Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ο Αιωνίως Ερχόμενος

("η ελλάς βρίσκεται στο μέσον όλης της γης,η αττική στο μεσον της ελλάδος,η δε αθήνα στο μέσον της αττικής και στο μεσον πάλιν των αθηνών η ακρόπολις"(αριστείδης ο δίκαιος)-τώρα είναι η ώρα να δώσει τούτη η χώρα τα χρεωστούμενα δώρα)
( δες και )
Ο Λεβιάθαν Ανθρωπος 3
Ο Λεβιάθαν Ανθρωπος 2
Ο Λεβιάθαν Ανθρωπος 1
ΑΕΙΑΕΙΑΕΙΑΕΙ
οι αρχαίοι ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ και οι ΕΒΡΑΙΟΙ και οι ΕΛΛΗΝΕΣ μέσα απο την θρησκεία, την μυητική παράδοση και τις προφητείες των απεσταλμένων-προφητών του θεού, γνώριζαν και ανέμεναν-προετοιμαζόντουσαν για την έλευση ενός μεσσία-ερχόμενου-σωτήρα (του έθνους τους όπως το καταλάβαιναν οι απλοί άνθρωποι και του κόσμου (ανθρωπότητος) ολόκληρου όπως το καταλάβαιναν οι ιερείς-φαραώ-μύστες-προφήτες κλπ.)
αιγύπτιοι: είχαν την ιερατική παράδοση-θρησκεία των: ΟΣΙΡΙΣ-ΙΣΙΣ-ΩΡΟΣ (ο Ωρος ανέστησε τον πατέρα του ΟΣΙΡΙ-ο ΙΗΣΟΥΣ-"ο υιός του ανθρώπου" ανέστησε τον πατέρα του ΑΔΑΜ )
εβραίοι: είχαν την εξωτερική παράδοση-προφητεία του:ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΙΑ-ΛΥΤΡΩΤΗ του έθνους τους (απο τον ζυγό των ρωμαίων) και που εντέλει ήλθε και ήταν ο (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
έλληνες: είχαν την διπλή μυητική μυστηριακή παράδοση της ΕΛΕΥΣΗΣ του ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ στα μυστήρια-θρησκευτική παράδοση των ελευσινίων μυστηρίων (ελευσίς=έλευσις) αλλά και την μαντική-προφητική-μυητική-μυστηριακή-μυσταγωγική μύηση-παράδοση των ΔΕΛΦΩΝ-ΔΗΛΟΥ και του [Ε-εν δελφοίς] ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ (και ακόμα ποιό πριν την μυστική μυητική παράδοση των ΔΩΔΩΝΑΙΩΝ ΕΛΛΩΝ-ΣΕΛΛΩΝ που αφορούσε την ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΩΝΑΙΟΥ ΔΙΟΣ [ΖΕΥΣ] . η πρώτη αυτή παράδοση είναι που μεταλαμπαδεύτηκε στούς δελφούς και χιάστηκε-εμπλουτίστηκε και απο την κρητική μυητική παράδοση του ΙΔΑΙΟΥ ΔΙΟΣ) .( η ελευσίνια παράδοση αποτελεί πανάρχαια ελληνική παράλληλη μυητική παράδοση η οποία στο πέρασμα των αιώνων χιάσθηκε-εμπλουτίστηκε τόσο απο την εβραϊκή Μωσαϊκή παράδοση του ρόδου (προφήτης ηλίας) όσο και αργότερα με την έλευση του ΜΕΣΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ και την άρνηση των εβραίων να τον δεχθούν, οι ελευσίνιοι έλληνες μύστες ήταν αυτοί που επισκέφθηκαν τον Ιησού Χριστό (στο παρα πέντε) λίγο πρίν σταυρωθεί (τελευταία εβδομάδα της γήϊνης του ζωής) και παρέλαβαν την ΜΥΗΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΗ-το ΧΡίσμα του Λόγου της αγάπης-αλήθειας, (μύηση) απο τα "χέρια" (στόμα) του ίδιου του ιησού χριστού.
ιδού ορισμένες αναφορές στην αγία γραφή για την ιδέα-αντίληψη του ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΣΙΑ.(σωτήρα-λυτρωτή-ελευθερωτή)
 (Ψαλ. 118:26 /117:26) ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου ευλογηκαμεν υμας εξ οικου κυριου (μαρτυρία Δαβίδ)
(Ιωάν. 1:15) ιωαννης (πρόδρομος) μαρτυρει περι αυτου και κεκραγεν λεγων ουτος ην ον ειπον ο οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην
(Ιωάν. 1:26-27) Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης (πρόδρομος) λέγων· Εγώ βαπτίζω εν ύδατι· εν μέσω δε υμών ίσταται εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε·αυτός είναι ο οπίσω μου ερχόμενος, όστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού.
(Ιωάν. 3:31-34) Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο ων εκ της γης εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί· ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων, και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί, και ουδείς δέχεται την μαρτυρίαν αυτού. Όστις δεχθή την μαρτυρίαν αυτού επεσφράγισεν ότι ο Θεός είναι αληθής.Διότι εκείνος, τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί· επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το Πνεύμα με μέτρον.(μαρτυρία του Ιω.προδρόμου)
(Ιωάν. 12:12-13) Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα,έλαβον τα βαΐα των φοινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον·Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ.
(Ιωάν. 11:25-27) Είπε προς αυτήν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει ζήσει·και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο;Λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε, (λέγει η μαρία) εγώ επίστευσα ότι συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμον.
(Αποκ. 1:8) Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.(μαρτυρεί ο ιωάννης θεολόγος για τον ισ.χρ και τον θεό)
 ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
Ο Ε-ΡΧ-Ο-ΜΕΝΟΣ Είναι-θα Εχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ο Ε=Ο Ε-κλεκτός Ε-ρχόμενος (Ελευσις)
ΡΧ= ΧΡ=που θα έχει το ΧΡίσμα-ΧΡ (ιστός)
Ο=Ο (ό=αυτό το ΟΝ) (ός=αυτός ο)
Μ=(θα είναι ο) Μεσσίας
ΕΝΟΣ=(εκ-του) Ενός (θεού)
σημ:η μετοχή/κατάληξη:-όμενος-ομένη-όμενον προσδιορίζει το ρήμα το οποίο εν προκειμένω είναι το εγώ ΕΡΧΟΜΑΙ που γίνεται ο ΕΡΧΟΜΕ-ΝΟΣ/ΕΡΧΟ-ΜΕΝΟΣ (λύω-λυό-μενος)
Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
Ο = ο ένας (ο ένας και μοναδικός)
Ε=Εί (έψιλον) =είναι ο Ε=είναι ο ερχόμενος εκλεκτός-έλιος
(εμμανουήλ=αυτός ο οποίος θα είναι μαζί του- και μεθ,ημών- ο θεός)
ΡΧ=του οποίου το όνομα του θα σφραγίζεται απο το ΧΡίσμα ΧΡ=θα είναι ο κεχρισμένος την ΧάΡη του θεού γιαυτό και θα λέγεται ΧΡιστός
Ο= αυτό το Ον
Μ= είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας-ερχόμενος λυτρωτής-σωτήρας
ΕΝΟΣ=ο οποίος προέρχεται-αποστέλλεται-κατέρχεται με εντολή του Ενός θεού
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: