Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

το "μυστικό" της ανάστασης Γ (Πάσχα 2012 )

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
( δες και ) 
.....Ελθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ......21 εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. 22 ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν, δώσει σοι ὁ Θεός. 23 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. 24 λέγει αὐτῷ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 25 εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. 26 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;27 λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος...................
ΑΝΑ-ΣΤΑΣΙΣ= ανά την (όρθια) στάση
ανάστασις=εκ του αν-ίσταμαι=σηκώνομαι όρθιος-ορθοστατώ
εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· 
ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή.
Α
Ν
Α
Σ
Τ
Α
Σ
Ι
Σ
η λέξη-λόγος "ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ" συγκροτείται απο 9 γράμματα
α) 3 Α
β) 3 Σ
γ) 3 ανόμοια μεταξύ τους: 1Ν,1Τ,1Ι
 δ) συνολικά η λέξη ενέχει 5 ανόμοια γράμματα: Α-Σ-Ν-Τ-Ι
το Α αποσυμβολίζεται ως Α= αγάπη
το Σ αποσυμβολίζεται ως Σ= σοφία 
(ο θεός πατήρ-αλήθεια=αγάπη-λόγος και σοφία-πνεύμα)
τα γράμματα Ν-Τ-Ι αποσυμβολίζονται ως
Ν = νεότης=αγάπη-λόγος
Τ = τελειότης=σοφία-πνεύμα
Ι = ισχύς=θεός-πατήρ
είναι η αιωνία ΗΒΗ-νεότης των όντων
η άπειρη τελειότης των πνευμάτων
η απειραιώνια ισχύς των πνευματικών όντων
τα 5 διαφορετικά συνολικά γράμματα : Α-Σ-Ν-Τ-Ι
αποσυμβολίζονται-συγκροτούν (ανακύκληση)  την λέξη :Τ-Ι-Ν-Α-Σ "τίνας=τινές"
η οποία μεταφράζεται σε "κάποιοι=μερικοί-ολίγοι"
  λεγω δε υμιν αληθως εισιν τινες των ωδε εστηκοτων (εστώτων) οι ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου (Λουκ. 9:27)
και ελεγεν αυτοις αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινες των ωδε εστηκοτων (ισταμένων) οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει (Μάρκ. 9:1)
αμην λεγω υμιν οτια εισιν τινες των ωδε εστωτων (εστηκοτων) οιτινες ου μη γευσωνται θανατου εως αν ιδωσιν τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου (Ματθ. 16:28)

εστηκότων ή εστώτων σημαίνει ισταμένων=ορθίων-αναστημένων
(ανά-στασις=ανά-ίσταμαι=ανίσταμαι-σηκώνομαι όρθιος και εστηκότων=ιστάμενων=στεκομένων-ορθίων=εκ του ίσταμαι-ορθοστατώ)

και προσκαλεσαμενος δυο τινας των μαθητων αυτου ο ιωαννης επεμψεν προς τον κυριον ιησουν λεγων συ ει ο ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν (Λουκ. 7:19 )
ου περι παντων υμων λεγω. εγω οιδα τινας ους εξελεξαμην, αλλ ινα η γραφη πληρωθη ο τρωγων μου μετ εμου τον αρτον επηρεν επ εμε την πτερναν αυτου (Ιωάν. 13:18 )
τίνας=δύο=2
τίνας=εννοεί αυτούς τους ολίγους μαθητές που ο ίδιος εξέλεξε= ένδεκα=11 (διότι η παράδοση θέλει τον ιούδα ως αυτόκλητο προσερχόμενο και αιτούντα την ένταξη του στην ομάδα των μαθητών!!)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ :
2
αγάπη-σοφία
3
νεότης-τελειότης-ισχύς
(άνθρωπος-τέλειος-αναστημένος)
(ο αστήρ ο πρωϊνός-χριστός)

τίνας=τινές=ολίγοι
(ολίγοι=λ-ό-γ-ο-ι Ι : όπου Ι-ώτα=ισχύς-αλήθεια θεού) 

εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης οτι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην (Ματθ. 7:13-14 )

(Ματθ. 9:37 τοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου ο μεν θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι)

(ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι και οι πρωτοι εσχατοι πολλοι γαρ εισιν κλητοι ολιγοι δε εκλεκτοι Ματθ. 20:16 )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ :
1 λέξη-λόγος-αλήθεια= 9 στοιχεία-γράμματα-ψηφία :
(που αφορούν τον άνθρωπο=ύλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα)
α-λέξη=αναφορά στην ύλη-νόηση (διανοητική-κατανόηση)
β-λόγος=αναφορά στην ψυχή (βιωματική βίωση-προσέγγιση)
γ-αλήθεια=αναφορά στο πνεύμα (πνευματική προσέγγιση-σύλληψη)
1=γεννήτωρ αριθμών=Α
9=τέλος αριθμών=Ω 
μονάς= εννεαδική μονάς= 1-9
μονάς=ενάς
εννεάς=εν-νεάς=νέα ενάς=εννεάς-μονάς
συνεπώς η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ= 1-9=Α-Ω
Α-Ω=ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ=ΘΕΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
εγω ειμι το αλφα και το ω αρχη και τελος ο πρωτος και ο εσχατος (Αποκ. 22:13 )
  εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

(Η) ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ανα=3γρ.
στα=3γρ.
σις=3γρ.
3 3 3
θεός=πνεύμα=τριάς
δημιουργία-τριαδική 
άνθρωπος-τριαδικός
1
2 Δ 3
ΔΔΔ
Δ Δ Δ
Δ  Δ  Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια: