-τηρούντα αυτήν: αγαπώντα- λογικό- ηθικό- θυσιαζόμενο- ελευθερο- ίσο- αλληλέγγυο=Τέλειος Ηθικά (αγαπών) και Πνευματικά (σοφός) Ανθρωπος= η Τελεία ανθρωπότης οικουμενικά .
αλήθεια=7 γρ.
αλήθεια=42=7 χ 6
42=24=4 χ 6
η αλήθεια=49= 7χ7
7=νόμος-σημαίνει ότι η αλήθεια είναι αμετάθετη-αδήρητη-αναπόφευκτη με αποτελέσματα νόμου πνευματικού (χωρίς ομοιότητα-ομοιογένεια μαζί της καθίσταται χίμαιρα που-εν τέλει κατατρώγει (πνευματικά-ψυχικά-υλικά) τους αναληθείς- ψεύτες- κάπηλους- παραποιητές- αδίκους-ψευδομαρτυρούντες- υποκριτές- αυτοπροβαλλόμενους- συμφεροντολόγους- χρηματιζόμενους-διεφθαρμένους κλπ)
6=τέλειον-σημαίνει ότι η αλήθεια είναι πλήρης-ολόκληρη-ενιαία ενότης-απόλυτη και φυσικά και ο άνθρωπος ο εκ της αλήθειας (γνώστης-βιωτής-τηρητής) προσ-ομοιάζει με την αλήθεια και τις αρετές-ιδιότητες-δυνάμεις-δώρα της .
Η ΑΛΗΘΕΙΑ-υδροχόος
η υδροχοϊκή είναι η Γ' εποχή-περίοδος-διαθήκη-αλήθεια η οποία σκοπεί να καταστήσει τον άνθρωπο υιό (λόγος) -πνεύμα θεού (σοφός) .
η αλήθεια=49=7 χ 7 = ο νόμος στο μέγιστο της ακτίνας δράσεως του
αλήθεια=42 χ 3 (3η εποχή-αλήθεια)= 126
υδροχόος= 126
υδροχόος=1-υδροφόρος-5-υδρία-3-ύδωρ=153-Υετός-βροχή (κατακλυσμός-επιφάνεια) η οποία θα εξ-αγνίσει-μεταμορφώσει-αγιάσει τον κόσμο και τον άνθρωπο (νάματα αλήθειας-ύδωρ ζων) .

Α-λήθει-Α = Αμνός-Αρνίον
αμνός=μ-ο-ν-ά-ς=59
επτάς=59 =μονάς ή αμνός=59
μονάς=59 + αμνός=59=118
χριστός=118
μονάς+επτάς=59+59=118
μονάς=1=θεός=ο ων=λόγος=αμνός (εν αρχή ην ο λόγος)
επτάς=7=νόμος
1-7=17=153
(1-17=αναλύεται σε 153 και 17 χ 9=153)
αλήθεια=42
αλήθεια χ 2=84 (διπλαδιασμός)
μύησις=84
αλήθεια χ 3=126
υδροχόος=126 
ΑΛΗΘΕΙΑ=ελληνική ΑΒ=Α-Ω=ΑΜΝΩ
    1   2    3   4  
Α1---Μ---Ν---Ω
β2----λ----ξ----ψ
γ3----κ----ο----χ
δ4----ι----π----φ
ε5----θ----ρ----υ
ζ6----η----σ----τ ( Ε=5=Ανθρωπος (αμνώ=50=10χ5=άνθρωπος αμνός).

άνθρωποι: ζήστε αμνώ

Αλήθεια=Μύησις-Νόμος-Ων
Αλήθεια=ο θεός αγάπη-σωφία
Μύησις=μύησις στην αλήθεια (αγάπη-σοφία)
Νόμος=νόμος άνθρωπος (νομοθέτηση-νομοποίηση)
Ων=ώνθρωπος-ωντοποίηση (θέωση ανθρώπου)

αλήθεια=42 (έων=42)
μύησις=84
νόμος=73 (σωφία=73)
ων=37
--------------
236
μονάς+αμνός=118
χριστός=118
-------------------
236 =αλήθεια+μύησις+νόμος+ων

αλήθεια+μύησις=126=υδροχόος (Γ' εποχή-διαθήκη)
αγάπη=28+σωφία=73=101+Α=1+Ω=24=25=126=υδροχόος (Α=αγάπη και Ω=πνευματική σωφία και αλήθεια=αγάπη-σωφία και υδροχόος=παράκλητος-χριστός του θεού) .
νόμος (νούς-ναός άνθρωπος) + ων =110 (1-1 ή 55+55=διπολική μονάς=αγάπη-σοφία) ( + το Ε του ανθρώπου=5 ή το Ε της αλήθειας=πενταπλή ή το Ε του Ε-ων-ος- (5 κύκλοι) = 115= παράκλητος (η σωφία του θεού=Γ' διαθήκη) .
Α=αρχή=1=ευρίσκεις την αλήθεια ("ευρήκαμεν τον μεσσίαν"=χριστόν).
Μ=μέσον=12 =μυείσαι στην αλήθεια (ακόλουθος-ακολουθείς).
Ν=νέα αρχή 12δος=12+1=13=νομοθετείσαι στην αλήθεια(υπακούς-υπάγεσαι).
Ω=ωμέγα-τέλος=24 =ωντοποιείσαι στην αλήθεια(αποκαθίστασαι).

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

αλήθεια 6

 η Θεία ελαία το Δώρον της Αθηνάς
("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα).
ΑΛΗΘΕΙΑ
αλή Θ εια : με κέντρο το Θ = Θεός
Θ+α=9=Ι
Θ+λ=19=Τ
Θ+η=15=Ο
Θ+ε=13=Ν
Θ+ι=17=Ρ
Θ+α=9=Ι
αλήθεια=δημιουργεί τα γράμματα: Ι-Τ-Ο-Ν-Ρ-Ι= ΤΟ ΙΝΡΙ (INRI) δηλαδή:
Ι-ησούς Ν-αζωραίος Ρ-έξ=Rex=βασιλιάς Ι-ουδαίων
τουτον ουν τον τιτλον πολλοι ανεγνωσαν των ιουδαιων οτι εγγυς ην της πολεως ο τοπος οπου εσταυρωθη ο ιησους και ην γεγραμμενον εβραιστι ελληνιστι ρωμαιστι ( Ιωάν. 19:20) . ο Ματθαίος αναφέρει «οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεῦς τῶν Ἰουδαίων», ο Μάρκος «ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων», ο Λουκάς «οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων» και ο Ιωάννης «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων». (Ματθ. 37:37· Μάρκ. 15:26· Λουκ. 23:38· Ιωάν. 19:19, 20)
αλλά επίσης δημιουργείται η λέξη: Ι Ρ Ι Ν και το Ο με το Τ
----Ο----
Ι
Ι
Ι
δημιουργούν τον σταυρό της ζωής και πάνω απο την κεφαλή του εσταυρωμένου θεανθρώπου την 7φωτη ΙΡΙΝ-ουράνιο τόξο
ΑΛ-ΗΘ-ΕΙ-Α-οι δυάδες των γραμμάτων της
Α+Λ=1+11=12=Μ 
Η+Θ=7+8=15=Ο
Ε+ Ι=5+9=14=Ξ
Α =Α αλλά καί Α+Α+Β
(το τέλος Α προστίθεται στην αρχή Α =α+α=Β)
αλήθεια=Μ- Ο- Ξ- Α + Β
Μ=ΜΕΣΣΙΑΣ (=χρισμένος-χριστός)
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΣ Β=ΒΑΣΙΛΙΑΣ (ίδε ο άνθρωπος,ίδε ο βασιλεύς υμών)
Ξ=ΞΥΛΟΝ=ΣΤΑΥΡΟΣ (επι ξύλου κρεμάμενος)(ξύλον ζωής=χριστός και ξύλον γνώσεως=ιησούς, αυτά τα 2 ξύλα ένωσε-αποκατέστησε σε 1 ο ιησούς χριστός).
Ο=Ο (αρθρο Ο καί Ον)
σημαίνουν: (λέγει η "αλήθεια") Ο ΜΕΣΣΙΑΣ= ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ =ΞΥΛΟΝ =πάνω στο ξύλον =σταυρός =εσταυρωμένος αλλά και ΞΥΛΟΝ=πινακίς-τίτλος με το ΙΝΡΙ =INRI (ιησούς ναζωραίος βασιλεύς ιουδαίων) και ξύλον=δένδρο ζωής-γνώσεως αποκατεστημένα στον θεό όπως ήταν πρό της πτώσεως του υιού-πνεύματος του).
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
Α=(αρχή)=ΑΓΑΠΑΤΕ (αφύπνιση)
Α=(τέλος)=ΑΛΛΗΛΟΥΣ (ανάσταση)
είναι η ΕΝΤΟΛΗ του χριστού πρός τους ΜΑΘΗΤΕΣ του δηλαδή πρός ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ στην ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΚΟΣΜΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ , είναι η περίληψη της Β' ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΛΟΓΟΥ πρός την ανθρωπότητα της γης .
α-ΛΗΘΕΙ
ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ
α
Λ=ΛΟΓΟΥ
Η=ΗΝ
Θ=ΘΕΟΥ
Ε=ΕΝΤΟΛΗ
Ι=ΙΗΣΟΥ
α
αγαπάτε αλλήλους=η εντολή του θεού-λόγου ιησού (χριστού)
αλλά και ενδιάμεσα του Α_Α =αγαπάτε αλλήλους
ΕΙΗ=είη=είναι-θα είναι (μεθ'ημών)
Θ_Λ=(ο) Θεός Λόγος
Α-ΛΗΘΕΙ-Α
τα ευαγγέλια αρχίζουν με τον Α-ΜΝΟ(Σ) και τελειώνουν στην αποκάλυψη με το Α-ΡΝΙΟΝ αλλά και Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ αφού βαπτίσθηκε απο τον ιωάννη καί δέχθηκε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-θεοφανέρωση της αγίας τριάδος :Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοὺ θεοὺ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοὺ κόσμου.(ιωα:Α-29) ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ αφού πλέον έχει νικήσει κατα κράτος οριστικά και τελειωτικά το ίδιο το κακό και τα παρακλάδια του τόσο στην γη όσο και στον ουρανό: Καὶ ἔδειξεν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καῖ τοῦ ἀρνίου.(αποκ:ΚΒ-1) .
α-ΛΗΘΕΙΑ-α
ΑΜΝΟΣ-ΑΡΝΙΟΝ
α
Λ-ΟΓΟΣ
Η-Ν
Θ-ΕΟΣ
Ε-ΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ι-ΗΣΟΥΣ
α
ΑΜΝΟΣ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΓΗ
ΑΡΝΙΟΝ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΟΥΡΑΝΟΣ
αμνός=μ-ο-ν-ά-ς=1 ή Α =αλήθεια=η οδός της θυσίας-σταυρού=ζωής στην γη (ιησούς χριστός-η οδός η αλήθεια και η ζωή του κάθε ανθρώπου, ακόλουθου της εσταυρωμένης αλήθειας) .
αρνίον=ρ-α-ί-ν-ο--ν= ραίνει όλους τους νικητές του κακού-θηρίου (ο γάμος=του νυμφίου χριστού με την νύμφη) (α-ω=Α_αμνός-Ω_αρνίον) .
η αλήθεια λέγει: ο Αμνός-Αρνίον Ην=ήτο προαιωνίως ο Θεός ο Ερχόμενος (μεσσίας) Ιησούς (σωτήρ).
Α-ΛΗΘΕΙΑ
το Α =1 = μονάς συσχετιζόμενο με τα υπόλοιπα στοιχεία-γράμματα της Αλήθειας αποδίδουν άλλη μία πλευρά-όψη της αλήθειας :
Α-λ=1-11=1-1-1=Α Α Α
Α-η=1-7=17=Ρ
Α-θ=1-8=18=Σ
Α-ε=1-5=15=Ο
Α-ι=1-9=19=Τ
Α-α=1-1=11=Λ
αλήθεια= Α Α Α Ρ Σ Ο Τ Λ = ΑΛ ΑΡΤΟΣ Α'
Α=ΜΟΝΑΣ=πηγή των γραμμάτων-αριθμών-λόγων και αρχικό της αλήθειας
ΑΛ=ΑΛΗΘΕΙΑ καθώς ολόκληρη η λέξη λέγει ΑΛ η θεία, συνεπώς η ΑΛ είναι η θεία αλήθεια η οποία εκπορεύεται εκ της μονάδος (Α), είναι η ίδια η μονάς-αλήθεια .
ΑΡΤΟΣ Α'= ο άρτος-λόγος ο πρώτος (ο εν αρχή=Α) :εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε.  (ιωα:ΣΤ-35) .
Α' ΑΡΤΟΣ=ΑΓΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΣ-λόγος
Β' ΑΡΤΟΣ=ΣΩΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-πνεύμα
Α'+Β' ΑΡΤΟΣ (ΑΒ=Α-Ω)=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΑΤΗΡ
Α'=μόνος-πρώτος-αρχή
ΑΛ=η αλήθεια (α=1 λ=11 αλ=111)
ΑΡΤΟΣ=ο ιησούς χριστός (λόγος) αλλά και η σωφία-παράκλητος (πνεύμα) : ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.(ιωα:ΣΤ-32-35) ..Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον..(προσευχή πατερ ημών)
Α=αγάπη (αλήθεια)
Ρ=ρήμα-ρήτωρ/ρητώς=λόγος
Τ=τελειον (τριάς=πνεύμα)
Ο=όν
Σ=σοφία
αλήθεια=αγάπη-σοφία=ΑΒ ή Α-Ω άρτος
αλήθεια=ρήμα=λόγος-ον=Α' άρτος
αλήθεια=τέλειον-σοφία (πνεύμα)=Β' άρτος
ΑΛΗΘΕΙΑ
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ(ν-ξ-ο-...)
όλα τα γράμματα της "αληθεια-ς ευρίσκονται στην 1η δωδεκάδα(12)
Η ΑΛΗΘΕΙΑ όμως ΣΥΝπεριλαμβάνει και τα 24 γράμματα=όλη την ΑΒ η οποία είναι απο το Α έως το Ω (Α-Ω) .
αλήθεια=12=χριστός
αλήθεια=12=παράκλητος
α-λ-η-θ-ε-ι-α=1η δωδεκας
α-λ-η-θ-ε-ι-α χ 2 (διπλασιαζόμενη)=
το α γίνεται Β
το λ γίνεται Χ
το η γίνεται Ξ
το θ γίνεται Π
το ε γίνεται Κ
το ι γίνεται Σ
το α γίνεται Β
αλήθεια=2η δωδεκάς= Β Χ Ξ Π Ι Σ Β
Β Β= ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ (λόγος)
Χ=ΧΡΙΣΤΟΣ-ΧΑΡΙΣ (λόγος-θεός)
Ξ=ΞΥΛΟΝ (δένδρον=ξύλον ζωής)
Π=ΠΝΕΥΜΑ-ΠΑΤΗΡ αλλά και ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
Κ=ΚΑΛΟΝ-ΚΑΚΟΝ (δένδρο γνώσεως=παράκλητος)
Σ=ΣΩΦΙΑ (πνεύμα-θεός))
εάν μελετήσει κανείς προσεκτικά την "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ" θα διαπιστώσει ότι ΧΡΙΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (υιός ανθρώπου-ισχυρός άγγελος κλπ) είναι ΟΜΟΙΟΙ ως προς την δράση-ενέργεια τους ακριβώς γιατί είναι το ΔΥΑΔΙΚΟ ΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ=ΠΑΤΗΡ .
χριστός-παράκλητος=1-2=δυαδικόν εν
σωφία (πνεύμα)-παράκλητος=1-2=διπολικόν εν
ξύλον-καλόν και κακόν=1-2=(αμιγώς) δισύνθετον πνεύμα-εγώ (άνθρωπος), είναι το δένδρο της γνώσεως καλού και πονηρού-κακού (γνώση αλήθειας παρακλήτου=πνεύμα διάκρισης) αλλά και το ξύλον-δένδρο της ζωής (βίωση αλήθειας του λόγου=πνεύμα ανάτασης) .
πέρας 6ου μέλους